Spis z natury

Spis z natury

Oprogramowanie magazynowe WMS.net to niezawodne narzędzie do przeprowadzania inwentaryzacji. Jeśli chcesz dokonać spisu z natury, wystarczy uruchomić odpowiedni formularz, a wszystkie niezbędne opcje są na wyciągnięcie ręki.

Oprogramowanie magazynowe WMS.net to niezawodne narzędzie do przeprowadzania inwentaryzacji.

Na stronie programu magazynowego WMS.net, proces inwentaryzacji jest prosty i efektywny. Gdy chcesz rozpocząć inwentaryzację, po prostu wywołaj menu, a pojawi się formularz do dodawania nowego spisu z natury. Dzięki programowi WMS.net inwentaryzacja staje się prostym i kontrolowanym procesem, pozwalając efektywnie zarządzać stanem magazynowym.

W pierwszym kroku musisz podać datę inwentaryzacji, którą możesz zmienić na bieżącą lub wybrać z kalendarza. Następnie wybierasz strefę, dla której ma być przeprowadzony spis z natury.

Po wprowadzeniu tych informacji ogólnych, przejdź do wprowadzania pozycji inwentaryzacyjnych. Po każdym wpisie, użyj polecenia „UTWÓRZ”, aby zapisać pozycje. Program automatycznie zapisuje pozycje zawierające asortyment, którego stan magazynowy jest większy niż zero. Stan magazynowy na moment wygenerowania inwentury jest wyświetlany w polu „STAN W MAGAZYNIE”.

W polu „ILOŚĆ FAKTYCZNA” wpisz ilość wynikającą ze spisu z natury. Jeśli to konieczne, możesz także zapisać numer arkusza spisowego w polu „NUMER ARKUSZA”. Jeśli nie masz zmian w ilości, po prostu pozostaw pole „ILOŚĆ FAKTYCZNA” puste, i zostanie ono traktowane jako zero.

Po zapisaniu ilości spisowych, program automatycznie oblicza różnicę inwentaryzacyjną i zapisuje ją w polu „RÓŻNICA”. Dokument inwentaryzacji jest w trakcie realizacji i oznaczony jest symbolem w pierwszej kolumnie rejestru, dopóki nie zostanie potwierdzone polecenie „ZAMKNIJ”. Jeśli potrzebujesz dokonać modyfikacji, użyj polecenia „EDYCJA” na dokumencie w trakcie realizacji.

Dokument inwentaryzacji zostaje zapisany w trybie „w trakcie realizacji”, dopóki nie zostanie potwierdzony poleceniem „ZAMKNIJ”. Możesz rozpoznać dokument w trakcie realizacji po symbolu w pierwszej kolumnie rejestru. Jeśli potrzebujesz wprowadzić zmiany, użyj polecenia „EDYCJA”.

Oprogramowanie magazynowe WMS.net to skuteczne narzędzie do przeprowadzania inwentaryzacji, które usprawnia i ułatwia proces zarządzania magazynem. Dzięki niemu możesz być pewien dokładności i efektywności Twojej inwentaryzacji.

Wywołanie menu uruchamia formularz dopisania nowego spisu z natury.

W dokumencie inwentaryzacji należy zapisać datę – pole DATA. Domyślnie proponowana jest data bieżąca. Data może zostać zmieniona przez zapisanie nowej daty bezpośrednio w polu lub wybór z kalendarza wyświetlanego przez przycisk listy rozwijanej.

W kolejnym polu wybierany z listy rozwijanej strefę dla której ma być przeprowadzony spis z natury.

Po wprowadzeniu informacji ogólnych w kolejnych polach  pozycje inwentaryzacji zapisywane są przez użycie polecenia UTWÓRZ.

Program automatycznie zapisuje pozycje zawierające kartoteki asortymentowe, których stan magazynowy jest większy od 0. Stan magazynowy na moment wygenerowania inwentury jest wyświetlany w polu STAN W MAGAZYNIE.

W polu ILOŚĆ FAKTYCZNA zapisywana jest ilość wynikająca ze spisu z natury. W polu NUMER ARKUSZA może zostać zapisany numer arkusza spisowego.

Brak zapisu w polu ILOŚĆ FAKTYCZNA traktowany jest jak zapisanie ilości 0.

Po zapisaniu ilości spisowych w pozycjach automatycznie zostaje obliczona i zapisana różnica inwentaryzacyjna – pole RÓŻNICA.

Dokument inwentaryzacji zostaje zapisany ze statusem w trakcie realizacji, jeśli nie zostanie potwierdzone polecenie ZAMKNIJ. Dodatkowo dokument w trakcie realizacji oznaczony jest symbolem  w pierwszej kolumnie rejestru. Dokument w trakcie realizacji jest modyfikowany przez użycie polecenia EDYCJA.

WMS w branży tkanin obiciowych
SAdam

WMS w branży tkanin obiciowych

Program magazynowy Studio WMS.net stanowi nieocenione narzędzie dla firm w branży tkanin obiciowych. Dzięki niemu możliwe jest skuteczne zarządzanie stanem magazynowym, zoptymalizowanie procesów składowania oraz minimalizacja ryzyka popełnienia błędów. To inwestycja, która przyczynia się do wzrostu efektywności i konkurencyjności firmy na rynku.

Generowanie kodów QR
SAdam

Generowanie kodów QR

Kody QR stają się coraz bardziej popularnym sposobem przechowywania i udostępniania informacji. Niezależnie od tego, czy jest to adres URL, dane kontaktowe, czy unikalny numer seryjny produktu, kody QR to wygodny sposób na szybkie i łatwe przechowywanie i udostępnianie danych.

Terminal.net
SAdam

Terminal.net

Terminal.net to specjalizowana aplikacja stworzona dla użytkowników systemów magazynowych. Każdy użytkownik tej aplikacji posiada swoją konkretną rolę w systemie magazynowym. Aby korzystać z Terminal.net, użytkownik musi najpierw zalogować się na serwerze Windows, który nazywany jest Serwerem terminali.

Spis z natury

Na stronie programu magazynowego WMS.net, proces inwentaryzacji jest prosty i efektywny. Gdy chcesz rozpocząć inwentaryzację, po prostu wywołaj menu, a pojawi się formularz do dodawania nowego spisu z natury. Dzięki programowi WMS.net inwentaryzacja staje się prostym i kontrolowanym procesem, pozwalając efektywnie zarządzać stanem magazynowym.
DEMO

role_pal

Folder zawiera transakcje przeznaczone do obsługi modułu magazynu palet (gospodarka paletami) oferowanego pod nazwą handlową Studio Palety.net. Dostępnych jest kilka transakcji przeznaczonych do rejestrowania dokumentów przyjęć i wydań palet. Jako, że SQL jest językiem interpretowanym,

Instalacja i konfiguracja
SAdam

Instalacja i konfiguracja

WMS.net to doskonałe narzędzie dla firm zajmujących się logistyką i zarządzaniem magazynem. Dzięki funkcjom optymalizacyjnym i intuicyjnemu interfejsowi, aplikacja ta pozwala usprawnić procesy magazynowe i zwiększyć efektywność działania.

Koszty w rozliczeniu
Joanna Ciebień

Koszty w rozliczeniu

Prawidłowo zdefiniowane koszty w rozliczeniu pozwalają na dokładne i przejrzyste rozliczenia z kontrahentami. W rezultacie, proponowane przez SoftwareStudio rozwiązania zwiększają nie tylko efektywność, ale także dokładność, co w dłuższej perspektywie może przyczynić się do oszczędności i lepszego zarządzania magazynem.

Spis z natury

Spis z natury

Oprogramowanie magazynowe WMS.net to niezawodne narzędzie do przeprowadzania inwentaryzacji. Jeśli chcesz dokonać spisu z natury, wystarczy uruchomić odp...
Rejestr Inwentur

Rejestr Inwentur

Oto post o programie magazynowym WMS.net, skupiający się na rejestrze inwentur. Program magazynowy rejestr inwentur jest wyjątkowy w swoim podejściu do ...
Edycja arkusza spisu z natury

Edycja arkusza spisu z natury

Oprogramowanie magazynowe, w tym systemy WMS, oferują zaawansowane możliwości edycji dokumentów inwentaryzacyjnych. To przekłada się na większą dokładn...
Zamknięcie arkusza spisu z natury

Zamknięcie arkusza spisu z natury

Inwentaryzacja to kluczowy element zarządzania magazynem, pozwalający na rzetelną weryfikację stanów magazynowych. Proces ten wymaga skrupulatności i pre...
Nadwyżki inwentaryzacyjne

Nadwyżki inwentaryzacyjne

W dziale magazynowym, inwentaryzacja to proces nieodłącznie związany z kontrolą stanu zapasów. Jednak kiedy dochodzi do nadwyżek inwentaryzacyjnych, ważne...
Niedobory inwentaryzacyjne

Niedobory inwentaryzacyjne

Dokumenty inwentaryzacyjne są odpowiedzialne za rejestrowanie nadwyżek i niedoborów podczas inwentaryzacji. W rejestrze wyświetlane są dokumenty niedoborów inwen...
Indeks

Indeks

Oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online to prawdziwy game-changer. Przede wszystkim, pozwala na zdalne zarządzanie zapasami. Co więcej, uła...
Alfabetycznie

Alfabetycznie

Wraz z dynamicznym rozwojem branży e-commerce, efektywne oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online staje się niezwykle istotne dla fir...
Spis Magazyn WMS.net

Spis Magazyn WMS.net

WMS.net pozwala na obsługę różnych rodzajów magazynów, takich jak magazyny wysokiego składowania, magazyny z automatycznym systemem sortowania, magazy...
Programy magazynowe

Programy magazynowe

Programy magazynowe, wykorzystując najnowszą technologię, są niezbędnym narzędziem dla operatorów logistycznych. Dzięki nim można obniżyć koszty, poprawić o...
CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS to skrót od anglojęzycznego terminu Computerized Maintenance Management System, czyli Komputerowy System Zarządzania Utrzymaniem Ruchu. Systemy te...
Kartoteki

Kartoteki

Niniejszy program obsługujący CMMS sekcję kartoteki zapewnia pełną funkcjonalność obsługi danych dotyczących obiektów, pracowników, kontrahentów, lokalizacji...
Kartoteki obiektów

Kartoteki obiektów

Menu CMMS (Computerized Maintenance Management System) umożliwia wyświetlanie i zarządzanie kartotekami obiektów w Twojej firmie. Dzięki temu menu będz...
Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników w programach magazynowych oraz CMMS Utrzymanie Ruchu są nie tylko miejscem gromadzenia danych personalnych, ale również stanowią pods...
Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów w programie magazynowym WMS.net to niezbędne narzędzie dla każdej firmy, która dba o efektywność i profesjonalizm w zarządzaniu magazyn...
Lokalizacje obiektów

Lokalizacje obiektów

Studio WMS.net firmy SoftwareStudio to jedno z takich rozwiązań. WMS (Warehouse Management System) to program komputerowy, który wspomaga zarządzanie mag...