Numeracja

Numeracja

W systemie magazynowym Studio WMS.net, dostarczanym przez SoftwareStudio, istnieje możliwość skorzystania z funkcji numeracji dokumentów podczas zapisywania danych w bazie. Numeracja dokumentów jest ważnym elementem konfiguracji rozwiązania, który pozwala automatycznie nadawać kolejne numery dokumentom w magazynie.

Automatyczna Numeracja Dokumentów w Systemie Magazynowym Studio WMS.net

Możliwość numeracji dokumentów w systemie magazynowym Studio WMS.net firmy SoftwareStudio jest ważnym elementem konfiguracji, który pozwala na automatyczne nadawanie numerów dokumentom w magazynie. To ułatwia zarządzanie dokumentacją i organizację pracy w magazynach wysokiego składowania, a także innych rodzajach magazynów, gdzie precyzyjna numeracja jest kluczowa.

Proces konfiguracji polega na określeniu wartości domyślnej dla numeracji dokumentów. Wartość ta jest zazwyczaj oznaczana jako „@LICZNIK”. Następnie, w kolumnie „Zapytanie dla Combo”, należy podać trzy parametry, oddzielone przecinkami, które określają sposób numeracji:

Symbol przed numerem – W tym polu można określić symbol, który będzie umieszczany przed nadanym numerem dokumentu. Na przykład, może to być litera „M” oznaczająca dokumenty magazynowe.

Typ dokumentu – W tym polu należy określić typ dokumentu, do którego ma być przypisana numeracja. To pozwala na dostosowanie numeracji do różnych rodzajów dokumentów w magazynie, takich jak przyjęcia, wydania, zamówienia itp.

Format zwracanego numeru – Ten parametr określa, w jaki sposób ma być zbudowany numer dokumentu. Może to być określenie liczby cyfr, które mają być w numerze, oraz ewentualne dodatkowe elementy, jak np. rok czy miesiąc.

Dzięki konfiguracji numeracji dokumentów, użytkownicy systemu mogą łatwo i efektywnie nadawać numery dokumentom w magazynie, co ułatwia identyfikację i śledzenie dokumentów. Jest to szczególnie przydatne w przypadku magazynów wysokiego składowania, gdzie duża ilość dokumentów może prowadzić do dezorganizacji bez odpowiedniego systemu zarządzania numeracją.

Znaczenie Numeracji Dokumentów w Studio WMS.net

Studio WMS.net, rozwijane przez SoftwareStudio, oferuje zaawansowaną funkcję numeracji dokumentów. Jest to kluczowa cecha rozwiązania, która znacząco ułatwia zarządzanie dokumentacją w magazynie. Automatyczna numeracja pozwala na szybkie i precyzyjne nadawanie kolejnych numerów dokumentom magazynowym, co jest nieocenione w utrzymaniu porządku i efektywności.

Konfiguracja Numeracji Dokumentów

Konfiguracja numeracji w Studio WMS.net polega na ustaleniu domyślnej wartości, zazwyczaj oznaczonej jako „@LICZNIK”. W procesie tym wyznacza się trzy główne parametry w kolumnie „Zapytanie dla Combo”. Pierwszy z nich to symbol przed numerem, który umożliwia dodanie oznaczenia, jak na przykład litera „M” dla dokumentów magazynowych. Drugi to typ dokumentu, co pozwala dostosować system numeracji do różnych rodzajów dokumentów, takich jak przyjęcia czy wydania. Trzeci parametr, format zwracanego numeru, określa budowę numeru, włączając liczbę cyfr i dodatkowe elementy, jak rok czy miesiąc.

Praktyczne Korzyści z Numeracji Dokumentów

Dzięki konfigurowalnej numeracji dokumentów w Studio WMS.net, zarządzanie magazynem staje się bardziej efektywne. Użytkownicy systemu mogą łatwo nadawać numery dokumentom, co ułatwia ich identyfikację i śledzenie. Jest to szczególnie istotne w magazynach wysokiego składowania, gdzie duże ilości dokumentów wymagają skrupulatnej organizacji.

Podsumowanie

Automatyczna numeracja dokumentów w Studio WMS.net od SoftwareStudio jest kluczowym elementem efektywnego zarządzania magazynem. Funkcja ta nie tylko usprawnia organizację pracy, ale również zapewnia precyzję i przejrzystość w procesie zarządzania dokumentacją. Jest to niezbędne narzędzie w każdym magazynie, zwłaszcza w tych o wysokim stopniu składowania, gdzie dokładna numeracja odgrywa kluczową rolę.

Automatyczna Numeracja Dokumentów w Systemie Magazynowym Studio WMS.net

Zapisując dane w bazie możemy skorzystać z funkcji numeracji dokumentów i zapisać w wybranej kolumnie kolejny numer.

Konfiguracja rozwiązania polega na określeniu wartości domyślnej jako

@LICZNIK

a w kolumnie „Zapytanie dla Combo” należy podać po przecinku 3 parametry określający sposób numeracji

  • symbol przed numerem
  • typ dokumentu
  • format zwracanego numeru

http://www.programmagazyn.pl/numeracja-dokumentow-funkcja-licznik/

y_insert_update licznik

UWAGA: licznik nadawany jest wyłącznie w sytuacji gdy zatwierdzamy (polecenie ZAPISZ) dokument, a więc przy zapisie ACH=1, jeżeli dokonujemy zapisu do bufora to zamiast numeru dokumentu zostanie zapisany numer referencyjny.

Microsoft SQL Reporting Services
SAdam

Obsługa informatyczna

Obsługa informatyczna Wyprowadzenie usług informatycznych na zewnątrz (Obsługa informatyczna firmy) pozwala na rezygnację z utrzymania stanowiska informatyka w przedsiębiorstwie w miejsce którego wprowadzana jest firma zewnętrzna. Szybki dostęp do serwerów oraz stabilność usługi hostingu aplikacji to dwa kluczowe czynniki.

Stany magazynowe
System CMMS

Stany magazynowe

Stany magazynowe – Kontroluj swoje zasoby z Studio Magazyn WMS.net. Jeśli prowadzisz magazyn, to wiesz, jak ważne jest zachowanie dokładnej kontroli nad stanami magazynowymi. Dzięki oprogramowaniu Studio Magazyn WMS.net, staje się to proste i efektywne.

Program magazynowy, program WMS online
SAdam

Program magazynowy, program WMS online

System WMS (Warehouse Management System) to zaawansowane oprogramowanie stworzone z myślą o efektywnym zarządzaniu magazynem. Nasza oferta, program magazynowy WMS online, to kompleksowe rozwiązanie, które obejmuje nie tylko oprogramowanie, ale także urządzenia, usługi i serwis. Dzięki niemu, Twoje magazyny staną się bardziej efektywne i zyskasz pełną kontrolę nad ruchem produktów oraz przestrzenią magazynową.

Numeracja

Możliwość numeracji dokumentów w systemie magazynowym Studio WMS.net firmy SoftwareStudio jest ważnym elementem konfiguracji, który pozwala na automatyczne nadawanie numerów dokumentom w magazynie. To ułatwia zarządzanie dokumentacją i organizację pracy w magazynach wysokiego składowania, a także innych rodzajach magazynów, gdzie precyzyjna numeracja jest kluczowa.
DEMO
Kolektor danych
SAdam

Kolektor danych

Program magazynowy Studio WMS.net wspiera zarządzanie magazynem. Mobilne komputery, znane jako kolektory danych, są wytrzymałe i działają online. Połączenie sieci WiFi lub LTE umożliwia sprawną pracę. Oprogramowanie WMS efektywnie śledzi zapasy, zamówienia i wysyłki. Data Collector gromadzi dane z różnych źródeł. Razem te narzędzia zwiększają efektywność operacji magazynowych. Dzięki centralnemu repozytorium informacje są zawsze aktualne i dostępne.

x_uwagi.aspx

Transakcja x_uwagi.aspx pozwala na wyświetlanie, dopisywanie i edycję informacji dodatkowych dla dowolnej tabeli w oparciu o unikalny identyfikator REFNO. Transakcja wywoływana jest najczęściej jako zakładka innej transakcji np. podglądu kartoteki, dokumentu lub w oknie z

datacenter beyond poznań
SAdam

O firmie

Branża informatyczna, w której działa SoftwareStudio jest i będzie zawsze wymagająca – w działaniu i w myśleniu. Siłą spółki SoftwareStudio są ludzie – to dzięki nim firma utrzymuje się na rynku i zdobywa nowe obszary.

Numeracja

Numeracja

W systemie magazynowym Studio WMS.net, dostarczanym przez SoftwareStudio, istnieje możliwość skorzystania z funkcji numeracji dokumentów podczas zapisywania dan...
Pasek przycisków

Pasek przycisków

Studio System to kompleksowe narzędzie do zarządzania magazynem. Ułatwia pracę i zwiększa efektywność operacji magazynowych. Jest odpowiedzią na potrzeb...
Szyfrowanie danych

Szyfrowanie danych

Szyfrowanie danych, zwłaszcza haseł i kluczy do oprogramowania, jest kluczowym elementem zapewnienia bezpieczeństwa w programach magazynowych. Dzięki tem...
Indeks

Indeks

Oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online to prawdziwy game-changer. Przede wszystkim, pozwala na zdalne zarządzanie zapasami. Co więcej, uła...
Alfabetycznie

Alfabetycznie

Wraz z dynamicznym rozwojem branży e-commerce, efektywne oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online staje się niezwykle istotne dla fir...
Spis Magazyn WMS.net

Spis Magazyn WMS.net

WMS.net pozwala na obsługę różnych rodzajów magazynów, takich jak magazyny wysokiego składowania, magazyny z automatycznym systemem sortowania, magazy...
Programy magazynowe

Programy magazynowe

Programy magazynowe, wykorzystując najnowszą technologię, są niezbędnym narzędziem dla operatorów logistycznych. Dzięki nim można obniżyć koszty, poprawić o...
CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS to skrót od anglojęzycznego terminu Computerized Maintenance Management System, czyli Komputerowy System Zarządzania Utrzymaniem Ruchu. Systemy te...
Kartoteki

Kartoteki

Niniejszy program obsługujący CMMS sekcję kartoteki zapewnia pełną funkcjonalność obsługi danych dotyczących obiektów, pracowników, kontrahentów, lokalizacji...
Kartoteki obiektów

Kartoteki obiektów

Menu CMMS (Computerized Maintenance Management System) umożliwia wyświetlanie i zarządzanie kartotekami obiektów w Twojej firmie. Dzięki temu menu będz...
Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników w programach magazynowych oraz CMMS Utrzymanie Ruchu są nie tylko miejscem gromadzenia danych personalnych, ale również stanowią pods...
Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów w programie magazynowym WMS.net to niezbędne narzędzie dla każdej firmy, która dba o efektywność i profesjonalizm w zarządzaniu magazyn...
Lokalizacje obiektów

Lokalizacje obiektów

Studio WMS.net firmy SoftwareStudio to jedno z takich rozwiązań. WMS (Warehouse Management System) to program komputerowy, który wspomaga zarządzanie mag...