Dla listy użytkowników programu można sprecyzować parametry związane z wykorzystaniem modułu Terminal.

konfiguracja terminal użytkownicy