Pozycje MENU

Pozycje MENU

Konfiguracja menu w oprogramowaniu magazynowym, jak Studio WMS.net, jest istotnym narzędziem. Pozwala ona dostosować system do konkretnych potrzeb i roli użytkowników. To czyni program magazynowy bardziej elastycznym i efektywnym, co przekłada się na lepsze zarządzanie magazynem.

Pozycje menu a konfiguracja programów magazynowych

Konfiguracja menu w oprogramowaniu magazynowym jest kluczowa dla definiowania dostępu użytkowników do różnych transakcji i elementów systemu. Dzięki temu można precyzyjnie określić, które funkcje są dostępne dla poszczególnych grup użytkowników.

Konfiguracja menu w oprogramowaniu magazynowym jest kluczowa dla definiowania dostępu użytkowników do różnych transakcji i elementów systemu. Dzięki temu można precyzyjnie określić, które funkcje są dostępne dla poszczególnych grup użytkowników.

Studio WMS.net, stworzone przez SoftwareStudio, umożliwia dynamiczne tworzenie menu na podstawie konfiguracji. To oznacza, że program magazynowy może dostosowywać się do zmieniających się potrzeb firmy oraz różnych działań magazynowych.

Konfiguracja pozycji menu pozwala na określenie, jakie transakcje i funkcje są dostępne dla danej grupy użytkowników. Na przykład, pracownicy zajmujący się komisjonowaniem mogą mieć dostęp tylko do tych funkcji, które są im niezbędne do wykonywania swoich zadań.

Dodatkowo, konfiguracja menu jest istotna w przypadku magazynów wysokiego składowania, gdzie kontrola dostępu do różnych części systemu jest kluczowa dla bezpieczeństwa i efektywności działania.

Podsumowując, konfiguracja menu w programie magazynowym to istotne narzędzie, które pozwala dostosować funkcjonalność systemu do konkretnych potrzeb i roli użytkowników. Dzięki temu program magazynowy WMS staje się bardziej elastyczny i efektywny, co przekłada się na lepsze zarządzanie magazynem.

Personalizacja Interfejsu dla Użytkowników

Programy magazynowe na platformie StudioSystem od SoftwareStudio oferują elastyczną konfigurację menu. Pozwala to na dostosowanie interfejsu do różnych potrzeb użytkowników. Personalizacja ta wpływa znacząco na funkcjonalność oprogramowania magazynowego.

Kluczowa Rola Konfiguracji Menu

Konfiguracja menu w oprogramowaniu magazynowym jest niezbędna. Umożliwia ona definiowanie, jakie funkcje są dostępne dla poszczególnych grup użytkowników. Dzięki temu, zarządzanie dostępem do różnych transakcji i elementów systemu jest precyzyjne.

Dynamiczne Tworzenie Menu w Studio WMS.net

Studio WMS.net umożliwia tworzenie dynamicznego menu na podstawie konfiguracji. Program magazynowy dostosowuje się do zmieniających się potrzeb firmy oraz różnorodnych działań magazynowych.

Specyficzny Dostęp dla Różnych Grup Użytkowników

Konfiguracja menu umożliwia określenie dostępnych transakcji i funkcji dla każdej grupy użytkowników. Na przykład, pracownicy komisjonowania mają dostęp tylko do funkcji niezbędnych w ich pracy.

Bezpieczeństwo w Magazynach Wysokiego Składowania

W magazynach wysokiego składowania, konfiguracja menu jest kluczowa dla bezpieczeństwa i efektywności. Kontrola dostępu do różnych części systemu jest tu niezwykle ważna.

Studio WMS.net – Elastyczność w Konfiguracji Menu

Programy działające na platformie StudioSystem budują dynamicznie na podstawie konfiguracji menu dla poszczególnych grup użytkowników. Konfiguracja pozycji menu pozwala na podstawową definicje z jakich transakcji (elementów systemu) może użytkownik danej grupy korzystać.

konfiguracja menu pozycje menu

Nowy / Edycja

Wywołanie poleceń skutkuje wyświetleniem formularza dopisywania czy edycji ustawień pozycji menu.

konfiguracja menu pozycje menu formularz

gdzie:

 • Rola – wskazanie w jakiej roli dana grupa obowiązuje – jest przypisana
 • Grupa – unikalny kod grupy
 • Kolejność – pozwala określić w jakiej kolejności od lewej strony będą wyświetlane kolejne grupy menu
 • Nazwa – unikalna nazwa wewnętrzna przycisku
 • Tekst – tekst wyświetlany na przycisku
 • Opis dodatkowy – komunikat wyświetlany w formie „dymka” (flagi) nad przyciskiem w momencie gdy użytkownik przesunie nad przycisk myszkę.
 • Transakcja do uruchomienia
 • Parametry transakcji
 • Widok SQL
 • Funkcja
 • Obrazek 16 – wskazanie jaki plik obrazka ma być wykorzystany jako ikona grupy w rozmiarze 16×16 pikseli
 • Obrazek Framework – wskazanie jaki plik obrazka ma być wykorzystany jako ikona grupy w rozmiarze 32×32 pikseli
 • Rozmiar okna DialogBox
 • KTO – pozwala przypisać jaki użytkownik systemu będzie korzystać z danej konfiguracji. Puste pozycje oznaczają standardową – domyślną konfigurację dla wszystkich użytkowników danej roli.
 • Kolor tła transakcji
 • Ikona transakcji

W pierwszym polu należy z listy rozwijanej wybrać rolę dla której dopisywana jest pozycja menu.  W kolejnym polu należy wpisać grupę menu do której pozycja jest dopisywana. W polu KOLEJNOŚĆ należy wskazać kolejność występowania pozycji w obrębie grupy. W polu NAZWA należy podać unikalną nazwę pozycji, pole TEKST służy do wpisania wyświetlanej informacji, w polu OPIS DODATKOWY wpisujemy opis, który będzie wyświetlał się w dymku po najechaniu kursorem myszki na pozycję menu. W polu TRANSAKCJA DO URUCHOMIENIA należy wybrać transakcję z listy rozwijanej (na liście pojawiają się transakcje dopisane w skorowidzu TRA). W polu PARAMETRY TRANSAKCJI należy wskazać parametry uruchamianej transakcji. W polu WIDOK należy wskazać widok z listy, jeżeli w pozycji menu została wybrana transakcja role_sys/x_grid.aspx. W polu FUNKCJA należy z listy rozwijanej wybrać funkcję, jeżeli pozycja menu ma wywoływać określoną funkcję aplikacji. W polu OBRAZEK należy wpisać ścieżkę dostępu do obrazka, który ma być wyświetlany w pozycji menu.

W polu KTO należy wskazać czy definiowana pozycja menu ma być dla wybranego użytkownika systemu (wówczas należy wybrać użytkownika z listy rozwijanej), czy też ma być dla wszystkich użytkowników systemu (wówczas pole to należy zostawić puste).

Po wpisaniu wszystkich niezbędnych informacji należy je zapisać korzystając z przycisku – funkcji ZAPISZ.

Funkcja EDYCJA umożliwia wprowadzenie zmian w zdefiniowanej pozycji menu w wybranych polach. Podczas edycji istnieje także możliwość wycofania się z wprowadzonych zmian – umożliwia to funkcja ZAMKNIJ. Podczas edycji można także usunąć edytowaną pozycję menu, umożliwia to funkcja – przycisk USUŃ.

Jeżeli zdefiniowaliśmy pozycję i grupy menu dla wszystkich użytkowników systemu wybranej roli wówczas każdy z nich po uruchomieniu systemu będzie miał dostęp do tych samych pozycji menu, jeżeli natomiast zdefiniujemy grupę i przynajmniej jedną pozycje menu dla wybranego użytkownika systemu, wówczas po zalogowaniu do sytemu otrzyma on dostęp tylko i wyłącznie do menu zdefiniowanego dla niego.

SubMenu

Transakcja pozwalająca na wyświetlanie tzw. Submenu czyli listę pozycji menu szczegółowych. Pozycje Submenu mogą być budowane na podstawie statycznych poleceń zdefiniowanych w konfiguracji programu lub dynamicznie na podstawie zapytania do bazy. Przykładowo może to być lista submenu kontrahentów, czyli zbudowane zostanie submenu pozwalające na wyświetlanie zestawień dokumentów wg wskazanego kontrahenta.

Przyciski ToolBarMenu

Przechodzi do listy zdefiniowanych poleceń ToolBar, czyli menu dla transakcji x_grid.aspx

Przyciski SubToolBarMenu

Przechodzi do listy zdefiniowanych poleceń SubMenu ToolBar, czyli rozwijane menu dla transakcji x_grid.aspx

Polityka prywatności
SAdam

Polityka prywatności

Informujemy, że korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Działa to w celu zapewnienia jak najlepszej wygody w przeglądaniu stron www firmy SoftwareStudio Sp. z o.o.. Ponadto chcemy dostosować je do indywidualnych potrzeb użytkownika. Warto także zaznaczyć, że używamy ich w celach reklamowych, statystycznych oraz uwierzytelniania.

Moduł Wieloodziałowość
basiap

Moduł Wieloodziałowość

W dobie globalizacji i dynamicznego rozwoju przedsiębiorstw, kluczowym aspektem efektywnego zarządzania jest umiejętność adaptacji do zmieniających się warunków rynkowych. W odpowiedzi na te wyzwania, firma SoftwareStudio, znana z dostarczania innowacyjnych rozwiązań w zakresie logistyki magazynowej, przedstawia swój nowy produkt: Moduł Wielooddziałowości, integralną część systemu Studio WMS.net.

Polityka bezpieczeństwa
SoftwareStudio

Polityka bezpieczeństwa

Domyślnie program używa autentykacji przez formularze, istnieje jednak możliwość wdrożenia rozwiązań w sieci lokalnej opartej o autentykację przez Windows, w takim wypadku zalogowanie do systemu MS Windows pozwala na automatyczną identyfikacją pracownika i nadanie mu określonych uprawnień do aplikacji.

Pozycje MENU

Konfiguracja menu w oprogramowaniu magazynowym jest kluczowa dla definiowania dostępu użytkowników do różnych transakcji i elementów systemu. Dzięki temu można precyzyjnie określić, które funkcje są dostępne dla poszczególnych grup użytkowników.
DEMO
Dokumenty PW bufor
Joanna Ciebień

Dokumenty PW bufor

Dokumenty PW bufor są nieodłączną częścią systemu WMS oferowanego przez SoftwareStudio. Pozwalają one na bieżące monitorowanie i kontrolowanie przyjęcia towarów do magazynu, co jest kluczowe dla skutecznego zarządzania zapasami.

Dokumenty ZL bufor

Pozycja menu wyświetla rejestr dokumentów ZL zapisanych ze statusem w buforze. Dostępne w rejestrze funkcje: DOPISZ, EDYCJA, PODGLĄD, WYDRUKI. Polecenie DOPISZ Polecenie wyświetla formularz dopisania dokumentu ZL. Szczegółowy opis formularza zawiera strona Nowy dokument ZL.

Program magazynowy Android
SAdam

Program magazynowy

Program magazynowy to niezwykle przydatne narzędzie dla firm zajmujących się logistyką i zarządzaniem magazynem. Dzięki zaawansowanym rozwiązaniom i funkcjom, takim jak interaktywne przeglądanie i rejestrowanie dokumentów oraz kartotek za pomocą przeglądarki internetowej, oprogramowanie magazynowe staje się niezastąpione w poprawie wydajności i obsługi klienta.

Grupy

Grupy

W programie magazynowym grupa menu stanowi ogólną listę poleceń o podobnej charakterystyce, która pomaga w organizacji i wygodnym dostępie do różnych funkcji...
Pozycje MENU

Pozycje MENU

Konfiguracja menu w oprogramowaniu magazynowym, jak Studio WMS.net, jest istotnym narzędziem. Pozwala ona dostosować system do konkretnych potrzeb i r...
Indeks

Indeks

Oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online to prawdziwy game-changer. Przede wszystkim, pozwala na zdalne zarządzanie zapasami. Co więcej, uła...
Alfabetycznie

Alfabetycznie

Wraz z dynamicznym rozwojem branży e-commerce, efektywne oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online staje się niezwykle istotne dla fir...
Spis Magazyn WMS.net

Spis Magazyn WMS.net

WMS.net pozwala na obsługę różnych rodzajów magazynów, takich jak magazyny wysokiego składowania, magazyny z automatycznym systemem sortowania, magazy...
Programy magazynowe

Programy magazynowe

Programy magazynowe, wykorzystując najnowszą technologię, są niezbędnym narzędziem dla operatorów logistycznych. Dzięki nim można obniżyć koszty, poprawić o...
CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS to skrót od anglojęzycznego terminu Computerized Maintenance Management System, czyli Komputerowy System Zarządzania Utrzymaniem Ruchu. Systemy te...
Kartoteki

Kartoteki

Niniejszy program obsługujący CMMS sekcję kartoteki zapewnia pełną funkcjonalność obsługi danych dotyczących obiektów, pracowników, kontrahentów, lokalizacji...
Kartoteki obiektów

Kartoteki obiektów

Menu CMMS (Computerized Maintenance Management System) umożliwia wyświetlanie i zarządzanie kartotekami obiektów w Twojej firmie. Dzięki temu menu będz...
Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników w programach magazynowych oraz CMMS Utrzymanie Ruchu są nie tylko miejscem gromadzenia danych personalnych, ale również stanowią pods...
Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów w programie magazynowym WMS.net to niezbędne narzędzie dla każdej firmy, która dba o efektywność i profesjonalizm w zarządzaniu magazyn...
Lokalizacje obiektów

Lokalizacje obiektów

Studio WMS.net firmy SoftwareStudio to jedno z takich rozwiązań. WMS (Warehouse Management System) to program komputerowy, który wspomaga zarządzanie mag...