Pozycje MENU

Pozycje MENU

W programie magazynowym Studio System istnieje możliwość definiowania własnych widoków SQL, które mogą być wykorzystywane za pomocą poleceń pozycji MENU. W tym artykule omówimy, jak skonfigurować te widoki SQL oraz jak je uruchamiać w programie.

Konfiguracja widoków SQL w programie magazynowym

Aby zdefiniować widok SQL, należy przejść do sekcji Konfiguracja, a następnie wybrać opcję Widoki SQL. Tutaj można tworzyć i edytować widoki zgodnie z własnymi potrzebami. Po zdefiniowaniu widoku SQL można go wykorzystać, uruchamiając go za pomocą dowolnie wielu poleceń pozycji MENU. Standardowo, listę zdefiniowanych pozycji MENU znajdziemy w panelu po lewej stronie, w sekcji Konfiguracja MENU, POZYCJE MENU.

Kiedy wybierzemy Pozycje MENU, zostanie wyświetlona lista wszystkich poleceń, w tym odwołań do zdefiniowanych widoków SQL. Dzięki temu użytkownicy mogą łatwo i szybko uruchamiać wybrane widoki i korzystać z nich w programie.

Konfiguracja widoków SQL w programie magazynowym Studio System daje użytkownikom dużą elastyczność i możliwość dostosowania programu do swoich indywidualnych potrzeb. Dzięki temu można efektywniej zarządzać magazynem i wykorzystywać dostępne funkcje w sposób bardziej spersonalizowany.

Zdefiniowany widok może być wykorzystywany (wywoływany, uruchamiany) za pomocą dowolnie wielu poleceń pozycji MENU. Standardowo listę zdefiniowanych pozycji Menu uruchamia się za pomocą panelu po lewej stronie, sekcja KONFIGURACJA MENU, POZYCJE MENU. W takim wypadku wyświetlana jest lista wszystkich poleceń w tym wszystkich odwołań do widoków SQL.

Wykorzystując więc polecenie POZYCJE MENU otrzymujemy listę odfiltrowaną pozycji aby łatwiej i szybciej móc konfigurować polecenie uruchamiania dany widok SQL.

pozycje menu

W programie magazynowym Studio System istnieje możliwość definiowania własnych widoków SQL, które można wykorzystać za pomocą poleceń pozycji MENU. Widoki SQL to zapytania SQL, które są przetwarzane przez program i zwracają zestaw danych.

Jak zdefiniować widok SQL

Aby zdefiniować widok SQL, należy przejść do sekcji Konfiguracja, a następnie wybrać opcję Widoki SQL. W tym miejscu można tworzyć i edytować widoki zgodnie z własnymi potrzebami.

Aby utworzyć nowy widok, należy kliknąć przycisk Nowy. Następnie należy podać nazwę widoku i określić jego zapytanie SQL.

Jak uruchomić widok SQL

Po zdefiniowaniu widoku SQL można go wykorzystać, uruchamiając go za pomocą dowolnie wielu poleceń pozycji MENU. Standardowo, listę zdefiniowanych pozycji MENU znajdziemy w panelu po lewej stronie, w sekcji Konfiguracja MENU, POZYCJE MENU.

Aby uruchomić widok SQL, należy wybrać pozycję MENU, która do niego odwołuje się.

Zalety konfiguracji widoków SQL

Konfiguracja widoków SQL daje użytkownikom dużą elastyczność i możliwość dostosowania programu do swoich indywidualnych potrzeb. Dzięki temu można efektywniej zarządzać magazynem i wykorzystywać dostępne funkcje w sposób bardziej personalizowany.

Oto kilka przykładów zastosowań widoków SQL:

  • Można utworzyć widok, który wyświetla listę produktów, które są dostępne na magazynie.
  • Można utworzyć widok, który wyświetla historię zamówień.
  • Można utworzyć widok, który oblicza wskaźniki magazynowe.

Konfiguracja widoków SQL to potężne narzędzie, które może pomóc w zwiększeniu efektywności zarządzania magazynem.

Dostęp do danych przez www
SoftwareStudio

Dostęp do danych przez www

Przez wiele lat ASP.net był dominującą platformą w dziedzinie tworzenia aplikacji internetowych, głównie dzięki wsparciu i promocji ze strony Microsoftu. Jest to środowisko programistyczne, które korzysta z języka C# lub Visual Basic.NET do tworzenia aplikacji internetowych, a także obsługuje platformę .NET Framework.

Wysyłka z magazynu za pomocą firm kurierskich
SAdam

Wysyłka z magazynu za pomocą firm kurierskich

Korzystanie z firm kurierskich do wysyłania towarów z magazynu szybko staje się preferowaną opcją dla firm każdej wielkości. Nie tylko zapewnia firmom opłacalny i niezawodny sposób dostarczania ich produktów tam, gdzie ich potrzebują, ale także oferuje im szeroki zakres usług, które czynią ten proces znacznie wygodniejszym.

Program magazynowy, WMS moduł WF-mag
SAdam

Program magazynowy, WMS moduł WF-mag

Programy magazynowe są integralną częścią każdego nowoczesnego biznesu. Warehouse Management System (WMS) to oparty na oprogramowaniu system, który pomaga firmom zarządzać operacjami magazynowymi. WMS pomaga firmom planować, koordynować i optymalizować przepływ towarów do iz magazynu. Może również zapewnić skuteczny sposób śledzenia zapasów, zarządzania zamówieniami i minimalizowania kosztów związanych z pracą fizyczną. Jednym z takich WMS, który okazał się bardzo popularny wśród firm, jest WF-mag.

Pozycje MENU

Aby zdefiniować widok SQL, należy przejść do sekcji Konfiguracja, a następnie wybrać opcję Widoki SQL. Tutaj można tworzyć i edytować widoki zgodnie z własnymi potrzebami. Po zdefiniowaniu widoku SQL można go wykorzystać, uruchamiając go za pomocą dowolnie wielu poleceń pozycji MENU. Standardowo, listę zdefiniowanych pozycji MENU znajdziemy w panelu po lewej stronie, w sekcji Konfiguracja MENU, POZYCJE MENU.
DEMO
Kontrahenci magazynu palet
SAdam

Kontrahenci magazynu palet

Systemy składowania palet pozwalają skutecznie wykorzystać dostępną przestrzeń magazynową. Palety można ułożyć jedna na drugiej w wysokości, co pozwala na oszczędność miejsca. Dodatkowo, systemy składowania palet oferują możliwość budowy regałów wielopoziomowych, dzięki czemu jeszcze bardziej zwiększa się efektywność wykorzystania przestrzeni magazynowej.

x_tab.aspx

Transakcja x_tab pozwala na wyświetlanie informacji w zdefiniowanych przez administratora zakładkach. Konfigurując program możemy wybrać ile, w jakiej kolejności będą wyświetlane zakładki oraz jakie transakcje szczegółowe będą zawierały i wyświetlały. StudioSystem udostępnia transakcję x_tab.aspx za

Pozycje MENU
SAdam

Pozycje MENU

W programie magazynowym Studio System istnieje możliwość definiowania własnych widoków SQL, które mogą być wykorzystywane za pomocą poleceń pozycji MENU. W tym artykule omówimy, jak skonfigurować te widoki SQL oraz jak je uruchamiać w programie.

Kolumny tabeli

Kolumny tabeli

Konfiguracja widoków SQL i kolumn tabeli jest istotnym elementem wdrożenia systemu magazynowego WMS.net. Dzięki odpowiedniemu dostosowaniu struktury da...
Utwórz / aktualizuj kolumny

Utwórz / aktualizuj kolumny

Podczas pracy z programami magazynowymi typu WMS, istnieje wiele funkcji, które pozwalają zoptymalizować zarządzanie magazynem. Jednym z istotnych nar...
Kopiowanie zestawień

Kopiowanie zestawień

Podczas wdrażania lub korzystania z programu magazynowego, takiego jak Studio WMS.net, często pojawia się potrzeba tworzenia zestawień, które są podob...
Pozycje MENU

Pozycje MENU

W programie magazynowym Studio System istnieje możliwość definiowania własnych widoków SQL, które mogą być wykorzystywane za pomocą poleceń pozycji MENU. W t...
Indeks

Indeks

Oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online to prawdziwy game-changer. Przede wszystkim, pozwala na zdalne zarządzanie zapasami. Co więcej, uła...
Alfabetycznie

Alfabetycznie

Wraz z dynamicznym rozwojem branży e-commerce, efektywne oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online staje się niezwykle istotne dla fir...
Spis Magazyn WMS.net

Spis Magazyn WMS.net

WMS.net pozwala na obsługę różnych rodzajów magazynów, takich jak magazyny wysokiego składowania, magazyny z automatycznym systemem sortowania, magazy...
Programy magazynowe

Programy magazynowe

Programy magazynowe, wykorzystując najnowszą technologię, są niezbędnym narzędziem dla operatorów logistycznych. Dzięki nim można obniżyć koszty, poprawić o...
CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS to skrót od anglojęzycznego terminu Computerized Maintenance Management System, czyli Komputerowy System Zarządzania Utrzymaniem Ruchu. Systemy te...
Kartoteki

Kartoteki

Niniejszy program obsługujący CMMS sekcję kartoteki zapewnia pełną funkcjonalność obsługi danych dotyczących obiektów, pracowników, kontrahentów, lokalizacji...
Kartoteki obiektów

Kartoteki obiektów

Menu CMMS (Computerized Maintenance Management System) umożliwia wyświetlanie i zarządzanie kartotekami obiektów w Twojej firmie. Dzięki temu menu będz...
Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników w programach magazynowych oraz CMMS Utrzymanie Ruchu są nie tylko miejscem gromadzenia danych personalnych, ale również stanowią pods...
Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów w programie magazynowym WMS.net to niezbędne narzędzie dla każdej firmy, która dba o efektywność i profesjonalizm w zarządzaniu magazyn...
Lokalizacje obiektów

Lokalizacje obiektów

Studio WMS.net firmy SoftwareStudio to jedno z takich rozwiązań. WMS (Warehouse Management System) to program komputerowy, który wspomaga zarządzanie mag...