Dokumentacja magazynowa

SoftwareStudio Dokumentacja magazynowa

Dokumentacja magazynowa jest ważną częścią operacji magazynowych. Zapewnia sposób śledzenia, zarządzania i przechowywania wszystkich informacji związanych z magazynem. Pomaga również upewnić się, że wszystkie dane są dokładne i aktualne. Dokumentacja magazynowa jest istotną częścią każdej operacji magazynowej, ponieważ pomaga zapewnić sprawne i wydajne działanie magazynu.

Pierwszym etapem tworzenia usługi internetowej jest wybór sposobu komunikacji oraz dokumentacja magazynowa. Komunikacja pomiędzy serwerem świadczącym tę usługę oraz klientem z niej korzystającej. Moduł Internetowy dla kontrahentów znajduje zastosowanie tam, gdzie istnieje potrzeba udostępniania informacji o stanach magazynowych. Wielu różnym kontrahentom (np. właścicielom przechowywanego towaru) wraz z możliwością wystawiania dokumentów poleceń wydań. Kontrolą operacji magazynowych. Na przykład wgląd w dokumenty magazynowe przyjęć, wydań, kompletacji itp.

Dokumentacja magazynowa jest istotną częścią każdej operacji magazynowej, ponieważ pomaga zapewnić sprawne i wydajne działanie magazynu. Pomaga również upewnić się, że wszystkie dane są dokładne i aktualne. Bez odpowiedniej dokumentacji magazynowej operacje magazynu mogą stać się nieefektywne i niedokładne.

Moduł systemu WMS do pracy na przenośnych urządzeniach tzw. kolektory danych (terminale WiFi). Komunikacja pomiędzy systemem WMS oraz kolektorami odbywa się on-line poprzez sieć WiFi. Każde zdarzenie wykonane na kolektorze przenośnym od razu jest rejestrowane w systemie WMS, a każde zlecenie z systemu magazynowego WMS od razu tafia do kolektora (brak konieczności podpinania urządzenia do komputera). Od 2014 roku oferujemy oprogramowanie na kolektory z systemem Android.

Kluczowe znaczenie dla zintegrowanego, produktywnego, rentownego i zgodnego z wymogami łańcucha dostaw ma dobra i nieustanna łączność i wgląd we wszystkie zasoby, personel i procesy. Niezależnie od tego, czy chodzi o magazyn produkcyjny, centrum dystrybucyjne czy też o zarządzanie zapasami na zapleczu sklepu detalicznego niezbędne są doskonałe rozwiązania i program do magazynu.

Dokumentacja magazynu pomaga również zapewnić dokładność i aktualność wszystkich danych. Pomaga zapewnić poprawność wszystkich danych magazynowych i brak rozbieżności między rzeczywistymi stanami magazynowymi a danymi w ewidencji magazynowej.

Moduł wykorzystywany jest zwykle w sytuacji, gdy firma prowadzi magazyn na zasadzie outsourcingu i świadczy usługi magazynowania innym podmiotom. Właściciel towaru może przez przeglądarkę Internetową sprawdzać własne stany magazynowe, kontrolować dokumenty przychodu i rozchodu oraz rejestrować zamówienia wydania oraz awiza dostawy.

Dlatego dokumentacja magazynowa jest bardzo ważna.

Dokumentacja magazynowa może obejmować wiele różnych dokumentów, takich jak ewidencja zapasów, dokumenty wysyłkowe i odbiorcze, faktury i inne. Dokumenty te pomagają śledzić stany magazynowe, wysyłki i inne ważne informacje. Pomaga zapewnić sprawne i wydajne działanie magazynu. Pomaga również upewnić się, że wszystkie dane są dokładne i aktualne.

Ewidencja inwentaryzacyjna jest ważną częścią dokumentacji magazynowej. Zapisy te pomagają śledzić stany magazynowe. Pomagają również zapewnić rozliczenie wszystkich zapasów i brak rozbieżności między stanem zapasów a rzeczywistymi stanami magazynowymi. Rekordy zapasów mogą służyć do śledzenia poziomów zapasów w magazynie w ujęciu dziennym, tygodniowym, miesięcznym, a nawet rocznym.

Ważnym elementem dokumentacji magazynowej są również dokumenty wysyłkowe i odbiorcze. Dokumenty te pomagają śledzić przesyłki w magazynie i pomagają zapewnić sprawne i wydajne działanie magazynu. Dokumenty wysyłkowe i odbiorcze mogą obejmować faktury, dokumenty przewozowe i inne.

menu systemu WMS

Konfiguracja menu

W pierwszym polu należy wybrać z listy rozwijanej ROLĘ, dla której dopisywana jest pozycja menu, w kolejnym polu wpisać unikalną nazwę grupy. W polu KOLEJNOŚĆ należy wskazać kolejność wyświetlanej grupy. W polu NAZWA wpisujemy wyświetlaną nazwę grupy menu, OPIS DODATKOWY to opis wyświetlany w oknie ToolTip po najechaniu myszką na grupę. W polu PARAMETRY TRANSAKCJI można wpisać parametry wywoływanej transakcji (o ile grupa menu ma bezpośrednio wywołać transakcję). W polu OBRAZEK należy podać ścieżkę dostępu do wyświetlanego obrazka.

Zarządzanie magazynem

Grupowanie

Po zgrupowaniu możemy je usunąć wybierając opcje. Mając włączone pole grupowania przenosząc kolumnę do grupowania. W celu grupowania należy przeciągnąć kolumnę do panelu grupowania.

program magazynowy aplikacja WMS

Filtrowanie

Personalizacja umożliwia włączenie i wyłączenie paska filtrowania. Dla aktywnego paska filtrowania na liście poleceń personalizacji ikona polecenia PASEK FILTROWANIA zaznaczona jest kolorem pomarańczowym.

Ekran logowania do programu

Administrator programu

Administrator programu magazynowego WMS.net pełni kluczową rolę w zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania systemu magazynowego. Dzięki umiejętnościom konfiguracyjnym, monitorującym i wsparciu technicznemu, administratorzy WMS.net są w stanie dostosować system do specyficznych potrzeb firmy i zapewnić efektywne zarządzanie procesami magazynowymi. W połączeniu z integracją z SAP, WMS.net firmy SoftwareStudio staje się niezastąpionym narzędziem dla efektywnego zarządzania magazynem.

Warehouse systems bezpieczeństwo

Dokumentacja – instalacja i konfiguracja aplikacji i serwerów

Przedstawione przykłady zastosowań zostały przygotowane na podstawie materiałów z wdrożonych systemów. Zawarte w nich informacje są przykładowe dla zilustrowania procesów. Ich zbieżność z danymi rzeczywistymi może być przypadkowa i nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń bądź pretensji. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości, bądź uwag do przedstawionych informacji prosimy o niezwłoczne pisemne zgłoszenie, które pozwoli nam wprowadzić stosowne poprawki do niniejszej dokumentacji.

Program magazynowy kody kreskowe

Kody kreskowe 1D oraz 2D

Najczęściej stosowane kody kreskowe wykorzystywane w programach SoftwareStudio to kody EAN 128, EAN39, code 2of5, EAN13. Programy posiadają elastyczną konfigurację pozwalającą na zdefiniowanie w jaki sposób i na podstawie jakich informacji mają być tworzone kody. Wygenerowane kody kreskowe można drukować na zwykłych drukarkach oraz na specjalizowanych drukarkach kodów kreskowych dzięki standardowym sterownikom drukarek Windows.

dokumentacja systemu WMS

Dokumentacja

Rozwiązania oparte o platformę StudioSystem oferują administratorowi narzędzie generujące automatycznie dokumentację techniczną bazy SQL z której korzysta system.

program magazynowy inwentaryzacja

Inwentaryzacja w programie WMS

Zarządzanie zapasami jest jednym z najważniejszych aspektów każdego systemu zarządzania magazynem (WMS). Dzięki odpowiedniej funkcjonalności zapasów system WMS może pomóc w zarządzaniu poziomami zapasów, śledzeniu ruchów zapasów i dostarczaniu dokładnych danych o zapasach.

Program magazynowy Zebra

Użytkownicy programu

Pozycja menu UŻYTKOWNICY wyświetla listę dopisanych w programie użytkowników. W kartotece aktywne są funkcje dopisania użytkownika, modyfikacji danych użytkownika usunięcia kartoteki użytkownika oraz parametry deklarujące dostęp do pozycji menu.

DEMO Dokumentacja magazynowa

Magazynowy system informatyczny WMS
DEMO