Transakcje stanowią elementy podstawowe z których zbudowana jest platforma StudioSystem. Za pomocą transakcji realizuje się określone zadania np. dopisywanie, przeglądania, raportowanie itp. Ponadto każdy element systemu w  tym konfiguracja też wykorzystują dedykowane transakcje.

Na potrzeby administracji i konfiguracji oprogramowania udostępniana jest lista transakcji z których można korzystać.

Użytkownik programu (licencjobiorca) nie powinien bez zgody producenta oprogramowania (licencjodawca) wprowadzać zmian w konfiguracji listy transakcji, z wyłączeniem ich widoczności poprzez zmianę status AKTYWNE i NIEAKTYWNE.

Po wywołaniu menu transakcje wyświetlone zostaną wszystkie transakcje dopisane w systemie wraz z opisem.

konfiguracja ustawienia transakcje

 

 

Tabela zawiera szereg kolumn:

  • Kod – oznaczenie pozycji transakcji
  • Transakcja – wskazanie na fizyczny folder i plik, który będzie uruchamiany
  • Opis – krótka charakterystyka przeznaczenia transakcji
  • Systemowe – oznacznie na TAK powoduje że podczas synchronizacji baz danych dana pozycja będzie podmienia zgodnie ze wzorcem SoftwareStudio baza Root. Ustawienie na NIE powoduje że podczas synchronizacja dana pozycja pozostaje bez zmian w instalacji klienta.

 

Poniższa tabela zawiera listę przykładowych transakcji zarejestrowanych (czyli udostępnionych) na platformie.

Transakcja Opis
firma_ipf/departament_insert.aspx Nowy departament
firma_ipf/knkon_insert_1.aspx Nowy klient potencjalny
firma_ipf/kwatery_insert.aspx Nowa kwatera
firma_ipf/pojazdy_insert.aspx Nowy pojazd
firma_ipf/x_pola_dodatkowe.aspx Umiejetnosci zawodowe – pola dodatkowe
firma_ipf/knkon_insert_2.aspx Nowy kandydat do pracy
firma_ipf/pracownicy_insert.aspx Nowy pracownik firmy
role_sys/x_grid.aspx Rejestr dokumentów/kartotek
firma_ipf/zamowienie_insert.aspx Nowe zamówienie
firma_ipf/knkon_podglad_2.aspx Podgląd kartoteki pracownika
firma_ipf/knkon_podglad_1.aspx Podglad klienta potencjalnego
firma_ipf/knkon_podglad.aspx Podgląd klienta zaakceptowanego
firma_ipf/kwatery_podglad.aspx Podgląd kwatery
firma_ipf/rozliczenie.aspx Edycja rozliczenia
firma_ipf/rozliczenie_delete.aspx Usunięcie rozliczenia pracowników
firma_ipf/x_zamowienie_kopia.aspx Kopiowanie zamówienia
firma_ipf/x_zamowienie_delete.aspx Usuniecie zamówienia bufor
firma_ipf/x_zamowienie_delete_1.aspx Usuniecie zamówienia zatwierdzonego
firma_ipf/x_generowanie_rozliczenia.aspx Generowanie rozliczenia pracowników
role_sys/x_cecha.aspx Cechy kartotek/dokumentów
firma_ipf/zamowienie_podglad.aspx Podgląd zamówienia
firma_ipf/zamowienie_logistyka_edit.aspx Edycja zamówienia logistyka
firma_ipf/zamowienie_rekrutacja_edit.aspx Edycja zamówienia Rekrutacja
role_sys/x_flagi.aspx Flagi
rdlc/wydruk_refno.aspx Wydruk dokumentu
role_sys/sub_menu.aspx SubMenu
role_rap/menu_rap.aspx Menu wyświetlajace zdefiniowane raporty
firma_ipf/knkon_insert.aspx Edycja klienta zaakceptowanego
role_sys/x_zalacznik.aspx Załączniki
role_mms/knaso_insert.aspx Dopisanie kartoteki
role_mms/kmaso_insert.aspx Dopisanie kartoteki
role_mms/knkon_insert.aspx Dopisanie kartoteki
role_mms/dpmag_pz_insert.aspx Dopisanie Pz
role_mms/dmcms_awaria_insert.aspx Dopisanie awarii
role_mms/dmcms_naprawa_insert.aspx Dopisanie naprawy
role_mms/dmcms_przeglad_insert.aspx Dopisanei przeglądu
role_mms/x_status_awaria.aspx Zgłoszenie awarii – status
role_mms/x_dmcms_status_zlecenia.aspx Zlecenia – status
role_mms/x_dmcms_usun.aspx Zlecenie – usuwanie dokumentów w buforze
role_mms/x_generuj_zlecenie_naprawy.aspx Generowanie zlecenia naprawy
role_mms/kmaso_podglad.aspx Obiekty – podgląd
role_mms/knkon_pracownik_insert.aspx Dopisanie pracownika
role_mms/knkon_pracownik_podglad.aspx Kartoteka pracownika – podgląd
role_mms/knwms_insert.aspx Dopisanie lokalizacji
role_mms/dmcms_podglad.aspx Podgląd dokumentu
role_mms/dpmag_rw_insert.aspx Dopisanie Rw
role_sys/x_skorowidz.aspx Załączniki
role_sys/x_uwagi.aspx Uwagi i notatki
role_mms/dmcms_remont_insert.aspx Dopisanie remontu
role_mms/dmcms_czynnosci_insert.aspx Zlecenie – dopisanie czynności
role_mms/dmcms_pracownik_insert.aspx Zlecenie – dopisanie pracowników
role_mms/x_czesci.aspx Zlecenie – dopisanie części i materiałów
role_mms/kmaso_czesci_insert.aspx Obiekty – dopisanei części
role_mms/kmaso_czynnosci_insert.aspx Kartoteka obiektów – czynności
role_mms/x_liczniki.aspx Liczniki
role_mms/x_kmaso_hierarchia.aspx
role_mms/kmaso_materialy_insert.aspx
role_mms/x_pracownik_certyfikat_insert.aspx Specjalizacje i certyfikaty pracownika
role_mms/kmaso_udt_insert.aspx Badania UDT
role_mms/x_kmaso_dokumenty.aspx
role_mms/harmonogram_przegladow.aspx
role_mms/x_kmaso_hierarchia.aspx
role_mms/zlecenia_nowe.aspx
role_mms/x_dmcms_usun.aspx Zlecenie – usunięcie
role_mms/zlecenia_realizacja.aspx
role_mms/x_dmcms_osoba_odpowiedzialna.aspx
firma_ipf/x_generowanie_rozliczenia_xml.aspx
firma_ipf/x_kwatery_czynsz.aspx Wpisanie czynszu za kwaterę w okresie
firma_ipf/x_zamowienie_mail.aspx Zatwierdzenie zamówienia
role_mms/dmcms_awaria_podglad.aspx Podgląd zgłoszenia awarii
role_mms/knkon_pracownik_uprawnienia.aspx
role_mms/zapotrzebowanie_grid.aspx Zapotrzebowanie do realizacji
role_mms/knaso_podglad.aspx Kartoteka asortymentowa – podgląd
role_mms/dpzle_zamowienie_insert.aspx Dopisanie zamówienia
role_mms/dpinw_insert.aspx Dopisanie arkusza inwentury
role_mms/x_dpinw_zamknij.aspx Zamknięcie inwnetury
role_mms/dpmag_zl_insert.aspx Dopisanie Zl
role_mms/dpmag_mm_insert.aspx Dopisanie Mm
role_mms/dpmag_podglad.aspx Podgląd dokumentu
role_mms/x_knaso_dokumenty.aspx Dokumenty magazynowe
role_mms/x_knaso_ewidencja.aspx Ewidencja magazynowa
role_mms/x_knaso_zamowienia.aspx Zamówienia
role_mms/x_knkon_dokumenty.aspx
role_mms/x_dpzle_generowanie_pz.aspx Generowanie dokumentów Pz
role_mms/x_dpinw_usun.aspx Usunięcie inwnetury
role_mms/dpinw_arkusz.aspx
role_mms/dpzle_zamowienie_podglad.aspx Podgląd zamówienia
role_wms/dpmag_insert_p.aspx Dopisanie dokumentu magazynowego Przychód
role_wms/dpmag_insert_r.aspx Dopisanie dokumentu magazynowego Rozchód
role_wms/knkon_insert.aspx Dopisanie kartoteki kontrahenta
role_wms/knaso_insert.aspx Dopisanie kartoteki magazynowej
—————- Separator
role_sys/x_tab.aspx Zakładki
role_sys/x_kalendarz.aspx Kalendarz
role_sys/x_details.aspx Szczegóły rekordu
role_sys/szukaj.aspx Szukaj transakcji
role_sys/x_mail.aspx Wysyłanie maili
role_sys/x_sms.aspx Wysyłanie wiadomości SMS