Program magazynowy online

SoftwareStudio Program magazynowy online

Aplikacja magazynowa działa online

Oprogramowanie WMS i programy magazynowe online zostały zaprojektowane, aby pomóc firmom efektywniej zarządzać zapasami. Zapewniają firmom możliwość śledzenia poziomów zapasów, zarządzania zamówieniami i optymalizacji operacji magazynowych. Oprogramowanie WMS i programy magazynowe online umożliwiają również firmom automatyzację operacji magazynowych, zmniejszając potrzebę pracy ręcznej i zwiększając wydajność.

Oprogramowanie Warehouse Management Systems (WMS) i programy magazynowe online stają się coraz bardziej popularne wśród firm różnej wielkości. Oprogramowanie WMS i programy magazynowe online mają na celu pomóc firmom w zarządzaniu zapasami, optymalizacji operacji magazynowych i zwiększeniu ich ogólnej wydajności.

Oprócz pomocy firmom w zarządzaniu ich zapasami, oprogramowanie WMS i programy magazynowe online zapewniają również firmom możliwość optymalizacji operacji magazynowych. Oprogramowanie WMS i programy magazynowe online mogą pomóc firmom obniżyć koszty poprzez usprawnienie operacji magazynowych i poprawę ich ogólnej wydajności. Oprogramowanie WMS i programy magazynowe online mogą również pomóc firmom zmniejszyć ich wpływ na środowisko poprzez zmniejszenie ilości energii i zasobów zużywanych w operacjach magazynowych.

Ogólnie rzecz biorąc, oprogramowanie WMS i programy magazynowe online stają się coraz bardziej popularne wśród firm różnej wielkości. Zapewniają firmom możliwość skuteczniejszego zarządzania zapasami, optymalizacji operacji magazynowych i zwiększenia ogólnej wydajności. Oprogramowanie WMS i programy magazynowe online są nieocenionym narzędziem dla firm, które chcą usprawnić operacje magazynowe i zwiększyć ogólną wydajność.

Oprogramowanie WMS i programy magazynowe online również zapewniają firmom możliwość śledzenia i analizowania ich zapasów. Pozwala to firmom identyfikować obszary wymagające poprawy i wprowadzać zmiany w operacjach magazynowych w celu zwiększenia wydajności. Oprogramowanie WMS i programy magazynowe online zapewniają również firmom możliwość monitorowania poziomu zapasów w czasie rzeczywistym. Umożliwiają im szybkie reagowanie na zmiany popytu. Program magazynowy online. Dla wielu firm Internet stał się błyskawicznie podstawowym środkiem komunikacji z klientami.

Do ich obsługi niezbędnym narzędziem staje się program magazynowy online działający przez przeglądarkę Internetową.

Program magazynowy online SoftwareStudio to nie jest zwykła witryna www z możliwością prezentowania treści. To aplikacja magazynowa online w technologii ASP.net wykorzystująca bazę danych MS SQL Server

Ponadto aplikacja magazynowa online pozwala na korzystanie przez użytkownika z funkcjonalności podobnej do standardowej aplikacji Windows. Instalowanej na stacji roboczej. Aplikacje WEBowe (www) to rozwiązania informatyczne pozwalające na pracę za pomocą przeglądarki internetowej.

ASP.NET – rozwiązanie stworzone przez Microsoft, służący do budowania dynamicznych stron internetowych, aplikacji internetowych i XML-owych usług sieciowych. ASP.NET jest częścią platformy .NET.

Aby móc korzystać z programu magazynowego online, należy mieć odpowiednią ilość dostępnego miejsca na dysku. Miejsca jakiegoś serwera WWW, na którym umieścimy naszą aplikację świadczącą usługi poprzez Internet. W systemie Windows taką usługę można uruchomić instalując Internet Information Services (IIS Server).

Program magazynowy

Program magazynowy online u klienta

Klient magazynu ma dostęp do programu magazynowego za pomocą przeglądarki internetowej (serwer Microsoft Windows Server oraz IIS Server). Program magazynowy OnLine daje klientowi poczucie bezpieczeństwa i zwiększa jego komfort obsługi związany z bieżącą kontrolą i informacją o stanach magazynowych czy obrotach.

Program magazynowy online w magazynie

W magazynach zastosowanie programu magazynowego online pozwala na wspólną pracę wielu użytkowników z różnych oddziałów, a wszystko na jednym wspólnym serwerze i bazie danych. Pracownicy magazynu mogą korzystać zarówno z aplikacji przez przeglądarkę internetową jak i z modułu wersji Windows instalowanej na stacjach roboczych zapewniającej wygląda w stylu Microsoft Office 2007.

Program magazynowy online Android

Android coraz częściej znajduje zastosowanie jako program magazynowy online. Mobilne urządzenia łączą się poprzez Internet lub sieć VPN z serwerem pracującym w chmurze prywatnej.

Własny serwer internetowy czy magazyn w chmurze ?

Od lat wdrażane są rozwiązania oparte o instalację i utrzymanie własnych serwerów internetowych. Świadczą one usługi dla programu magazynowego online. A to dzięki dostępowi stałego i szybkiego Internetu. Przede wszystkim rozwiązanie daje komfort dla firm, które posiadają własny dział IT. A także utrzymania ruchu oraz są w stanie ponosić spore koszty inwestycji i serwisu.

Wiele jednak firm nie chce ponosić dodatkowych kosztów utrzymania infrastruktury sprzętowej i sieciowej. Ponadto zapewnienia bezpieczeństwa, ale chce mieć zapewniony wysoki poziom dostępności do aplikacji magazynowej OnLine. Dlatego w takim wypadku najlepszym rozwiązaniem jest hostowanie programu magazynowego OnLine w wyspecjalizowanych firmach DataCenter. Ewentualnie hosting bezpośrednio u dostawcy oprogramowania SoftwareStudio Sp. z o.o.

Przeglądarka Internetowa lub Android

Użytkownik programu magazynowego OnLine może mieć dostęp do systemu z poziomu przeglądarki Internetowej (Chrome, Safarii, IE, FireFox, Opera) lub dzięki zainstalowanej aplikacji na urządzeniu z systemem Android wersja 4.x lub nowsza.

Android

SoftwareStudio wprowadził w 2014 roku moduł aplikacji biznesowych Program Magazynowy na Android. Program magazynowy Online na urządzeniach z systemem Android rozwija się również w środowisku aplikacji biznesowych stając się konkurencją dla dominującego od lat systemu Windows CE czy Windows Mobile. w 2016 roku zaprzestaliśmy rozwoju aplikacji na terminale na platformy: Microsoft Windows Mobile i CE i oferujemy wyłącznie rozwiązania oparte o platformę Android. System Android jako znacznie młodszy daje większe możliwości doboru sprzętu dla wygody użytkowania w zależności od zastosowania programu magazynowego Online.

program magazynowy online
program magazynowy WMS OS_X Apple
oprpogramowanie magazynowe online
program magazynowy online
program magazynowy online

Program magazynowy Online dla klienta

Aplikacja magazynowa Android. Warunki udanego wdrożenia systemu WMS, czyli system zarządzania magazynem. Udane wdrożenie systemu WMS zwykle zależy od kilku czynników. Część z nich leżą po stronie klienta, firmy realizującej wdrożenie. Na przykład zaangażowanie pracowników w szkolenia. Inne zależą od samej firmy wykonującej wdrożenie (np. kompetencje w logistyce). Wdrożenie systemu WMS wymaga uporządkowanego sposobu działania na każdym etapie.

Należy określić cele i mierniki ich realizacji, zaplanować harmonogram prac i wyznaczyć osoby odpowiedzialne za poszczególne zadania zarówno po stornie klienta jak i wykonawcy. W zależności od rozmiaru projektu realizowane są w różny sposób poszczególne fazy wdrożenia. Powtarzają się jednak pewne schematy postępowania. W początkowym etapie wybierani są Kierownicy Projektu i powoływane są Zespoły Robocze, przewidziane do realizacji wdrożenia po stronie Klienta i firmy SoftwareStudio. Kolejny etap to “burza mózgów” która ma zadanie przeanalizować szczegółowo dokument Analizy Przedwdrożeniowej i opracować dokument wdrożenia, który stanowi podstawę prowadzonych prac wdrożeniowych przez poszczególne osoby biorące udział we wdrożeniu.
Program magazynowy Online dla klienta

Programy magazynowe dla firm

Program magazynowy online. Wiele programów magazynowych jest wciąż opartych o przestarzałe systemy informatyczne. Nowoczesny system magazynowy oferuje zdalny dostęp Online do modułów dotyczących procesów magazynowych. Dlatego też jest on dobrym rozwiązaniem dla firm magazynowych, produkcyjnych, jak również logistycznych. Zarówno tych mniejszych, jak i dużych. Analiza danych, które generuje program magazynowy umożliwiają rozwój firmy i usprawnianie wiele procesów. System od SoftwareStudio jest przeznaczony dla wszystkich przedsiębiorstw zajmujących się magazynowaniem towarów oraz ich transportem.
Programy magazynowe dla firm

Bezbłędna lokowanie towarów w magazynie

Magazynowy system informatyczny. Szczególnym zadaniem realizowanym w ramach systemów WMS jest bezbłędna lokalizacja towarów w magazynie oraz kontrola przebiegu obrotu magazynowego. Cechą charakterystyczną nowoczesnych programów magazynowych jest wykorzystywanie nowoczesnych technologii informatycznych, a w szczególności rozwiązań internetowych do pracy Online, oraz radiowych terminali mobilnych. Ewidencja zaszłości związanych z przyjmowaniem i wydawaniem dóbr oraz wielkości ich stanów stanowi podstawowe źródło informacji o wielkości i ruchu fizycznym zapasów.
Bezbłędna lokowanie towarów w magazynie

Aplikacja magazynowa online

Aplikacja magazynowa android. Oprogramowanie SoftwareStudio to nie jest zwykła witryna www z możliwością prezentowania treści, to aplikacja magazynowa Online w technologii ASP.net wykorzystująca bazę danych MS SQL Server w wersji 2012 lub nowszą. Aplikacja magazynowa Online pozwala na korzystanie przez użytkownika z funkcjonalności podobnej do standardowej aplikacji Windows instalowanej na stacji roboczej.

Aplikacje WEBowe (www) to rozwiązania informatyczne pozwalające na pracę za pomocą przeglądarki internetowej. ASP.net to rozwiązanie stworzone przez Microsoft, służący do budowania dynamicznych stron internetowych, aplikacji internetowych i XML-owych usług sieciowych. ASP.net jest częścią platformy .NET. Aby móc korzystać z aplikacji magazynowej Online, należy mieć odpowiednią ilość dostępnego miejsca na dysku jakiegoś serwera WWW, na którym umieścimy naszą aplikację świadczącą usługi poprzez Internet. W systemie Windows taką usługę można uruchomić instalując Internet Information Services (IIS Server).
Aplikacja magazynowa online

Program online do magazynowania towarów

Magazynowy system informatyczny. SoftwareStudio wdraża Program online do magazynowania towarów, który realizuje zadania zarządzania miejscami zbiórki. W celu sprawnego funkcjonowania magazynu, niezbędne jest zapewnienie odpowiedniej ilości towaru. Ma on znajdować się w łatwo dostępnych miejscach. Z miejsc tych towar będzie przekazywany do wysyłki. Magazynowy system informatyczny może w sposób znacznie zautomatyzowany zarządzać ruchem towarów w lokalizacjach oznakowanych jako miejsca zbiórki.

Program WMS monitoruje dane dotyczące ilości dostępnego towaru w miejscach zbiórki. tworzy relacje między dostępnym stanem magazynowym, a zapotrzebowania wynikającego z zarejestrowanych zamówień, zleceń wysyłek. Ciągła analiza tych informacji poprzez zaawansowane algorytmy skutkuje wygenerowaniem dokumentów zlecenia uzupełnienia miejsca zbiórki. Automatyczny mechanizm pozwala optymalizować przepływ towarów w obrębie magazynu, skraca czasy realizacji wysyłek, jednocześnie minimalizuje zaangażowanie pracowników magazynu.
Program online do magazynowania towarów

Aplikacja internetowa OnLine

Aplikacja internetowa OnLine

Sieć www była pierwotnie używana wyłącznie do dostarczania statycznych stron zawierających tekst i obrazki. Oprogramowanie serwera www było stosunkowo proste, wystarczyło że odbierał on żądania stron identyfikujące adres URL pliku, pobierał plik o wskaza...
Problem z uruchomieniem programu

Problem z uruchomieniem programu

Jeżeli uruchamiamy program za pomocą przeglądarki Internet Explorer, a mimo to po wywołaniu linku z programem pojawia się komunikat Oznacza to, że system Windows automatycznie pobrał aktualizację przeglądarki do wersji 11. Aby móc powrócić do pracy na...
Moduł internetowy dla kontrahentów

Moduł internetowy dla kontrahentów

Moduł internetowy dla kontrahentów znajduje zastosowanie tam, gdzie istnieje potrzeba udostępniania informacji o stanach magazynowych przez internet. Moduł internetowy dla kontrahentów znajduje zastosowanie tam, gdzie istnieje potrzeba udostępniania infor...
Technologia internetowa w magazynie OnLine

Technologia internetowa w magazynie OnLine

Magazyn internetowy OnLine znajduje zastosowanie tam, gdzie istnieje potrzeba udostępniania informacji o stanach magazynowych wielu różnym kontrahentom (np. właścicielom przechowywanego towaru) wraz z możliwością wystawiania dokumentów poleceń wydań (za...
Zlecenia magazynowe OnLine

Zlecenia magazynowe OnLine

Klient za pomocą dedykowanej strony internetowej może samodzielnie wprowadzić zlecenia magazynowe OnLine. Poza tradycyjną obsługą programu polegającą na wprowadzania dokumentów przez pracowników magazynu istnieje możliwość samodzielnej rejestracji zleceń magaz...

Program magazynowy online

Oprogramowanie WMS i programy magazynowe online zostały zaprojektowane, aby pomóc firmom efektywniej zarządzać zapasami. Zapewniają firmom możliwość śledzenia poziomów zapasów, zarządzania zamówieniami i optymalizacji operacji magazynowych. Oprogramowanie WMS i programy magazynowe online umożliwiają również firmom automatyzację operacji magazynowych, zmniejszając potrzebę pracy ręcznej i zwiększając wydajność.
DEMO

Magazyn WMS.net

magazyny okna czasowe
SAdam

Uruchomienie magazynu

Zwirtualizowane centra danych z każdym dniem stają się coraz bardziej popularne. Organizacje IT i dostawcy usług hostingowych oferują model IaaS (infrastruktura jako usługa), umożliwiający klientom korzystanie z bardziej elastycznych wirtualnych infrastruktur. SoftwareStudio oferuje program do zarządzania magazynem, który skutecznie wspiera kierownika magazynu w podziale prac w magazynie.

magazyny okna czasowe
SAdam

Program magazyn Online

Program magazyn Online SoftwareStudio to nie jest zwykła witryna WWW z możliwością prezentowania treści. To platforma w technologii ASP.NET wykorzystująca bazę danych MS SQL Server. Pozwala na korzystanie przez użytkownika z funkcjonalności podobnej do standardowej aplikacji Windows instalowanej na stacji roboczej. Dla wielu przedsiębiorców Internet stał się błyskawicznie podstawowym środkiem komunikacji z klientami. Do ich obsługi niezbędnym narzędziem staje się program magazynowy Online.

Programy magazynowe SQL
SAdam

Programy magazynowe WMS

Trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie większego magazynu, którego zadaniem jest sprawna obsługa, stanowiąca podstawowy atrybut procesu logistycznego bez rozwiązania jakim są programy magazynowe. Użycie technologii Microsoft do tworzenia rozwiązań dla magazynu jest zasadne, kiedy weźmie się pod uwagę pozycję firmy Microsoft na rynku MSP. Większość użytkowników komputerów korzysta właśnie z oprogramowania systemowego tej firmy.

SAdam

Drukowanie dokumentów

Wydruk dokumentu wykonywany jest przez użycie polecenia  z górnego paska przycisków. Drukowany jest dokument, który został zaznaczony (przez kliknięcie na dowolną pozycję dokumentu) przed uruchomieniem funkcji. W górnym pasku okna wydruku dostępne są polecenia obsługi

SAdam

Awizo dostawy

Awizo dostawy jest podstawowym dokumentem WMS, bez którego nie można wystawić dokumentu przyjęcia zewnętrznego PZ. Warunkiem koniecznym zapisania dokumentu ZPZ jest wybranie kontrahenta oraz pozycji asortymentowych przypisanych do kontrahenta. Dokument ZPZ automatycznie jest usuwany z

Przyjęcie wewnętrzne PW
SAdam

Przyjęcie wewnętrzne PW

Magazyn wysokiego składowania jest specyficznym rodzajem magazynu, ale podlega tym samym zasadą ewidencji dokumentów co zwykły magazyn, dlatego w programie Studio magazyn WMS dostępny jest rejestr dokumentów przyjęcia wewnętrznego PW za pomocą których można rejestrować