Transakcje

Transakcje

Transakcje odgrywają kluczową rolę w funkcjonowaniu platformy StudioSystem. Są one niezbędnym fundamentem, na którym opiera się cały system. Dzięki nim możliwe jest wykonywanie różnorodnych zadań, takich jak dopisywanie, przeglądanie czy raportowanie.

Cel został wyznaczony dla programu magazynowego

Program magazynowy ma na celu pomóc firmom w zarządzaniu zapasami i dystrybucją. Jest to kompleksowy system, który pozwala firmom śledzić stany magazynowe, zarządzać zamówieniami i optymalizować łańcuch dostaw. Program magazynowy służy do przechowywania i zarządzania towarami, a także śledzenia ruchu towarów z magazynu do klienta. System umożliwia również firmom monitorowanie wydajności ich operacji magazynowych.

Program magazynowy to rodzaj systemu informatycznego, który służy do zarządzania magazynowaniem i dystrybucją towarów. Jest to kompleksowy system, który pozwala firmom śledzić stany magazynowe, zarządzać zamówieniami i optymalizować łańcuch dostaw. Program magazynowy jest kluczowym elementem każdej firmy, która musi zarządzać zapasami i dystrybucją.

Oprogramowanie magazynowe ma na celu zapewnienie firmom możliwości zarządzania zapasami i dystrybucją. Jest to kompleksowy system, który pozwala firmom śledzić stany magazynowe, zarządzać zamówieniami i optymalizować łańcuch dostaw. Program magazynowy służy do przechowywania i zarządzania towarami, a także śledzenia ruchu towarów z magazynu do klienta. System umożliwia również firmom monitorowanie wydajności ich operacji magazynowych.

Ponadto WMS ma na celu zapewnienie firmom możliwości zarządzania zapasami i dystrybucją. Jest to kompleksowy system, który pozwala firmom śledzić stany magazynowe, zarządzać zamówieniami i optymalizować łańcuch dostaw. System umożliwia również firmom monitorowanie wydajności ich operacji magazynowych.

Program magazynowy ma również na celu ułatwienie dokonywania transakcji w systemie informatycznym. Transakcje to wymiana towarów i usług między dwiema lub więcej stronami. Program magazynowy ma na celu ułatwienie wymiany towarów i usług pomiędzy magazynem a klientem. System przeznaczony jest do śledzenia ruchu towarów z magazynu do klienta, a także płatności za towar. System umożliwia również firmom monitorowanie wydajności ich operacji magazynowych.

Transakcje stanowią elementy podstawowe z których zbudowana jest platforma StudioSystem. Za pomocą transakcji realizuje się określone zadania np. dopisywanie, przeglądania, raportowanie itp. Ponadto każdy element systemu w  tym konfiguracja też wykorzystują dedykowane transakcje.

Wszechstronność Transakcji

Każdy element w ramach naszego systemu, włączając w to konfiguracje, korzysta z dedykowanych transakcji. Oznacza to, że transakcje są wszechstronne i mają zastosowanie w różnych obszarach działalności. Dzięki nim można dostosowywać i zarządzać różnymi aspektami systemu, co pozwala na skuteczną konfigurację i personalizację rozwiązań dostarczanych przez StudioSystem.

Na potrzeby administracji i konfiguracji oprogramowania udostępniana jest lista transakcji z których można korzystać.

Użytkownik programu (licencjobiorca) nie powinien bez zgody producenta oprogramowania (licencjodawca) wprowadzać zmian w konfiguracji listy transakcji, z wyłączeniem ich widoczności poprzez zmianę status AKTYWNE i NIEAKTYWNE.

Po wywołaniu menu transakcje wyświetlone zostaną wszystkie transakcje dopisane w systemie wraz z opisem.

konfiguracja ustawienia transakcje

Tabela zawiera szereg kolumn:

  • Kod – oznaczenie pozycji transakcji
  • Transakcja – wskazanie na fizyczny folder i plik, który będzie uruchamiany
  • Opis – krótka charakterystyka przeznaczenia transakcji
  • Systemowe – oznacznie na TAK powoduje że podczas synchronizacji baz danych dana pozycja będzie podmienia zgodnie ze wzorcem SoftwareStudio baza Root. Ustawienie na NIE powoduje że podczas synchronizacja dana pozycja pozostaje bez zmian w instalacji klienta.

Poniższa tabela zawiera listę przykładowych transakcji zarejestrowanych (czyli udostępnionych) na platformie.

TransakcjaOpis
firma_ipf/departament_insert.aspxNowy departament
firma_ipf/knkon_insert_1.aspxNowy klient potencjalny
firma_ipf/kwatery_insert.aspxNowa kwatera
firma_ipf/pojazdy_insert.aspxNowy pojazd
firma_ipf/x_pola_dodatkowe.aspxUmiejetnosci zawodowe – pola dodatkowe
firma_ipf/knkon_insert_2.aspxNowy kandydat do pracy
firma_ipf/pracownicy_insert.aspxNowy pracownik firmy
role_sys/x_grid.aspxRejestr dokumentów/kartotek
firma_ipf/zamowienie_insert.aspxNowe zamówienie
firma_ipf/knkon_podglad_2.aspxPodgląd kartoteki pracownika
firma_ipf/knkon_podglad_1.aspxPodglad klienta potencjalnego
firma_ipf/knkon_podglad.aspxPodgląd klienta zaakceptowanego
firma_ipf/kwatery_podglad.aspxPodgląd kwatery
firma_ipf/rozliczenie.aspxEdycja rozliczenia
firma_ipf/rozliczenie_delete.aspxUsunięcie rozliczenia pracowników
firma_ipf/x_zamowienie_kopia.aspxKopiowanie zamówienia
firma_ipf/x_zamowienie_delete.aspxUsuniecie zamówienia bufor
firma_ipf/x_zamowienie_delete_1.aspxUsuniecie zamówienia zatwierdzonego
firma_ipf/x_generowanie_rozliczenia.aspxGenerowanie rozliczenia pracowników
role_sys/x_cecha.aspxCechy kartotek/dokumentów
firma_ipf/zamowienie_podglad.aspxPodgląd zamówienia
firma_ipf/zamowienie_logistyka_edit.aspxEdycja zamówienia logistyka
firma_ipf/zamowienie_rekrutacja_edit.aspxEdycja zamówienia Rekrutacja
role_sys/x_flagi.aspxFlagi
rdlc/wydruk_refno.aspxWydruk dokumentu
role_sys/sub_menu.aspxSubMenu
role_rap/menu_rap.aspxMenu wyświetlajace zdefiniowane raporty
firma_ipf/knkon_insert.aspxEdycja klienta zaakceptowanego
role_sys/x_zalacznik.aspxZałączniki
role_mms/knaso_insert.aspxDopisanie kartoteki
role_mms/kmaso_insert.aspxDopisanie kartoteki
role_mms/knkon_insert.aspxDopisanie kartoteki
role_mms/dpmag_pz_insert.aspxDopisanie Pz
role_mms/dmcms_awaria_insert.aspxDopisanie awarii
role_mms/dmcms_naprawa_insert.aspxDopisanie naprawy
role_mms/dmcms_przeglad_insert.aspxDopisanei przeglądu
role_mms/x_status_awaria.aspxZgłoszenie awarii – status
role_mms/x_dmcms_status_zlecenia.aspxZlecenia – status
role_mms/x_dmcms_usun.aspxZlecenie – usuwanie dokumentów w buforze
role_mms/x_generuj_zlecenie_naprawy.aspxGenerowanie zlecenia naprawy
role_mms/kmaso_podglad.aspxObiekty – podgląd
role_mms/knkon_pracownik_insert.aspxDopisanie pracownika
role_mms/knkon_pracownik_podglad.aspxKartoteka pracownika – podgląd
role_mms/knwms_insert.aspxDopisanie lokalizacji
role_mms/dmcms_podglad.aspxPodgląd dokumentu
role_mms/dpmag_rw_insert.aspxDopisanie Rw
role_sys/x_skorowidz.aspxZałączniki
role_sys/x_uwagi.aspxUwagi i notatki
role_mms/dmcms_remont_insert.aspxDopisanie remontu
role_mms/dmcms_czynnosci_insert.aspxZlecenie – dopisanie czynności
role_mms/dmcms_pracownik_insert.aspxZlecenie – dopisanie pracowników
role_mms/x_czesci.aspxZlecenie – dopisanie części i materiałów
role_mms/kmaso_czesci_insert.aspxObiekty – dopisanei części
role_mms/kmaso_czynnosci_insert.aspxKartoteka obiektów – czynności
role_mms/x_liczniki.aspxLiczniki
role_mms/x_kmaso_hierarchia.aspx 
role_mms/kmaso_materialy_insert.aspx 
role_mms/x_pracownik_certyfikat_insert.aspxSpecjalizacje i certyfikaty pracownika
role_mms/kmaso_udt_insert.aspxBadania UDT
role_mms/x_kmaso_dokumenty.aspx 
role_mms/harmonogram_przegladow.aspx 
role_mms/x_kmaso_hierarchia.aspx 
role_mms/zlecenia_nowe.aspx 
role_mms/x_dmcms_usun.aspxZlecenie – usunięcie
role_mms/zlecenia_realizacja.aspx 
role_mms/x_dmcms_osoba_odpowiedzialna.aspx 
firma_ipf/x_generowanie_rozliczenia_xml.aspx 
firma_ipf/x_kwatery_czynsz.aspxWpisanie czynszu za kwaterę w okresie
firma_ipf/x_zamowienie_mail.aspxZatwierdzenie zamówienia
role_mms/dmcms_awaria_podglad.aspxPodgląd zgłoszenia awarii
role_mms/knkon_pracownik_uprawnienia.aspx 
role_mms/zapotrzebowanie_grid.aspxZapotrzebowanie do realizacji
role_mms/knaso_podglad.aspxKartoteka asortymentowa – podgląd
role_mms/dpzle_zamowienie_insert.aspxDopisanie zamówienia
role_mms/dpinw_insert.aspxDopisanie arkusza inwentury
role_mms/x_dpinw_zamknij.aspxZamknięcie inwnetury
role_mms/dpmag_zl_insert.aspxDopisanie Zl
role_mms/dpmag_mm_insert.aspxDopisanie Mm
role_mms/dpmag_podglad.aspxPodgląd dokumentu
role_mms/x_knaso_dokumenty.aspxDokumenty magazynowe
role_mms/x_knaso_ewidencja.aspxEwidencja magazynowa
role_mms/x_knaso_zamowienia.aspxZamówienia
role_mms/x_knkon_dokumenty.aspx 
role_mms/x_dpzle_generowanie_pz.aspxGenerowanie dokumentów Pz
role_mms/x_dpinw_usun.aspxUsunięcie inwnetury
role_mms/dpinw_arkusz.aspx 
role_mms/dpzle_zamowienie_podglad.aspxPodgląd zamówienia
role_wms/dpmag_insert_p.aspxDopisanie dokumentu magazynowego Przychód
role_wms/dpmag_insert_r.aspxDopisanie dokumentu magazynowego Rozchód
role_wms/knkon_insert.aspxDopisanie kartoteki kontrahenta
role_wms/knaso_insert.aspxDopisanie kartoteki magazynowej
—————-Separator
role_sys/x_tab.aspxZakładki
role_sys/x_kalendarz.aspxKalendarz
role_sys/x_details.aspxSzczegóły rekordu
role_sys/szukaj.aspxSzukaj transakcji
role_sys/x_mail.aspxWysyłanie maili
role_sys/x_sms.aspxWysyłanie wiadomości SMS

Program Magazynowy

Zarówno WMS, jak i programy magazynowe są niezbędnymi narzędziami do zarządzania magazynem. WMS pomaga zautomatyzować proces magazynowy, a Programy Magazynowe pomagają organizować i zarządzać zapasami. Razem mogą pomóc zmniejszyć liczbę błędów, popra...

Oferta

Oprogramowanie magazynowe to niezbędne narzędzia dla każdej firmy, która musi zarządzać swoimi zapasami i operacjami. Oprogramowanie WMS i oprogramowanie magazynowe mogą pomóc firmom obniżyć koszty, poprawić obsługę klienta i zwiększyć wydajność. Opr...
Programy internetowe

Programy internetowe

Programy internetowe działają w przeglądarce internetowej. Różnią się one od programów Windows, które nie wymagają przeglądarki do działania. Na początku tworzenia usługi internetowej, kluczowe jest wybranie sposobu komunikacji między serwerem a klientem....
Scheduler

Scheduler

Organizacja czasu w pracy to kluczowy element efektywności. W tym kontekście, ważne jest, aby zadania były realizowane skutecznie i bez błędów. Pracownicy mają różne obowiązki, z których niektóre są mniej ważne, a inne wymagają najwyższego priorytetu. Twor...
Aplikacje w chmurze

Aplikacje w chmurze

Jednym z nowoczesnych rozwiązań w tej dziedzinie jest oprogramowanie magazynowe w chmurze, takie jak "Studio WMS.net" oferowane przez SoftwareStudio. Dlaczego warto zainteresować się aplikacjami magazynowymi w chmurze?
Software-as-a-Service

Software-as-a-Service

W dzisiejszych czasach coraz więcej firm decyduje się na licencjonowanie oprogramowania na zasadzie SaaS (Software-as-a-Service) w chmurze. Jest to korzystne rozwiązanie, które umożliwia korzystanie z oprogramowania bez konieczności instalacji lokalnej, a jed...
Magazyn klienta

Magazyn klienta

Firmy logistyczne specjalizujące się w obszarze prowadzenia magazynów dla swoich klientów, zwanych magazynami dla klientów, często oferują nowoczesne rozwiązania w zakresie dostępu do danych. Jednym z takich rozwiązań jest moduł internetowy, który umożl...

Zawartość

Warehouse Management System (WMS) oprogramowania SoftwareStudio to kompleksowy program do zarządzania magazynem zaprojektowany, aby pomóc firmom usprawnić operacje magazynowe. WMS zapewnia kompleksowy zestaw narzędzi, które pomagają firmom efektywniej zarzą...
Oprogramowanie komputerowe

Oprogramowanie komputerowe

Platforma Warehouse Management System (WMS) to specjalnie zaprojektowane oprogramowanie komputerowe, które ma na celu ułatwienie firmom zarządzanie swoimi operacjami magazynowymi. Jest to narzędzie stworzone do skutecznego śledzenia zapasów, zarządzania zamówi...
Magazyn Wysokiego Składowania

Magazyn Wysokiego Składowania

Magazyn wysokiego składowania to innowacyjne rozwiązanie, które ma wiele zalet dla firm zajmujących się logistyką i magazynowaniem. Efektywna organizacja przestrzeni: W magazynie wysokiego składowania, półki i regały są rozmieszczone w sposób umożliwiają...
Warehouse Management System

Warehouse Management System

W dzisiejszych czasach, magazyny wysokiego składowania są nieodłączną częścią łańcucha dostaw i logistyki. Ich zadaniem jest przechowywanie i zarządzanie dużymi ilościami towarów w sposób efektywny i precyzyjny. Oprogramowanie magazynowe WMS to narzędz...
Zarządzanie magazynem

Zarządzanie magazynem

Zarządzanie magazynem jest kluczowym aspektem dla wielu przedsiębiorstw, niezależnie od ich branży. W dzisiejszym artykule omówimy, jak program magazynowy WMS.net może pomóc w efektywnym zarządzaniu magazynem.
Kody kreskowe i terminal radiowy

Kody kreskowe i terminal radiowy

W świecie magazynowania i zarządzania magazynem, oprogramowanie komputerowe pełni kluczową rolę. Jednym z ważnych aspektów tego systemu jest obsługa kodów kreskowych oraz terminale radiowe. Dziś przedstawimy istotne zmiany, które wprowadza oprogramow...
SaaS

SaaS

Model SaaS przynosi wiele korzyści, takich jak niskie koszty wejścia, globalny dostęp do usług, łatwe skalowanie biznesu i dostosowanie się do zmieniających się potrzeb rynku. Jest to atrakcyjna opcja zarówno dla usługodawców, którzy mogą oszczędzić n...
Operator logistyczny

Operator logistyczny

Operator logistyczny odgrywa kluczową rolę w zarządzaniu łańcuchami dostaw. Służy producentom, eksporterom i importerom. Dzięki temu, firmy handlowe mogą skoncentrować się na swojej głównej działalności. W międzyczasie, operator logistyczny zajmuje się mag...
Ważenie palety

Ważenie palety

Oprogramowanie do Magazynu Wysokiego Składowania, takie jak Studio WMS.net dostarczane przez SoftwareStudio, umożliwia efektywne ważenie palety. Dzięki temu narzędziu, magazynierzy mogą dokładnie monitorować masę palety i zapisywać te informacje w systemi...
Program magazynowy w zakładzie produkcyjnym

Program magazynowy w zakładzie produkcyjnym

Program magazynowy to narzędzie, które może znacząco usprawnić procesy magazynowe w zakładzie produkcyjnym. Umożliwia on kontrolę nad stanem zapasów, lokalizacją materiałów oraz śledzenie ich przepływu w ramach procesów produkcyjnych.
Program na produkcji

Program na produkcji

W zakładach produkcyjnych, gdzie praca odbywa się na taśmach montażowych, istnieje potrzeba wydajnego i intuicyjnego oprogramowania do obsługi magazynu. Studio WMS.net firmy SoftwareStudio spełnia te wymagania, oferując specjalny moduł programu magazyn...
Operator logistyczny

Operator logistyczny

Operatorzy logistyczni stają przed wyzwaniami zarządzania coraz bardziej skomplikowanymi łańcuchami dostaw. Dlatego coraz częściej sięgają po oprogramowanie magazynowe, takie jak Studio WMS.net, które pomaga im efektywniej kontrolować magazyny i procesy...

Program magazynowy online

Oprogramowanie WMS i programy magazynowe online również zapewniają firmom możliwość śledzenia i analizowania ich zapasów. Pozwala to firmom identyfikować obszary wymagające poprawy i wprowadzać zmiany w operacjach magazynowych w celu zwiększenia wydajności. Oprogramowanie WMS i programy magazynowe online zapewniają również firmom możliwość monitorowania poziomu zapasów w czasie rzeczywistym. Umożliwiają im szybkie reagowanie na zmiany popytu. Program magazynowy online. Dla wielu firm Internet stał się błyskawicznie podstawowym środkiem komunikacji z klientami.
Dostęp do danych przez www
SoftwareStudio

Dostęp do danych przez www

Przez wiele lat ASP.net był dominującą platformą w dziedzinie tworzenia aplikacji internetowych, głównie dzięki wsparciu i promocji ze strony Microsoftu. Jest to środowisko programistyczne, które korzysta z języka C# lub Visual Basic.NET do tworzenia aplikacji internetowych, a także obsługuje platformę .NET Framework.

Przyjęcia palet
SAdam

Przyjęcia palet

W każdym odnoszącym sukcesy magazynie sprawny odbiór i akceptacja produktów jest tak samo ważna jak ich terminowa wysyłka. Palety są najczęściej używanym sposobem transportu towarów na całym świecie i zapewniają doskonały sposób na uporządkowanie i zabezpieczenie produktów podczas transportu. Przyjmowanie palet do magazynu może być czasochłonne bez odpowiednich procesów i procedur, dlatego posiadanie systemu umożliwiającego szybkie przyjmowanie palet do magazynu może być dużym atutem.

WMS – system zarządzania magazynem
SAdam

WMS – system zarządzania magazynem

System zarządzania magazynem (WMS) oprogramowania SoftwareStudio został zaprojektowany w celu uproszczenia i optymalizacji przechowywania, kompletacji i wysyłki zapasów w całym przedsiębiorstwie. Usprawniając cały proces, WMS SoftwareStudio jest w stanie zwiększyć wydajność i dokładność śledzenia i obsługi zapasów, ostatecznie prowadząc do poprawy obsługi klienta i oszczędności.

Transakcje

Program magazynowy ma na celu pomóc firmom w zarządzaniu zapasami i dystrybucją. Jest to kompleksowy system, który pozwala firmom śledzić stany magazynowe, zarządzać zamówieniami i optymalizować łańcuch dostaw. Program magazynowy służy do przechowywania i zarządzania towarami, a także śledzenia ruchu towarów z magazynu do klienta. System umożliwia również firmom monitorowanie wydajności ich operacji magazynowych.
DEMO
Historia miejsca składowania
SAdam

Historia miejsca składowania

System Studio WMS.net śledzi historię każdego miejsca składowania. Kiedy użytkownik dokonuje zmiany, system rejestruje ją. Każda operacja składowania lub przesunięcia towaru zostaje odnotowana. W ten sposób tworzy się pełna historia danego miejsca. Dzięki temu użytkownik ma dostęp do szczegółowych informacji. Historia miejsca składowania zawiera daty, rodzaje operacji oraz towarów.

Import z Excel'a (plik XLS)
SAdam

Import z Excel’a (plik XLS)

Współczesne oprogramowanie WMS (Warehouse Management System) oferuje nie tylko zaawansowane funkcje zarządzania zapasami i zamówieniami, ale także narzędzia ułatwiające import danych z innych źródeł, takich jak arkusze kalkulacyjne Excel. Importowanie danych z programu Excel do bazy danych w oprogramowaniu WMS może przynieść wiele korzyści dla firm, przyspieszając proces przenoszenia informacji i minimalizując błędy ludzkie.

Wydania - menu
Joanna Ciebień

Wydania – menu

Menu WMS Outsourcing to centralne miejsce, gdzie można zarządzać wydaniami z magazynu. Dzięki niemu użytkownicy mają pełną kontrolę nad tym, co opuszcza magazyn i kiedy. To istotne dla efektywnego zarządzania dostawami i zapewnienia, że produkty trafiają do klientów w terminie.

Definicje kodów PRX

Definicje kodów PRX

W platformie StudioSystem lista kodów PRX odgrywa kluczową rolę, ponieważ na ich podstawie definiowane są różne funkcjonalności i skorowidze. Dlatego też war...
Transakcje

Transakcje

Transakcje odgrywają kluczową rolę w funkcjonowaniu platformy StudioSystem. Są one niezbędnym fundamentem, na którym opiera się cały system. Dzięki nim możl...
Kalendarze

Kalendarze

Odkąd logistyka stała się sercem przemysłu, efektywne zarządzanie czasem dostaw stało się kluczowym wyzwaniem. W odpowiedzi na to wyzwanie, branża logisty...

Systemowe SubMenu

Wyświetla listę zdefiniowanych submenu systemowych, wykorzystywanych do nawigacji po specjalnych transakcjach i konfiguracji oprogramowania. Do w...
Drzewka

Drzewka

Moduł Konfiguracja w programie magazynowym pozwala na tworzenie i dostosowywanie "drzewek". Drzewka to hierarchiczne struktury, które pomagają w organizacji i ...
Import z Excel'a (plik XLS)

Import z Excel'a (plik XLS)

Współczesne oprogramowanie WMS (Warehouse Management System) oferuje nie tylko zaawansowane funkcje zarządzania zapasami i zamówieniami, ale także narz...

Funkcja $DPCEC

Importując dane z arkusza excel'a do bazy SQL możemy wykorzystać specjalną funkcjonalność programu pozwalającą na dopisywanie rekordów do tabeli dpcec na...
Indeks

Indeks

Oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online to prawdziwy game-changer. Przede wszystkim, pozwala na zdalne zarządzanie zapasami. Co więcej, uła...
Alfabetycznie

Alfabetycznie

Wraz z dynamicznym rozwojem branży e-commerce, efektywne oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online staje się niezwykle istotne dla fir...
Spis Magazyn WMS.net

Spis Magazyn WMS.net

WMS.net pozwala na obsługę różnych rodzajów magazynów, takich jak magazyny wysokiego składowania, magazyny z automatycznym systemem sortowania, magazy...
Programy magazynowe

Programy magazynowe

Programy magazynowe, wykorzystując najnowszą technologię, są niezbędnym narzędziem dla operatorów logistycznych. Dzięki nim można obniżyć koszty, poprawić o...
CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS to skrót od anglojęzycznego terminu Computerized Maintenance Management System, czyli Komputerowy System Zarządzania Utrzymaniem Ruchu. Systemy te...
Kartoteki

Kartoteki

Niniejszy program obsługujący CMMS sekcję kartoteki zapewnia pełną funkcjonalność obsługi danych dotyczących obiektów, pracowników, kontrahentów, lokalizacji...
Kartoteki obiektów

Kartoteki obiektów

Menu CMMS (Computerized Maintenance Management System) umożliwia wyświetlanie i zarządzanie kartotekami obiektów w Twojej firmie. Dzięki temu menu będz...
Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników w programach magazynowych oraz CMMS Utrzymanie Ruchu są nie tylko miejscem gromadzenia danych personalnych, ale również stanowią pods...
Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów w programie magazynowym WMS.net to niezbędne narzędzie dla każdej firmy, która dba o efektywność i profesjonalizm w zarządzaniu magazyn...
Lokalizacje obiektów

Lokalizacje obiektów

Studio WMS.net firmy SoftwareStudio to jedno z takich rozwiązań. WMS (Warehouse Management System) to program komputerowy, który wspomaga zarządzanie mag...