program magazynowy Drzewka

SoftwareStudio Drzewka

WMS program magazynowy

WMS program magazynowy

Oprogramowanie WMS może być również wykorzystywane do monitorowania pracy personelu magazynu. Śledząc czas potrzebny do wykonania zadań, kierownicy magazynów mogą zidentyfikować obszary, w których można poprawić wydajność. Pomaga to zapewnić, że magazyn działa tak wydajnie, jak to tylko możliwe. Ponadto oprogramowanie WMS może służyć do śledzenia i monitorowania bezpieczeństwa i ochrony magazynu. Śledząc ruch personelu i towarów, kierownicy magazynów mogą zapewnić bezpieczeństwo magazynu i przestrzeganie wszystkich protokołów bezpieczeństwa.

W programie moduł Konfiguracja pozwala definiować i zarządzać funkcjonalnością tzw „drzewka” (tree), czyli nawigacją za pomocą hierarchicznych struktur.

Po wybraniu tej opcji wyświetlane jest submenu wyświetlające listę zdefiniowanych rodzajów „drzewek”, przykładowo:

drzewka submenu

 

powstaje dzięki standardowej konfiguracji SubMenu budowane programowo:

tree submenu

Powyższa lista wynika ze zdefiniowanego słownika (skorowidza) o kodzie DRZ

drzewka skorowidz

Po wybraniu pozycji skorowidza DRZ wyświetla się tabela pozwalająca definiować rodzaje drzew i sposób ich tworzenia.

drzewka skorowidz DRZ

Na podstawie tej listy tworzone jest submenu do wyboru konfiguracji. Po wybraniu drzewa wyświetla się jego struktura (uruchamiana jest transakcja adm_tree.aspx). Z tego poziomu możemy dodawać nowe „gałęzie” drzewa, usuwać istniejące lub modyfikować ich ustawienia.

adm_tree

Po wskazaniu danej gałęzi w drzewie klikamy na przycisk Dopisz lub Edycja.

 • Dopisz – pozwala dopisać nową pozycję poniżej zaznaczonej gałęzi
 • Edycja – pozwala na zmiany aktualnej gałęzi

Wybranie polecenia uruchamia transakcje adm_tree_insert.aspx

adm_tree_insert

 

gdzie:

 • Przełożony – informacja o tym jaka gałąź stanowi poziom nadrzędny w stosunku do edytowanej (dopisywanej) pozycji
 • Aktywne – oznacza czy dana pozycja będzie widoczna dla użytkownika
 • Folder nazwa – czyli nazwa danej gałęzi w drzewie
 • Docelowe okno transakcji – oznacza okno (ramkę docelową) w którym zostanie wyświetlona uruchomiona transakcja, jeżeli pole pozostawiamy puste to transakcja wyświetlona zostanie w domyślnym oknie po prawej stronie drzewka. Można podać dowolną nazwę okna lub:
  • _self – gdy transakcja ma wyświetlić się z miejsce bieżącego okna – okno z drzewkiem zostanie zastąpione wybraną transakcją.
  • _blank – gdy chcemy aby transakcja została wyświetlona w nowym oknie przeglądarki (lub zakładce)
 • Ikona – pozwala wskazać jaki plik ma reprezentować daną gałąź w drzewie, jeżeli nie zostanie zdefiniowane to wykorzystywana będzie domyślna ikona. Lista ikon wynika ze skorowidza DRZIC 
 • Transakcja – pozwala wskazać jaka transakcja ma być uruchomiona, gdy użytkownik kliknie w pozycję w drzewie, jeżeli transakcja nie zostanie wskazana to kliknięcie nie będzie skutkować nawigacją do nowej transakcji. Listę transakcji definiuje się w skorowidzu DRZTR
 • Rola – pozwala wskazać dla jakiej roli w programie ma być dostępny dany zapis w strukturze drzewa
 • Oddział – pozwala wskazać dla jakiego oddziału ma być dostępny zapis w strukturze drzewa
 • Status – określa kod ACH z tabeli _ACH
 • Typ – określa kod PRX ze skorowidza DRZPR
 • Kontrahent – pozwala przypisać daną pozycję dla określonego kontrahenta
 • Użytkownika – pozwala przypisać daną pozycję do określonego użytkownika  

 

 Skorowidze

W konfiguracji rozwiązania wykorzystywane są następujące skorowidze:

DRZ – SubMenu typu drzewko

drzewka skorowidz DRZ

DRZIC – Ikony dla drzewka

drzic

DRZPR – Typy folderów PRX

drzpr

DRZTR – Transakcje dla drzewka

drztr

 

 

Drzewka

Oferta oprogramowania magazynowego to nie tylko opis na stronie.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu magazynowego WMS odpowiada Twoim potrzebom?
DEMO

Magazyn WMS.net

program magazynowy ważenie palet
SoftwareStudio

Aplikacja internetowa

Sieć www była pierwotnie używana wyłącznie do dostarczania statycznych stron zawierających tekst i obrazki.
Oprogramowanie serwera www było stosunkowo proste, wystarczyło że odbierał on żądania stron identyfikujące adres URL pliku, pobierał plik o wskazanej nazwie z dysku serwera i zwracał go do klienta.

Definicja kosztów w kartotece kontrahenta
SAdam

Programy magazynowe SQL

Programy magazynowe przeznaczone są do zarządzania pracą magazynu wraz z personelem magazynowym. W wielu systemach informatycznych dostępne są moduły umożliwiające wsparcie procesów magazynowych. Wśród dostępnych programów magazynowych większość to rozwiązania zintegrowane.

System obsługi magazynu
SoftwareStudio

Obsługa informatyczna

Obsługa informatyczna pozwala na rezygnację z utrzymania stanowiska informatyka w przedsiębiorstwie w miejsce którego wprowadzana jest firma zewnętrzna. Sprzęt przechowywany w osobnych komorach, odseparowanych ogniowo i wilgotnościowo. Wielostrefowa kontrola dostępu, biometryka, system CCTV, stały monitoring zasilania i parametrów środowiskowych tworzą spójny system dający pewność bezpieczeństwa i ciągłości działania.

program magazynowy zestawienia
SAdam

Sekcja Zestawienia

Zestawienia Skorowidze zdefiniowane w tej sekcji dotyczą typów kolumn, rodzaju wyrównania, wypełnienia kolumn, sposobów filtrowania oraz możliwości zastosowania funkcji agregujących w zdefiniowanych widokach. K01 – Typy kolumn Skorowidz wykorzystywany jest podczas ustawiania zdefiniowanego widoku po

Systemy magazynowe na zamówienie
SAdam

zamowienie_insert.aspx

Transakcja pozwala na rejestrowanie nowego zamówienia klienta na pracowników lub edycję istniejącego dokumentu. Składa się z kilku zakładek: dane ewidencyjne zapotrzebowanie klienta cechy notatki załączniki

Powiadomienia - aplikacja może wysyłać powiadomienia o niskim stanie zapasów lub innych ważnych informacjach dotyczących magazynu
SAdam

Palety

Funkcja palety umożliwia dopisanie palet magazynowych skojarzonych z dokumentem wydania z magazynu Wz bez konieczności jego edycji. Dopisanie palet magazynowych jest możliwe dzięki wywołaniu menu EDYCJA i PALETY Po uruchomieniu funkcji pojawi się okno dopisywania palet. W