W trakcie wdrożenia lub eksploatacji systemu może istnieć potrzeba stworzenia zestawienia, które będzie podobne do aktualnie już zdefiniowanego na liście WIDOKÓW SQL. Aby uniknąć dodatkowej pracy polegającej na żmudnym projektowaniu i ustawianiu parametrów, można skorzystać z funkcji KOPIUJ / PRZYPISZ ZESTAWIENIA. Na podstawie wybranego na liście widoku (wzorcu) zostanie utworzony nowy.

konfiguracja platformy kopiowanie definicji zestawienia
Wyświetlone zostaje okno formularza:

  • Bieżąca nazwa zestawienia – nazwa wzorca widoku do skopiowana,
  • Nowa nazwa zestawienia – należy podać nową nazwę widoku SQL
  • Kod transakcji – należy podać unikalną nową nazwę kodu widoku SQL
  • Czy skopiować konfigurację kolumn? – domyślnie ustawione na TAK spowoduje skopiowanie ustawień kolumn tabeli.