Zapisując dane w bazie możemy skorzystać z funkcji numeracji dokumentów i zapisać w wybranej kolumnie kolejny numer.

Konfiguracja rozwiązania polega na określeniu wartości domyślnej jako

@LICZNIK

a w kolumnie „Zapytanie dla Combo” należy podać po przecinku 3 parametry określający sposób numeracji

  • symbol przed numerem
  • typ dokumentu
  • format zwracanego numeru

http://www.programmagazyn.pl/numeracja-dokumentow-funkcja-licznik/

 

y_insert_update licznik

 

UWAGA: licznik nadawany jest wyłącznie w sytuacji gdy zatwierdzamy (polecenie ZAPISZ) dokument, a więc przy zapisie ACH=1, jeżeli dokonujemy zapisu do bufora to zamiast numeru dokumentu zostanie zapisany numer referencyjny.