dpdok_insert.aspx

WMS program magazynowy

WMS program magazynowy

Oprogramowanie WMS może być również wykorzystywane do monitorowania pracy personelu magazynu. Śledząc czas potrzebny do wykonania zadań, kierownicy magazynów mogą zidentyfikować obszary, w których można poprawić wydajność. Pomaga to zapewnić, że magazyn działa tak wydajnie, jak to tylko możliwe. Ponadto oprogramowanie WMS może służyć do śledzenia i monitorowania bezpieczeństwa i ochrony magazynu. Śledząc ruch personelu i towarów, kierownicy magazynów mogą zapewnić bezpieczeństwo magazynu i przestrzeganie wszystkich protokołów bezpieczeństwa.

Transakcja przeznaczona do dopisywania i edytowania dokumentów do bazy.

 

dpdok_insert

Parametry transakcji

 • REFNO – uruchamiając transakcję możemy podać parametr refno, którego wartość oznaczać będzie unikalny numer referencyjny, dokument zostanie odszukany w bazie i wczytany do formularza. Podanie parametru przestawia tryb obsługi formularza na edycję, zapisanie danych realizowane jest za pomocą polecenia UPDATE. Brak parametry REFNO powoduje, że formularz działa w trybie dopisywania i zostanie wykonane polecenie INSERT.
 • PRX – podanie jako parametr uruchomienia transakcji powoduje, że pod listą KORESPONDECNJA zostanie podstawiona wartość parametru prx. Parametr ten przypisuje rejestrowany dokument do odpowiedniego rejestru. Rejestry definiowane są za pomocą skorowidza z kodem DDR – definicje rejestrów. Domyślne ustawienie dla roli DOK to:
  • PZ – Korespondencja przychodząca
  • WZ – Korespondencja wychodząca

 

Zakładki

Transakcja może oprócz standardowych zakładek związanych z zapisem informacji o dokumencie wyświetlać dowolne inne zakładki. Konfiguracja zakładek wynika z ustawienia skorowidza POZ – Pozycje na formularzu

pozycje na formularzu

 

Przykładowo definiujemy następujące pozycje skorowidza:

pozycje na formularzu dpdok_insert

 

gdzie:

 • ROLA – oznacza w jakiej roli platformy StudioSystem będzie wykorzystywana dana pozycja skorowidza
 • KOD – unikalny identyfikator zakładki
 • KOD1 – kod grupujący zakładki dla danej transakcji, ponieważ konfigurujemy transakcję dpdok_insert.aspx to wpisujemy kod1=DPDOK_INSERT
 • OPIS – treść wyświetlana jako nazwa zakładki widoczna dla użytkownika
 • UWAGI – wskazanie jaka transakcja ma być uruchomiona w dodanym oknie zakładki, na końcu wartości wpisanej w polu UWAGI program dodaje numer referencyjny dokumentu jaki jest edytowany.

W efekcie wyświetlone zostanie okno z zakładkami

dpdok_insert

 

Jeżeli zmienimy konfigurację  skorowidza POZ w następujący sposób, że zmienimy kolejność oraz opis zakładek

pozycje na formularzu dpdok_insert 2

 

otrzymamy inny wygląd transakcji dpdok_insert.aspx

dpdok_insert zakładki

 

 

Jeżeli nie chcemy wyświetlać jakiejś zakładki to możemy zmienić kolumną AKTYWNE w skorowidzu

dpdok_insert zakładki notatki

 

W efekcie transakcja nie będzie posiadała zakładki NOTATKI

dpdok_insert brak zakładki notatki

 

 

Przykład uruchomienia

Jeżeli chcemy uruchomić transakcję w trybie dopisywania dokumentów do rejestru korespondencji przychodzącej:

dpdok_insert.aspx?prx=PZ

W efekcie wyświetlony zostanie pusty formularz, a lista wyboru Korespondencja zostanie automatycznie ustawiona jako przychodząca – wartość PZ

dpdok_insert prx pz

 

 

Wypożyczalnia www
SAdam

Wypożyczalnia www

Wypożyczalnia WWW od SoftwareStudio to odpowiedź na potrzeby nowoczesnych przedsiębiorstw, które stawiają na efektywność, elastyczność i innowacyjność w zarządzaniu magazynem. Dzięki temu rozwiązaniu, firmy mogą nie tylko usprawnić swoje procesy logistyczne, ale również zyskać przewagę konkurencyjną na rynku. Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą na naszej stronie internetowej i dołączenia do grona zadowolonych użytkowników Wypożyczalni WWW.

Kontrahenci magazynu wysokiego składowania
SAdam

Kontrahenci magazynu wysokiego składowania

Studio Magazyn WMS.net to rozwiązanie stworzone z myślą o kontrahentach magazynu wysokiego składowania, które umożliwia efektywne zarządzanie magazynem na zasadzie outsourcingu. Dzięki niemu, procesy logistyczne stają się bardziej efektywne, a zarządzanie magazynem staje się prostsze i bardziej kontrolowane.

Aplikacja webowa
SoftwareStudio

Aplikacja webowa

Oprogramowanie serwera www było stosunkowo proste, wystarczyło że odbierał on żądania stron identyfikujące adres URL pliku, pobierał plik o wskazanej nazwie z dysku serwera i zwracał go do klienta. Takie rozwiązanie było wystarczające w czasach prehistorycznych, kiedy wszystkie dane na stronach www były statyczne.

dpdok_insert.aspx

Oferta oprogramowania magazynowego to nie tylko opis na stronie.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu magazynowego WMS odpowiada Twoim potrzebom?
DEMO
Edycja – zmiany w kartotece
SAdam

Edycja – zmiany w kartotece

Program magazynowy Studio WMS.net oferuje elastyczność i wydajność w zarządzaniu danymi kontrahentów firmy logistycznej. Umożliwia on dokonywanie zmian w kartotece kontrahentów za pomocą funkcji EDYCJA. Proces ten jest prosty i intuicyjny. Po wybraniu odpowiedniej opcji, użytkownik przechodzi do formularza, gdzie dokonuje potrzebnych modyfikacji. Ważne jest, że pole NAZWA SKRÓCONA pozostaje niezmienne.

Podgląd szczegółów
SAdam

Podgląd szczegółów

Program Studio WMS.net to kluczowe narzędzie dla każdej firmy logistycznej. Umożliwia on efektywne zarządzanie magazynem. Dzięki niemu pracownicy mają szybki dostęp do niezbędnych informacji. Program oferuje funkcję PODGLĄD. Ta funkcja jest bardzo przydatna. Wyświetla ona zestawienie informacji o kartotece kontrahenta. Ułatwia to pracę w magazynie.

SAdam

Automatyczne wypełnienie

W systemie magazynowym, takim jak Studio WMS.net oferowany przez SoftwareStudio, istnieje funkcja automatycznego wypełniania pól, która znacząco ułatwia pracę użytkowników. Ten artykuł omówi, jak oprogramowanie magazynowe WMS to realizuje.

dpdok_insert.aspx

Transakcja przeznaczona do dopisywania i edytowania dokumentów do bazy.   Parametry transakcji REFNO - uruchamiając transakcję możemy pod...

knkar_insert.aspx

Program Studio Dokumenty.net pozwala na rejestrację kartotek pracowników związanych z  obsługą dokumentów. Transakcja knkar_insert.aspx przez...

knkon_insert.aspx

Program Studio Dokumenty.net pozwala na rejestrację kartotek kontrahentów związanych z  obsługą dokumentów. Transakcja knkon_insert.aspx przez...
Indeks

Indeks

Oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online to prawdziwy game-changer. Przede wszystkim, pozwala na zdalne zarządzanie zapasami. Co więcej, uła...
Alfabetycznie

Alfabetycznie

Wraz z dynamicznym rozwojem branży e-commerce, efektywne oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online staje się niezwykle istotne dla fir...
Spis Magazyn WMS.net

Spis Magazyn WMS.net

WMS.net pozwala na obsługę różnych rodzajów magazynów, takich jak magazyny wysokiego składowania, magazyny z automatycznym systemem sortowania, magazy...
Programy magazynowe

Programy magazynowe

Programy magazynowe, wykorzystując najnowszą technologię, są niezbędnym narzędziem dla operatorów logistycznych. Dzięki nim można obniżyć koszty, poprawić o...
CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS to skrót od anglojęzycznego terminu Computerized Maintenance Management System, czyli Komputerowy System Zarządzania Utrzymaniem Ruchu. Systemy te...
Kartoteki

Kartoteki

Niniejszy program obsługujący CMMS sekcję kartoteki zapewnia pełną funkcjonalność obsługi danych dotyczących obiektów, pracowników, kontrahentów, lokalizacji...
Kartoteki obiektów

Kartoteki obiektów

Menu CMMS (Computerized Maintenance Management System) umożliwia wyświetlanie i zarządzanie kartotekami obiektów w Twojej firmie. Dzięki temu menu będz...
Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników w programach magazynowych oraz CMMS Utrzymanie Ruchu są nie tylko miejscem gromadzenia danych personalnych, ale również stanowią pods...
Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów w programie magazynowym WMS.net to niezbędne narzędzie dla każdej firmy, która dba o efektywność i profesjonalizm w zarządzaniu magazyn...
Lokalizacje obiektów

Lokalizacje obiektów

Studio WMS.net firmy SoftwareStudio to jedno z takich rozwiązań. WMS (Warehouse Management System) to program komputerowy, który wspomaga zarządzanie mag...