Procedury składowane

Systemy zarządzania magazynem (WMS) są kluczowymi składnikami zarządzania łańcuchem dostaw i często są używane do przechowywania dużych ilości danych i zarządzania nimi. Aby dane były uporządkowane i dostępne, systemy WMS często opierają się na procedurach przechowywanych w języku SQL (Structured Query Language).

Procedury składowane

Jednym z najczęstszych zastosowań procedur składowanych w systemie WMS jest generowanie raportów.

Procedury składowane SQL to programy napisane w języku SQL, które są przechowywane w bazie danych, co pozwala na ich wykonanie w razie potrzeby. To czyni je idealnym narzędziem dla WMS, ponieważ pozwalają systemowi na szybki dostęp do danych i wykonywanie skomplikowanych obliczeń. Może to być szczególnie przydatne, jeśli chodzi o prognozowanie i zarządzanie zapasami.

Procedury składowane SQL to wstępnie napisany kod SQL, który jest używany do wykonywania określonego zadania w bazie danych. Są wielokrotnego użytku, co czyni je idealnymi dla WMS, ponieważ mogą być używane wielokrotnie z niewielkimi modyfikacjami. Dzięki procedurom składowanym WMS może zautomatyzować niektóre zadania i zmniejszyć ilość wymaganego ręcznego wprowadzania danych. Może to pomóc zmniejszyć liczbę błędów w danych i ułatwić śledzenie zapasów.

Można to wykorzystać do śledzenia poziomów zapasów, monitorowania ruchów zapasów i identyfikowania trendów w sprzedaży. Procedur składowanych można również używać do automatyzacji typowych zadań, takich jak tworzenie zamówień zakupu lub faktur. Może to skrócić czas potrzebny do wykonania tych zadań, zwiększając wydajność WMS.

Procedury składowane mogą być również wykorzystywane do poprawy bezpieczeństwa w systemie WMS. Mogą one służyć do ograniczenia dostępu do określonych obszarów hurtowni oraz ograniczenia możliwości modyfikowania lub usuwania danych przez użytkowników. Może to pomóc zmniejszyć ryzyko utraty lub kradzieży danych.

Procedury składowane

Procedura składowana (ang. stored procedure) jest nazwanym zbiorem poleceń w języku SQL, który jest przechowywany na serwerze baz danych i jest kompilowany przy pierwszym wykonaniu.

Na przykład procedury składowane mogą pomóc systemowi WMS upewnić się, że odpowiednia ilość zapasów jest dostępna w danym momencie. Procedury składowane mogą być również wykorzystywane do automatyzacji wprowadzania danych, umożliwiając systemowi WMS szybkie rejestrowanie i śledzenie pozycji w momencie ich odbioru lub wysyłki.

Oprócz kontroli zapasów i prognozowania, WMS może również wykorzystywać procedury składowane do raportowania. Procedury składowane mogą być używane do wysyłania zapytań o dane z systemu, umożliwiając WMS szybkie generowanie raportów, które zapewniają szczegółowy wgląd w wydajność systemu. Może to pomóc WMS w podejmowaniu lepszych decyzji dotyczących poziomów zapasów i innych aspektów systemu.

Ogólnie rzecz biorąc, procedury składowane SQL są ważnym narzędziem dla WMS. Pozwalają systemowi na szybki i dokładny dostęp do danych, a także automatyzują zadania takie jak wprowadzanie danych i raportowanie. Ostatecznie pomaga to systemowi WMS zapewnić dostępność odpowiednich zapasów we właściwym czasie oraz podejmowanie decyzji na podstawie dokładnych danych.

Zapewnia studio magazyn

Studio Magazyn.NET to rozwiązanie stworzone z myślą o różnorodności potrzeb i wymogów związanych z zarządzaniem magazynem. Program ten został dostosowany do obsługi różnych rodzajów zamówień, niezależnie od ich wielkości i specyfiki. Dzięki temu spełnia oczekiwania zarówno klientów detalicznych, jak i hurtowych.

Współczesne magazyny muszą sprostać wielu wyzwaniom, takim jak zróżnicowane rozmiary asortymentu oraz różnorodność procesów logistycznych. Studio Magazyn.NET zostało stworzone, aby sprostać tym wymaganiom i zapewnić płynność działania magazynu.

Obsługa zamówień detalicznych

Dla klientów detalicznych, którzy zamawiają produkty pojedynczo lub w niewielkich ilościach, Studio Magazyn.NET oferuje intuicyjny interfejs umożliwiający szybką i efektywną obsługę zamówień. Procedury obsługi zamówień detalicznych uwzględniają m.in.:

 • Przygotowanie towaru do wysyłki bez konieczności pakowania na palety wysyłkowe.
 • Szybkie tworzenie dokumentów związanych z zamówieniem.
 • Zautomatyzowane zarządzanie stanami magazynowymi.

Dzięki tym funkcjom, klienci detaliczni mogą otrzymać swoje zamówienia szybko i sprawnie, co wpływa pozytywnie na ich satysfakcję z zakupów.

Obsługa zamówień hurtowych

Klienci hurtowi często składają duże zamówienia, które wymagają szczegółowej dokumentacji i kontroli. Studio Magazyn.NET umożliwia obsługę tego typu zamówień poprzez:

 • Generowanie kompleksowej dokumentacji związanej z dostawą.
 • Monitorowanie stanów magazynowych na poziomie produktów.
 • Zarządzanie procesem pakowania na palety wysyłkowe.

Dla klientów hurtowych ważna jest nie tylko szybkość realizacji zamówień, ale także pełna kontrola nad nimi. Studio Magazyn.NET pozwala spełnić te oczekiwania.

Magazyn

Studio Magazyn.NET to rozwiązanie, które dostosowuje się do różnych potrzeb i rodzajów zamówień, dzięki czemu zapewnia pełną elastyczność w zarządzaniu magazynem. Dla każdego klienta, niezależnie od jego specyfiki, Studio Magazyn.NET gwarantuje efektywną i sprawną obsługę zamówień.

Przejdź do Studio Magazyn.NET

PROCEDURY SKŁADOWANE

W systemie zarządzania bazami danych wykonanie dowolnego fragmentu kodu języka SQL wiąże się z pewnym ciągiem czynności – począwszy od sprawdzenia składni, aż po kompilację i wykonanie. Procedury składowane wnoszą do środowiska bazodanowego przetwarzanie warunkowe i możliwości programistyczne.

Wykonywanie procedur składowanych odbywa się inaczej niż wykonywanie pojedyncz zapytania SQL.

Proces wykonania pojedynczego zapytania w języku T-SQL w Microsoft SQL Server 2008 dzieli się na etapy:

 • Sprawdzenie i rozdzielenie kodu na fragmenty – dokonywany jest podział kodu na fragmenty nazywane symbolami. Proces ten nazywamy często nazywany jest analizą leksykalną.
 • Sprawdzenie kodu pod względem poprawności semantycznej i syntaktycznej – dokonywana jest kontrola poprawności semantycznej, czyli sprawdzenie, czy kod nie odwołuje się do nieistniejących obiektów lub nie używa nieistniejących poleceń oraz kontrola poprawności syntaktycznej, podczas której sprawdzana jest poprawność użytej składni.
 • Standaryzacja wyodrębnionej części kodu – silnik wykonywania zapytań zapisuje kod w jednoznacznej postaci.
 • Optymalizacja – Microsoft SQL Server posiada wewnętrzny proces zwany Optymalizatorem Zapytań, który wybiera optymalny sposób dostępu do danych, tzn. taki plan wykonania zapytania, w którym serwer będzie przeszukiwał najmniejszą ilość stron danych optymalizację szczególny wpływ ma struktura indeksów oraz sposób łączenia tabel.
 • Kompilacja i wykonanie – zapytanie jest kompilowane według optymalnego planu wykonania i w takiej postaci wykonywane.
 • Zwrócenie wyników – wyniki zapytania zwracane są do klienta.

Parametry procedur składowanych

Procedury składowane mogą przyjmować parametry wywołania. Ilość i typ danych, które należy podać przy wywołaniu procedury składowanej, określamy w trakcie tworzenia procedury (CREATE PROCEDURE). W zależności od tego, czy parametry będą potrzebne do wykonania procedury, czy też mają być one przez procedurę zwrócone, wyróżniamy dwa rodzaje parametrów: wejściowe oraz wyjściowe. Możliwe jest też zdefiniowanie w procedurze parametru przejściowego (będącego jednocześnie wejściowym i wyjściowym), czyli parametru, którego wartość podajemy przy wywołaniu, a która może zostać zmieniona podczas działania procedury.

Ponadto procedury składowane mogą służyć do optymalizacji układu magazynu. Korzystając z procedur składowanych, system WMS może lepiej określić najbardziej efektywny sposób przechowywania i przemieszczania zapasów w magazynie. Może to pomóc obniżyć koszty i poprawić zadowolenie klientów.

Ogólnie rzecz biorąc, procedury składowane SQL mogą pomóc WMS zoptymalizować jego działanie i zwiększyć jego wydajność. Automatyzując typowe zadania, poprawiając bezpieczeństwo i optymalizując układ magazynu, WMS może lepiej zarządzać swoimi danymi i operacjami. Procedury składowane mogą pomóc zapewnić sprawne i wydajne działanie WMS.

Procedury składowane

Procedury składowane SQL to programy napisane w języku SQL, które są przechowywane w bazie danych, co pozwala na ich wykonanie w razie potrzeby. To czyni je idealnym narzędziem dla WMS, ponieważ pozwalają systemowi na szybki dostęp do danych i wykonywanie skomplikowanych obliczeń. Może to być szczególnie przydatne, jeśli chodzi o prognozowanie i zarządzanie zapasami.
Procedury składowane
studio palety
basiap

Studio Palety

Oprogramowanie do ewidencji palet i rozliczania ilości z kontrahentami to narzędzie zainstalowane na serwerze internetowym, które jest dostępne zarówno dla firm prowadzących ewidencję palet, jak i dla wybranych kontrahentów. Dokumenty magazynowe związane z obrotem paletami obejmują przyjęcia, wydania, przesunięcia i likwidacje.

Historia, czyli ostatnio uruchamiane transakcje
SAdam

Historia, czyli ostatnio uruchamiane transakcje

W systemie SoftwareStudio, śledzenie historii ostatnio uruchamianych transakcji jest niezwykle proste i intuicyjne. Każda transakcja może być spersonalizowana za pomocą dedykowanego koloru oraz wybranej ikony. To pozwala użytkownikom na szybkie i efektywne zarządzanie swoimi operacjami.

WMS program magazynowy
SAdam

WMS program magazynowy

WMS program możesz wybrać kierując się kryterium jakościowym lub cenowym. Jeżeli cena jest ważna to szukaj bezpłatnego programu do zarządzania magazynem. Wówczas raczej musisz iść na kompromis co do funkcjonalności. Kolektory danych z systemem Android także mogą używać WMS program magazynowy. Zastosowanie systemu informatycznego w gospodarce magazynowej przyśpiesza operacje związane z wystawianiem dokumentów obrotu towarowego. Usprawnia prace z przypisywaniem określonemu adresowi w przestrzeni składowej.

zamowienie_transport_insert.aspx

Pracownik działu logistyki podczas edycji dokumentu zamówienia za pomocą transakcji zamowienie_logistyka_edit.aspx może dodawać transport czyli kojarzyć kartoteki pojazdów z danym zamówieniem i pracownikiem. PROGRAM MAGAZYNOWY zamowienie_kwatera_insert.aspxPracownik działu logistyki podczas edycji dokumentu zamówienia za pomocą transakcji zamowienie_logistyka_edit.aspx może dodawać kwatery

j_insert_update.aspx
SAdam

j_insert_update.aspx

W ramach oprogramowania magazynowego Studio WMS.net, firma SoftwareStudio oferuje różne transakcje do zarządzania danymi. Jedną z nich jest transakcja role_sys j_insert_update.aspx, która zasługuje na uwagę ze względu na nową technologię, którą wykorzystuje w budowaniu stron.

x_run.aspx
SAdam

x_run.aspx

Transakcja x_run.aspx stanowi ważny element systemu magazynowego Studio WMS.net dostarczanego przez SoftwareStudio. Pozwala ona na uruchamianie innych transakcji, przy czym użytkownik może przekazać do nich zdefiniowane parametry. W artykule omówimy, jak działa ta funkcja i jakie parametry można używać.