Sekcja przeznaczona do zarządzania i konfigurowania modułu TERMINAL. Z tego poziomu określa się uprawnienia użytkowników programu oraz buduje się menu.

Menu

Menu

Wyświetla listę transakcji jakie można wykorzystać w menu Terminal. Z tego poziomu możemy dodać nowe pozycje lub deaktywować. Tabela zawiera "projekt" menu, a więc w jakiej kolejności z jakim opisem i jaką ikoną będzie zawierać menu programu moduł TERMIN...
Użytkownicy

Użytkownicy

Dla listy użytkowników programu można sprecyzować parametry związane z wykorzystaniem modułu Terminal.