Web Ordering

Web Ordering

WebOrdering WMS to najnowsza metoda komunikacji pomiędzy firmą logistyczną, a klientami magazynów. Wybór polecenia Asortyment wyświetla listę towarów wraz z dostępnymi stanami magazynowymi. Ponieważ lista ta zawiera wygodne narzędzie do szukania - filtrowanie - użytkownik może łatwo dodawać pozycje do koszyka zamówień. Do koszyka możemy dodawać pozycje znajdujące się na stanie. Co ważniejsze istnieje możliwość zamawiania pozycji magazynowych bez zapasów, do późniejszej realizacji.

Program magazynowy online

Zamawianie przez Internet

W dzisiejszym konkurencyjnym krajobrazie logistycznym zamawianie przez Internet stało się integralną częścią działalności wielu operatorów logistycznych. Zamawianie przez Internet oferuje szereg korzyści, które mogą pomóc operatorom logistycznym usprawnić ich procesy i poprawić ich wydajność.

Przede wszystkim zamawianie przez Internet zapewnia wydajniejszy sposób zarządzania zamówieniami. Korzystając z internetowego systemu zamówień, operatorzy logistyczni mogą łatwo śledzić zamówienia, zarządzać stanami magazynowymi i aktualizować informacje o klientach. Może to pomóc skrócić czas i wysiłek wymagany do przetwarzania zamówień oraz zapewnić, że zamówienia są przetwarzane dokładnie i szybko. Zamawianie przez Internet umożliwia również dokładniejsze śledzenie statusu zamówienia i czasu dostawy, co może pomóc w poprawie obsługi klienta. Oto niektóre z zalet zamawiania przez Internet:

1. Zwiększona wydajność: Zamawianie przez Internet to świetny sposób na usprawnienie procesu zamawiania. Pozwala klientom na szybkie i łatwe składanie zamówień, bez konieczności oczekiwania na realizację zamówienia przez pracownika. Oszczędza to czas i pieniądze, a także zmniejsza ilość dokumentów, które należy przetworzyć.

2. Lepsza obsługa klienta: Zamawianie przez Internet umożliwia klientom składanie zamówień w zaciszu własnego domu lub biura. Oznacza to, że klienci mogą składać zamówienia o każdej porze dnia i nocy, co pomaga usprawnić obsługę klienta.

3. Zmniejszone koszty: Zamawianie przez Internet zmniejsza koszty związane z przetwarzaniem zamówień, takie jak koszty drukowania i opłaty pocztowe. Eliminuje również potrzebę zatrudniania dodatkowego personelu do przetwarzania zamówień.

4. Zwiększony zasięg: dzięki zamówieniom internetowym firmy mogą docierać do klientów na całym świecie. Pozwala to firmom poszerzyć bazę klientów i zwiększyć sprzedaż.

5. Automatyzacja: Systemy zamówień internetowych można zautomatyzować, aby zamówienia były przetwarzane szybko i dokładnie. Eliminuje to konieczność ręcznego wprowadzania danych, które może być czasochłonne i podatne na błędy.

Ogólnie rzecz biorąc, zamawianie przez Internet to świetny sposób na usprawnienie procesu zamawiania i zwiększenie wydajności. Zmniejsza koszty związane z obsługą zamówień, poprawia obsługę klienta i zwiększa zasięgi. Zamawianie przez Internet to świetny sposób na ułatwienie i usprawnienie procesu zamawiania.

Web Ordering

W gospodarce magazynowej pojęcie Web Ordering oznacza dostęp przez Internet do dedykowanej platformy www. Za jej pomocą której wybrani, zalogowani użytkownicy mają dostęp do wybranych funkcjonalności systemu WMS.

Zamawianie przez Internet pomaga również obniżyć koszty związane z przetwarzaniem zamówień. Korzystając z systemu online, operatorzy logistyczni mogą zmniejszyć potrzebę ręcznego przetwarzania i wyeliminować potrzebę zatrudniania dodatkowego personelu do przetwarzania zamówień i zarządzania nimi. Może to pomóc obniżyć koszty operacyjne i poprawić ogólną wydajność.

Ponadto zamawianie przez Internet może pomóc w poprawie obsługi klienta. Zapewniając klientom usprawniony proces zamawiania, klienci mogą szybko i łatwo składać zamówienia i otrzymywać aktualizacje swoich zamówień. Może to pomóc w zwiększeniu zadowolenia klientów i skróceniu czasu oczekiwania na realizację zamówień.

Wreszcie, zamówienia internetowe mogą pomóc operatorom logistycznym usprawnić działania marketingowe. Zapewniając klientom wygodny i efektywny sposób składania zamówień, operatorzy logistyczni mogą zwiększać bazę klientów i generować większą sprzedaż. Ponadto zamawianie przez Internet może pomóc operatorom logistycznym uzyskać cenny wgląd w zachowania i preferencje klientów, które można wykorzystać do ulepszenia strategii marketingowych i lepszego dotarcia do klientów.

W szczególności klienci magazynów za pomocą modułu WebOrdering składają zamówienia (zlecenia) związane z wysyłką towarów z magazynu. WebOrdering WMS to najnowsza metoda komunikacji pomiędzy firmą logistyczną, a klientami magazynów. Program magazynowy

Jest to jeden z elementów systemu B2B, gdzie znajduje najczęstsze zastosowanie, ale może być wykorzystywany także w rozwiązaniach B2C. Zamówienia (zlecenia) generowane są przez sklep Internetowy, czyli klientów indywidualnych.

Zamówienia internetowe

Zadania modułu Web Ordering:

  • Przeniesienie odpowiedzialności związanej z wprowadzonym zamówieniem na klienta magazynu;
  • Eliminowanie błędów przepisywania zleceń do systemu magazynowego WMS przez pracowników magazynu z innych dokumentów np. zleceń przesyłanych faksem, telefonicznie lub poprzez e-mail;
  • Szybki dostęp Online do informacji np. zleceń, dokumentów magazynowych, stanów magazynowych, historii zakupów (dostaw).

Lista towarowa

Wybór polecenia Asortyment wyświetla listę towarów wraz z dostępnymi stanami magazynowymi. Ponieważ lista ta zawiera wygodne narzędzie do szukania – filtrowanie – użytkownik może łatwo dodawać pozycje do koszyka zamówień. Do koszyka możemy dodawać pozycje znajdujące się na stanie. Co ważniejsze istnieje możliwość zamawiania pozycji magazynowych bez zapasów, do późniejszej realizacji.

program magazynowy klient magazynu

Zamawianie wysyłek za pomocą koszyka

W roli klienta magazynu możemy skorzystać z funkcjonalności polegającej na przeglądaniu listy towarowej i bezpośrednio z jej poziomu dodawaniu pozycji do koszyka. Ponieważ koszyk to znajdujący się z buforze dokument ZWZ danego użytkownika. Każdy login posiada własny unikalny koszyk.

program magazynowy klient magazynu do koszyka

Jeżeli dodajemy pozycję do koszyka to program umieści te pozycje w ostatnim dokumencie ZWZ znajdującym się w buforze. Jeżeli nie ma pozycji w ZWZ w buforze to wygenerowany zostanie nowy dokument ZWZ bufor (koszyk).

Po dodaniu pozycji do koszyka, możemy przeglądać listę pozycji znajdujących się w koszyku.

program magazynowy klient magazynu koszyk

Podsumowując, zamawianie przez Internet zapewnia szereg korzyści operatorom logistycznym. Korzystając z internetowego systemu zamówień, operatorzy logistyczni mogą obniżyć koszty związane z przetwarzaniem zamówień, usprawnić obsługę klienta i zyskać cenny wgląd w zachowania klientów. Wszystkie te korzyści przyczyniają się do zwiększenia rentowności i poprawy wydajności operatorów logistycznych.

Praca w sieci lokalnej lub przez internet

Funkcja programu magazynowego – PRACA WIELOSTANOWISKOWA – W przypadku większości magazynów znaczenie ma współpraca między wieloma stanowiskami pracy połączonymi siecią komputerową. W przypadku wielu magazynów rozproszonych w kraju lub zagranicą takich stanowisk korzystających z aplikacji może być bardzo dużo. Studio Magazyn wykorzystuje nowoczesne rozwiązania technologiczne Microsoft ASP.net i bazę MS SQL 2008 server pozwalając na pracę dowolnej ilości użytkowników nie tylko w sieci lokalnej, ale także przez Internet. W 2009 roku wdrożyliśmy rozwiązanie do pracy dla około 300 użytkowników korzystających z aplikacji przez przeglądarkę internetową.
PRACA W SIECI LOKALNEJ LUB PRZEZ INTERNET

Aplikacje magazynowe

Aplikacje magazynowe działać mogą w środowisku wirtualnym, np. VMWare i być udostępniane użytkownikom z dowolnego miejsca na ziemi, wystarczy dostęp do Internetu. Bogatą funkcjonalność oprogramowania magazynowego uzupełniają standardowe funkcje platformy takie jak np. zapis danych do plików Excel, automatyczna wysyłka raportów oraz powiadomień droga mailową. Producent programów komputerowych oferuje oprogramowanie magazynowe, które może być zintegrowane z systemem ERP w zakresie kartotek magazynowych oraz dokumentów magazynowych.

Internetowe stany magazynowe

Większość programów magazynowych udostępnia informacje o dostępnych stanach tylko za pomocą interfejsu aplikacji Windows lub stare aplikacje DOSowe pracując w sieci lokalnej firmy. Coraz częściej pojawia się potrzeba udostępniania informacji o stanach magazynowych przez internet. W takim wypadku programy magazynowe eksportują informację do programów typu SKLEP INTERNETOWY, takie rozwiązanie co prawda pozwala informować klientów o dostępności towaru, ale dane są przegrywane okresowo co jakiś czas. Innym rozwiązaniem jest aplikacja webowa pozwalająca na dostęp do informacji tysiąca użytkowników na zasadzie OnLine.

Numery partii

Integracja programu enova z aplikacją Studio SN2Enova (Serial Number to Enova) to rozwiązanie, które działa w oparciu o dane pobrane z systemu Enova. Dane odczytywane są z Enovy są metodą Read Only, co gwarantuje bezpieczeństwo danych w bazie. Aplikacja przeznaczona jest do rejestracji numerów seryjnych urządzeń w powiązaniu z konkretnymi dokumentami magazynowymi pobranymi z systemu Enova. NUMERY PARTII.


Program magazynowy Web Ordering. W przypadku dużych systemów dodatkową zaletą jest oddzielenie logiki przetwarzania (logiki biznesowej) od bazy danych.

Program magazynowy Web Ordering

A gdyby tak Funkcje programu magazynowego wdrożyć w swoim magazynie?

Większość producentów oprogramowania nie docenia naszym zdaniem siły, możliwości oraz potrzeb związanych z dzieleniem się informacjami dotyczącymi systemów informatycznych. Oprogramowanie na urządzenia przenośne to jedno z najpopularniejszych rozwiązań aplikacji mobilnych dla magazynu. Znaki i etykiety podłogowe produkowane są na kompozycie. Mogą być stosowane w miejscach, gdzie odbywa się ruch pojazdów mechanicznych np. magazyn, hala produkcyjna lub też inne miejsca gdzie warto oznakować podłogę w celu identyfikacji towaru. Charakteryzują się bardzo dużą wytrzymałością na uszkodzenia. A gdyby tak Program magazynowy wdrożyć w swoim magazynie?

Web Ordering

W dzisiejszym konkurencyjnym krajobrazie logistycznym zamawianie przez Internet stało się integralną częścią działalności wielu operatorów logistycznych. Zamawianie przez Internet oferuje szereg korzyści, które mogą pomóc operatorom logistycznym usprawnić ich procesy i poprawić ich wydajność.
Web Ordering
Program magazynowo produkcyjny
SAdam

Program do magazynu

Programy dedykowane dla zarządzania zarówno magazynem, jak i sklepem internetowym, takie jak WMS.net, enova, SAP, WAPRO i Microsoft Dynamics NAV, stanowią kluczowe narzędzia dla efektywnego zarządzania sprzedażą i zapasami. Oferują funkcje umożliwiające kompleksową kontrolę nad procesami logistycznymi, integrację między magazynem a sklepem online oraz generowanie raportów potrzebnych do podejmowania strategicznych decyzji. Wybór odpowiedniego programu jest istotny dla sukcesu działalności handlowej i online.

Zarządzanie magazynem
SAdam

Systemy zarządzania

Program umożliwia ewidencję narzędzi określając ich atrybuty oraz definiując ich dowolny podział zarówno ze względu na grupy, lokalizację w magazynie czy przypisanie osobom odpowiedzialnym za ich użytkowanie lub nadzór. Część nadzorująca pozwala kontrolować wszelkie formy sprawdzania narzędzi oraz generować automatyczne raporty przypominające o poszczególnych elementach nadzoru jak również umożliwia automatyczne generowanie protokołu, który można edytować i wydrukować.

Systemy informatyczne w magazynie
SoftwareStudio

Firma informatyczna

Siłą firmy informatycznej SoftwareStudio są ludzie – to dzięki nim firma utrzymuje się na rynku i zdobywa nowe obszary. Branża, w której działa firma informatyczna jest i będzie zawsze wymagająca – w działaniu i w myśleniu. Siłą firmy informatycznej SoftwareStudio są ludzie – to dzięki nim firma utrzymuje się na rynku i zdobywa nowe obszary.

Magazyn
SAdam

Magazyn

Sekcja Magazyn w programie magazynowym zapewnia użytkownikom dostęp do rejestracji zdarzeń związanych z obsługą magazynu. Oferuje szeroki zakres transakcji i funkcji związanych z przeglądaniem, rejestrowaniem oraz zarządzaniem dokumentami magazynowymi.

SAdam

Palety

Funkcja palety umożliwia dopisanie palet magazynowych skojarzonych z dokumentem bez konieczności jego edycji.Dopisanie palet magazynowych jest możliwe dzięki wywołaniu menu EDYCJA i PALETY Po uruchomieniu funkcji pojawi się okno dopisywania palet.

program magazynowy system magazynowy panel WMS
SAdam

Podgląd dokumentu zlecenia wydania

W programie możliwy jest podgląd dokumentu bez wydruku, wyświetlany jest przez potwierdzenie polecenia PODGLĄD. Przed uruchomieniem podglądu należy zaznaczyć dowolną pozycję wybranego dokumentu przez kliknięcie. Okno podglądu dokumentu zamykane jest przez polecenie ZAKOŃCZ – przycisk  X.