x_flagi.aspx

x_flagi.aspx

Aplikacja magazynowa Studio WMS.net oferuje wiele funkcji, które ułatwiają zarządzanie magazynem. Jedną z tych funkcji jest transakcja o nazwie "role_sys - x_flagi.aspx", która pozwala na zapisywanie dodatkowych informacji w dokumentach lub kartotekach w formie tzw. "flag".

Studio WMS.net - Uproszczone Zarządzanie Magazynem

Transakcja ta jest niezwykle przydatna, ponieważ umożliwia dodawanie krótkich znaczników, opisów lub dat do dokumentów magazynowych. Te informacje są zapisywane w jednym polu, a każda z flag jest oddzielona od siebie średnikami. Dane te są przechowywane w tabeli wraz ze znacznikiem PRX=FLG.

Dzięki tej transakcji użytkownicy mogą szybko i łatwo oznaczać dokumenty lub kartoteki w magazynie. Mogą to być różnego rodzaju informacje, które ułatwiają identyfikację lub kategoryzację dokumentów. To znacznie usprawnia proces zarządzania magazynem i pozwala zachować lepszy porządek w dokumentacji.

Dodatkowo, możliwość dodawania dat do flag pozwala na śledzenie ważnych terminów w magazynie, co jest kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania logistyki magazynowej.

Podsumowując, transakcja „role_sys – x_flagi.aspx” w aplikacji magazynowej Studio WMS.net to narzędzie, które znacząco ułatwia zarządzanie magazynem poprzez możliwość dodawania dodatkowych informacji do dokumentów i kartotek w sposób czytelny i przejrzysty.

Funkcje Aplikacji

Aplikacja Studio WMS.net usprawnia zarządzanie magazynem. Posiada funkcję „role_sys – x_flagi.aspx”. Ta funkcja pozwala na zapisywanie dodatkowych informacji w dokumentach magazynowych. Informacje te nazywamy „flagami”.

Znaczenie Transakcji

Transakcja „role_sys – x_flagi.aspx” jest bardzo użyteczna. Pozwala na dodawanie krótkich znaczników, opisów lub dat do dokumentów. Wszystkie dane zapisywane są w jednym miejscu. Każda flaga oddzielona jest średnikiem. Informacje te przechowujemy w tabeli z oznaczeniem PRX=FLG.

Korzyści dla Użytkowników

Dzięki tej funkcji, użytkownicy mogą łatwo oznaczać dokumenty w magazynie. Mogą dodawać różnorodne informacje. Ułatwia to identyfikację i kategoryzację dokumentów. Proces zarządzania magazynem staje się przez to efektywniejszy i bardziej uporządkowany.

Śledzenie Ważnych Terminów

Możliwość dodawania dat do flag jest bardzo ważna. Umożliwia śledzenie kluczowych terminów w logistyce magazynowej. To kluczowy element dla sprawnej pracy magazynu.

Podsumowanie

Podsumowując, transakcja „role_sys – x_flagi.aspx” w Studio WMS.net znacznie ułatwia zarządzanie magazynem. Daje możliwość dodawania ważnych informacji do dokumentów w sposób czytelny i skuteczny.

Transakcja pozwalająca zapisywać dla dokumentów lub kartotek dodatkowe informacje w postaci tzw „flag” czyli krótkich znaczników, opisów lub dat. Wartości flag zapisywane są w jednym polu oddzielone od siebie średnikami w tabeli dpuwa ze znacznikiem PRX=FLG.

Uruchomienie transakcji wymaga podania dwóch parametrów:

  • REFNO – numer referencyjny dokumentu
  • INDEX – identyfikator kodu flagi jaki ma zostać wykorzystany

Przykład okna z flagami

flagi 0
flagi

wynikające z następującej konfiguracji słownika Flagi

flagi
flagi kon

Każdy aktywny wiersz tabeli będzie wyświetlany jako oddzielna pozycja w oknie flag. Każda pozycja ma możliwość oznaczenia TAK/NIE w formie odpowiedzi na postawione pytanie – kolumna opis.

Ponadto do każdej flagi istnieje możliwość włączenia dodatkowo pola na uwagi – komentarz i/lub pola z datą. W tym celu należy w skorowidzu flag zaznaczyć na TAK odpowiednio kolumnę uwagi i/lub termin.

Przykładowo dla wiersza 3. Ważność umowy serwisowej zaznaczamy pola uwagi i termin na TAK

flagi kon 1

w efekcie takiej konfiguracji transakcja x_flagi.aspx wyświetli następujące okno

flagi 1
Aplikacja magazynowa WMS.net
SAdam

Aplikacja magazynowa WMS.net

WMS.net to innowacyjna aplikacja magazynowa, która zapewnia intuicyjne, kompleksowe i ekonomiczne rozwiązanie do zarządzania działalnością magazynową. Jest to oprogramowanie działające w chmurze, które ma pomóc firmom usprawnić procesy magazynowe, zapewniając łatwy w obsłudze interfejs. Dzięki WMS.net firmy mogą łatwo zarządzać i monitorować swoje zapasy, śledzić zamówienia, zarządzać personelem i generować raporty w czasie rzeczywistym.

Księgowe konta analityczne
System CMMS

Księgowe konta analityczne

Księgowe konta analityczne stanowią fundamentalny element w systemach zarządzania magazynami. Są one niezbędne do monitorowania i kontrolowania wszelkich operacji związanych z gospodarką magazynową. W tym artykule przyjrzymy się roli oraz korzyściom płynącym z korzystania z księgowych kont analitycznych w kontekście magazynów.

Reklamacje przez Internet
SAdam

Reklamacje przez Internet

Reklamacje przez Internet to nowoczesne rozwiązanie, które ułatwia zarówno klientom, jak i firmom obsługę reklamacji. Dzięki naszemu oprogramowaniu reklamacje internetowe stają się bardziej efektywne i przyjazne dla użytkowników.

x_flagi.aspx

Transakcja ta jest niezwykle przydatna, ponieważ umożliwia dodawanie krótkich znaczników, opisów lub dat do dokumentów magazynowych. Te informacje są zapisywane w jednym polu, a każda z flag jest oddzielona od siebie średnikami. Dane te są przechowywane w tabeli wraz ze znacznikiem PRX=FLG.
DEMO
Wydruk dokumentu WZB
SAdam

Wydruk dokumentu WZB

W ramach efektywnego zarządzania magazynem, oprogramowanie magazynowe Studio WMS.net dostarczone przez SoftwareStudio oferuje narzędzia do wydruku dokumentów WZB (Wydania Z Magazynu Bezpośrednie). Te funkcje są kluczowe dla przeprowadzania wydań bezpośrednich z magazynu w sposób szybki i precyzyjny.

Awiza dostaw oczekujące
SAdam

Awiza dostaw oczekujące

System VSS.net oferuje moduł Awiza Dostaw Oczekujących, który umożliwia skuteczne zarządzanie dokumentami awiza w trakcie oczekiwania na realizację. Dzięki temu modułowi firma ma pełną kontrolę nad procesem dostaw i może efektywnie planować ich realizację.

Inwentaryzacja
SAdam

Inwentaryzacja

Program magazynowy WMS.net to wszechstronne narzędzie, które ułatwia prowadzenie inwentaryzacji oraz zarządzanie stanami magazynowymi. Dzięki niemu można skutecznie kontrolować ilość towarów przechowywanych w magazynie, co przekłada się na dokładność inwentaryzacji. Menu INWENTARYZACJA jest kluczowym elementem tego programu.

dashboard.aspx

dashboard.aspx

Transakcja dashboard.aspx jest ważnym elementem oprogramowania magazynowego, zwłaszcza w kontekście systemu magazynowego WMS dostarczanego przez SoftwareStudio. Po...
div_grid.aspx

div_grid.aspx

Transakcja role_sys div_grid.aspx jest przydatnym narzędziem w systemach magazynowych, pozwalającym na tworzenie prostych widoków tabeli i prezentowanie da...
g_grid.aspx

g_grid.aspx

Systemy bazodanowe odgrywają kluczową rolę w szybkim wyszukiwaniu informacji, przykładem doskonałej efektywności jest tu Google. W sieci użytkownicy szukaj...
import_xls.aspx

import_xls.aspx

Transakcja import_xls.aspx stanowi istotny element oprogramowania magazynowego Studio WMS.net, dostarczanego przez SoftwareStudio. Pozwala ona na efektywne...
j_insert_update.aspx

j_insert_update.aspx

W ramach oprogramowania magazynowego Studio WMS.net, firma SoftwareStudio oferuje różne transakcje do zarządzania danymi. Jedną z nich jest transakcja rol...
Automatyczne wypełnienie

Automatyczne wypełnienie

W systemie magazynowym, takim jak Studio WMS.net oferowany przez SoftwareStudio, istnieje funkcja automatycznego wypełniania pól, która znacząco ułatwia prac...
Masked Input

Masked Input

W systemie magazynowym Studio WMS.net, opracowanym przez SoftwareStudio, istnieje wiele sposobów efektywnego wprowadzania danych. Jednym z nich jest opcja ...
Number input

Number input

W oprogramowaniu magazynowym, takim jak Studio WMS.net, istnieje wiele funkcji i narzędzi, które ułatwiają zarządzanie danymi magazynowymi. Jednym z pr...
j_uwagi.aspx

j_uwagi.aspx

Jednym z głównych zadań transakcji "j_uwagi.aspx" jest umożliwienie dzielenia załączonych uwag według dowolnie definiowanych typów. Typ ten jest identyf...
last_activity.aspx

last_activity.aspx

W programie użytkownik aktywuje różne transakcje, które generują zapisy w bazie danych. Jednak co się dzieje, gdy użytkownik chce śledzić historię ostatnich...
Indeks

Indeks

Oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online to prawdziwy game-changer. Przede wszystkim, pozwala na zdalne zarządzanie zapasami. Co więcej, uła...
Alfabetycznie

Alfabetycznie

Wraz z dynamicznym rozwojem branży e-commerce, efektywne oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online staje się niezwykle istotne dla fir...
Spis Magazyn WMS.net

Spis Magazyn WMS.net

WMS.net pozwala na obsługę różnych rodzajów magazynów, takich jak magazyny wysokiego składowania, magazyny z automatycznym systemem sortowania, magazy...
Programy magazynowe

Programy magazynowe

Programy magazynowe, wykorzystując najnowszą technologię, są niezbędnym narzędziem dla operatorów logistycznych. Dzięki nim można obniżyć koszty, poprawić o...
CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS to skrót od anglojęzycznego terminu Computerized Maintenance Management System, czyli Komputerowy System Zarządzania Utrzymaniem Ruchu. Systemy te...
Kartoteki

Kartoteki

Niniejszy program obsługujący CMMS sekcję kartoteki zapewnia pełną funkcjonalność obsługi danych dotyczących obiektów, pracowników, kontrahentów, lokalizacji...
Kartoteki obiektów

Kartoteki obiektów

Menu CMMS (Computerized Maintenance Management System) umożliwia wyświetlanie i zarządzanie kartotekami obiektów w Twojej firmie. Dzięki temu menu będz...
Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników w programach magazynowych oraz CMMS Utrzymanie Ruchu są nie tylko miejscem gromadzenia danych personalnych, ale również stanowią pods...
Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów w programie magazynowym WMS.net to niezbędne narzędzie dla każdej firmy, która dba o efektywność i profesjonalizm w zarządzaniu magazyn...
Lokalizacje obiektów

Lokalizacje obiektów

Studio WMS.net firmy SoftwareStudio to jedno z takich rozwiązań. WMS (Warehouse Management System) to program komputerowy, który wspomaga zarządzanie mag...