Pasek przycisków

Pasek przycisków

Studio System to kompleksowe narzędzie do zarządzania magazynem. Ułatwia pracę i zwiększa efektywność operacji magazynowych. Jest odpowiedzią na potrzeby nowoczesnych przedsiębiorstw.

Rozwój i Wsparcie Studio System - Kluczowe Aspekty Zarządzania Magazynem

Pasek przycisków w Studio System jest ergonomiczny. Umożliwia łatwy dostęp do najważniejszych funkcji. Przyspiesza i upraszcza pracę z systemem.

Transakcje w Studio System

System umożliwia realizację różnorodnych transakcji. Ułatwia zarządzanie zasobami. Zapewnia efektywne przeprowadzanie operacji magazynowych.

Role i Uprawnienia

W Studio System definiowanie ról jest proste. Dzięki temu zarządzanie uprawnieniami użytkowników jest wydajne. Wpływa to na bezpieczeństwo i kontrolę nad procesami magazynowymi.

Aktualizacje i Wprowadzanie Danych

System umożliwia szybkie aktualizacje danych. Wprowadzanie nowych informacji jest intuicyjne. Przyczynia się to do aktualności i wiarygodności danych w systemie.

Transakcja y_insert_update.aspx może wyświetlać listę dodatkowych przycisków uruchamiających powiązane transakcje, za pomocą których można rejestrować i edytować dodatkowe informacje. Przykładami takich dodatkowych transakcji są:

  • Uwagi
  • Cechy
  • Załączniki

Jeżeli zdefiniowane zostały przyciski to wyświetlają się w dolnej części okna transakcji y_insert_update.aspx

y_insert_update pasek przycisków

Kliknięcie na przycisk znajdujący się na dolnym pasku powoduje otwarcie okna wyświetlającego zawartość wskazanej transakcji.

Przykładowo po kliknięciu w przycisk cechy wyświetla się okno:

y_insert_update pasek przycisków cechy

Konfiguracja programu

W konfiguracji modułu INSERT UPDATE za pomocą definicji pól wyświetlanych na formularzu dodajemy pozycje najlepiej jako ostatnie, pozycje nie są powiązane z bazą danych (nie ma ich w zapytaniu SQL), jako nazwę kolumny podajmy dowolny, unikalny ciąg znaków, proponujemy zaczynać nazwę od BTN_ a numery kolejne powyżej 900

y_insert_update pasek przycisków konfiguracja

TYP KOLUMNY ustawiamy jako Button (skorowidz K01 – typy kolumn)

y_insert_update pasek przycisków konfiguracja typ kolumny button

W kolumnie ZAPYTANIA DLA COMBO wskazujemy jaka transakcja ma zostać uruchomiona, gdy użytkownik kliknie określony przycisk.

y_insert_update pasek przycisków konfiguracja uruchom button
Report Builder
SAdam

Report Builder

Report Builder to niezawodne i bezpłatne narzędzie stworzone przez firmę Microsoft, które stanowi nieocenioną pomoc w procesie tworzenia raportów. Warto poznać możliwości tego programu, aby skutecznie zarządzać danymi i generować potrzebne raporty.

Transakcje Informacji
SAdam

Transakcje Informacji

W programie magazynowym dostępny jest zestaw transakcji, które pozwalają użytkownikom na wygodne przeglądanie i analizowanie danych. Ten narzędziowy zestaw ułatwia pracę i umożliwia efektywne zarządzanie magazynem.

Internet Explorer 11
SAdam

Internet Explorer 11

Internet Explorer 11 – Stara Przeglądarka, Ale Wciąż W Użyciu. Internet Explorer 11 to przeglądarka internetowa, która była popularna wiele lat temu. Dziś może wydawać się przestarzała, ale nadal jest używana przez niektórych użytkowników.

Pasek przycisków

Pasek przycisków w Studio System jest ergonomiczny. Umożliwia łatwy dostęp do najważniejszych funkcji. Przyspiesza i upraszcza pracę z systemem.
DEMO
Kartoteki magazynowe
Joanna Ciebień

Kartoteki

Przy wyborze programu magazynowego warto zwrócić uwagę na jego funkcjonalności i wszechstronność. Dobre oprogramowanie powinno umożliwiać zarządzanie kartotekami towarowymi, kontrahentami, usługami oraz lokalizacjami. Studio WMS.net i SoftwareStudio to rozwiązania, które spełniają te wymagania.

Scheduler
SAdam

Scheduler

Organizacja czasu w pracy to kluczowy element efektywności. W tym kontekście, ważne jest, aby zadania były realizowane skutecznie i bez błędów. Pracownicy mają różne obowiązki, z których niektóre są mniej ważne, a inne wymagają najwyższego priorytetu. Tworzenie codziennej listy zadań jest pierwszym krokiem do skutecznego zarządzania czasem.

handlowiec_insert.aspx

Zakładanie i edycja kartotek handlowców, czyli pracowników firmy, którzy realizują spotkania i sprzedaż poprzez bezpośredni kontakt z klientami. Aby móc rejestrować wizyty handlowców należy każdemu z handlowców założyć indywidualną kartotekę, do tego celu służy transakcja handlowiec_insert.aspx

Numeracja

Numeracja

W systemie magazynowym Studio WMS.net, dostarczanym przez SoftwareStudio, istnieje możliwość skorzystania z funkcji numeracji dokumentów podczas zapisywania dan...
Pasek przycisków

Pasek przycisków

Studio System to kompleksowe narzędzie do zarządzania magazynem. Ułatwia pracę i zwiększa efektywność operacji magazynowych. Jest odpowiedzią na potrzeb...
Szyfrowanie danych

Szyfrowanie danych

Szyfrowanie danych, zwłaszcza haseł i kluczy do oprogramowania, jest kluczowym elementem zapewnienia bezpieczeństwa w programach magazynowych. Dzięki tem...
Indeks

Indeks

Oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online to prawdziwy game-changer. Przede wszystkim, pozwala na zdalne zarządzanie zapasami. Co więcej, uła...
Alfabetycznie

Alfabetycznie

Wraz z dynamicznym rozwojem branży e-commerce, efektywne oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online staje się niezwykle istotne dla fir...
Spis Magazyn WMS.net

Spis Magazyn WMS.net

WMS.net pozwala na obsługę różnych rodzajów magazynów, takich jak magazyny wysokiego składowania, magazyny z automatycznym systemem sortowania, magazy...
Programy magazynowe

Programy magazynowe

Programy magazynowe, wykorzystując najnowszą technologię, są niezbędnym narzędziem dla operatorów logistycznych. Dzięki nim można obniżyć koszty, poprawić o...
CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS to skrót od anglojęzycznego terminu Computerized Maintenance Management System, czyli Komputerowy System Zarządzania Utrzymaniem Ruchu. Systemy te...
Kartoteki

Kartoteki

Niniejszy program obsługujący CMMS sekcję kartoteki zapewnia pełną funkcjonalność obsługi danych dotyczących obiektów, pracowników, kontrahentów, lokalizacji...
Kartoteki obiektów

Kartoteki obiektów

Menu CMMS (Computerized Maintenance Management System) umożliwia wyświetlanie i zarządzanie kartotekami obiektów w Twojej firmie. Dzięki temu menu będz...
Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników w programach magazynowych oraz CMMS Utrzymanie Ruchu są nie tylko miejscem gromadzenia danych personalnych, ale również stanowią pods...
Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów w programie magazynowym WMS.net to niezbędne narzędzie dla każdej firmy, która dba o efektywność i profesjonalizm w zarządzaniu magazyn...
Lokalizacje obiektów

Lokalizacje obiektów

Studio WMS.net firmy SoftwareStudio to jedno z takich rozwiązań. WMS (Warehouse Management System) to program komputerowy, który wspomaga zarządzanie mag...