Transakcja y_insert_update.aspx może wyświetlać listę dodatkowych przycisków uruchamiających powiązane transakcje, za pomocą których można rejestrować i edytować dodatkowe informacje. Przykładami takich dodatkowych transakcji są:

  • Uwagi
  • Cechy
  • Załączniki

Jeżeli zdefiniowane zostały przyciski to wyświetlają się w dolnej części okna transakcji y_insert_update.aspx

y_insert_update pasek przycisków

 

Kliknięcie na przycisk znajdujący się na dolnym pasku powoduje otwarcie okna wyświetlającego zawartość wskazanej transakcji.

Przykładowo po kliknięciu w przycisk cechy wyświetla się okno:

y_insert_update pasek przycisków cechy

 

Konfiguracja programu

W konfiguracji modułu INSERT UPDATE za pomocą definicji pól wyświetlanych na formularzu dodajemy pozycje najlepiej jako ostatnie, pozycje nie są powiązane z bazą danych (nie ma ich w zapytaniu SQL), jako nazwę kolumny podajmy dowolny, unikalny ciąg znaków, proponujemy zaczynać nazwę od BTN_ a numery kolejne powyżej 900

y_insert_update pasek przycisków konfiguracja

 

TYP KOLUMNY ustawiamy jako Button (skorowidz K01 – typy kolumn)

y_insert_update pasek przycisków konfiguracja typ kolumny button

 

W kolumnie ZAPYTANIA DLA COMBO wskazujemy jaka transakcja ma zostać uruchomiona, gdy użytkownik kliknie określony przycisk.

y_insert_update pasek przycisków konfiguracja uruchom button