Kody kreskowe 1D oraz 2D

Kody kreskowe 1D oraz 2D

Najczęściej stosowane kody kreskowe wykorzystywane w programach SoftwareStudio to kody EAN 128, EAN39, code 2of5, EAN13. Programy posiadają elastyczną konfigurację pozwalającą na zdefiniowanie w jaki sposób i na podstawie jakich informacji mają być tworzone kody. Wygenerowane kody kreskowe można drukować na zwykłych drukarkach oraz na specjalizowanych drukarkach kodów kreskowych dzięki standardowym sterownikom drukarek Windows.

Program magazynowy kody kreskowe

Generowanie kodów kreskowych i QR w systemie WMS.net

System WMS.net oferuje możliwość generowania kodów kreskowych i QR. Kody kreskowe mogą być wykorzystywane do identyfikacji towarów, dokumentów, osób itp. Kody QR mogą być wykorzystywane do przechowywania różnego rodzaju informacji, takich jak adresy URL, numery telefonów, wiadomości tekstowe itp. Generowanie kodów kreskowych i QR w systemie WMS.net to wygodne i efektywne rozwiązanie, które może poprawić efektywność pracy magazynu. Kody kreskowe i QR mogą być wykorzystane do identyfikacji towarów, śledzenia ich ruchu, zarządzania stanem magazynowym, kontroli jakości, itp.

System WMS.net oferuje szeroki zakres możliwości generowania kodów kreskowych i QR. Dostępne są zarówno kody 1D, jak i 2D, w tym:

  • Kody EAN 128
  • Kody EAN 39
  • Kody Code 2 of 5
  • Kody EAN 13
  • Kody QR

System umożliwia również personalizację kodów kreskowych, tj. dodawanie dodatkowych informacji, takich jak nazwa produktu, numer partii, data ważności, itp. Kody mogą być generowane bezpośrednio w bazie danych SQL lub zapisywane jako pliki graficzne w formatach GIF, BMP, PNG lub JPEG.

Generowanie kodów kreskowych i QR w systemie WMS.net jest szybkie i łatwe. Wystarczy wybrać odpowiedni typ kodu, podać dane, które mają zostać zakodowane, a następnie kliknąć przycisk „Generuj”. Kod zostanie wygenerowany i zapisany w wybranym formacie.

 

Kody kreskowe 1D oraz 2D

Programy SoftwareStudio potrafią generować wiele standardowych kodów kreskowych zarówno w technice kodowania 1D jak i 2D. Kod kreskowy lub kod paskowy (bar code) – graficzna reprezentacja informacji poprzez kombinację ciemnych i jasnych elementów, ustaloną według symboliki (reguł opisujących budowę kodu, np. jego wymiary, zbiór kodowanych znaków, algorytm obliczania cyfry kontrolnej i inne) danego kodu.

Najczęściej stosowane kody kreskowe wykorzystywane w programach SoftwareStudio to kody EAN 128, EAN39, code 2of5, EAN13. Programy posiadają elastyczną konfigurację pozwalającą na zdefiniowanie w jaki sposób i na podstawie jakich informacji mają być tworzone kody. Procedura generująca kod kreskowy tworzy obraz symbolizujący kod i zapisuje go w zależności od wyboru albo bezpośrednio w bazie danych SQL albo jako graficzne pliki swobodne (do wyboru format GIF, BMP, PNG lub JPEG).

Powyżej podgląd wydruku dokumentu z kodem kreskowym dla miejsc składowania, a poniżej projekt szablonu wydruku, w miejscu, gdzie ma być widoczny kod kreskowy wstawiony jest obiekt IMAGE prezentujący dany kod kreskowy zapamiętany w bazie SQL.

W trakcie odczytywania kodu techniką skanowania, światło pochodzące z czytnika, uformowane w cienką wiązkę laserową, przesuwa się wzdłuż czytanego kodu, w danym momencie oświetla niewielki punkt kodu, następnie światło to jest odbijane przez jasne elementy kodu (przerwy), a pochłaniane przez jego ciemne elementy (kreski, pola). Światło odczytuje fotodioda, odbite od przerw powoduje powstanie w czytniku silniejszych sygnałów elektrycznych, natomiast w wyniku braku odbicia (kreski) powstają sygnały słabsze. W zależności od grubości kresek/przerw, różny jest też czas trwania poszczególnych sygnałów. Czas trwania każdego impulsu koduje informacje, które są tłumaczone przez dekoder czytnika na cyfry, litery lub inne znaki i przesyłane do komputera. Program do prowadzenia magazynu

Podział kodów według wymiaru kodu:

  • jednowymiarowe (liniowe, 1D) – informacje zapisane są w jednej linii (najczęściej w postaci kresek);
  • dwuwymiarowe piętrowe – rozwinięcie kodów jednowymiarowych polegające na istnieniu kilku linii kodu, jedna pod drugą;
  • dwuwymiarowe matrycowe – informacja zapisana jest na określonej powierzchni, z tym że do zapisu nie są wykorzystywane kreski, lecz inne oznaczenia;
  • kody złożone – występują w nich zarówno elementy kodów jednowymiarowych, jak i dwuwymiarowych;
  • kody trójwymiarowe – zazwyczaj są to wytłaczane dowolne kody jednowymiarowe. Różnica polega na tym, iż w zapisie/odczycie zamiast różnic w kolorach wykorzystuje się różnice głębokości tłoczenia.

Konfiguracja programu 

Przygotowanie do pracy programu w zakresie generowania kodów kreskowych polega na odpowiednim ustawieniu i wyborze parametrów. Generowane kody kreskowe mogą być zapisane w bazie lub jako pliki na dysku twardym. Ponadto należy odpowiednio ustawić skorowidze związane z obsługą kodów kreskowych. Program do magazynu

Drukowanie kodów kreskowych

Wygenerowane kody kreskowe można drukować na zwykłych drukarkach oraz na specjalizowanych drukarkach kodów kreskowych dzięki standardowym sterownikom drukarek Windows. Drukowanie kodów kreskowych na dokumentach i etykietach (logistycznych) odbywa się na zasadzie wydruki znaku graficznego, który może być odczytywany z bazy danych SQL lub bezpośrednio z dysku twardego serwera.
Wydruk można dowolnie skonfigurować za pomocą Report Builder, ustalając miejsce położenia kontrolki (obiektu) z kodem kreskowym oraz jego rozmiar.

Oprócz drukowania kodów kreskowych na dokumentach, funkcje drukowania można wykorzystać do drukowania etykiet logistycznych, które wydrukowane mogą być naklejane na jednostki opakowań (kartonów, palet).

Kody kreskowe 1D oraz 2D

System WMS.net oferuje możliwość generowania kodów kreskowych i QR. Kody kreskowe mogą być wykorzystywane do identyfikacji towarów, dokumentów, osób itp. Kody QR mogą być wykorzystywane do przechowywania różnego rodzaju informacji, takich jak adresy URL, numery telefonów, wiadomości tekstowe itp. Generowanie kodów kreskowych i QR w systemie WMS.net to wygodne i efektywne rozwiązanie, które może poprawić efektywność pracy magazynu. Kody kreskowe i QR mogą być wykorzystane do identyfikacji towarów, śledzenia ich ruchu, zarządzania stanem magazynowym, kontroli jakości, itp.
Kody kreskowe 1D oraz 2D
program magazynowy, program do magazynowania
SAdam

Wykorzystanie wag paletowych w magazynie

Mając na uwadze różnorodność odbiorców a co za tym idzie wielkości obsługiwanych zamówień oraz wymogów formalnych narzucanych przez odbiorcę program magazynowy musi być przygotowany do obsługi kilku alternatywnych ścieżek obiegu asortymentu.

Zarządzanie przestrzenią magazynową
admin

Architektura oprogramowania w praktyce

Firmy programistyczne (tzw. Jak oprogramowanie w magazynie pomaga w pracy magazynu ? Na szczęście istnieją metodologie, narzędzia oraz sposoby analizy efektów ułatwiające i porządkujące cały ten proces. W tej książce znajdziesz wszystko, o czym trzeba pamiętać przy projektowaniu oprogramowania.

Systemy IT w magazynie
SoftwareStudio

Czytnik kodów kreskowych Motorola DS3408

Wielokierunkowy czytnik przemysłowy Motorola DS 3408 o rozdzielczości 640 x 480 px czyta kody kreskowe jednowymiarowe 1D, dwuwymiarowe 2D oraz kody pocztowe. Tylko DS 3408 z serii DS3400 charakteryzuje się tak dużą ilością interfejsów, dzięki czemu łatwo dostosowuje się do potrzeb klienta. Urządzenie jest niezwykle odporne na wstrząsy i upadki.

program magazynowy użytkownik
SAdam

user_cfg.aspx

Każdy użytkownik programu może mieć indywidualnie ustawione parametry dostępu do poszczególnych elementów i transakcji. Do obsługi tych ustawień dostępna jest specjalna transakcja user_cfg.aspx, która uruchamiana jest z poziomu modułu ADMINISTRATOR, opcja użytkownicy programu. Transakcja uruchamiana jest

program magazynowy grid excel
SAdam

menu_rap.aspx

Transakcja menu_rap.aspx buduje za pomocą listy SubMenu pozycje raportów dla użytkownika na podstawie konfiguracji raportów.   Konfiguracja raportów     Zbudowane zostaje lista raportów do uruchomienia    

Zlecenia w realizacji

Harmonogram pracy magazynu stanowi kluczowy element efektywnego zarządzania magazynem. To plan, który określa rozkład zadań i operacji w magazynie, mający na celu zapewnienie sprawnego przepływu towarów oraz optymalne wykorzystanie zasobów. W dzisiejszych czasach programy magazynowe i oprogramowanie magazynowe, takie jak aplikacja magazynowa WMS.net, są nieodzownymi narzędziami dla tworzenia i realizacji harmonogramu pracy.