Program Studio Dokumenty.net pozwala na rejestrację kartotek pracowników związanych z  obsługą dokumentów. Transakcja knkar_insert.aspx przeznaczona jest do dopisywania oraz edycji kartotek pracowników.

knkar_insert

 

Transakcja zbudowana jest w oparciu o zakładki:

  • Dane podstawowe – zawiera zestaw podstawowych danych o pracowniku
  • Dane dodatkowe – uwagi dotyczące pracownika
  • Cechy pracownika – wykorzystuje transakcje x_cechy.aspx?prx=CPR. Wyświetla listę cech kodu CPR przypisanych dla roli DOK.
  • Notatki – dowolne uwagi przypisane do kartoteki pracownika – wykorzystuje transakcję x_uwagi.aspx

 

 

Techniczne

Transakcja obsługuje tabelę KNKAR w której zapisuje i odczytuje dane podstawowe pracownika.

Uruchomienie transakcji w trybie edycji następuje poprzez uruchomienie z parametrem refno, gdzie jako wartość podawany jest unikalny numer identyfikacyjny z tabeli KNKAR kolumna NRIDKAR.