Lista kodów PRX stanowi bardzo ważny element działania platformy StudioSystem, gdyż na podstawie kodów PRX dzielone są poszczegółne funkcjonalności i skorowidze.

Po wywołaniu definicje kodów PRX pojawi się lista skorowidzów dopisanych w systemie.

konfiguracja ustawienia kody PRX

 

 

Użytkownik oprogramowania nie powinien bez konsultacji z producentem systemu (licencjodawcą) wprowadzać zmian w liście kodów PRX za wyjątkiem zmiany statusów poszczególnych pozycji jako AKTYWNE lub NIEAKTYWNE.

Zaznaczenie kolumny Aktywne oznacza, że skorowidz będzie dostępny w menu skorowidze, zaznaczenie kolumny SubMenu sprawi, że zaznaczona pozycja pojawi się w menu Konfiguracja SubMenu.

Poniższa tabela zawiera listę kodów PRX w wersji 2012, gdzie

  • symbol PRX jest unikalnym identyfikatorem,
  • Sekcja pozwala określić miejsce wyświetlania skorowidza w menu Administrator / Skorowidze
  • Opis informacja do czego dany kod PRX jest przeznaczony
  • Pozycja określa czy dany skorowidz ma być wyświetlany w lewej (L) czy prawej (R) stronie menu Administrator / Skorowidze
  • SubMenu oznacznie na TAK powoduje, że dany kod PRX jest traktowany jako skorowidz pozycji SubMenu. W kolumnie pozycja należy ustawić wówczas literkę „S”
PRX Sekcja Opis Pozycja SubMenu
AMO Inne Amortyzacja R false
CD1 Definicja cech Cechy zamówienia R false
CD2 Definicja cech Dane firmy do wydruku R false
CD3 Definicja cech Cechy dokumentów poziom III R false
CEC Definicja cech Skorowidz cech R false
CKL Definicja cech Cechy klientów R false
CKO Definicja cech Cechy kontrahentów R false
CKS Definicja cech Data kontaktu R false
CPO Definicja cech Cechy pojazdów R false
CPW Definicja cech Cechy dokumentów przyjęć PW R false
CPZ Definicja cech Cechy dokumentów przyjęć PZ R false
CRE Definicja cech Cechy dokumentów reklamacyjnych R false
CRW Definicja cech Cechy dokumentów wydań RW R false
CTO Definicja cech Cechy towarów R false
CWZ Definicja cech Cechy dokumentów wydań WZ R false
CZP Definicja cech Cechy dokumentów zleceń przyjęć ZPZ R false
CZW Definicja cech Cechy dokumentów zleceń wydań ZWZ R false
DBS Systemowe Rozmiary okna DIALOGBOX S false
DDR Dokumenty Definicje rejestrów R false
DDZ Kartoteki Działy R false
DKO Dokumenty Komórki organizacyjne R false
DRK Dokumenty Rodzaj korespondencji R false
DSD Dokumenty Statusy dokumentów R false
DSP Dokumenty Ścieżki postępowania R false
DST Dokumenty Statusy dokumentów R false
DTD Dokumenty Typy dokumentów R false
DTY Dokumenty Rodzaj dokumentów R false
DZI Inne Działania R false
EAN Systemowe Rodzaje kodów kreskowych R false
EANG Systemowe Generowanie kodów kreskowych R false
EML Systemowe Szablony EMAIL R false
EXP Systemowe Format exportu raportów R false
FLG Inne Flagi R false
GOB Utrzymanie Ruchu Grupy obiektów L false
GOF Systemowe Lista Go Function S false
GTO Kartoteki Grupy towarowe R false
ISK Inne Stanowiska kosztów R false
IST Inne Stanowiska R false
ISZ Inne Szablony wiadomości email R false
JED Kartoteki Jednostki miary R false
K01 Zestawienia Typy kolumn L false
K02 Zestawienia Wyrównanie L false
K03 Zestawienia Kolor tła L false
K04 Zestawienia Sposoby filtrowania L false
K05 Zestawienia Funkcje agregujące L false
K06 Zestawienia Sposoby sortowania L false
KCP Kartoteki Cechy pracowników R false
KON Inne Kontakt dotyczy R false
KPT Kartoteki Parametry techniczne R false
KRA Kartoteki Kraje R false
KRK Kartoteki Rodzaje kontrahentów R false
KSK Kartoteki Status klienta R false
KST Kartoteki Status kwatery R false
M01 Inne Studio Magazyn WMS S true
M02 Inne Studio Narzędziownia S true
M03 Inne Studio Reklamacje S true
M04 Inne Studio CMMS S true
M05 Inne Studio HR S true
M06 Inne Wypożyczalnia odzieży S true
M07 Inne Pozycje submenu S true
M08 Inne Zarządzanie kontaktami S true
M09 Inne Pozycje submenu S true
M10 Inne Pozycje submenu S true
M11 Inne Pozycje submenu S true
MAG Magazyn Magazyny L false
MAK Kartoteki Makroregiony R false
MAM Utrzymanie Ruchu Magazyny L false
MAW Utrzymanie Ruchu Rodzaj awarii L false
MCY Utrzymanie Ruchu Czynności L false
MIA Inne Miasta R false
MIM Systemowe Typy plików graficznych R false
MKO Magazyn Kolumny L false
MLE Utrzymanie Ruchu Rodzaj legalizacji L false
MNU Systemowe Rodzaje menu R false
MPK Inne Komórki organizacyjne R false
MPR Utrzymanie Ruchu Rodzaj przeglądu L false
MRE Magazyn Regały magazynowe L false
MRM Utrzymanie Ruchu Rodzaje remontu L false
MSC Utrzymanie Ruchu Pracownicy – rodzaje specjalizacji L false
MSP Utrzymanie Ruchu Pracownicy – status L false
MST Systemowe Moduły startowe R false
MSY Utrzymanie Ruchu Pracownicy – system pracy L false
MUD Utrzymanie Ruchu Rodzaje badań UDT L false
MZA Utrzymanie Ruchu Pracownicy – zawód L false
MZE Utrzymanie Ruchu Pracownicy – zespoły L false
NOT Inne Powiadomienia R false
ODD Inne Oddziały R false
OPI Inne Opinie R false
PC1 Palety Cechy grupa 1 L false
PC2 Palety Cechy grupa 2 L false
PC3 Palety Cechy grupa 3 L false
PLA Inne Płatności R false
POZ Systemowe Pozycje na formularzu R false
PSK Magazyn Poziomy składowania L false
RAP Inne Raporty S false
RDD Reklamacje Decyzje dostawcy L false
RDI Pracownicy Rozliczenie – diety L false
RDS Reklamacje Decyzje serwisu L false
REG Kartoteki Regiony R false
REK Reklamacje Rodzaje reklamacji L false
RER Reklamacje Ścieżki reklamacji L false
RES Reklamacje Statusy reklamacji L false
RNA Narzędziownia Rodzaje narzędzi L false
RNP Reklamacje Skorowidz napraw L false
ROL Systemowe Role systemowe S false
RPO Reklamacje Powody reklamacji – dla klineta NRIDODN L false
RPR Reklamacje Priorytety L false
RPU Reklamacje Powody reklamacji – uniwersalny L false
RRE Reklamacje Rodzaje reklamacji L false
RSD Reklamacje Sposoby dostawy do dostawcy L false
RSO Reklamacje Sposoby odbioru od dostawcy L false
RUW Reklamacje Rodzaj usługi wewnętrznej L false
SDO Inne Sposoby dostawy R false
SIP Magazyn Strefy i pomieszczenia L false
SKA Kartoteki Status kandydata R false
SMS Systemowe Szablony SMS R false
SNA Narzędziownia Symbole narzędzi L false
SOD Inne Sposoby odbioru R false
SPD Inne Spedytorzy R false
SPR Kartoteki Status pracowników R false
SQL Systemowe Zdefiniowane źródła danych R false
SSK Magazyn Statusy miejsca składowania L false
STA Inne Statusy R false
STC Kartoteki Stan cywilny R false
TDZ Kartoteki Rodzaj działalności R false
TGW Reklamacje Typy gwarancji L false
TKA Kartoteki Typy kartotek R false
TOB Utrzymanie Ruchu Typy obiektów L false
TPO Kartoteki Typ pojazdu R false
TRA Systemowe Transakcje R false
TRE Reklamacje Typy reklamacji L false
TRU Systemowe Transakcje ulubione R false
USERS Systemowe Uprawnienia użytkowników R false
UST Inne Usterki R false
USZ Inne Uszkodzenia R false
VAT Inne Stawki VAT R false
WAL Inne Waluty R false
WOJ Kartoteki Województwa R false
WYD Inne Wydziały R false
WYP Reklamacje Wyposazenie L false
ZAL Systemowe Rodzaje załączników R false
ZAW Kartoteki Zawody R false
ZEN Systemowe Sekcje definicji widoków R false
ZES Inne Zestawienia S false
ZRO Zamówienia Rodzaj zamówienia R false
ZS1 Zamówienia Status zamówienia R false
ZS2 Zamówienia Status zamówienia – logistyka, rekrutacja R false
ZTY Zamówienia Typ zamówienia R false