Drzewka

Drzewka

Moduł Konfiguracja w programie magazynowym pozwala na tworzenie i dostosowywanie "drzewek". Drzewka to hierarchiczne struktury, które pomagają w organizacji i nawigacji w systemie magazynowym. Dzięki nim użytkownicy mogą szybko i łatwo odnaleźć potrzebne im informacje oraz dostęp do różnych funkcjonalności.

Wykorzystanie "Drzewka" w Programie Magazynowym Studio WMS.net

W programie magazynowym Studio WMS.net dostarczanym przez SoftwareStudio istnieje istotna funkcjonalność, znana jako "drzewko" (tree), która umożliwia użytkownikom definiowanie i zarządzanie hierarchiczną nawigacją. W tym artykule omówimy, jak to narzędzie może być wykorzystane do efektywnego zarządzania systemem magazynowym.

Podczas definiowania drzewek, użytkownicy mogą określać różne elementy hierarchii, takie jak kategorie, podkategorie, czy konkretne operacje magazynowe. To pozwala na uporządkowanie danych i ułatwia nawigację w systemie.

Istnieje możliwość dostosowania nazw i opisów elementów drzewek, co pozwala na pełne dostosowanie nawigacji do potrzeb firmy. Dodatkowo, można przypisywać uprawnienia do poszczególnych elementów, co wpływa na bezpieczeństwo dostępu do danych.

Wykorzystanie „drzewek” w systemie magazynowym WMS Android sprawia, że interfejs staje się bardziej intuicyjny i przyjazny dla użytkownika. Pozwala to na efektywne zarządzanie magazynem oraz szybkie wykonywanie operacji, takich jak komisjonowanie czy przyjmowanie towaru.

Podsumowując, funkcjonalność „drzewka” w systemie magazynowym Studio WMS.net to ważne narzędzie, które ułatwia zarządzanie i nawigację w programach magazynowych. Dzięki niemu użytkownicy mogą szybko odnaleźć potrzebne informacje i operacje, co zwiększa efektywność pracy w magazynie.

Hierarchiczna Nawigacja w Systemie Magazynowym

W programie magazynowym Studio WMS.net dostarczanym przez SoftwareStudio istnieje istotna funkcjonalność, znana jako „drzewko” (tree), która umożliwia użytkownikom definiowanie i zarządzanie hierarchiczną nawigacją. W tym artykule omówimy, jak to narzędzie może być wykorzystane do efektywnego zarządzania systemem magazynowym.

Konfiguracja „Drzewek” w Module Konfiguracja

Moduł Konfiguracja w programie magazynowym pozwala na tworzenie i dostosowywanie „drzewek”. Drzewka to hierarchiczne struktury, które pomagają w organizacji i nawigacji w systemie magazynowym. Dzięki nim użytkownicy mogą szybko i łatwo odnaleźć potrzebne im informacje oraz dostęp do różnych funkcjonalności.

Definiowanie Elementów Hierarchii

Podczas definiowania drzewek, użytkownicy mogą określać różne elementy hierarchii, takie jak kategorie, podkategorie, czy konkretne operacje magazynowe. To pozwala na uporządkowanie danych i ułatwia nawigację w systemie.

Dostosowanie i Bezpieczeństwo Dostępu

Istnieje możliwość dostosowania nazw i opisów elementów drzewek, co pozwala na pełne dostosowanie nawigacji do potrzeb firmy. Dodatkowo, można przypisywać uprawnienia do poszczególnych elementów, co wpływa na bezpieczeństwo dostępu do danych.

Efektywność w Zarządzaniu Magazynem

Wykorzystanie „drzewek” w systemie magazynowym WMS Android sprawia, że interfejs staje się bardziej intuicyjny i przyjazny dla użytkownika. Pozwala to na efektywne zarządzanie magazynem oraz szybkie wykonywanie operacji, takich jak komisjonowanie czy przyjmowanie towaru.

Podsumowanie

Podsumowując, funkcjonalność „drzewka” w systemie magazynowym Studio WMS.net to ważne narzędzie, które ułatwia zarządzanie i nawigację w programach magazynowych. Dzięki niemu użytkownicy mogą szybko odnaleźć potrzebne informacje i operacje, co zwiększa efektywność pracy w magazynie.

Wykorzystanie „Drzewka” w Programie Magazynowym Studio WMS.net

W programie moduł Konfiguracja pozwala definiować i zarządzać funkcjonalnością tzw „drzewka” (tree), czyli nawigacją za pomocą hierarchicznych struktur.

Po wybraniu tej opcji wyświetlane jest submenu wyświetlające listę zdefiniowanych rodzajów „drzewek”, przykładowo:

drzewka submenu

powstaje dzięki standardowej konfiguracji SubMenu budowane programowo:

tree submenu

Powyższa lista wynika ze zdefiniowanego słownika (skorowidza) o kodzie DRZ

drzewka skorowidz

Po wybraniu pozycji skorowidza DRZ wyświetla się tabela pozwalająca definiować rodzaje drzew i sposób ich tworzenia.

drzewka skorowidz DRZ

Na podstawie tej listy tworzone jest submenu do wyboru konfiguracji. Po wybraniu drzewa wyświetla się jego struktura (uruchamiana jest transakcja adm_tree.aspx). Z tego poziomu możemy dodawać nowe „gałęzie” drzewa, usuwać istniejące lub modyfikować ich ustawienia.

adm_tree

Po wskazaniu danej gałęzi w drzewie klikamy na przycisk Dopisz lub Edycja.

 • Dopisz – pozwala dopisać nową pozycję poniżej zaznaczonej gałęzi
 • Edycja – pozwala na zmiany aktualnej gałęzi

Wybranie polecenia uruchamia transakcje adm_tree_insert.aspx

adm_tree_insert

gdzie:

 • Przełożony – informacja o tym jaka gałąź stanowi poziom nadrzędny w stosunku do edytowanej (dopisywanej) pozycji
 • Aktywne – oznacza czy dana pozycja będzie widoczna dla użytkownika
 • Folder nazwa – czyli nazwa danej gałęzi w drzewie
 • Docelowe okno transakcji – oznacza okno (ramkę docelową) w którym zostanie wyświetlona uruchomiona transakcja, jeżeli pole pozostawiamy puste to transakcja wyświetlona zostanie w domyślnym oknie po prawej stronie drzewka. Można podać dowolną nazwę okna lub:
  • _self – gdy transakcja ma wyświetlić się z miejsce bieżącego okna – okno z drzewkiem zostanie zastąpione wybraną transakcją.
  • _blank – gdy chcemy aby transakcja została wyświetlona w nowym oknie przeglądarki (lub zakładce)
 • Ikona – pozwala wskazać jaki plik ma reprezentować daną gałąź w drzewie, jeżeli nie zostanie zdefiniowane to wykorzystywana będzie domyślna ikona. Lista ikon wynika ze skorowidza DRZIC 
 • Transakcja – pozwala wskazać jaka transakcja ma być uruchomiona, gdy użytkownik kliknie w pozycję w drzewie, jeżeli transakcja nie zostanie wskazana to kliknięcie nie będzie skutkować nawigacją do nowej transakcji. Listę transakcji definiuje się w skorowidzu DRZTR
 • Rola – pozwala wskazać dla jakiej roli w programie ma być dostępny dany zapis w strukturze drzewa
 • Oddział – pozwala wskazać dla jakiego oddziału ma być dostępny zapis w strukturze drzewa
 • Status – określa kod ACH z tabeli _ACH
 • Typ – określa kod PRX ze skorowidza DRZPR
 • Kontrahent – pozwala przypisać daną pozycję dla określonego kontrahenta
 • Użytkownika – pozwala przypisać daną pozycję do określonego użytkownika  

 Skorowidze

W konfiguracji rozwiązania wykorzystywane są następujące skorowidze:

DRZ – SubMenu typu drzewko

drzewka skorowidz DRZ

DRZIC – Ikony dla drzewka

drzic

DRZPR – Typy folderów PRX

drzpr

DRZTR – Transakcje dla drzewka

drztr
Aplikacja webowa
SoftwareStudio

Aplikacja webowa

Oprogramowanie serwera www było stosunkowo proste, wystarczyło że odbierał on żądania stron identyfikujące adres URL pliku, pobierał plik o wskazanej nazwie z dysku serwera i zwracał go do klienta. Takie rozwiązanie było wystarczające w czasach prehistorycznych, kiedy wszystkie dane na stronach www były statyczne.

Organizacja czasu pracy
SAdam

Organizacja czasu pracy

Zarządzanie czasem jest kluczowym elementem efektywnej pracy w magazynie. Oznacza to, że pracownik musi skoncentrować się na priorytetowych zadaniach, unikając pomyłek i zapomnień.

Moduł Wieloodziałowość
basiap

Moduł Wieloodziałowość

W dobie globalizacji i dynamicznego rozwoju przedsiębiorstw, kluczowym aspektem efektywnego zarządzania jest umiejętność adaptacji do zmieniających się warunków rynkowych. W odpowiedzi na te wyzwania, firma SoftwareStudio, znana z dostarczania innowacyjnych rozwiązań w zakresie logistyki magazynowej, przedstawia swój nowy produkt: Moduł Wielooddziałowości, integralną część systemu Studio WMS.net.

Drzewka

W programie magazynowym Studio WMS.net dostarczanym przez SoftwareStudio istnieje istotna funkcjonalność, znana jako "drzewko" (tree), która umożliwia użytkownikom definiowanie i zarządzanie hierarchiczną nawigacją. W tym artykule omówimy, jak to narzędzie może być wykorzystane do efektywnego zarządzania systemem magazynowym.
DEMO
Kartoteki magazynowe
SAdam

Kartoteki magazynowe

Kartoteki magazynowe w programie Studio WMS.net to centralne miejsce, gdzie gromadzone są kluczowe informacje dotyczące przechowywanych towarów. Dzięki nim można skutecznie kontrolować poziomy zapasów, zarządzać zamówieniami oraz zoptymalizować procesy w magazynie. To narzędzie umożliwia tworzenie raportów oraz analizowanie zgromadzonych danych, co pozwala na identyfikację trendów i podejmowanie trafnych decyzji dotyczących operacji magazynowych.

WMS_ADD_EAN Programowanie Windows CE
Adam Potomski

WMS_ADD_EAN

W systemie Android WMS istnieje możliwość przypisania kodu EAN do asortymentu. Aby to zrobić, magazynier musi podać indeks towaru, dla którego chce przypisać kod EAN. System sprawdza, czy taka operacja jest możliwa dla wybranego asortymentu, a następnie przypisuje zeskanowany kod EAN do towaru. Dzięki tej funkcji, proces składania zamówień staje się bardziej efektywny i precyzyjny.

Utwórz / aktualizuj kolumny
SAdam

Utwórz / aktualizuj kolumny

Podczas pracy z programami magazynowymi typu WMS, istnieje wiele funkcji, które pozwalają zoptymalizować zarządzanie magazynem. Jednym z istotnych narzędzi jest opcja „Utwórz / aktualizuj kolumny”.

Definicje kodów PRX

Definicje kodów PRX

W platformie StudioSystem lista kodów PRX odgrywa kluczową rolę, ponieważ na ich podstawie definiowane są różne funkcjonalności i skorowidze. Dlatego też war...
Transakcje

Transakcje

Transakcje odgrywają kluczową rolę w funkcjonowaniu platformy StudioSystem. Są one niezbędnym fundamentem, na którym opiera się cały system. Dzięki nim możl...
Kalendarze

Kalendarze

Odkąd logistyka stała się sercem przemysłu, efektywne zarządzanie czasem dostaw stało się kluczowym wyzwaniem. W odpowiedzi na to wyzwanie, branża logisty...

Systemowe SubMenu

Wyświetla listę zdefiniowanych submenu systemowych, wykorzystywanych do nawigacji po specjalnych transakcjach i konfiguracji oprogramowania. Do w...
Drzewka

Drzewka

Moduł Konfiguracja w programie magazynowym pozwala na tworzenie i dostosowywanie "drzewek". Drzewka to hierarchiczne struktury, które pomagają w organizacji i ...
Import z Excel'a (plik XLS)

Import z Excel'a (plik XLS)

Współczesne oprogramowanie WMS (Warehouse Management System) oferuje nie tylko zaawansowane funkcje zarządzania zapasami i zamówieniami, ale także narz...

Funkcja $DPCEC

Importując dane z arkusza excel'a do bazy SQL możemy wykorzystać specjalną funkcjonalność programu pozwalającą na dopisywanie rekordów do tabeli dpcec na...
Indeks

Indeks

Oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online to prawdziwy game-changer. Przede wszystkim, pozwala na zdalne zarządzanie zapasami. Co więcej, uła...
Alfabetycznie

Alfabetycznie

Wraz z dynamicznym rozwojem branży e-commerce, efektywne oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online staje się niezwykle istotne dla fir...
Spis Magazyn WMS.net

Spis Magazyn WMS.net

WMS.net pozwala na obsługę różnych rodzajów magazynów, takich jak magazyny wysokiego składowania, magazyny z automatycznym systemem sortowania, magazy...
Programy magazynowe

Programy magazynowe

Programy magazynowe, wykorzystując najnowszą technologię, są niezbędnym narzędziem dla operatorów logistycznych. Dzięki nim można obniżyć koszty, poprawić o...
CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS to skrót od anglojęzycznego terminu Computerized Maintenance Management System, czyli Komputerowy System Zarządzania Utrzymaniem Ruchu. Systemy te...
Kartoteki

Kartoteki

Niniejszy program obsługujący CMMS sekcję kartoteki zapewnia pełną funkcjonalność obsługi danych dotyczących obiektów, pracowników, kontrahentów, lokalizacji...
Kartoteki obiektów

Kartoteki obiektów

Menu CMMS (Computerized Maintenance Management System) umożliwia wyświetlanie i zarządzanie kartotekami obiektów w Twojej firmie. Dzięki temu menu będz...
Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników w programach magazynowych oraz CMMS Utrzymanie Ruchu są nie tylko miejscem gromadzenia danych personalnych, ale również stanowią pods...
Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów w programie magazynowym WMS.net to niezbędne narzędzie dla każdej firmy, która dba o efektywność i profesjonalizm w zarządzaniu magazyn...
Lokalizacje obiektów

Lokalizacje obiektów

Studio WMS.net firmy SoftwareStudio to jedno z takich rozwiązań. WMS (Warehouse Management System) to program komputerowy, który wspomaga zarządzanie mag...