Magazyn klienta

Magazyn klienta

Firmy logistyczne specjalizujące się w obszarze prowadzenia magazynów dla swoich klientów, zwanych magazynami dla klientów, często oferują nowoczesne rozwiązania w zakresie dostępu do danych. Jednym z takich rozwiązań jest moduł internetowy, który umożliwia klientom łatwy dostęp do istotnych informacji.

Dostęp do danych poprzez moduł internetowy

Dzięki modułowi internetowemu, klienci mają możliwość sprawdzania danych magazynowych w czasie rzeczywistym. Mogą śledzić stan swojego towaru oraz monitorować obroty magazynowe. To niesamowicie przydatne narzędzie, które pozwala klientom utrzymywać pełną kontrolę nad swoimi zapasami.

Dodatkowo, moduł internetowy umożliwia klientom przeglądanie dostępnych miejsc składowania oraz dokładnych numerów identyfikacyjnych swojego towaru, takich jak numery seryjne czy terminy przydatności. To wszystko dostępne w jednym miejscu, co ułatwia zarządzanie zapasami.

Klientom firmy logistycznej korzystającym z modułu internetowego nie tylko jesteśmy w stanie zapewnić dostęp do danych, ale także znacznie ułatwiamy proces zarządzania magazynem. To rozwiązanie pozwala zwiększyć efektywność operacji logistycznych i budować silne relacje z klientami.

Podsumowując, moduł internetowy w magazynach dla klientów to nowoczesne narzędzie, które daje klientom pełną kontrolę nad swoimi zapasami i ułatwia zarządzanie magazynem. To dodatkowa wartość, jaką specjalistyczne firmy logistyczne mogą oferować swoim klientom.

Oprogramowanie magazynowe kluczem do efektywności

Znaczenie oprogramowania w zarządzaniu magazynem

Nowoczesne oprogramowanie magazynowe znacznie ułatwia pracę. Pracownicy mogą szybko znaleźć informacje o towarach. Systemy te pozwalają na lepsze planowanie przestrzeni magazynowej. Dzięki temu zwiększa się efektywność pracy.

Integracja z innymi systemami

Oprogramowanie magazynowe często współpracuje z innymi programami. To ułatwia wymianę danych między różnymi działami firmy. W ten sposób wszystkie procesy w przedsiębiorstwie są bardziej spójne.

Korzyści dla klienta

Klient ma dostęp do aktualnych informacji o stanie zamówień. Może śledzić przesyłkę w czasie rzeczywistym. Dzięki temu zwiększa się jego zadowolenie. To również pozytywnie wpływa na wizerunek firmy.

Zakończenie

Oprogramowanie magazynowe to ważny element w nowoczesnej logistyce. Pomaga zarządzać zasobami i usprawnia komunikację. Każda firma powinna rozważyć jego wdrożenie. To inwestycja, która szybko się zwraca.

Specjalistyczne firmy logistyczne zajmujące się usługami związanymi z prowadzeniem magazynu dla swoich klientów (magazyn dla klienta) mogą oferować im dostęp do danych za pomocą modułu Internetowego.

Magazyn dla klienta dostępny jest OnLine przez przeglądarkę Internetową.

Po zalogowaniu do systemu magazyn klienta wyświetla wyłącznie dane związane z danym kontem użytkownika. Klient nie widzi danych innych kontrahentów firmy logistycznej.

program magazynowy klient magazynu

Klient ma do dyspozycji różnego rodzaju transakcje, standardowo są to:

  • przyjęcia do magazynu;
  • wydania z magazynu;
  • rozliczanie kosztów usług magazynowych;
  • Lista asortymentu, stany magazynowe dostępne, możliwość dodawania do koszyka zamówień, stany ilości w koszyku;
  • Zestawienia dokumentów, operacji magazynowych, kosztów.

Zamawianie wysyłek za pomocą koszyka

W roli klienta magazynu możemy skorzystać z funkcjonalności polegającej na przeglądaniu listy towarowej i bezpośrednio z jej poziomu dodawaniu pozycji do koszyka. Ponieważ koszyk to znajdujący się z buforze dokument ZWZ danego użytkownika. Każdy login posiada własny unikalny koszyk.

program magazynowy klient magazynu do koszyka

Jeżeli dodajemy pozycję do koszyka to program umieści te pozycje w ostatnim dokumencie ZWZ znajdującym się w buforze. Jeżeli nie ma pozycji w ZWZ w buforze to wygenerowany zostanie nowy dokument ZWZ bufor (koszyk).

Po dodaniu pozycji do koszyka, możemy przeglądać listę pozycji znajdujących się w koszyku.

program magazynowy klient magazynu koszyk

Magazyn klienta

Sieć www była pierwotnie używana wyłącznie do dostarczania statycznych stron zawierających tekst i obrazki. Oprogramowanie serwera www było stosunkowo proste dlatego wystarczyło że odbierał on żądania stron identyfikujące adres URL pliku, pobierał plik o wskazanej nazwie z dysku serwera i zwracał go do klienta. Magazyn internetowy dla kontrahentów operatora logistycznego (Magazyn Klienta) znajduje zastosowanie, gdy jest potrzeba udostępniania informacji o stanach magazynowych wielu różnym kontrahentom. A także możliwość:

  • wystawiania dokumentów poleceń wydań;
  • kontrola operacji magazynowych;
  • wgląd w dokumenty magazynowe przyjęć, wydań, kompletacji itp.;

Internetowa aplikacja wykorzystywana jest zwykle w sytuacji, gdy firma prowadzi magazyn na zasadzie outsourcingu (magazyn klienta) i świadczy usługi magazynowania innym podmiotom. Właściciel towaru może przez przeglądarkę internetową sprawdzać własne stany magazynowe. Ponadto klient magazynu kontroluje dokumenty przychodu i rozchodu oraz rejestrować polecenia wydania oraz awiza dostawy.

Technologia internetowa w służbie magazynu klienta.

Pierwszym etapem tworzenia usługi internetowej jest wybór sposobu komunikacji pomiędzy serwerem świadczącym tę usługę a klientem z niej korzystającej. Protokołami w pełni dostosowanymi do pracy w sieci są HTTP (Hypertext Transfer Protocol) oraz SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Ten pierwszy działa na zasadzie żądanie/odpowiedź, natomiast drugi zapewnia routowalny protokół wymiany informacji w ramach komunikacji asynchronicznej.

Stan magazynu na dzień

Przeglądając możliwości dostępnych na rynku systemów prowadzących ewidencję magazynową znalazłem kilka rozwiązań jakie oferują producenci oprogramowania. Większość jednak oparta jest na wszelkiego rodzaju raportach analizujących dane i prezentujące wyniki na ekranie lub w postaci wydruków.

Z tego punktu widzenia księgowo jest to zwykle wystarczające, a użytkownicy są tym bardziej zadowoleni gdy otrzymane wyniki mogą eksportować (zapisać) do arkusza excela w celu dalszej analizy. Dlatego spora część tanich rozwiązań (a chyba znakomita większość systemów DOSowych) nie posiada takiej funkcjonalności, poza podawaniem stanów magazynowych na koniec konkretnych okresów rozliczeniowych np. księgowego rozliczenia wartości magazynu na koniec miesiąca.

Ponieważ życie jest jakie jest, takie obliczenia i stany są zwykle dostępne z pewnym opóźnieniem, a nie rzadko obarczone błędami wynikającymi ze sposobu ewidencji dokumentów wpływających na stan magazynu np. faktury korekty.

Wielojęzyczny magazyn

Rozwiązaniem problemu wielonarodowej współpracy na jednej wspólnej platformie informatycznej (systemie informatycznym) wykorzystywanym w gospodarce magazynowej jest oprogramowanie SoftwareStudio o nazwie Studio magazyn WMS.net. Ponieważ domyślnie wszystkie formularze wyświetlane na ekranie ustawione są w języku polskim.

Elastyczność oprogramowania do zarządzania magazynem WMS pozwala zdefiniować dowolny system opisów i odpowiednio skonfigurować słownik tłumaczeń. Użytkownik logując się do programu jest identyfikowany na podstawie przypisanego kodu kraju (wersji językowej) a komunikaty wyświetlane na ekranie zostają zastąpione zdefiniowanymi w słowniku danego kraju.

Informatyka w przemyśle
SoftwareStudio

Informatyka w przemyśle

Rozwój technologii elektronicznej i informatyki przyspiesza i stwarza nowe możliwości w przemyśle. Wzrost niezawodności urządzeń komputerowych sprawia, że coraz częściej wykorzystuje się środki informatyczne w różnych dziedzinach przemysłu.

Aplikacja magazynowa Android
SAdam

Casio terminal DT-X30

Casio Terminal DT-X30 to doskonałe rozwiązanie do zastosowania w magazynie. Dzięki jego wdrożeniu, praca w firmie staje się znacznie bardziej wydajna i komfortowa. To urządzenie, które zostało stworzone z myślą o użytkownikach, a jego interfejs webowy sprawia, że korzystanie z programu WMS.net jest niezwykle intuicyjne.

Usługi informatyczne
SAdam

Usługi informatyczne

Internet to ogromna skarbnica informacji, którą codziennie wykorzystuje wiele milionów osób, poszukując najaktualniejszych danych. W SoftwareStudio oferujemy usługi informatyczne, które dostosowujemy do indywidualnych potrzeb klientów, zapewniając najlepsze rozwiązania. Naszym atutem jest wykwalifikowany personel, który zawsze stawia klienta na pierwszym miejscu i ciągle rozwija swoją wiedzę w obszarze technologii informatycznych. Wybierając naszą ofertę usług informatycznych, zyskujesz gwarancję wysokiego komfortu pracy, niezawodności działania oraz ochrony danych.

Magazyn klienta

Dzięki modułowi internetowemu, klienci mają możliwość sprawdzania danych magazynowych w czasie rzeczywistym. Mogą śledzić stan swojego towaru oraz monitorować obroty magazynowe. To niesamowicie przydatne narzędzie, które pozwala klientom utrzymywać pełną kontrolę nad swoimi zapasami.
DEMO

ulubione_insert.aspx

Każdy użytkownik programu może mieć własny indywidualny zestaw sub menu z listą transakcji do wyboru, opisane wg własnego gustu i upodobania. W celu umożliwienia użytkownikowi dodawania nowych pozycji do listy ULUBIONE platforma StudioSystem posiada transakcję ulubione_insert.aspx

Operacje magazynowe
SAdam

Operacje magazynowe

Dopisanie operacji magazynowych jest kluczowe dla dokładnego rozliczania kosztów usług magazynowych i śledzenia operacji w systemie magazynowym. Dzięki tej procedurze, można skutecznie zarządzać danymi związanymi z przyjęciem zewnętrznym towaru, co przyczynia się do efektywnego zarządzania magazynem oraz optymalizacji kosztów.

szukaj.aspx kod

Zaawansowana metoda wyświetlania list wyboru i uruchamiania dowolnej transakcji skojarzonej w wybraną pozycją. Przeszukiwanie list definiowanych Transakcja szukaj.aspx pozwala na tworzenie listy do przeszukiwania na podstawie zdefiniowanej w słowniku sekcja ZESTAWIENIA kod SEL – listy

Aplikacje w chmurze

Aplikacje w chmurze

Jednym z nowoczesnych rozwiązań w tej dziedzinie jest oprogramowanie magazynowe w chmurze, takie jak "Studio WMS.net" oferowane przez SoftwareStudio. D...
Software-as-a-Service

Software-as-a-Service

W dzisiejszych czasach coraz więcej firm decyduje się na licencjonowanie oprogramowania na zasadzie SaaS (Software-as-a-Service) w chmurze. Jest to korzystne r...
Magazyn klienta

Magazyn klienta

Firmy logistyczne specjalizujące się w obszarze prowadzenia magazynów dla swoich klientów, zwanych magazynami dla klientów, często oferują nowoczesne rozwią...
Scheduler

Scheduler

Organizacja czasu w pracy to kluczowy element efektywności. W tym kontekście, ważne jest, aby zadania były realizowane skutecznie i bez błędów. Pracow...
Indeks

Indeks

Oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online to prawdziwy game-changer. Przede wszystkim, pozwala na zdalne zarządzanie zapasami. Co więcej, uła...
Alfabetycznie

Alfabetycznie

Wraz z dynamicznym rozwojem branży e-commerce, efektywne oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online staje się niezwykle istotne dla fir...
Spis Magazyn WMS.net

Spis Magazyn WMS.net

WMS.net pozwala na obsługę różnych rodzajów magazynów, takich jak magazyny wysokiego składowania, magazyny z automatycznym systemem sortowania, magazy...
Programy magazynowe

Programy magazynowe

Programy magazynowe, wykorzystując najnowszą technologię, są niezbędnym narzędziem dla operatorów logistycznych. Dzięki nim można obniżyć koszty, poprawić o...
CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS to skrót od anglojęzycznego terminu Computerized Maintenance Management System, czyli Komputerowy System Zarządzania Utrzymaniem Ruchu. Systemy te...
Kartoteki

Kartoteki

Niniejszy program obsługujący CMMS sekcję kartoteki zapewnia pełną funkcjonalność obsługi danych dotyczących obiektów, pracowników, kontrahentów, lokalizacji...
Kartoteki obiektów

Kartoteki obiektów

Menu CMMS (Computerized Maintenance Management System) umożliwia wyświetlanie i zarządzanie kartotekami obiektów w Twojej firmie. Dzięki temu menu będz...
Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników w programach magazynowych oraz CMMS Utrzymanie Ruchu są nie tylko miejscem gromadzenia danych personalnych, ale również stanowią pods...
Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów w programie magazynowym WMS.net to niezbędne narzędzie dla każdej firmy, która dba o efektywność i profesjonalizm w zarządzaniu magazyn...
Lokalizacje obiektów

Lokalizacje obiektów

Studio WMS.net firmy SoftwareStudio to jedno z takich rozwiązań. WMS (Warehouse Management System) to program komputerowy, który wspomaga zarządzanie mag...