Aplikacja do magazynu

Aplikacja do magazynu

Zastosowanie systemu informatycznego w gospodarce magazynowej przyśpiesza operacje związane z wystawianiem dokumentów obrotu towarowego. Aplikacja do magazynu także usprawnia pracę z przypisywaniem określonemu adresowi w przestrzeni składowej jednej palety, czyli pojemnika. Dobra materialne przyjęte do magazynu umieszcza się w tej palecie zgodnie z dokumentacją. Z niej wynika, jakie dobra i w jakiej ilości lokuje się w konkretnej palecie, czyli pojemniku.

Aplikacja do magazynu

Aplikacje WMS pomagają usprawnić pracę magazynu

Warehouse Management System (WMS) to aplikacja, która pozwala firmom zarządzać i optymalizować sposób przechowywania, przemieszczania i śledzenia zapasów. Aplikacje WMS pomagają usprawnić pracę magazynu poprzez usprawnienie procesów przyjmowania, przechowywania i wysyłki zapasów. Wykorzystując zautomatyzowane systemy i zapewniając zintegrowaną platformę do śledzenia zapasów, aplikacje WMS są niezbędnym narzędziem dla kierowników magazynów i specjalistów ds. łańcucha dostaw.

WMS.net to zaawansowana aplikacja do zarządzania magazynem, stworzona przez firmę SoftwareStudio. Jest to kompleksowe oprogramowanie, które umożliwia efektywne i precyzyjne zarządzanie procesami magazynowymi. Oto kilka kluczowych cech i funkcji, które oferuje WMS.net:

 1. Przyjęcie towaru i składowanie:
  • Aplikacja umożliwia łatwe przyjmowanie dostaw towarów i przypisywanie im odpowiednich lokalizacji w magazynie.
  • Zapewnia śledzenie numerów seryjnych, dat ważności, informacji o partii itp.
  • Można również określić reguły i parametry składowania, takie jak maksymalne ilości, temperatury, specjalne warunki itp.
 2. Komisjonowanie i przygotowywanie zamówień:
  • WMS.net umożliwia efektywne komisjonowanie towarów do realizacji zamówień.
  • Pracownicy magazynu otrzymują precyzyjne instrukcje dotyczące lokalizacji i ilości produktów do kompletowania.
  • Możliwość generowania list komisjonowania, etykiet oraz potwierdzeń komisjonowania.
 3. Optymalizacja układu magazynu:
  • Aplikacja oferuje narzędzia do optymalizacji układu magazynu, takie jak automatyczne przydzielanie lokalizacji towarów.
  • Możliwość tworzenia wirtualnych sekcji magazynowych i ustalania preferencji dotyczących produktów.
 4. Monitorowanie stanu magazynu:
  • WMS.net zapewnia bieżące monitorowanie stanu magazynu, dostępność produktów, poziomy zapasów itp.
  • Możliwość generowania raportów i analizy danych magazynowych.
 5. Integracja z innymi systemami:
  • Aplikacja może być zintegrowana z systemami ERP (Enterprise Resource Planning), co umożliwia wymianę danych i synchronizację informacji między różnymi systemami w firmie.

WMS.net to rozbudowana aplikacja, która dostarcza narzędzi do kompleksowego zarządzania magazynem. Dzięki jej funkcjonalności i zaawansowanym możliwościom, użytkownicy mogą zoptymalizować procesy magazynowe, zwiększyć efektywność, minimalizować błędy i poprawić obsługę klientów.

Aplikacja do magazynu

Aplikacja do magazynu jako element systemu zarządzania magazynem, znane jako WMS, są kluczowe w nowoczesnej logistyce. Znacznie ułatwiają one zarządzanie zapasami. Co więcej, pomagają w śledzeniu transakcji magazynowych. Dzięki temu firmy mogą planować i optymalizować działania magazynowe. Równocześnie zapewniają dokładność inwentaryzacji.

WMS dostarcza również ważnych informacji w czasie rzeczywistym. Na przykład, pokazuje aktualne poziomy i lokalizacje zapasów. To umożliwia firmom lepsze zarządzanie zasobami. Także pomaga w utrzymaniu odpowiedniego poziomu zapasów. Dzięki temu, firmy są w stanie sprostać oczekiwaniom klientów.

Personel magazynowy również korzysta z systemów WMS.

Mogą łatwo wybrać właściwe artykuły w odpowiednim czasie. Dodatkowo, system pokazuje, kiedy trzeba uzupełnić zapasy. To zapewnia zadowolenie klientów i zapobiega wyczerpaniu zapasów.

W skrócie, systemy WMS są niezbędne dla efektywnego zarządzania magazynem. Poprawiają one zarówno dokładność, jak i efektywność operacji magazynowych. Dlatego są nieodłącznym elementem nowoczesnych łańcuchów dostaw.

Głównym celem aplikacji WMS jest zarządzanie stanami magazynowymi i operacjami magazynu. Aplikacje WMS zapewniają firmom dokładny widok zapasów w czasie rzeczywistym, umożliwiając im efektywne planowanie i zarządzanie zasobami. Konsolidując wiele źródeł danych, aplikacje WMS umożliwiają firmom tworzenie szczegółowych raportów dotyczących ich zapasów. Informacje te można następnie wykorzystać do śledzenia i optymalizacji wykorzystania przestrzeni w magazynie, a także do lepszego zarządzania czynnościami inwentaryzacyjnymi, takimi jak uzupełnianie zapasów.

Aplikacje WMS, takie jak Studio WMS.net, znacząco usprawniają operacje magazynowe. Dzięki technologii robotów, te aplikacje mogą automatyzować różne zadania. Mowa tu o pobieraniu, sortowaniu i pakowaniu towarów. Automatyzacja ta ma duże znaczenie. Ułatwia śledzenie pozycji i zmniejsza czas potrzebny na ręczne procesy inwentaryzacyjne.

Co więcej, te aplikacje można integrować z innymi systemami. Na przykład z systemami CRM czy ERP. To umożliwia dokładne przechowywanie i śledzenie wszystkich danych klientów. Dzięki temu, zarządzanie magazynem i łańcuchem dostaw staje się znacznie efektywniejsze.

W skrócie, aplikacje WMS są niezbędne dla nowoczesnego magazynu. Poprzez automatyzację i integrację z innymi systemami, znacząco podnoszą one efektywność operacyjną. Firmy, które wykorzystują te rozwiązania, mają szansę na optymalizację swojego łańcucha dostaw. Takie podejście przekłada się na realne korzyści, zarówno w skali operacyjnej, jak i finansowej.

Trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie większego magazynu, którego zadaniem jest sprawna obsługa, stanowiąca podstawowy atrybut procesu logistycznego bez komputera czy narzędzia jakim jest aplikacja do magazynu.

Zastosowanie systemu informatycznego w gospodarce magazynowej przyśpiesza operacje związane z wystawianiem dokumentów obrotu towarowego. Aplikacja do magazynu także usprawnia pracę z przypisywaniem określonemu adresowi w przestrzeni składowej jednej palety, czyli pojemnika. Dobra materialne przyjęte do magazynu umieszcza się w tej palecie zgodnie z dokumentacją. Z niej wynika, jakie dobra i w jakiej ilości lokuje się w konkretnej palecie, czyli pojemniku. Paleta otrzymuje w miejscu identyfikacji zakodowany adres określający miejsce składowania.

Aplikacja do magazynu

Tworząc określoną strukturę organizacyjną magazynu(ów) należy brać pod uwagę rolę jaką magazyn spełnia w łańcuchu logistycznym. Struktura ta w każdym przypadku powinna być dostosowana w sposób indywidualny do roli spełnianej przez magazyn. W celu określenia roli poszczególnych magazynów i ich odpowiednim skonfigurowaniu w systemie informatycznym należy przedstawić:

 • Parametry techniczno-wydajnościowe użytkowanych obiektów, a także wyposażenia
 • Plany przepływu masy towarowej przez magazyn
 • Dane kosztowe
 • Harmonogramy pracy krótko i długookresowych.

Nowoczesne technologie informatyczne pozwalają na zarządzanie magazynem za pomocą programu komputerowego. Nie tylko bezpośrednio personelowi znajdującemu się na terenie zakładu, ale poprzez Internet z dowolnego miejsca na ziemi.

Zarządzanie magazynem za pomocą aplikacja do prowadzenia magazynu w technologii WWW oraz Android pozwala na stały dostęp do informacji. Informacji na temat stanów magazynowych, lokalizacjach, a także dokumentach itp. Dane udostępnia się pracownikom firmy obsługującej magazyn oraz klientom zdalnym korzystającym z usług magazynu wysokiego składowania. Nie można zapomnieć o opcji zarządzanie awizacjami, która jest rozszerzeniem funkcjonalnym oprogramowania.

WMS system magazynowy

Prowadzenie działalności w kraju oraz za granicą wymaga zapewnienia dużej bazy fachowców z wielu dziedzin. Zatrudnianie stałych pracowników nie zawsze pozwala przy określonym budżecie na osiąganie dobrych wyników związanych z obsługą dużych, jak również wymagających klientów.

W celu zaspokajania ich potrzeb SoftwareStudio Sp. z o.o. od 2008 roku rozwija i wspiera sieć partnerów handlowych i wdrożeniowych. Jeżeli prowadzisz firmę komputerową, sprzedajesz oprogramowanie lubisz nowoczesne technologie, a w szczególności aplikacje webowe (rozwiązania internetowe) to skontaktuj się z nami w celu nawiązania współpracy.

Internetowy magazyn

Oprogramowanie magazynowe online zawierać może moduł internetowy dla kontrahentów. Moduł znajduje zastosowanie tam, gdzie istnieje potrzeba udostępniania informacji o stanach magazynowych wielu różnym kontrahentom. Przykładem są właściciele przechowywanego towaru wraz z możliwością wystawiania dokumentów poleceń wydań, a także kontrolą operacji magazynowych.

Moduł wykorzystuje się zwykle w sytuacji, gdy firma prowadzi magazyn na zasadzie outsourcingu. Świadczy ona usługi magazynowania innym podmiotom. Właściciel towaru może przez przeglądarkę internetową sprawdzać własne stany magazynowe. Ponadto może kontrolować dokumenty przychodu i rozchodu oraz rejestrować polecenia wydania, a także awiza dostawy. Program Magazynowy Android

Obsługa informatyczna

Z punktu widzenia użytkownika aplikacje hostowane na serwerach w DataCenter zachowują się dokładnie tak samo jak aplikacje instalowane i uruchamiane na zwykłych serwerach dedykowanych. Szybki dostęp do serwerów oraz stabilność usługi hostingu aplikacji to dwa kluczowe czynniki decydujące o wyborze dostawcy rozwiązania. SoftwareStudio oferując swoje usługi opiera się o najlepsze rozwiązania dostępne na rynku, a także wykorzystuje jedno z najlepszych dataCenter w Polsce.

Obsługa magazynu wysokiego składowania

Obsługa magazynu wysokiego składowania to duże wyzwanie. Dlatego pomocne są kartoteki miejsc adresowych. W nich przechowywany jest towar. Zastosowanie takich procedur jest ważne w rozbudowanych magazynach. Tam kluczowe jest nie tylko ile mamy towaru, ale też gdzie on się znajduje. Program jak Studio WMS.net jest w tym kontekście nieoceniony. Rejestruje on towar w układzie ilościowo-wartościowym lub tylko ilościowym.

Co więcej, program dostarcza aktualne informacje. Mówi o bieżących stanach, dostępnych ilościach i zamówieniach. Umożliwia też śledzenie ilości zamówień do dostawców. Dzięki temu, zarządzanie magazynem staje się efektywne.

Efektywna gospodarka magazynowa to kwestia narzędzi. Studio WMS.net jest jednym z nich. Program ten jest specjalnie zaprojektowany dla magazynów wysokiego składowania. W nim możesz prowadzić ewidencję różnych operacji. Na przykład przyjmowania i magazynowania. Ale także konfekcjonowania, komisjonowania i wydania towarów. I wszystko to z dokładnością do miejsca składowania lub numeru partii dostawy.

Podsumowując, zarządzanie nowoczesnym magazynem wysokiego składowania wymaga nowoczesnych rozwiązań. Studio WMS.net to takie właśnie rozwiązanie. Pomaga ono w utrzymaniu porządku i efektywności, co jest kluczowe w skomplikowanych strukturach magazynowych.

Aplikacja do magazynu umożliwia kompleksowe zarządzanie przestrzenią magazynową, z pełną identyfikacją asortymentu przypisanego do konkretnych miejsc lokalizacji. Użytkownik ma możliwość definiowania sposobu zagospodarowania przestrzeni (powierzchni i wysokiego składowania) magazynowej w tym sektorów, rzędów, regałów i półek.

Nowoczesny magazyn wymaga nowoczesnych narzędzi zarządzania, jednym z takich narzędzi jest nasz program w technologii Asp.net. Program WMS.net w technologii Asp.Net to nowoczesne rozwiązania oparte o przeglądarkę internetową i bazę MS SQL 2008 Server. Nowoczesne systemy logistyczne WMS (Warehouse Managment System) pozwalają na znaczne usprawnienie wszelkich procesów logistycznych zachodzących w firmie produkcyjnej czy dystrybucyjnej.

Wdrożenie aplikacji do magazynu

Dobra aplikacja do magazynu to jednak dopiero połowa sukcesu, drugą częścią jest wdrożenie systemu logistycznego, w skład którego wchodzą:

 • Analiza przedwdrożeniowa – obejmująca wszystkie procesy łańcucha logistycznego przedsiębiorstwa od zaopatrzenia poprzez magazynowanie, produkcję, dystrybucję aż po sprzedaż. Najczęściej jednak analizę ogranicza się tylko do wybranego obszaru w jakim ma być wykorzystywany program magazynowy;
 • Najpierw tworzymy projekt systemu, dostosowany do budżetu i potrzeb klienta. Projekt uwzględnia analizę logistyki i specjalne wymagania klienta. Wybieramy też odpowiedni sprzęt. Następnie dostosowujemy system WMS do konkretnych potrzeb klienta, tak jak opisano w projekcie. To obejmuje zmiany w bazie danych, algorytmach sterowania, raportach i interfejsach z innymi systemami.
 • Instalacja – szczegółowa konfiguracja i instalacja sprzętu u klienta, instalacja programów i uruchomienie serwerów programowych, ew. integracja z istniejącymi systemami.
 • Testy i szkolenia – zainstalowany i skonfigurowany system WMS musi rozpocząć swoje poprawne działanie. Dlatego też niezbędnym elementem jest wykonanie testów pod względem działania algorytmów i łatwości obsługi i współpracy z dostarczonym sprzętem. Jest to czas wprowadzania rozszerzeń, które nie zostały dokładnie sprecyzowane przez klienta w fazie projektu.

Jednocześnie jest idealny czas na przeprowadzenie szkoleń użytkowników systemu podczas których zbierane są uwagi. Uwagi na temat możliwych usprawnień interfejsu użytkownika. Oddanie systemu – odpowiednio wdrożony system logistyczny wraz z zainstalowanym sprzętem jest podstawą do oddania systemu. Przeprowadzone wtedy zostają testy akceptacyjne i wydajnościowe oprogramowania. Testy sprzętu na podstawie których klient ma zapewnienie, że otrzymał to czego oczekiwał. Serwis – ostatnim etapem każdego wdrożenia jest jego serwisowanie. Rozwój naszych klientów powoduje, że jest to jeden z najbardziej docenianych etapów podczas którego staramy się zapewniać wsparcie, rozwój i dalszą optymalizację świadcząc przy tym usługi zdalnej administracji.

Awizacja dostaw

Sekcja Awizacja transportu umożliwia nam dopisanie nowego awizo oraz zawiera rejestry awiza w buforze i awiza zatwierdzone. Aby dopisać nowe awizo należy wybrać pozycję menu DOPISZ NOWE AWIZO. Pojawi się Okno dopisania awiza W oknie dopisania należy uzupełnić następujące dane:

 • magazyn – należy wybrać ze skorowidza magazyn,kontrahent – należy wskazać nazwę kontrahenta z listy rozwijanej,
 • awizo – należy wybrać numer awizo ZPZ w przypadku dostawy lub ZWZ w przypadku wysyłki,
 • rampa – należy wskazać rampę, której dotyczy wpisanie dostawy lub wysyłki,
 • godzina – należy podać godzinę dostawy/wysyłkirodzaj operacji – należy wskazać ze skorowidza rodzaj operacji: wysyłka lub dostawa
 • ilość palet deklarowanych – należy podać ilość palet zadeklarowanych przez odbiorcę/dostawcę,
 • ilość palet potwierdzonych – należy podać ilość palet, które zostały rzeczywiście przyjęte lub wydane,
 • nr rejestracyjny pojazdu – należy wpisać nr rejestracyjny pojazdu dostarczającego lub odbierającego towar
 • kierowca – należy wpisać dane kierowcy,uwagi – możemy podać wszelkie uwagi dotyczące wysyłki/dostawy.
Formularz awizacji

ZAPISZ ANULUJ powoduje opuszczenie okno bez zapisu danych.

Aplikacja do magazynu – kartoteki magazynowe

Obrót towarowy w magazynie rejestrowany jest zawsze w powiązaniu z kartotekami asortymentowymi. Kartoteki stanowią bardzo rolę w całym systemie ewidencji magazynowej. W kartotece asortymentowej aktywne są funkcje: dopisania, edycji, podglądu oraz zestawienie obrotów dla kartoteki. Polecenie HOME umożliwia powrót do strony głównej – pulpitu nawigacyjnego. Opisane funkcje uruchamiane są przez przyciski umieszczone w pasku poleceń lub przez wybór polecenia z listy zdań. Wyświetlanych przez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na wybranej kartotece.

Systemy IT

Platforma Microsoft .Net to aplikacja, która oferuje prefabrykowaną infrastrukturę do pokonywania typowych problemów związanych z oprogramowaniem internetowym. Platforma ta oferuje serwerom internetowym nowy sposób udostępniania funkcji dowolnym klientom o nazwie .Net Web Services oferuje Windows Forms. Nowy sposób pisania bogatych aplikacji klienckich przy użyciu środowiska .Net Framework. oferuje nowe środowisko czasu wykonywania zapewnia dostęp do baz danych.Jeżeli dostępne na rynku oprogramowanie nie spełnia Państwa oczekiwań

Nasza firma jest gotowa dostarczyć dedykowane rozwiązanie (system IT), które potrzebuje firma. Dedykowany system, wykonany według ustaleń, na podstawie analizy przedwdrożeniowej, jest tym elementem twojej firmy który pomoże zdobyć przewagę na rynku oraz będzie pomocnym narzędziem dla Państwa pracowników.

Aplikacja do magazynu

Warehouse Management System (WMS) to aplikacja, która pozwala firmom zarządzać i optymalizować sposób przechowywania, przemieszczania i śledzenia zapasów. Aplikacje WMS pomagają usprawnić pracę magazynu poprzez usprawnienie procesów przyjmowania, przechowywania i wysyłki zapasów. Wykorzystując zautomatyzowane systemy i zapewniając zintegrowaną platformę do śledzenia zapasów, aplikacje WMS są niezbędnym narzędziem dla kierowników magazynów i specjalistów ds. łańcucha dostaw.
Aplikacja do magazynu
program-magazynowy-online
SAdam

Program magazynowy online

Program magazynowy online jak WMS.net to nieocenione narzędzie dla przedsiębiorstw, które zajmują się zarządzaniem magazynem. Dzięki przejrzystemu interfejsowi i zaawansowanym możliwościom analizy danych, program ten pozwala na optymalizację procesów magazynowych i zwiększenie efektywności pracy.

Skanowanie kodów kreskowych - dzięki temu użytkownicy mogą szybko i łatwo zidentyfikować produkty i śledzić ich ruchy w magazynie.
SoftwareStudio

IIS – Internet Information Services

Microsoft IIS jest idealną platformą do hostowania aplikacji WMS. Oferuje skalowalność, bezpieczeństwo i łatwość użytkowania, co czyni go idealnym wyborem dla organizacji poszukujących niezawodnej i bezpiecznej platformy do hostowania swoich aplikacji WMS.

projektowanie systemu magazynowego
SAdam

Projektowanie podglądu

StudioSystem udostępnia transakcję role_sys/x_details.aspx do wyświetlania podglądu szczegółów pojedynczego wiersza informacji odczytanej z bazy. Zaprojektować można zakres informacji i sposób ich wyświetlania rozpoczynając od zdefiniowania zapytania do bazy zwracającego 1 rekord, poprzez zaprojektowania poszczególnych pól (kolumn).

program magazynowy grid excel
SAdam

menu_rap.aspx

Transakcja menu_rap.aspx buduje za pomocą listy SubMenu pozycje raportów dla użytkownika na podstawie konfiguracji raportów.   Konfiguracja raportów     Zbudowane zostaje lista raportów do uruchomienia    

Operator logistyczny
SAdam

Operator logistyczny

Operator logistyczny odgrywa kluczową rolę w zarządzaniu łańcuchami dostaw. Służy producentom, eksporterom i importerom. Dzięki temu, firmy handlowe mogą skoncentrować się na swojej głównej działalności. W międzyczasie, operator logistyczny zajmuje się magazynowaniem i dystrybucją. Co więcej, oferuje usługi na zasadach outsourcingu, co obniża koszty.

system WMS Zlecenia wydania do realizacji
Joanna Ciebień

Zlecenia wydania do realizacji

Rejestr wyświetla zlecenia wydania ze statusem w buforze oraz zlecenia zatwierdzone oczekujące na realizację. W rejestrze jest wyświetlana ilość do realizacji – pole DO REALIZACJI. W polu wyświetlana  jest ilość zlecenia pomniejszona o ilość zapisaną w dyspozycji wydania.