waga ohausProces ważenia palet odbywa się fizycznie na wadze elektronicznej wyposażonej w moduł obsługi wagi paletowej. Ważenie palet i weryfikacja odbywa się z poziomu terminala radiowego, magazynier po zakończeniu pakowania palety do wysyłki stawia gotową paletę na wadze i z poziomu terminala wydaje polecenie weryfikacji wagi (ważenie palety). SoftwareStudio Sp. z o.o. wybiera z dostępnych na rynku urządzeń wspierających pracę magazynu najlepsze i sprawdzone rozwiązania, dlatego polecamy naszym klientom moduł doważenia palet działający w oparciu o wagi firmy OHAUS. Na życzenie można wprowadzić integrację z innymi modelami wag, w tym celu prosimy o kontakt działem handlowym. Oprogramowanie magazynowe może zostać zintegrowane z wagami elektronicznymi pozwala na ważenie palet i automatyczną weryfikację rzeczywistej wagi palety z wagą danego wydania. Program wysyła do wagi paletowej komunikat sterujący, który powoduje odczytanie wagi. Zwrócona wartość jest porównywana z wagą obliczaną na dokumencie wydania z magazynu. Jeżeli waga na palecie różni się w określonej tolerancji od wagi obliczonej na podstawie charakterystyki znajdującego się na palecie towaru to wyświetlany jest na ekranie terminala komunikat ostrzegający. Każdorazowe ważenie palety odnotowywane jest w systemie z zapisem KTO i KIEDY oraz jaką paletę ważył. Odczyt poprawny wagi (zgodny) powoduje odpowiednie oznaczenie w rejestrze dokumentu wydania Wz znacznikiem lub kolorem ZIELONYM, błędne ważenie tj. niezgodne oznaczane jest znacznikiem i kolorem CZERWONYM. Brak znacznika i koloru oznacza że dana paleta na wydaniu nie była weryfikowana za pomocą modułu ważenia palet.

Opisy zrealizowanych projektów z użyciem wag OHAUS:

 

 

Aplikacja terminalowa

Rejestr czasu pracy

Aplikację uruchamiamy korzystając ze skrótu znajdującego się na pulpicie:

ico

 

 

 

Moduł RCP umożliwia:

 • Rozpoczęcie pracy – użytkownik skanuje brelok i następnie dotyka przycisk „Wejście do pracy”
 • Zakończenie pracy – użytkownik skanuje brelok i następnie dotyka przycisk „Wyjście z pracy”
 • Pobranie noża – użytkownik dotyka przycisk „Pobranie noża” następnie skanuje swój brelok i wpisuje numer pobranego noża potwierdzając przyciskiem Zapisz
 • Zwrot noża – użytkownik dotyka przycisk „Zwrot noża” następnie skanuje swój brelok i potwierdza przyciskiem „Zapisz”

RCP_main_praca

 

 

 

 

 

Ekran pobrania noża:

RCP_main

 

 

 

 

 

Ekran zwrotu noża:

RCP_main2

 

Pobranie brudnego / zwrot czystego towaru

Aplikację uruchamiamy korzystając ze skrótów umieszczonych na pulpicie:

ico2 ico

 

 

 

Użytkownik skanuje swój brelok, dotyka odpowiedni przycisk akcji i następnie przechodzi do ekranu w którym wybiera z listy ważony przez siebie towar. Aplikacja odczytuje wskazanie wagi. Zapisu pomiaru w bazie dokonuje się dotykając przycisku zapisz. Transakcja powraca do etapu skanowania breloka.

PR1_1

 

PR1_2

Moduł aplikacji internetowej

Po zalogowaniu do programu pod adresem fincavision.softwarestudio.com.pl otrzymujemy dostęp do następujących funkcjonalności:

 1. Rejestry
 • Przyjęcia wyrobów gotowych
 • Przyjęcia noża
 • Wydania surowców
 • Wydania noża
 1. Kartoteki
 • Pracownicy
 • Asortyment
 1. Raporty
 • Historia ważeń
 • Czas pracy

Rejestry

Rejestry zawierają informacje o wszystkich wykonanych operacjach na terminalach: każde wejście/wyjście z pracy, pobranie/wydanie noża oraz dokonane pomiary można znaleźć bezpośrednio w widoku rejestrów.

 

Capture2

 

Kartoteki

Tutaj przechowywane są informacje o pracownikach oraz towarach.

Widok kartotek pracowników umożliwia dopisywanie nowych pracowników edycję informacji o zapisanych pracownikach oraz przypisywanie breloków do pracowników.

Capture3

 

 

 

 

Widok kartotek asortymentu umożliwia dopisywanie nowych pozycji towaru edycję towaru zapisanego oraz umożliwia wybór dostępnych opcji podczas ważenia na terminalu dzięki parametrowi Aktywne.

Capture4

 

Raporty

Raporty zawierają przetworzone informacje z rejestru i umożliwiają sprawdzenie czasu pracy oraz wykonanych ważeń każdego z pracowników w danym dniu czy miesiącu.

Capture5 Capture6