Przyciski SubToolBarMenu

Przyciski SubToolBarMenu

Konfiguracja przycisków subtoolbarmenu w systemie jest procesem elastycznym, który pozwala dostosować interfejs do własnych preferencji i potrzeb. Dzięki temu użytkownicy mogą łatwo korzystać z systemu i efektywnie wykonywać swoje zadania.

Konfiguracja Przycisków SubToolBarMenu w Studio System

Konfiguracja przycisków subtoolbarmenu w systemie jest prostym procesem, który umożliwia dostosowanie interfejsu użytkownika do indywidualnych potrzeb. Ponadto konfiguracja przycisków SubToolBarMenu w Studio System jest istotnym elementem. Umożliwia ona dostosowanie interfejsu. Dzięki temu użytkownicy mogą efektywniej wykorzystywać system.

Rola Przycisków w Interfejsie

Przyciski SubToolBarMenu odgrywają kluczową rolę. Ułatwiają one dostęp do najważniejszych funkcji. Sprawiają, że praca staje się szybsza i bardziej intuicyjna.

Proces Konfiguracji

Proces konfiguracji przycisków jest prosty i intuicyjny. Użytkownik może dostosować przyciski do indywidualnych potrzeb. Jest to możliwe poprzez prosty interfejs konfiguracyjny.

Zalety Indywidualnej Konfiguracji

Indywidualna konfiguracja przycisków przynosi wiele korzyści. Poprawia ona efektywność pracy. Pozwala na szybsze wykonywanie codziennych zadań.

Zakończenie

Konfiguracja przycisków SubToolBarMenu to ważny aspekt Studio System. Zapewnia lepszą organizację pracy. Dzięki temu użytkownicy mogą czerpać pełniejsze korzyści z systemu.

Jeżeli dla zdefiniowanej grupy przycisków menu zostaną dopisane przyciski sub menu, wówczas obok nazwy przycisku pojawi się symbol listy rozwijanej , a transakcja zdefiniowana w Przyciskach menu nie zostanie uruchomiona.

W rejestrze dostępne są funkcje: Nowy i Edycja.

konfiguracja subtoolbarmenu

Dopisanie nowego przycisku SubMenu jest możliwe dzięki funkcji NOWY.

Po  uruchomieniu funkcji na ekranie pojawi się okno dopisania nowego przycisku SubToolBarMenu

konfiguracja subtoolbarmenu formularz

Konfiguracja przycisków SubMenu w systemie

Kroki do przypisania funkcji

Konfiguracja przycisków SubMenu w systemie jest procesem, który pozwala dostosować działanie systemu do potrzeb użytkowników. Poniżej przedstawiamy kroki, które należy podjąć, aby poprawnie przypisać funkcje do przycisków SubMenu.

 1. Pole ROLA: W pierwszym kroku należy wpisać rolę, do której przypisywany jest przycisk SubMenu. Rola ta określa, kto ma dostęp do danej funkcji.
 2. Pole GRUPA: Kolejnym krokiem jest wpisanie nazwy grupy przycisków menu, do której przycisk SubMenu ma należeć. Grupy przycisków menu pomagają w organizacji i łatwym dostępie do różnych funkcji.
 3. Pole KOLEJNOŚĆ: To pole służy do określenia kolejności, w jakiej funkcje pojawiają się w wybranej grupie. Pozwala to uporządkować menu i ułatwia użytkownikom nawigację.
 4. Pole NAZWA: Należy podać unikalną nazwę przycisku, która będzie identyfikować daną funkcję.
 5. Pole TEKST: W tym polu wpisujemy wyświetlaną nazwę przycisku, która będzie widoczna dla użytkowników.
 6. Pole OPIS DODATKOWY: To pole pozwala podać nazwę, która pojawi się w dymku, po najechaniu kursorem myszki na przycisk. To dodatkowe informacje dla użytkowników.
 7. Pole TRANSAKCJA DO URUCHOMIENIA: Z listy rozwijanej wybieramy, która transakcja ma zostać uruchomiona po wywołaniu zdefiniowanego przycisku menu.
 8. Pole PARAMETRY TRANSAKCJI: Wskazujemy parametry uruchamianej transakcji, co pozwala na dokładne skonfigurowanie jej działania.
 9. Pole FUNKCJA: Jeżeli funkcja ma zostać wywołana, wybieramy ją z listy rozwijanej.
 10. Pole OBRAZEK: Wybieramy ścieżkę dostępu do pliku, który będzie wyświetlany obok nazwy przycisku, co może pomóc w identyfikacji funkcji.
 11. Pole ROZMIAR OKNA DIALOGBOX: Wybieramy rozmiar wywoływanego okna z listy rozwijanej, lub zostawiamy puste, jeśli ma być na cały ekran.
 12. Pole WIDOK: Wybieramy z listy rozwijanej widok, dla którego definiujemy przycisk menu.
 13. Pole OBRAZEK: Wybieramy ikonę, która pojawi się obok nazwy przycisku.
 14. Pole KTO: Jeżeli funkcja jest przypisywana tylko dla konkretnego użytkownika systemu, wskazujemy go w tym polu, w przeciwnym wypadku pozostawiamy je puste.

Dokładna konfiguracja przycisków SubMenu w systemie pozwala dostosować system do indywidualnych potrzeb i ułatwia użytkownikom korzystanie z różnych funkcji.

subtoolbarmenu

Funkcja EDYCJA umożliwia wprowadzenie zmian w polach w dopisanym już przycisku SubToolBarMenu.

Funkcja ZAMKNIJ to możliwość wycofania się z wprowadzonych zmian, natomiast funkcja USUŃ umożliwia usunięcie zdefiniowanego przycisku Menu.

Program magazynowy Android
SAdam

Program magazynowy Android

Program magazynowy na Android to nowoczesne rozwiązanie. Charakteryzuje się nowoczesnym wyglądem, co wpływa na komfort użytkowania. Ponadto, wyróżnia się szybkością działania. Dzięki temu, wszelkie operacje magazynowe przebiegają płynnie i bez opóźnień. Co więcej, program ma intuicyjny interfejs. Ułatwia to pracę i pozwala na szybkie zrozumienie funkcji programu.

Usługi programistyczne
SoftwareStudio

Usługi programistyczne

Nasze indywidualne podejście do każdego klienta pozwala w pełni wykorzystać potencjał systemu WMS. Dzięki temu osiągniesz maksymalną efektywność oraz konkurencyjność na rynku. Niezależnie od specyfiki Twojego magazynu, nasze rozwiązania mogą dostosować się do Twoich wymagań i przyczynić się do osiągnięcia sukcesu Twojego przedsiębiorstwa.

Terminal.net
SAdam

Terminal.net

Terminal.net to specjalizowana aplikacja stworzona dla użytkowników systemów magazynowych. Każdy użytkownik tej aplikacji posiada swoją konkretną rolę w systemie magazynowym. Aby korzystać z Terminal.net, użytkownik musi najpierw zalogować się na serwerze Windows, który nazywany jest Serwerem terminali.

Przyciski SubToolBarMenu

Konfiguracja przycisków subtoolbarmenu w systemie jest prostym procesem, który umożliwia dostosowanie interfejsu użytkownika do indywidualnych potrzeb. Ponadto konfiguracja przycisków SubToolBarMenu w Studio System jest istotnym elementem. Umożliwia ona dostosowanie interfejsu. Dzięki temu użytkownicy mogą efektywniej wykorzystywać system.
DEMO
Przyjęcia palet
SAdam

Przyjęcia palet

Przyjęcie palet w magazynie to kluczowy proces w zarządzaniu logistyką magazynową. Nasz program magazynowy Studio WMS.net, stworzony przez firmę SoftwareStudio, umożliwia skuteczną i efektywną realizację tego zadania. W tym artykule omówimy proces przyjęcia palet w magazynie oraz metody ewidencji i dokumentację z tym związaną, które są wspierane przez nasze rozwiązanie.

adm_x_zestawienia_funkcje.aspx
SAdam

adm_x_zestawienia_funkcje.aspx

W systemie magazynowym Studio WMS.net, istnieje wiele przydatnych transakcji, które pomagają w konfiguracji różnych funkcji. Jedną z takich transakcji jest adm_x_zestawienia_funkcje.aspx, która jest powiązana z adm_x_zestawienia.aspx. Pozwala ona na skopiowanie ustawień bieżącej konfiguracji widoku, co znacznie ułatwia i przyspiesza proces konfiguracji.

Lokalizacje
Joanna Ciebień

Lokalizacje

SoftwareStudio, znane z wielu innowacyjnych rozwiązań dla biznesu, po raz kolejny udowadnia swoje kompetencje w zakresie zarządzania magazynem, oferując program WMS. Dzięki zrozumiałemu interfejsowi i funkcjonalnościom dostępnym w programie „Studio WMS.net”, zarządzanie lokalizacją towarów staje się proste i wydajne. Zdecydowanie warto rozważyć korzystanie z tego rozwiązania dla usprawnienia operacji magazynowych.

Przyciski ToolBarMenu

Przyciski ToolBarMenu

Programy magazynowe, takie jak Studio WMS.net, oraz przyciski ToolBarMenu odgrywają kluczową rolę w efektywnym zarządzaniu danymi i funkcjami systemów komp...
Przyciski SubToolBarMenu

Przyciski SubToolBarMenu

Konfiguracja przycisków subtoolbarmenu w systemie jest procesem elastycznym, który pozwala dostosować interfejs do własnych preferencji i potrzeb. Dzi...
Indeks

Indeks

Oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online to prawdziwy game-changer. Przede wszystkim, pozwala na zdalne zarządzanie zapasami. Co więcej, uła...
Alfabetycznie

Alfabetycznie

Wraz z dynamicznym rozwojem branży e-commerce, efektywne oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online staje się niezwykle istotne dla fir...
Spis Magazyn WMS.net

Spis Magazyn WMS.net

WMS.net pozwala na obsługę różnych rodzajów magazynów, takich jak magazyny wysokiego składowania, magazyny z automatycznym systemem sortowania, magazy...
Programy magazynowe

Programy magazynowe

Programy magazynowe, wykorzystując najnowszą technologię, są niezbędnym narzędziem dla operatorów logistycznych. Dzięki nim można obniżyć koszty, poprawić o...
CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS to skrót od anglojęzycznego terminu Computerized Maintenance Management System, czyli Komputerowy System Zarządzania Utrzymaniem Ruchu. Systemy te...
Kartoteki

Kartoteki

Niniejszy program obsługujący CMMS sekcję kartoteki zapewnia pełną funkcjonalność obsługi danych dotyczących obiektów, pracowników, kontrahentów, lokalizacji...
Kartoteki obiektów

Kartoteki obiektów

Menu CMMS (Computerized Maintenance Management System) umożliwia wyświetlanie i zarządzanie kartotekami obiektów w Twojej firmie. Dzięki temu menu będz...
Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników w programach magazynowych oraz CMMS Utrzymanie Ruchu są nie tylko miejscem gromadzenia danych personalnych, ale również stanowią pods...
Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów w programie magazynowym WMS.net to niezbędne narzędzie dla każdej firmy, która dba o efektywność i profesjonalizm w zarządzaniu magazyn...
Lokalizacje obiektów

Lokalizacje obiektów

Studio WMS.net firmy SoftwareStudio to jedno z takich rozwiązań. WMS (Warehouse Management System) to program komputerowy, który wspomaga zarządzanie mag...