j_insert_update.aspx

j_insert_update.aspx

W ramach oprogramowania magazynowego Studio WMS.net, firma SoftwareStudio oferuje różne transakcje do zarządzania danymi. Jedną z nich jest transakcja role_sys j_insert_update.aspx, która zasługuje na uwagę ze względu na nową technologię, którą wykorzystuje w budowaniu stron.

Nowa technologia dla lepszej obsługi magazynu

Transakcja y_insert_update wymagała jawnego przeładowania strony, co często wiązało się z mruganiem stron internetowych, co może być uciążliwe dla użytkowników. Jednak dzięki zastosowaniu javascript, działanie transakcji j_insert_update.aspx przeniesiono na stronę klienta, co eliminuje ten nieprzyjemny efekt mrugania.

Ta transakcja jest podobna do transakcji y_insert_update.aspx, ale różni się zastosowaną technologią. Konfiguracja pozostaje tożsama, ale sposób, w jaki umieszczane są obiekty i ich obsługa, opiera się na technologii JQUERY.

Ponadto, korzystając z kontrolek z JQUERY, można umieszczać listy rozwijane (combo) na dowolnej zakładce, co znacząco zwiększa elastyczność i wygodę użytkowania systemu.

Warto zaznaczyć, że transakcja j_insert_update.aspx jest zalecana od 2014 roku jako transakcja do dopisywania i edycji informacji w bazie danych. Zaleca się również rezygnację z transakcji opartych na x_insert_update oraz y_insert_update, które wymagały przeładowywania stron.

Podsumowując, transakcja j_insert_update.aspx w systemie magazynowym Studio WMS.net to przykład nowej technologii, która poprawia obsługę danych i eliminuje uciążliwe mruganie stron internetowych. Jest to ważny krok w kierunku wydajniejszego i bardziej komfortowego korzystania z programów magazynowych.

Studio WMS.net i Nowa Technologia w Zarządzaniu Danych

SoftwareStudio, w ramach swojego oprogramowania magazynowego Studio WMS.net, wprowadza nowoczesne rozwiązania do zarządzania danymi. Jednym z kluczowych elementów jest transakcja j_insert_update.aspx, która wykorzystuje nową technologię w budowaniu stron internetowych.

Porównanie Transakcji: y_insert_update.aspx i j_insert_update.aspx

Transakcja j_insert_update.aspx, choć podobna do transakcji y_insert_update.aspx, wyróżnia się zastosowaniem technologii JQUERY. Konfiguracja obu transakcji jest podobna, lecz j_insert_update.aspx wyróżnia się sposobem obsługi obiektów, opierającym się na JQUERY.

Efektywność i Komfort Użytkowania

Wcześniejsza transakcja y_insert_update.aspx wymagała przeładowywania strony, co powodowało mruganie stron internetowych. Przełomowym rozwiązaniem w j_insert_update.aspx jest wykorzystanie javascript, co przekłada się na działanie na stronie klienta. Dzięki temu, eliminuje się efekt mrugania, co znacznie poprawia komfort użytkowania.

Elastyczność Dzięki JQUERY

Korzystając z JQUERY, transakcja j_insert_update.aspx umożliwia umieszczanie list rozwijanych (combo) na różnych zakładkach. To zwiększa elastyczność systemu i ułatwia zarządzanie jego funkcjami.

Zalecenia Dotyczące Transakcji j_insert_update.aspx

Od 2014 roku zaleca się stosowanie transakcji j_insert_update.aspx do dopisywania i edycji informacji w bazie danych. Rekomenduje się rezygnację z transakcji opartych na y_insert_update, które wymagały przeładowywania strony.

Podsumowanie: j_insert_update.aspx – Krok Naprzód w Oprogramowaniu Magazynowym

Podsumowując, transakcja j_insert_update.aspx w Studio WMS.net jest przykładem efektywnego wykorzystania nowej technologii w obsłudze danych. Wyeliminowanie mrugania stron internetowych to znaczący krok w kierunku lepszej wydajności i komfortu użytkowania oprogramowania magazynowego.

Nowoczesna Transakcja w Studio WMS.net – j_insert_update.aspx

Transakcja bliźniacza do transakcji y_insert_update.aspx, różni się zastosowaną technologią budowania strony. Konfiguracja jest tożsama, jednak obiekty umieszczane i ich obsługa opiera się na JQUERY.

Transakcja y_insert_update wymagała wykonania jawnego przeładowania strony (klasyczne mruganie stron www), natomiast zastosowanie javascript pozwoliło przenieść działanie na stronę klienta, eliminując nieprzyjemny efekt mrugania. Ponadto zastosowanie kontrolek z JQUERY pozwala na umieszczanie list rozwijanych (combo) na dowolnej zakładce.

Transacja j_insert_update.aspx jest zalecaną od 2014 roku transakcją do stosowania dopisywania i edycji informacji w bazie, tym samy zalecane jest rezygnowanie z transakcji opartych o x_insert_update oraz y_insert_update.

j_insert_update

Nowa kontrolka combo może być umieszczana bez problemu na dowolnej zakładce, jej wygląd i sposób działania różni się nico od poprzedniej wersji.

j_insert_update combo

Konfiguracja

Transakcja wykorzystuje te same metody konfiguracji co transakcja y_insert_update

http://www.programmagazyn.pl/studio-system/transakcje/role_sys/y_insert_update-aspx/

Outsourcing IT
program WMS

Outsourcing IT

Outsourcing IT to efektywny sposób na usprawnienie pracy w firmie. Dla przedsiębiorstwa typu Software House, takiego jak SoftwareStudio, jest to szczególnie istotne. W jaki sposób outsourcing IT może pomóc w codziennych operacjach? Oto kilka kluczowych cech, które wyróżniają outsourcing IT w naszej firmie.

Procedury składowane
SAdam

Procedury składowane

Systemy zarządzania magazynem (WMS) są kluczowymi składnikami zarządzania łańcuchem dostaw i często są używane do przechowywania dużych ilości danych i zarządzania nimi. Aby dane były uporządkowane i dostępne, systemy WMS często opierają się na procedurach przechowywanych w języku SQL (Structured Query Language).

Korzyści z wdrożenia systemu WMS
SAdam

Korzyści z wdrożenia systemu WMS

Wdrożenie systemu zarządzania magazynem (WMS) może przynieść wiele korzyści każdej firmie, która z niego korzysta. Systemy WMS zostały zaprojektowane, aby pomóc firmom w wydajniejszym zarządzaniu magazynami, co skutkuje zwiększoną wydajnością i oszczędnościami.

j_insert_update.aspx

Transakcja y_insert_update wymagała jawnego przeładowania strony, co często wiązało się z mruganiem stron internetowych, co może być uciążliwe dla użytkowników. Jednak dzięki zastosowaniu javascript, działanie transakcji j_insert_update.aspx przeniesiono na stronę klienta, co eliminuje ten nieprzyjemny efekt mrugania.
DEMO
knkon_podglad_2.aspx
SAdam

knkon_podglad_2.aspx

Oprogramowanie WMS (Warehouse Management System) to kluczowy element systemów klasy WMS, które umożliwiają skuteczne zarządzanie magazynem. Studio WMS.net to jedno z najbardziej zaawansowanych rozwiązań na rynku, które oferuje wiele funkcji i korzyści.

Dokumenty przyjęć palet wg daty, kontrahenta i platformy
SAdam

Dokumenty przyjęć palet wg daty, kontrahenta i platformy

W ramach procesu rozliczania palet, generowanie dokładnych dokumentów przyjęć palet jest nieodłącznym elementem. W przypadku magazynu palet, dokumenty te umożliwiają śledzenie palet przyjętych wg określonej daty, kontrahenta i magazynu. Pozwala to na pełną transparentność i kontrolę nad przepływem palet w magazynie.

Framework
SAdam

Framework

Program magazynowy wersja Framework WMS to nowoczesne oprogramowanie magazynowe, które zapewnia kompleksowe zarządzanie operacjami magazynowymi. Wykorzystuje on framework WMS (Warehouse Management System), który dostarcza zaawansowane funkcje i narzędzia, umożliwiające optymalizację procesów logistycznych i efektywne zarządzanie magazynem.

dashboard.aspx

dashboard.aspx

Transakcja dashboard.aspx jest ważnym elementem oprogramowania magazynowego, zwłaszcza w kontekście systemu magazynowego WMS dostarczanego przez SoftwareStudio. Po...
div_grid.aspx

div_grid.aspx

Transakcja role_sys div_grid.aspx jest przydatnym narzędziem w systemach magazynowych, pozwalającym na tworzenie prostych widoków tabeli i prezentowanie da...
g_grid.aspx

g_grid.aspx

Systemy bazodanowe odgrywają kluczową rolę w szybkim wyszukiwaniu informacji, przykładem doskonałej efektywności jest tu Google. W sieci użytkownicy szukaj...
import_xls.aspx

import_xls.aspx

Transakcja import_xls.aspx stanowi istotny element oprogramowania magazynowego Studio WMS.net, dostarczanego przez SoftwareStudio. Pozwala ona na efektywne...
j_insert_update.aspx

j_insert_update.aspx

W ramach oprogramowania magazynowego Studio WMS.net, firma SoftwareStudio oferuje różne transakcje do zarządzania danymi. Jedną z nich jest transakcja rol...
Automatyczne wypełnienie

Automatyczne wypełnienie

W systemie magazynowym, takim jak Studio WMS.net oferowany przez SoftwareStudio, istnieje funkcja automatycznego wypełniania pól, która znacząco ułatwia prac...
Masked Input

Masked Input

W systemie magazynowym Studio WMS.net, opracowanym przez SoftwareStudio, istnieje wiele sposobów efektywnego wprowadzania danych. Jednym z nich jest opcja ...
Number input

Number input

W oprogramowaniu magazynowym, takim jak Studio WMS.net, istnieje wiele funkcji i narzędzi, które ułatwiają zarządzanie danymi magazynowymi. Jednym z pr...
j_uwagi.aspx

j_uwagi.aspx

Jednym z głównych zadań transakcji "j_uwagi.aspx" jest umożliwienie dzielenia załączonych uwag według dowolnie definiowanych typów. Typ ten jest identyf...
last_activity.aspx

last_activity.aspx

W programie użytkownik aktywuje różne transakcje, które generują zapisy w bazie danych. Jednak co się dzieje, gdy użytkownik chce śledzić historię ostatnich...
Automatyczne wypełnienie

Automatyczne wypełnienie

W systemie magazynowym, takim jak Studio WMS.net oferowany przez SoftwareStudio, istnieje funkcja automatycznego wypełniania pól, która znacząco ułatwia prac...
Masked Input

Masked Input

W systemie magazynowym Studio WMS.net, opracowanym przez SoftwareStudio, istnieje wiele sposobów efektywnego wprowadzania danych. Jednym z nich jest opcja ...
Number input

Number input

W oprogramowaniu magazynowym, takim jak Studio WMS.net, istnieje wiele funkcji i narzędzi, które ułatwiają zarządzanie danymi magazynowymi. Jednym z pr...