Konfiguracja

Konfiguracja

Współczesny rynek wymaga od przedsiębiorstw szybkiego dostosowywania się do zmieniających się warunków, co dotyczy również zarządzania magazynem. System Studio System oferuje elastyczną konfigurację, która pozwala na maksymalne wykorzystanie potencjału oprogramowania, dostosowanego do specyficznych potrzeb i procesów logistycznych Twojego przedsiębiorstwa.

Konfiguracja programu magazynowego dla efektywnego zarządzania

Konfiguracja programu magazynowego z poziomu modułu administracyjnego StudioSystem stanowi niezwykle istotny etap w dostosowywaniu systemu do indywidualnych potrzeb firmy. Zaawansowane narzędzia konfiguracyjne umożliwiają precyzyjne dostosowanie oprogramowania do wymagań i preferencji użytkowników. Konfiguracja per rola pozwala na kontrolę dostępu i funkcjonalności dla poszczególnych ról w systemie. Dzięki temu, program magazynowy staje się jeszcze bardziej efektywnym narzędziem w zarządzaniu magazynem i procesami logistycznymi.

Zaawansowane narzędzie konfiguracji

Moduł konfiguracji programu magazynowego oferuje zaawansowane narzędzia, które pozwalają na dostosowanie systemu do indywidualnych wymagań i preferencji. Można skonfigurować wszystkie parametry działania systemu, jednak z praktycznego punktu widzenia łatwiej jest skupić się na konfiguracji ustawień dla poszczególnych ról w systemie.

W ramach modułu administracyjnego StudioSystem można uruchomić moduł konfiguracji oprogramowania. Po uruchomieniu, wyświetlana jest lista zdefiniowanych ról w systemie, która jest prezentowana w postaci rozwijanego submenu.

Konfiguracja per rola

Konfiguracja oprogramowania magazynowego może być dostosowywana dla poszczególnych ról w systemie. Każda rola może mieć swoje unikalne ustawienia, które odpowiadają jej uprawnieniom i funkcjonalnościom. Dzięki temu można precyzyjnie kontrolować dostęp do poszczególnych modułów i funkcji programu magazynowego, zapewniając użytkownikom tylko niezbędne możliwości.

Przez moduł konfiguracji można dostosować m.in. takie elementy jak:

 • Uprawnienia dostępu: Określenie, które role mają dostęp do poszczególnych modułów i funkcji.
 • Konfiguracja interfejsu: Dostosowanie wyglądu i układu interfejsu użytkownika, aby spełniał potrzeby konkretnej roli.
 • Parametry systemowe: Konfiguracja ogólnych parametrów systemowych, takich jak ustawienia językowe, formaty danych czy jednostki miary.
 • Procedury i reguły: Definiowanie specjalnych procedur i reguł dla poszczególnych ról, które wpływają na sposób działania systemu.

Konfiguracja programu magazynowego to ważny krok przy uruchamianiu oprogramowania dla firmy. W ramach modułu administracyjnego StudioSystem mamy moduł konfiguracji. To w nim projektujemy i zarządzamy działaniem platformy magazynowej. Dzięki temu dostosowujemy oprogramowanie do naszych potrzeb.

Z poziomu modułu administracyjnego StudioSystem można uruchomić moduł konfiguracji oprogramowania. jest to zaawansowane narzędzie pozwalające na projektowanie i zarządzanie sposobem działania platformy.

Konfigurować można całość systemu (wszystkie parametry), ale ze względów praktycznych łatwiej jest konfigurować ustawienia per dana rola. Lista zdefiniowanych ról w systemie wyświetlana jest w postaci rozwijanego submenu.

konfiguracja platformy

Po wybraniu roli dla której chcemy przeprowadzić zmiany konfiguracji wyświetlony zostanie ekran modułu KONFIGURACJA.

Dlaczego Konfiguracja Jest Kluczowa?

Konfiguracja oprogramowania magazynowego to nie tylko dostosowanie narzędzia do obecnych potrzeb firmy, ale również zapewnienie możliwości jego skalowania i adaptacji do przyszłych wyzwań. Dobre oprogramowanie magazynowe powinno być równie elastyczne, co dynamiczne środowisko, w którym funkcjonuje Twoje przedsiębiorstwo.

Kluczowe Aspekty Konfiguracji Studio System

 1. Intuicyjny Interfejs Użytkownika:
  • Studio System oferuje przejrzysty i intuicyjny interfejs, umożliwiający łatwe zarządzanie i monitorowanie procesów magazynowych.
 2. Dostosowanie do Specyfiki Przedsiębiorstwa:
  • Możliwość dostosowania parametrów systemu do unikalnych procesów logistycznych i wymagań biznesowych.
 3. Integracja z Innymi Systemami:
  • System umożliwia integrację z innymi narzędziami i systemami używanymi w przedsiębiorstwie, co pozwala na stworzenie spójnego środowiska pracy.
 4. Skalowalność:
  • Zapewnienie, że oprogramowanie będzie rosnąć wraz z rozwojem firmy, bez konieczności inwestowania w nowe rozwiązania.
 5. Wsparcie i Szkolenia:
  • Oferowanie wsparcia technicznego oraz szkoleń dla użytkowników, co jest kluczowe dla pełnego wykorzystania możliwości systemu.

Jak Przeprowadzić Skuteczną Konfigurację?

 1. Analiza Potrzeb Biznesowych:
  • Zrozumienie specyfiki działania firmy i identyfikacja kluczowych potrzeb i wyzwań.
 2. Planowanie Konfiguracji:
  • Opracowanie planu konfiguracji, który uwzględnia zarówno obecne, jak i przyszłe potrzeby przedsiębiorstwa.
 3. Implementacja:
  • Przeprowadzenie konfiguracji systemu w sposób zapewniający minimalne zakłócenia w codziennym funkcjonowaniu magazynu.
 4. Testowanie i Optymalizacja:
  • Weryfikacja funkcjonalności systemu i jego efektywności, a następnie dokonywanie ewentualnych korekt i optymalizacji.
 5. Szkolenie Pracowników:
  • Zapewnienie, że wszyscy użytkownicy są właściwie przeszkoleni i komfortowo korzystają z nowego systemu.

Konfiguracja Studio System to kluczowy element w efektywnym zarządzaniu magazynem. Dostosowanie oprogramowania do indywidualnych potrzeb i procesów przedsiębiorstwa nie tylko zwiększa jego efektywność, ale również otwiera drogę do dalszego rozwoju i skalowania działalności. Inwestycja w dobrze skonfigurowane oprogramowanie magazynowe to inwestycja w przyszłość Twojego biznesu.

WMS – system zarządzania magazynem
SAdam

WMS – system zarządzania magazynem

System zarządzania magazynem (WMS) oprogramowania SoftwareStudio został zaprojektowany w celu uproszczenia i optymalizacji przechowywania, kompletacji i wysyłki zapasów w całym przedsiębiorstwie. Usprawniając cały proces, WMS SoftwareStudio jest w stanie zwiększyć wydajność i dokładność śledzenia i obsługi zapasów, ostatecznie prowadząc do poprawy obsługi klienta i oszczędności.

Microsoft SQL Reporting Services
SAdam

Microsoft SQL Reporting Services

W dynamicznym świecie zarządzania danymi, Microsoft SQL Reporting Services (SSRS) staje się kluczowym narzędziem dla firm poszukujących efektywnych rozwiązań w zakresie raportowania i analizy danych magazynowych. Jako integralna część Microsoft SQL Server, SSRS oferuje bogaty zestaw funkcji umożliwiających tworzenie, zarządzanie i dystrybucję zaawansowanych raportów.

Usługi informatyczne
SAdam

Usługi informatyczne

Internet to ogromna skarbnica informacji, którą codziennie wykorzystuje wiele milionów osób, poszukując najaktualniejszych danych. W SoftwareStudio oferujemy usługi informatyczne, które dostosowujemy do indywidualnych potrzeb klientów, zapewniając najlepsze rozwiązania. Naszym atutem jest wykwalifikowany personel, który zawsze stawia klienta na pierwszym miejscu i ciągle rozwija swoją wiedzę w obszarze technologii informatycznych. Wybierając naszą ofertę usług informatycznych, zyskujesz gwarancję wysokiego komfortu pracy, niezawodności działania oraz ochrony danych.

Konfiguracja

Konfiguracja programu magazynowego z poziomu modułu administracyjnego StudioSystem stanowi niezwykle istotny etap w dostosowywaniu systemu do indywidualnych potrzeb firmy. Zaawansowane narzędzia konfiguracyjne umożliwiają precyzyjne dostosowanie oprogramowania do wymagań i preferencji użytkowników. Konfiguracja per rola pozwala na kontrolę dostępu i funkcjonalności dla poszczególnych ról w systemie. Dzięki temu, program magazynowy staje się jeszcze bardziej efektywnym narzędziem w zarządzaniu magazynem i procesami logistycznymi.
DEMO
WMS_STANY
Adam Potomski

WMS_STANY

Wraz z programem magazynowym Studio WMS.net masz możliwość sprawdzenia stanów magazynowych w prosty i szybki sposób. Dzięki funkcji WMS_STANY, możesz sprawdzić dostępność asortymentu lub zlokalizować produkty w magazynie. To narzędzie ułatwia zarządzanie zapasami i pomaga w efektywnym gospodarowaniu zasobami. Dzięki niemu unikniesz problemów z brakującymi produktami i zapewnisz płynność dostaw.

Przesunięcia (zmiana lokalizacji)

Dokumenty zmiany lokalizacji (typ ZL) mogą być dopisane bezpośrednio w programie lub przez terminal. Dla przesunięcia może być dopisana dyspozycja przesunięcia, która realizowana jest przez terminal. PROGRAM MAGAZYNOWY Zlecenia przesunięcia do realizacjiRejestr wyświetla zestawienie zleceń

Zlecenie Wydania ZWZ
SAdam

Zlecenie Wydania ZWZ

Terminal wyposażony w system Android może być wykorzystywany do wspomagania różnorodnych procesów w ramach systemu WMS.net. Dzięki zainstalowaniu specjalnych modułów do obsługi bazy danych online systemu WMS.net na terminalu, można skanować kody kreskowe z towarów, gniazd paletowych i jednostek ładunkowych za pomocą zintegrowanego czytnika kodów kreskowych.

Logowanie

Logowanie

W dobie cyfryzacji i automatyzacji procesów logistycznych, dostęp do zaawansowanych systemów zarządzania magazynem, takich jak Studio System, jest klu...
Role w systemie

Role w systemie

Współczesne systemy zarządzania magazynem, takie jak Studio System, oferują zaawansowane funkcje logowania i zarządzania rolami użytkowników. Zrozumienie i właś...
Multilanguage

Multilanguage

W dobie globalizacji, gdzie przedsiębiorstwa często operują na wielu rynkach międzynarodowych, kluczową rolę odgrywa oprogramowanie magazynowe wspierające różne ...
Ribbon

Ribbon

W dynamicznie rozwijającym się świecie logistyki, gdzie efektywność i szybkość są kluczowe, nowoczesne narzędzia do zarządzania magazynem stają się nieodz...
Administrator

Administrator

W dobie rosnącej cyfryzacji procesów magazynowych, rola administratora systemu magazynowego staje się kluczowa w efektywnym zarządzaniu i optymalizacji pra...
Numeracja

Numeracja

W każdym nowoczesnym systemie zarządzania magazynem, takim jak Studio System, odpowiednia numeracja stanowi fundament efektywnego śledzenia i zarządzania zas...
Parametry

Parametry

W każdym nowoczesnym systemie zarządzania magazynem, takim jak Studio System, kluczową rolę odgrywa możliwość dostosowania ustawień przez administratora. Paramet...
Pomoc

Pomoc

Programy działające na platformie StudioSystem w module Administrator oferują sekcję POMOC, która zapewnia dostęp do różnych funkcji. Dzięki sekcji POMOC w ...
Dzienniki

Dzienniki

Dzienniki w systemie Studio System służą do rejestrowania wszystkich działań wykonanych w systemie. Każda operacja, od prostego zapytania do złożonych transak...
Aktywność użytkowników

Aktywność użytkowników

Monitorowanie aktywności użytkowników w programie magazynowym Studio WMS.net pełni kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa danych, zgodności z przep...
Widoki SQL

Widoki SQL

W ramach systemu magazynowego WMS (Warehouse Management System) od SoftwareStudio, konfiguracja widoków SQL odgrywa istotną rolę. Pozwala ona na dostosowanie pr...
Kolumny tabeli

Kolumny tabeli

Konfiguracja widoków SQL i kolumn tabeli jest istotnym elementem wdrożenia systemu magazynowego WMS.net. Dzięki odpowiedniemu dostosowaniu struktury da...
Utwórz / aktualizuj kolumny

Utwórz / aktualizuj kolumny

Podczas pracy z programami magazynowymi typu WMS, istnieje wiele funkcji, które pozwalają zoptymalizować zarządzanie magazynem. Jednym z istotnych nar...
Kopiowanie zestawień

Kopiowanie zestawień

Podczas wdrażania lub korzystania z programu magazynowego, takiego jak Studio WMS.net, często pojawia się potrzeba tworzenia zestawień, które są podob...
Pozycje MENU

Pozycje MENU

W programie magazynowym Studio System istnieje możliwość definiowania własnych widoków SQL, które mogą być wykorzystywane za pomocą poleceń pozycji MENU. W t...
Konfiguracja MENU

Konfiguracja MENU

Bez względu na wybraną metodę nawigacji w programie, każda wersja wymaga zdefiniowanej listy tzw. MENU, która będzie określać, jakie transakcje użytkow...
Grupy

Grupy

W programie magazynowym grupa menu stanowi ogólną listę poleceń o podobnej charakterystyce, która pomaga w organizacji i wygodnym dostępie do różnych funkcji...
Pozycje MENU

Pozycje MENU

Konfiguracja menu w oprogramowaniu magazynowym, jak Studio WMS.net, jest istotnym narzędziem. Pozwala ona dostosować system do konkretnych potrzeb i r...
Konfiguracja SubMenu

Konfiguracja SubMenu

Konfiguracja SubMenu stanowi istotny element programu magazynowego Studio WMS.net dostarczanego przez SoftwareStudio. Pozwala ona na tworzenie niestandardowych...
Statyczne SubMenu

Statyczne SubMenu

W ramach konfiguracji submenu statycznego w programie magazynowym Studio WMS.net, użytkownicy mają możliwość definiowania zapytań SQL, które mają zwracać...