Filtrowanie

Filtrowanie danych to istotny proces, który pomaga w uzyskaniu potrzebnych informacji z bazy danych. Dzięki niemu można precyzyjnie wybierać dane spełniające określone kryteria, co jest niezbędne w wielu dziedzinach działalności.

Filtrowanie

Filtrowanie danych: Proces wyboru danych z bazy

W jaki sposób działa filtracja danych? Filtrowanie to ważny proces wyboru danych z bazy, który pozwala na uzyskanie konkretnych informacji, spełniających określone kryteria. Jest to narzędzie używane w różnych dziedzinach, od analizy danych po zarządzanie magazynem.

Podstawowym celem filtracji danych jest ograniczenie zbioru informacji do tych, które są istotne dla konkretnej sytuacji lub zadania. Proces ten jest często wykorzystywany w bazach danych, arkuszach kalkulacyjnych oraz systemach informatycznych.

Filtrowanie danych może być realizowane na wiele różnych sposobów. Możemy określić konkretne kryteria, na podstawie których chcemy wybrać dane, takie jak zakres dat, wartości numeryczne, kategorie produktów czy inne parametry.

Jednym z popularnych narzędzi do filtrowania danych są arkusze kalkulacyjne, które pozwalają na szybkie wybranie danych spełniających określone warunki. W bazach danych, można stosować zaawansowane zapytania, aby precyzyjnie wybrać potrzebne dane.

Filtrowanie danych ma wiele zastosowań. Na przykład, w magazynach, można filtrować informacje o dostawach, aby sprawdzić stan danego produktu lub datę przyjęcia towaru. W analizie danych, filtracja pozwala na badanie określonych trendów lub zjawisk w zestawie danych.

Filtrowanie

Filtrowanie – proces wyboru danych z bazy spełniające określone kryteria.

Personalizacja umożliwia włączenie i wyłączenie paska filtrowania. Dla aktywnego paska filtrowania na liście poleceń personalizacji ikona polecenia PASEK FILTROWANIA zaznaczona jest kolorem pomarańczowym.

Wyłączenie paska wymaga kliknięcia na polecenie PASEK FILTROWANIA. Dla nieaktywnego paska ikona polecenia nie jest wyróżniona kolorem.

Włączenie paska filtrowania wykonywane jest przez ponowny wybór polecenia.

Filtrowanie wykonywane jest za pomocą wiersza filtrowania (wiersz podświetlony na poniższym rysunku). W polach wiersza filtrowania zapisywane są wartości a dostępna w polach ikona filtrowania wyświetla listę warunków filtrowania i opcji wykonania operacji.

Wprowadzenie warunku filtrowania wymaga edycji pola, dla którego filtrowanie będzie wykonywane. Pole edytowane jest przez kliknięcie.

Deklaracja warunków filtrowania oraz dostępne warunki filtrowania są zależne od typu pola. W polu znakowym należy zapisać znak lub ciąg znaków, w polu numerycznym – liczbę. Kliknięcie ikony filtrowania  wyświetla listę przewidywanych warunków filtrowania oraz dostępne funkcje.

Wybrany warunek filtrowania należy zaznaczyć przez kliknięcie. Po zdefiniowaniu warunku filtrowania należy wybrać operację, która ma zostać wykonana.

Warunki filtrowania pól znakowych:

 • NIE USTAWIONE – brak określenie warunku filtrowania.
 • RÓWNY – filtrowanie wartości równych z zdefiniowanym znakiem lub ciągiem znaków.
 • RÓŻNY OD – Filtrowanie wartości różnych od zdefinowanego znaku lub ciągu znaków.
 • PASUJĄCY DO WZORCA – filtrowanie wartości zaczynających się od podanego znaku lub ciągu znaków.
 • NIE PASUJĄCY DO WZORCA – filtrowanie wartości niezaczynających się od podanego znaku lub ciągu znaków.
 • ZAWIERAJĄCY –Filtrowanie wartości zawierający znak lub ciąg znaków.
 • NIE ZAWIERAJĄCY -Filtrowanie wartości Nie zawierających znaku lub ciągu znaków.
 • BRAK – filtrowanie pustych pól.
 • JEST -Filtrowanie niepustych wartości.
 • PUSTE – filtrowanie pól pustych.
 • NIE PUSTE – filtrowanie pól niepustych.

Wykonanie filtrowania wymaga potwierdzenia polecenia URUCHOM FILTROWANIE.

Warunki filtrowania dla pól numerycznych różnią się od filtrowania pól znakowych.

Poniżej charakterystyka warunków filtrowania pól numerycznych:

 • NIE USTAWIONE – bez warunku filtrowania.
 • WIĘKSZY LUB RÓWNY – filtrowanie wartości większych lub równych zdefiniowanej.
 • WIĘKSZY – Filtrowanie wartości większych od zdefiniowanej.
 • RÓWNY – filtrowanie wartości równych zdefiniowanej.
 • RÓŻNY OD – filtrowanie wartości różnych od zdefiniowanej.
 • MNIEJSZY LUB RÓWNY – filtrowanie wartości mniejszych lub równych zdefiniowanej.
 • MNIEJSZY – filtrowanie wartości mniejszych od zdefiniowanej.
 • POMIĘDZY – Filtrowanie wartości z podanego przedziału liczbowego. Warunek filtrowania zapisywany jest w postaci 1 and 2, gdzie pierwsza liczba do dolna granica przedziału a druga to górna granica przedziału liczbowego.
 • POZA –                 Filtrowanie wartości poza zdefiniowanym przedziałem liczbowym.
 • Warunek filtrowania zapisywany jest w postaci 1 and 2, gdzie pierwsza liczba do dolna granica przedziału a druga to górna granica przedziału liczbowego.
 • BRAK – filtrowanie pól pustych.
 • JEST – filtrowanie wartości niepustych, w tym 0.

Wprowadzenie złożonego warunku filtrowania (wg więcej niż jednego pola i różnych warunków) wymaga:

 1. edycji wybranych pól w pasku funkcji filtrowania,
 2. wyświetlenia i wybrania z listy warunków filtrowania właściwych parametrów,
 3. uruchomienia warunku filtrowania.

Usunięcie warunku lub warunków filtrowania wymaga wybrania z listy warunków filtrowania polecenia USUŃ FILTR lub USUŃ WSZYSTKIE FILTRY. Pierwsze polecenie usuwa wartość warunku filtrowania dla pola, dla którego wyświetlona zastała lista. Polecenie USUŃ WSZYSTKIE FILTRY usuwa wszystkie zdefiniowane wartości filtrowania.

Program może proponować warunek filtrowania na podstawie danych zawartych w aktywnej komórce tabeli. Opcję autosugestii filtrowania wyświetla się z menu kontekstowego – prawy przycisk myszki.

PDF – filtrowanie

Aplikacja magazynowa Android – Aplikacje magazynowe online

Aplikacja magazynowa

Najlepsze rozwiązania do zarządzania magazynem

W dzisiejszych czasach, skuteczne zarządzanie magazynem jest kluczowe dla sukcesu każdej firmy. Aplikacje magazynowe online stają się coraz bardziej niezbędnym narzędziem dla przemysłu magazynowego. W szczególności, aplikacja magazynowa Android oferuje efektywny sposób na kontrolowanie i utrzymanie magazynu w doskonałym porządku.

Najlepsze aplikacje magazynowe zapewniają przejrzysty i intuicyjny interfejs, co ułatwia pracę z magazynem. Dzięki nim, użytkownicy mogą łatwo zarządzać dokumentacją, co jest niezwykle ważne w kontekście zapewnienia pełnej kontroli nad zapasami.

Dostęp do dziesiątek sposobów filtracji oraz grupowania dokumentów daje nieograniczone możliwości przedstawiania danych w zrozumiały sposób. To pozwala na szybkie i precyzyjne analizowanie informacji magazynowych.

Aplikacje magazynowe oferują także narzędzia wbudowane w system, które umożliwiają użytkownikom wystawianie dokumentów, projektowanie magazynów oraz generowanie raportów. To wszystko dostępne w jednym miejscu, co znacząco usprawnia pracę z magazynem.

Co więcej, te aplikacje są kompatybilne i integrują się z różnymi systemami, takimi jak firmy kurierskie, platformy sklepowe oraz systemy ERP. Dzięki temu można zoptymalizować procesy logistyczne i zwiększyć efektywność działania magazynu.

Wnioski są jasne – aplikacje magazynowe online, zwłaszcza te dostępne na platformie Android, są niezbędnym narzędziem dla przedsiębiorstw, które chcą osiągnąć sukces w dzisiejszym konkurencyjnym rynku. Oprogramowanie to pomaga w dostosowaniu się do zmieniających się wymagań rynkowych, optymalizuje zarządzanie zapasami, obniża koszty magazynowania i usprawnia procesy logistyczne. Dlatego warto zainwestować w aplikację magazynową Android, aby podnieść wydajność swojego magazynu i osiągnąć lepsze wyniki biznesowe.

Filtrowanie

W jaki sposób działa filtracja danych? Filtrowanie to ważny proces wyboru danych z bazy, który pozwala na uzyskanie konkretnych informacji, spełniających określone kryteria. Jest to narzędzie używane w różnych dziedzinach, od analizy danych po zarządzanie magazynem.
Filtrowanie
Obsługa programu magazynowego
SAdam

Obsługa programu

TERMINOLOGIA Przedstawiamy podstawowe wiadomości dotyczące terminologii stosowanej w niniejszej dokumentacji (obsługa programu). Są to informacje pomocne zwłaszcza dla osób, które z obsługą komputera nie miały dotychczas w ogóle do czynienia. Jednak niewątpliwie wiedza na ten temat może pomóc również mało zaawansowanym użytkownikom komputera.

Wykorzystanie drukarki kodów kreskowych w magazynie
SAdam

Wykorzystanie drukarki kodów kreskowych w magazynie

Kiedy przychodzi do drukowania etykiet logistycznych w magazynie, wybór odpowiedniej drukarki kodów kreskowych jest kluczowy. Wpływa on na szybkość, niezawodność i rozmiar etykiet, co ma istotne znaczenie dla efektywnego zarządzania magazynem.

Kody kreskowe
SAdam

Kody kreskowe

W projekcie StudioSystem można generować kody kreskowe i kody QR wykorzystując funkcje biblioteczne i konfigurację systemu. System znakowania oraz identyfikacji miejsc składowania, towarów w opakowaniach jednostkowych oraz zbiorczych zasady znakowania ładunków w magazynach, oznakowanie miejsc składowania zapasów, organizacja systemu kodów kreskowych zgodna z systemem EAN. Sprawdź na demo program magazynowy kody kreskowe !

Numeracja
SAdam

Numeracja

W systemie magazynowym Studio WMS.net, dostarczanym przez SoftwareStudio, istnieje możliwość skorzystania z funkcji numeracji dokumentów podczas zapisywania danych w bazie. Numeracja dokumentów jest ważnym elementem konfiguracji rozwiązania, który pozwala automatycznie nadawać kolejne numery dokumentom w magazynie.

Wydanie palet
SAdam

Wydanie palet

Niezależnie od wielkości organizacji, oprogramowanie do zarządzania magazynem z wydawaniem palet może pomóc w zwiększeniu wydajności, minimalizowaniu kosztów i poprawie jakości obsługi klienta. Dlatego warto zainwestować w to narzędzie, aby zoptymalizować operacje magazynowe i łańcuch dostaw.

Terminal radiowy
SAdam

Terminal radiowy

Skanowanie kodów kreskowych przy użyciu terminala umożliwia automatyczne odczytywanie informacji o towarach i ich lokalizacji w magazynie. Dzięki temu procesy, takie jak przyjęcie towarów, kompletacja zamówień czy inwentaryzacja, mogą być przyspieszone i zautomatyzowane. Terminal pozwala na bieżące aktualizowanie danych w systemie WMS.net, co zapewnia dokładne śledzenie stanów magazynowych i zapasów.

Dodatkowo, terminal wyposażony w system Android może być również wykorzystywany do innych zadań w magazynie, takich jak generowanie etykiet, drukowanie dokumentów magazynowych, przeglądanie informacji o produktach, zarządzanie lokalizacjami składowania itp. Dzięki elastycznemu systemowi operacyjnemu Android, terminal może być dostosowany do konkretnych potrzeb i wymagań danego przedsiębiorstwa.