Lokalizacja palet

Lokalizacja palet

Niezależnie od rodzaju magazynu, precyzyjna informacja o lokalizacji palet jest niezwykle istotna. Systemy zarządzania magazynem, takie jak WMS.net firmy SoftwareStudio czy Wfmag firmy Wapro, zapewniają narzędzia do skutecznego śledzenia i zarządzania lokalizacją palet, co przyczynia się do poprawy efektywności i kontroli operacji magazynowych.

lokalizacja palet w magazynie

Program WAPRO MAG PRESTIŻ

WAPRO MAG to jeden z najpopularniejszych programów sprzedażowo-magazynowych dostępnych na rynku od 1994 roku. Wcześniej znany jako WF-Mag, program ten zdobył szerokie uznanie i zyskał sobie zaufanie użytkowników. Jego wszechstronność sprawia, że jest wykorzystywany zarówno przez małe jednoosobowe firmy, jak i większe przedsiębiorstwa z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw, które posiadają rozległą sieć filii, oddziałów lub placówek sprzedaży detalicznej.

WAPRO MAG sprawdza się w różnych branżach, obejmując zarówno firmy handlowe, handlowo-usługowe, jak i produkcyjne. Co więcej, program ten jest elastyczny i dostosowuje się do indywidualnych potrzeb każdej firmy. Może być postrzegany przez użytkowników jako narzędzie do fakturowania, prowadzenia magazynu lub kompleksowe rozwiązanie obejmujące wszystkie aspekty działalności handlowej.

Oparta na technologii klient-serwer struktura WAPRO MAG składa się z dwóch głównych komponentów. Pierwszym z nich jest bezpłatna baza danych Microsoft SQL Server w wariancie Express Edition, która stanowi solidne fundamenty programu. Drugim komponentem jest intuicyjna aplikacja użytkowa WAPRO MAG, która umożliwia wygodne korzystanie z programu i efektywne zarządzanie danymi. Aplikacja ta jest ściśle połączona z bazą danych, co zapewnia płynny przepływ informacji.

WAPRO MAG to niezawodne oprogramowanie, które umożliwia użytkownikom skuteczne zarządzanie swoją działalnością handlową. Dzięki temu programowi firmy mogą efektywnie kontrolować procesy sprzedażowe, magazynowe i księgowe, przyczyniając się do zwiększenia efektywności i sukcesu biznesowego.

Lokalizacja palet

Lokalizacja palet w magazynie jest istotnym elementem, który zapewnia skuteczne zarządzanie i kontrolę nad stanem towarów. W przypadku magazynów o różnych typach organizacji przestrzeni, szczególnie ważne jest posiadanie szczegółowej informacji na temat aktualnej lokalizacji palet. Niezależnie od rodzaju magazynu, czy to klasyczne magazyny wysokiego składowania (WMS 3D) czy magazyny 2D obsługujące klasyczne Cross Docking, dokładna informacja o lokalizacji palet jest niezbędna.

Lokalizacja palet: kluczowa informacja w zarządzaniu magazynem

W magazynach centrach logistycznych występuje potrzeba lokalizacji palet.

Znaczenie szczegółowej informacji o lokalizacji palet

Współczesne systemy zarządzania magazynem, takie jak WMS.net firmy SoftwareStudio czy Wfmag firmy Wapro, oferują zaawansowane funkcje monitorowania lokalizacji palet. Ta informacja jest niezwykle istotna dla skutecznego zarządzania towarem w magazynie. Posiadanie dokładnej i aktualnej informacji o tym, gdzie znajdują się palety, umożliwia szybkie odnajdywanie towarów i optymalizację procesów magazynowych.

Różnorodność magazynów, jedna potrzeba – lokalizacja palet

Bez względu na rodzaj magazynu, czy to klasyczny magazyn wysokiego składowania (WMS 3D) czy magazyn 2D obsługujący Cross Docking, istnieje potrzeba śledzenia lokalizacji palet. W magazynach wysokiego składowania, gdzie towary są przechowywane w różnych regałach na różnych poziomach, precyzyjna informacja o lokalizacji palet jest niezbędna. Dzięki temu można uniknąć błędów w identyfikacji towarów i zaoszczędzić czas przy ich wyszukiwaniu.

W magazynach obsługujących Cross Docking, gdzie towar jest natychmiast rozładowywany i ponownie załadowywany na inne palety w celu szybkiej dystrybucji, lokalizacja palet jest kluczowym elementem efektywnego przepływu towarów. Dzięki precyzyjnym informacjom o lokalizacji palet, personel magazynowy może dokonywać szybkiego przekierowywania towarów i minimalizować czas oczekiwania.

Korzyści płynące z dokładnej lokalizacji palet

Posiadanie szczegółowej informacji o lokalizacji palet przynosi wiele korzyści dla magazynu. Wśród nich warto wymienić:

  • Optymalizację przestrzeni: Dzięki wiedzy o dokładnym położeniu palet, można zoptymalizować wykorzystanie przestrzeni magazynowej, minimalizując puste miejsca i maksymalizując wykorzystanie regałów.
  • Zwiększenie produktywności: Precyzyjne informacje o lokalizacji palet umożliwiają szybkie odnajdywanie towarów, co przyspiesza proces kompletacji zamówień i wysyłki.
  • Zmniejszenie błędów: Śledzenie lokalizacji palet zapobiega pomyłkom i błędom w identyfikacji towarów, co prowadzi do większej dokładności i zadowolenia klientów.
  • Poprawa kontroli nad stanami magazynowymi: Dokładna lokalizacja palet umożliwia ścisłą kontrolę nad stanami magazynowymi, co pozwala na szybkie reagowanie na braki towaru lub nadmiary.

Szczególnie pożądane jest posiadanie szczegółowej informacji, gdzie w danej chwili znajdują się palety. Lokalizacja palet – informacja tak potrzebna jest nie tylko w klasycznych magazynach wysokiego składowania (WMS 3D), ale także w magazynach 2D, gdzie prowadzony jest klasyczny Cross Docking.

System WMS.net od SoftwareStudio posiada moduł – transakcję, za pomocą której można wyświetlać na monitorach komputerów wizualizację zajętości przestrzeni magazynowej.

Celem wdrożenia systemu lokalizacji palet w czasie rzeczywistym, opartego o technologię radiową jest umożliwienie szybkiego zlokalizowania każdej oznakowanej palety. Ponadto rozwiązanie daje możliwość automatycznego przeprowadzenia inwentaryzacji. Głównym oczekiwaniem wobec zastosowania identyfikacji radiowej jest automatyzacja procesów związanych z identyfikacją oraz umiejscowieniem palet.

Program magazynowy umożliwia lokalizację palet, magazynierów lub wózków widłowych pracujących w magazynie. Warunkiem jest wyposażenie nośników logistycznych, magazynierów, jak również wózków widłowych w odpowiednie narzędzia identyfikacji.

Lokalizacja palet. Przestrzenny układ magazynu

Układ magazynu jest pierwszym krokiem w przygotowaniu prawidłowo funkcjonującego obiektu. Zaplanowany rozkład powierzchni magazynowej to poważne zadanie dla kierownika magazynu. Projektując układ magazynu warto brać uwagę specyfikę przechowywanego towaru oraz funkcje jakie będzie spełniał magazyn, a także definiowane w nim strefy.

Strefy magazynowe – lokalizacja palet

W projekcie magazynu i jego układu należy zdefiniować strefy:

  1. Załadunku i rozładunku;
  2. Przyjmowania towarów;
  3. Składowania – magazynowania;
  4. Kompletacji wysyłek – zamówień;
  5. Wydań – wysyłek;
  6. Cross Docking.

Geolokalizacja

Lokalizacja palet w magazynie może być prowadzona albo dzięki identyfikacji manualne związane ze skanowanie kodów kreskowych palet, jak również miejsc składowania. Skanowanie odbywa się w momencie odkładania i pobierania jednostki logistycznej z miejsca odkładczego. Innym sposobem jest wykorzystanie technologii zdalnego monitoringu, jak również pozycjonowania triangulacyjnego. Monitoring miejsc może obejmować cały magazyn, a także wszystkie jego strefy. Można jednak ograniczyć automatyczną identyfikację wyłącznie do wybranej strefy np. składowania lub Cross Dock.

Odporność systemu WMS na zmiany personelu magazynowego

Wdrożenie zaawansowanego systemu zarządzania magazynem (WMS) takiego jak WMS.net firmy SoftwareStudio przynosi wiele korzyści, w tym odporność na zmiany personelu magazynowego. System WMS został zaprojektowany w taki sposób, aby przystosowanie do pracy nowego pracownika magazynowego zajmowało najwyżej kilka godzin.

Praca niewykwalifikowanego personelu magazynowego

Dzięki systemowi WMS.net, praca w magazynie przy użyciu terminali radiowych sprowadza się do wykonywania nieskomplikowanych, powtarzalnych czynności przez niewykwalifikowany personel. System WMS.net dostarcza prostych i intuicyjnych instrukcji, które są wyświetlane na terminalach radiowych, umożliwiając pracownikom magazynowym wykonywanie zadań w sposób efektywny i bezbłędny.

Eliminacja przechowywania informacji „w głowach” pracowników magazynowych

Jednym z głównych problemów w tradycyjnym zarządzaniu magazynem jest przechowywanie informacji o stanie magazynu „w głowach” lub „w zeszytach” pracowników magazynowych. System WMS.net eliminuje ten problem poprzez przechowywanie szczegółowych informacji o asortymencie i miejscach przechowywania w bazie danych systemu WMS. Pracownicy magazynowi mają łatwy dostęp do tych informacji, co umożliwia szybkie i dokładne wykonywanie zadań.

Odporność na wypadki losowe i rotację pracowników

Praca magazynu, wspierana przez system WMS.net, staje się niewrażliwa na wypadki losowe, takie jak choroba czy odejście pracowników magazynowych. Dzięki jasno określonym procedurom i instrukcjom w systemie WMS.net, nowi pracownicy mogą szybko nauczyć się obsługi systemu i rozpocząć wykonywanie zadań magazynowych. W razie rotacji pracowników, system WMS.net gwarantuje kontynuację płynnego i efektywnego działania magazynu.

Lokalizacja palet

WAPRO MAG to jeden z najpopularniejszych programów sprzedażowo-magazynowych dostępnych na rynku od 1994 roku. Wcześniej znany jako WF-Mag, program ten zdobył szerokie uznanie i zyskał sobie zaufanie użytkowników. Jego wszechstronność sprawia, że jest wykorzystywany zarówno przez małe jednoosobowe firmy, jak i większe przedsiębiorstwa z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw, które posiadają rozległą sieć filii, oddziałów lub placówek sprzedaży detalicznej.
Lokalizacja palet
system magazynowy WMS Instalacja
SAdam

MOTOROLA MC55

Motorola MC55 został przeznaczony dla mobilnych pracowników, działających zarówno na terenie firm, jak i poza nim. Urządzenie łączy funkcje telefonu komórkowego, dwukierunkowego radia, skanera kodów kreskowych, aparatu cyfrowego i komputera mobilnego.

Programy magazynowe SQL
SAdam

Programy magazynowe WMS

Trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie większego magazynu, którego zadaniem jest sprawna obsługa, stanowiąca podstawowy atrybut procesu logistycznego bez rozwiązania jakim są programy magazynowe. Użycie technologii Microsoft do tworzenia rozwiązań dla magazynu jest zasadne, kiedy weźmie się pod uwagę pozycję firmy Microsoft na rynku MSP. Większość użytkowników komputerów korzysta właśnie z oprogramowania systemowego tej firmy.

Warehouse managment system
System CMMS

Księgowe konta analityczne

KSIĘGOWE KONTA ANALITYCZNE – Aby zdefiniować analitykę dla konta syntetycznego należy otworzyć konto, przejść na zakładkę Definicja analityki i wybrać Nowy (Definicja analityki)

SAdam

Raporty

Program wykorzystuje technologie Reporting Services SQL Server, dostarczona aplikacja zawiera w katalogu RDP pliki ze zdefiniowanymi raportami (pliki z rozszerzeniem RDP) za pomocą narzędzia Report Builder 3.0 Dostarczone raporty należy zainstalować na serwerze w folderze

system magazynowy Notatki do dokumentu Wz
SAdam

dpdok_insert.aspx

Transakcja przeznaczona do dopisywania i edytowania dokumentów do bazy.   Parametry transakcji REFNO – uruchamiając transakcję możemy podać parametr refno, którego wartość oznaczać będzie unikalny numer referencyjny, dokument zostanie odszukany w bazie i wczytany do

system magazynowy WMS Ważenie palety
SAdam

Ważenie palety

Proces ważenia palet odbywa się fizycznie na wadze elektronicznej wyposażonej w moduł obsługi wagi paletowej. Ważenie palet i weryfikacja odbywa się z poziomu terminala radiowego, magazynier po zakończeniu pakowania palety do wysyłki stawia gotową paletę