dpdok_insert.aspx

WMS program magazynowy

WMS program magazynowy

Oprogramowanie WMS może być również wykorzystywane do monitorowania pracy personelu magazynu. Śledząc czas potrzebny do wykonania zadań, kierownicy magazynów mogą zidentyfikować obszary, w których można poprawić wydajność. Pomaga to zapewnić, że magazyn działa tak wydajnie, jak to tylko możliwe. Ponadto oprogramowanie WMS może służyć do śledzenia i monitorowania bezpieczeństwa i ochrony magazynu. Śledząc ruch personelu i towarów, kierownicy magazynów mogą zapewnić bezpieczeństwo magazynu i przestrzeganie wszystkich protokołów bezpieczeństwa.

Transakcja przeznaczona do dopisywania i edytowania dokumentów do bazy.

 

dpdok_insert

Parametry transakcji

 • REFNO – uruchamiając transakcję możemy podać parametr refno, którego wartość oznaczać będzie unikalny numer referencyjny, dokument zostanie odszukany w bazie i wczytany do formularza. Podanie parametru przestawia tryb obsługi formularza na edycję, zapisanie danych realizowane jest za pomocą polecenia UPDATE. Brak parametry REFNO powoduje, że formularz działa w trybie dopisywania i zostanie wykonane polecenie INSERT.
 • PRX – podanie jako parametr uruchomienia transakcji powoduje, że pod listą KORESPONDECNJA zostanie podstawiona wartość parametru prx. Parametr ten przypisuje rejestrowany dokument do odpowiedniego rejestru. Rejestry definiowane są za pomocą skorowidza z kodem DDR – definicje rejestrów. Domyślne ustawienie dla roli DOK to:
  • PZ – Korespondencja przychodząca
  • WZ – Korespondencja wychodząca

 

Zakładki

Transakcja może oprócz standardowych zakładek związanych z zapisem informacji o dokumencie wyświetlać dowolne inne zakładki. Konfiguracja zakładek wynika z ustawienia skorowidza POZ – Pozycje na formularzu

pozycje na formularzu

 

Przykładowo definiujemy następujące pozycje skorowidza:

pozycje na formularzu dpdok_insert

 

gdzie:

 • ROLA – oznacza w jakiej roli platformy StudioSystem będzie wykorzystywana dana pozycja skorowidza
 • KOD – unikalny identyfikator zakładki
 • KOD1 – kod grupujący zakładki dla danej transakcji, ponieważ konfigurujemy transakcję dpdok_insert.aspx to wpisujemy kod1=DPDOK_INSERT
 • OPIS – treść wyświetlana jako nazwa zakładki widoczna dla użytkownika
 • UWAGI – wskazanie jaka transakcja ma być uruchomiona w dodanym oknie zakładki, na końcu wartości wpisanej w polu UWAGI program dodaje numer referencyjny dokumentu jaki jest edytowany.

W efekcie wyświetlone zostanie okno z zakładkami

dpdok_insert

 

Jeżeli zmienimy konfigurację  skorowidza POZ w następujący sposób, że zmienimy kolejność oraz opis zakładek

pozycje na formularzu dpdok_insert 2

 

otrzymamy inny wygląd transakcji dpdok_insert.aspx

dpdok_insert zakładki

 

 

Jeżeli nie chcemy wyświetlać jakiejś zakładki to możemy zmienić kolumną AKTYWNE w skorowidzu

dpdok_insert zakładki notatki

 

W efekcie transakcja nie będzie posiadała zakładki NOTATKI

dpdok_insert brak zakładki notatki

 

 

Przykład uruchomienia

Jeżeli chcemy uruchomić transakcję w trybie dopisywania dokumentów do rejestru korespondencji przychodzącej:

dpdok_insert.aspx?prx=PZ

W efekcie wyświetlony zostanie pusty formularz, a lista wyboru Korespondencja zostanie automatycznie ustawiona jako przychodząca – wartość PZ

dpdok_insert prx pz

 

 

Motorola MC3100
SAdam

Motorola MC3100

Komputer mobilny Motorola MC3100 to zaawansowane urządzenie oparte na nowej architekturze Motorola Mobility Platform Architecture 2.0. Ten komputer oferuje wiele korzyści, w tym wysoką moc przetwarzania, zaawansowane możliwości rejestrowania danych oraz wyjątkową ergonomię. Jest to idealne rozwiązanie dla różnych rodzajów przedsiębiorstw.

Obsługa programu magazynowego
SAdam

Obsługa programu

TERMINOLOGIA Przedstawiamy podstawowe wiadomości dotyczące terminologii stosowanej w niniejszej dokumentacji (obsługa programu). Są to informacje pomocne zwłaszcza dla osób, które z obsługą komputera nie miały dotychczas w ogóle do czynienia. Jednak niewątpliwie wiedza na ten temat może pomóc również mało zaawansowanym użytkownikom komputera.

Ważenie palet za pomocą wagi OHAUS
SAdam

Ważenie palet za pomocą wagi OHAUS

SoftwareStudio Sp. z o.o. wybiera z dostępnych na rynku urządzeń wspierających pracę magazynu najlepsze i sprawdzone rozwiązania, dlatego polecamy naszym klientom moduł do ważenia palet działający w oparciu o wagi firmy OHAUS. Na życzenie można wprowadzić integrację z innymi modelami wag, w tym celu prosimy o kontakt  działem handlowym.

dpdok_insert.aspx

Oferta oprogramowania magazynowego to nie tylko opis na stronie.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu magazynowego WMS odpowiada Twoim potrzebom?
DEMO
Cennik
Joanna Ciebień

Cennik

Studio WMS.net to nie tylko program magazynowy, to kompleksowe rozwiązanie, które ułatwia codzienną pracę. Dzięki nim zarządzanie kartotekami kontrahentów i ich cennikami staje się proste i przejrzyste.

x_zamowienie_mail.aspx

Zapisane w bazie danych zamówienia klienta można przekazywać do realizacji do działów logistyki i rekrutacji za pomocą transakcji x_zamowienie_mail.aspx Dokument zamówienia nie tylko zmienia status,. ale wysyłane są mailowo powiadomienia do pracowników działów odpowiedzialnych za realizację

Serwer wymaga oprogramowania Windows Server
admin

Instalacja aplikacji na serwerze WWW

Instalacja aplikacji na serwerze WWW to kluczowy krok w umożliwieniu dostępu do danej aplikacji przez użytkowników z Internetu. Dlaczego jest to niezbędne?

dpdok_insert.aspx

Transakcja przeznaczona do dopisywania i edytowania dokumentów do bazy.   Parametry transakcji REFNO - uruchamiając transakcję możemy pod...

knkar_insert.aspx

Program Studio Dokumenty.net pozwala na rejestrację kartotek pracowników związanych z  obsługą dokumentów. Transakcja knkar_insert.aspx przez...

knkon_insert.aspx

Program Studio Dokumenty.net pozwala na rejestrację kartotek kontrahentów związanych z  obsługą dokumentów. Transakcja knkon_insert.aspx przez...
Indeks

Indeks

Oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online to prawdziwy game-changer. Przede wszystkim, pozwala na zdalne zarządzanie zapasami. Co więcej, uła...
Alfabetycznie

Alfabetycznie

Wraz z dynamicznym rozwojem branży e-commerce, efektywne oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online staje się niezwykle istotne dla fir...
Spis Magazyn WMS.net

Spis Magazyn WMS.net

WMS.net pozwala na obsługę różnych rodzajów magazynów, takich jak magazyny wysokiego składowania, magazyny z automatycznym systemem sortowania, magazy...
Programy magazynowe

Programy magazynowe

Programy magazynowe, wykorzystując najnowszą technologię, są niezbędnym narzędziem dla operatorów logistycznych. Dzięki nim można obniżyć koszty, poprawić o...
CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS to skrót od anglojęzycznego terminu Computerized Maintenance Management System, czyli Komputerowy System Zarządzania Utrzymaniem Ruchu. Systemy te...
Kartoteki

Kartoteki

Niniejszy program obsługujący CMMS sekcję kartoteki zapewnia pełną funkcjonalność obsługi danych dotyczących obiektów, pracowników, kontrahentów, lokalizacji...
Kartoteki obiektów

Kartoteki obiektów

Menu CMMS (Computerized Maintenance Management System) umożliwia wyświetlanie i zarządzanie kartotekami obiektów w Twojej firmie. Dzięki temu menu będz...
Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników w programach magazynowych oraz CMMS Utrzymanie Ruchu są nie tylko miejscem gromadzenia danych personalnych, ale również stanowią pods...
Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów w programie magazynowym WMS.net to niezbędne narzędzie dla każdej firmy, która dba o efektywność i profesjonalizm w zarządzaniu magazyn...
Lokalizacje obiektów

Lokalizacje obiektów

Studio WMS.net firmy SoftwareStudio to jedno z takich rozwiązań. WMS (Warehouse Management System) to program komputerowy, który wspomaga zarządzanie mag...