Jeżeli uruchamiamy program za pomocą przeglądarki Internet Explorer, a mimo to po wywołaniu linku z programem pojawia się komunikat

Komunikat - przeglądarka

Oznacza to, że system Windows automatycznie pobrał aktualizację przeglądarki do wersji 11. Aby móc powrócić do pracy na programie należy odinstalować aktualizację.

By powrócić do poprzedniej wersji przeglądarki uruchamiamy menu Start, Panel Sterowania, Programy i funkcje. W panelu po prawej stronie wybieramy Wyświetl zainstalowane aktualizacje

Zainstalowane aktualizacje Windows

Na liście zainstalowanych aktualizacji w sekcji Microsoft Windows wskazujemy Internet Explorer 11. W górnym pasku panelu sterowania uruchamiamy przycisk – funkcję ODINSTALUJ. Operacja może potrwać kilka minut. Po odinstalowaniu aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie komputera. Po ponownym uruchomieniu komputera możemy powrócić do pracy na systemie Studio Magazyn WMS.net.