Wyświetla listę zdefiniowanych submenu systemowych, wykorzystywanych do nawigacji po specjalnych transakcjach i konfiguracji oprogramowania.

systemowe submenu

 

Do wyświetlania listy wykorzystywana jest systemowa konfiguracja

role_sys/x_grid.aspx?refno=SQL_MENU_SYS

która pozwala dopisywać i edytować dane w tabeli.