Program magazynowy kategorie

SoftwareStudio Pasek przycisków

WMS program magazynowy

WMS program magazynowy

Oprogramowanie WMS może być również wykorzystywane do monitorowania pracy personelu magazynu. Śledząc czas potrzebny do wykonania zadań, kierownicy magazynów mogą zidentyfikować obszary, w których można poprawić wydajność. Pomaga to zapewnić, że magazyn działa tak wydajnie, jak to tylko możliwe. Ponadto oprogramowanie WMS może służyć do śledzenia i monitorowania bezpieczeństwa i ochrony magazynu. Śledząc ruch personelu i towarów, kierownicy magazynów mogą zapewnić bezpieczeństwo magazynu i przestrzeganie wszystkich protokołów bezpieczeństwa.

Transakcja y_insert_update.aspx może wyświetlać listę dodatkowych przycisków uruchamiających powiązane transakcje, za pomocą których można rejestrować i edytować dodatkowe informacje. Przykładami takich dodatkowych transakcji są:

  • Uwagi
  • Cechy
  • Załączniki

Jeżeli zdefiniowane zostały przyciski to wyświetlają się w dolnej części okna transakcji y_insert_update.aspx

y_insert_update pasek przycisków

 

Kliknięcie na przycisk znajdujący się na dolnym pasku powoduje otwarcie okna wyświetlającego zawartość wskazanej transakcji.

Przykładowo po kliknięciu w przycisk cechy wyświetla się okno:

y_insert_update pasek przycisków cechy

 

Konfiguracja programu

W konfiguracji modułu INSERT UPDATE za pomocą definicji pól wyświetlanych na formularzu dodajemy pozycje najlepiej jako ostatnie, pozycje nie są powiązane z bazą danych (nie ma ich w zapytaniu SQL), jako nazwę kolumny podajmy dowolny, unikalny ciąg znaków, proponujemy zaczynać nazwę od BTN_ a numery kolejne powyżej 900

y_insert_update pasek przycisków konfiguracja

 

TYP KOLUMNY ustawiamy jako Button (skorowidz K01 – typy kolumn)

y_insert_update pasek przycisków konfiguracja typ kolumny button

 

W kolumnie ZAPYTANIA DLA COMBO wskazujemy jaka transakcja ma zostać uruchomiona, gdy użytkownik kliknie określony przycisk.

y_insert_update pasek przycisków konfiguracja uruchom button

 

 

 

Pasek przycisków

Oferta oprogramowania magazynowego to nie tylko opis na stronie.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu magazynowego WMS odpowiada Twoim potrzebom?
DEMO

Magazyn WMS.net

oprogramowanie w magazynie
basiap

Moduł Wieloodziałowość

Na podstawie oddziału przypisanego do użytkownika dane w programie są odpowiednio filtrowane, tak by ograniczyć użytkownikowi dostęp tylko do wybranych informacji.

SAdam

Dokumentacja – funkcje SQL

StudioSystem posiada wbudowany automatyczny mechanizm odczytujący informacje o właściwościach funkcji zainstalowanych w danej bazie StudioSystem bezpośrednio ze struktury bazy SQL. Zebrane informacje są wyświetlane w formie tabeli z opisem tych właściwości i pomagają administratorowi i wdrożeniowcowi w pracy z systemem.

Wgrywanie danych excel
SAdam

Wgrywanie danych z pliku excela (XLS) do bazy MS SQL server

Przesyłanie danych z pliku Excel do bazy danych WMS ma kilka zalet. Po pierwsze, może pomóc usprawnić proces zarządzania i śledzenia zapasów. Dodatkowo może pomóc zredukować liczbę błędów, ponieważ wszystkie dane są dokładnie formatowane przed przesłaniem do bazy danych WMS. Wreszcie, może pomóc poprawić wydajność, ponieważ wszystkie niezbędne dane są szybko i łatwo dostępne.

Operacje magazynowe
SAdam

Operacje magazynowe

Funkcja operacje magazynowe to bardzo praktyczne narzędzie. Umożliwia ona dopisanie dodatkowych działań do już istniejącego dokumentu. Co ważne, robi to bez konieczności jego edycji. Gdy chcemy dopisać operacje, które wpłyną na koszty, należy wejść w menu EDYCJA. Następnie wybieramy OPERACJE MAGAZYNOWE. Po uruchomieniu tej funkcji otwiera się okno do wprowadzania danych.

Kody kreskowe 1D i 2D
SAdam

Kody kreskowe 1D i 2D

Kody kreskowe są powszechnie stosowane w branży logistycznej i magazynowej jako skuteczne narzędzie do identyfikacji produktów, śledzenia przesyłek i optymalizacji procesów magazynowych. W artykule tym omówimy różnicę między kodami kreskowymi 1D i 2D oraz jak programy magazynowe wykorzystują te kody w swojej funkcjonalności.

SAdam

Priorytet

Polecenie Priorytet umożliwia nam zmianę nadanego priorytetu w dokumencie bez konieczności jego modyfikacji. Aby dokonać zmiany priorytetu należy zaznaczyć odpowiedni dokument, uruchomić polecenie Priorytet – pojawi nam się nowe okno: W pierwszym oknie z listy