dpdok_insert.aspx

system magazynowy Notatki do dokumentu Wz

SoftwareStudio dpdok_insert.aspx

WMS program magazynowy

Kiedyś w magazynie dominowały programy Windows CE, Windows Mobile. Jednak do 2017 roku postawiliśmy na magazyn z kolektorami Android. Dzisiaj to już nie nowoczesność, WMS Android oprogramowanie magazynowe to standard. Zarówno na kolektorach jak i tabletach czy wózkach widłowych.
Cechą charakterystyczną nowoczesnego oprogramowania magazynowego jest wykorzystywanie nowoczesnych technologii informatycznych. W szczególności rozwiązań internetowych do pracy OnLine, oraz mobilnych terminali mobilnych. Oferowane przez nas oprogramowanie magazynowe to zaawansowane technologicznie i rozbudowane funkcjonalnie oprogramowanie.

Transakcja przeznaczona do dopisywania i edytowania dokumentów do bazy.

 

dpdok_insert

Parametry transakcji

 • REFNO – uruchamiając transakcję możemy podać parametr refno, którego wartość oznaczać będzie unikalny numer referencyjny, dokument zostanie odszukany w bazie i wczytany do formularza. Podanie parametru przestawia tryb obsługi formularza na edycję, zapisanie danych realizowane jest za pomocą polecenia UPDATE. Brak parametry REFNO powoduje, że formularz działa w trybie dopisywania i zostanie wykonane polecenie INSERT.
 • PRX – podanie jako parametr uruchomienia transakcji powoduje, że pod listą KORESPONDECNJA zostanie podstawiona wartość parametru prx. Parametr ten przypisuje rejestrowany dokument do odpowiedniego rejestru. Rejestry definiowane są za pomocą skorowidza z kodem DDR – definicje rejestrów. Domyślne ustawienie dla roli DOK to:
  • PZ – Korespondencja przychodząca
  • WZ – Korespondencja wychodząca

 

Zakładki

Transakcja może oprócz standardowych zakładek związanych z zapisem informacji o dokumencie wyświetlać dowolne inne zakładki. Konfiguracja zakładek wynika z ustawienia skorowidza POZ – Pozycje na formularzu

pozycje na formularzu

 

Przykładowo definiujemy następujące pozycje skorowidza:

pozycje na formularzu dpdok_insert

 

gdzie:

 • ROLA – oznacza w jakiej roli platformy StudioSystem będzie wykorzystywana dana pozycja skorowidza
 • KOD – unikalny identyfikator zakładki
 • KOD1 – kod grupujący zakładki dla danej transakcji, ponieważ konfigurujemy transakcję dpdok_insert.aspx to wpisujemy kod1=DPDOK_INSERT
 • OPIS – treść wyświetlana jako nazwa zakładki widoczna dla użytkownika
 • UWAGI – wskazanie jaka transakcja ma być uruchomiona w dodanym oknie zakładki, na końcu wartości wpisanej w polu UWAGI program dodaje numer referencyjny dokumentu jaki jest edytowany.

W efekcie wyświetlone zostanie okno z zakładkami

dpdok_insert

 

Jeżeli zmienimy konfigurację  skorowidza POZ w następujący sposób, że zmienimy kolejność oraz opis zakładek

pozycje na formularzu dpdok_insert 2

 

otrzymamy inny wygląd transakcji dpdok_insert.aspx

dpdok_insert zakładki

 

 

Jeżeli nie chcemy wyświetlać jakiejś zakładki to możemy zmienić kolumną AKTYWNE w skorowidzu

dpdok_insert zakładki notatki

 

W efekcie transakcja nie będzie posiadała zakładki NOTATKI

dpdok_insert brak zakładki notatki

 

 

Przykład uruchomienia

Jeżeli chcemy uruchomić transakcję w trybie dopisywania dokumentów do rejestru korespondencji przychodzącej:

dpdok_insert.aspx?prx=PZ

W efekcie wyświetlony zostanie pusty formularz, a lista wyboru Korespondencja zostanie automatycznie ustawiona jako przychodząca – wartość PZ

dpdok_insert prx pz

 

 

WMS demo

Oferta oprogramowania magazynowego to nie tylko opis na stronie.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu magazynowego WMS odpowiada Twoim potrzebom?
DEMO

Magazyn WMS.net

systemy magazynowe
program WMS

Idealna wersja

SQL Server Express to idealny wybór dla wielu programistów. Jest darmowy i oferuje ten sam silnik bazy danych, co wersje bardziej zaawansowane. Jeśli masz zamiar przechowywać wiele stron lub aplikacji, proponujemy wersję tańszą, jeśli zaś potrzebujesz wielu serwerów lub planujesz rozwijanie projektu tak, by osiągnął skalę masową, zalecamy wersję biznesową.

program magazynowy Szyfrowanie danych
SAdam

Rodzaje plików aplikacji

Cechą wyróżniającą system Warehouse Management System WMS spośród innych systemów klasy WMS jest fakt, że program jest niezwykle elastyczny i pozwala na integrację z innymi systemami działającymi w przedsiębiorstwie oraz jego kontrahentów. Systemem WMS poprzez odpowiednio zbudowany interface wymiany danych za pomocą plików Excel (XLS) lub bezpośrednio poprzez WebService umożliwia synchronizację i przesyłanie danych pomiędzy systemami na bieżąco.

Program Magazynowy magazyn wysokiego składowania, Program Magazynowy
Paulina Nijak

Zarządzanie magazynem Online

Kolektor magazynowy to mobilny komputer pełniący rolę dodatkowego modułu w magazynie wysokiego składu rozszerzający funkcjonalność systemu WMS. Magazynowy kolektor danych (terminal WiFi) jest zewnętrznym urządzeniem podłączanym do systemu za pomocą sieci bezprzewodowej i wyposażony w dotykowy ekran działający pod kontrolą systemu Operacyjnego Windows CE, Windows Mobile lub Android.

SAdam

Schemat kompletacji

Co oznacza schemat kompletacji ? W wyniku zastosowania interfejsu webowego, program WMS.net jest niezwykle intuicyjny. Automatyzacja procesów związanych z tworzeniem kompletów w magazynie polega na szybkim tworzeniu – generowaniu dokumentów rozchodu surowców i przyjęcia wyrobów

program magazynowy dokumenty PW bufor
Joanna Ciebień

Nowy dokument PW

Pozycja menu wyświetla formularz dopisania dokumentu PW. Aktywne funkcje w formularzu: ZAPISZ – polecenie zapisuje dokument ze statusem zatwierdzony. Po zapisaniu dokumentu wyświetlony zostaje rejestr Dokumenty PW zatwierdzone. DO BUFORA – polecenie zapisuje dokument ze

Przyjęcia - menu
SAdam

Przyjęcie do magazynu

Ponieważ oferujemy przyjęcie do magazynu to chcemy abyś z tego korzystał! Czas opowiedzieć o WMS.net. Moduł na terminal w magazynie (program WMS) pozwala za pomocą skanowania kodów kreskowych umieszczonych na kartonach dokonywać szybkiego przyjęcia dostaw