Instalacja i konfiguracja

Instalacja i konfiguracja

WMS.net to doskonałe narzędzie dla firm zajmujących się logistyką i zarządzaniem magazynem. Dzięki funkcjom optymalizacyjnym i intuicyjnemu interfejsowi, aplikacja ta pozwala usprawnić procesy magazynowe i zwiększyć efektywność działania.

Instalacja i konfiguracja oprogramowania Studio WMS.net firmy SoftwareStudio

Studio WMS.net to innowacyjne oprogramowanie stworzone przez firmę SoftwareStudio, które przeznaczone jest do zarządzania magazynem. System ten oferuje zaawansowane funkcje, które umożliwiają optymalizację procesów logistycznych oraz zwiększenie efektywności działania magazynu.

Instalacja

Przed rozpoczęciem instalacji oprogramowania Studio WMS.net należy upewnić się, że spełnione są wymagania systemowe. Aplikacja działa na systemach operacyjnych Windows i jest kompatybilna z różnymi bazami danych, takimi jak Microsoft SQL Server czy Oracle. Ponadto, konieczne jest posiadanie zainstalowanego .NET Framework wersji 4.5 lub wyższej.

Po spełnieniu wymagań systemowych, można przystąpić do instalacji. W celu uruchomienia instalatora, należy pobrać plik instalacyjny ze strony internetowej firmy SoftwareStudio. Po uruchomieniu instalatora, należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Konfiguracja

Po zakończeniu instalacji oprogramowania Studio WMS.net, konieczne jest przeprowadzenie konfiguracji systemu. W celu skonfigurowania aplikacji, należy uruchomić program, a następnie wybrać opcję „Konfiguracja” z menu głównego.

W oknie konfiguracji należy podać dane dostępowe do bazy danych, w której będą przechowywane informacje o magazynie. Należy podać nazwę serwera oraz dane uwierzytelniające, takie jak nazwa użytkownika i hasło. Po wprowadzeniu odpowiednich danych, należy kliknąć przycisk „Zapisz” w celu zatwierdzenia konfiguracji.

Po skonfigurowaniu bazy danych, należy przeprowadzić konfigurację samego magazynu. Studio WMS.net umożliwia definiowanie stref, regałów i produktów. W celu skonfigurowania magazynu, należy wybrać odpowiednie opcje z menu głównego aplikacji.

Po zakończeniu konfiguracji magazynu, można rozpocząć korzystanie z oprogramowania Studio WMS.net. System ten oferuje wiele funkcjonalności, takich jak zarządzanie zamówieniami, kontrola stanów magazynowych, generowanie raportów, a także integrację z innymi systemami, takimi jak sklepy internetowe czy systemy CRM.

Aplikacja Framework to standardowa Windows instalowana na stacji roboczej, można wykorzystać do tego celu instalację metodą Microsoft ClickOnce.

Instalacja i konfiguracja programu magazynowego: korzyści z kolokacji

Instalacja i konfiguracja programu magazynowego to kluczowe kroki w wprowadzaniu efektywnego systemu zarządzania magazynem. W dzisiejszych czasach, wiele firm decyduje się na skorzystanie z kolokacji jako rozwiązania dla swojej infrastruktury IT. Kolokacja to usługa polegająca na wynajęciu fizycznego miejsca w serwerowni, gdzie można przechowywać serwery i inne urządzenia, a następnie korzystać z dostępu do energii elektrycznej, klimatyzacji i połączenia internetowego.

Czym jest kolokacja?

Kolokacja jest jedną z najstarszych i najprostszych form usług w chmurze. Polega na przeniesieniu infrastruktury IT do profesjonalnej serwerowni, gdzie zapewniane są odpowiednie warunki do przechowywania i działania sprzętu. Firma wynajmuje fizyczne miejsce w serwerowni, gdzie może umieścić swoje serwery, urządzenia sieciowe i inne elementy infrastruktury IT.

Usługa kolokacji oferuje wiele korzyści dla firm, które nie chcą budować i utrzymywać własnej infrastruktury IT. Zamiast inwestować w budowę własnej serwerowni i ponosić koszty związane z utrzymaniem takiej infrastruktury, można skorzystać z gotowego środowiska w serwerowni, które spełnia wysokie standardy bezpieczeństwa i niezawodności.

Kolokacja a program magazynowy

Kolokacja może być idealnym rozwiązaniem dla firm, które planują zainstalować i skonfigurować program magazynowy. Oferuje ona nie tylko fizyczne miejsce do przechowywania serwerów, ale także dostęp do niezbędnych zasobów, takich jak energia elektryczna, klimatyzacja i połączenie internetowe.

Dzięki kolokacji, firma może zainstalować program magazynowy na swoich serwerach w profesjonalnej serwerowni. Jest to korzystne rozwiązanie, ponieważ serwerownie często zapewniają lepsze zabezpieczenia i niezawodność w porównaniu do lokalnych infrastruktur. Ponadto, serwerownie oferują skalowalność i elastyczność, umożliwiając dostosowanie zasobów w zależności od potrzeb firmy.

Korzyści z kolokacji dla programu magazynowego

Wybierając kolokację do instalacji i konfiguracji programu magazynowego, firma może cieszyć się wieloma korzyściami, takimi jak:

1. Wysoka dostępność

Profesjonalne serwerownie zapewniają niezawodność i wysoką dostępność usług. Dzięki temu program magazynowy będzie działał nieprzerwanie, co jest kluczowe dla efektywności operacji magazynowych.

2. Bezpieczeństwo danych

Serwerownie mają zaawansowane zabezpieczenia, takie jak monitoring, systemy kontroli dostępu i redundancję sprzętową. To zapewnia ochronę danych magazynowych przed utratą i dostęp tylko dla uprawnionych osób.

3. Skalowalność

Kolokacja umożliwia łatwe skalowanie infrastruktury w miarę rozwoju firmy. Można dodawać nowe serwery i zasoby w zależności od potrzeb programu magazynowego, zapewniając elastyczność i efektywne wykorzystanie zasobów.

4. Oszczędność czasu i kosztów

Wykorzystanie usługi kolokacji pozwala firmie zaoszczędzić czas i koszty związane z budową i utrzymaniem własnej infrastruktury. Nie trzeba inwestować w sprzęt, zabezpieczenia i utrzymanie serwerowni, co przekłada się na oszczędności finansowe.

Aby program przy każdym uruchomieniu sprawdzał czy opublikowana została nowsza wersja programu. Jeżeli w miejscu instalacji znajdzie się aktualizacja oprogramowania to Framework poprosi o zgodę na zainstalowanie nowej wersji programu.

program framwork

WMS

Program do pracy wymaga:

  • Pliku uruchomieniowego SoftwareStudioFramework.exe
  • Pliku konfiguracyjnego SwSFrmk.xml
  • Plików z ikonami w folderach

Ponadto wymagane są:

  • Dostęp do WebService za pomocą którego zostanie wykonana autentykacja użytkownika i odczytana struktura MENU;
  • Dostęp do witryny platformy StudioSystem

Powyższe wynikają z konfiguracji pliku konfiguracyjnego SwSFrmk.xml, gdzie:

  • Parametr SS_witryna odpowiada za wskazanie miejsca platformy StudioSystem zawierającej transakcje do uruchomienia np. <add key=”SS_witryna” value=”http://studiosystem.demo.softwarestudio.com.pl/”/>
  • Parametr SS_WebService określający miejsce skąd mają być pobrane dane dotyczące struktury MENU np. <add key=”SS_WebService” value=”http://studiosystem.demo.softwarestudio.com.pl/App_WebService/”/>

Plik konfiguracyjny  SwSFrmk.xml

Przykładowa konfiguracja pliku SwSFrmk.xml

<?xml version=”1.0″?>
<configuration>
<appSettings>
<clear/>
<add key=”SS_witryna” value=”http://studiosystem.demo.softwarestudio.com.pl/”/>
<add key=”SS_WebService” value=”http://studiosystem.demo.softwarestudio.com.pl/App_WebService/”/>
<add key=”WebUser” value=”uzytkownik”/>
<add key=”WebPass” value=”haslo”/>
<add key=”WebDomain” value=”WORK”/>
<add key=”SS_licencja” value=”1018-1102-WMS”/>
<add key=”SS_users” value=”25″/>
<add key=”SS_maintenance” value=”2012-10″/>
<add key=”SS_Rola” value=”SuperVisor”/>
<add key=”SS_RolaSys” value=”SuperVisor”/>
</appSettings>
</configuration>

Struktura MENU odczytywane jest dla użytkownika z tabeli _menu wg przypisanej roli.

Uruchamianie aplikacji z wyborem roli

Jeżeli użytkownik ma pracować a trybie DEMO lub jako SuperVisor wówczas przed uruchomieniem aplikacji i załadowaniem właściwego menu wyświetlane jest okno z pytaniem o rolę w jakiej chce pracować użytkownik.

Okno z pytaniem pojawia się, gdy w pliku konfiguracyjnym SwSFrmk.xml znajdują się zapisy:

<add key=”SS_Rola” value=”SuperVisor”/>
<add key=”SS_RolaSys” value=”SuperVisor”/>

framework wybór roli

 

 Wybranie roli z listy dostępnych spowoduje, że program odczyta konfigurację menu dla danej roli, w dolnym pasku aplikacji zostanie wyświetlona informacja jaka rola została uruchomiona.

framework wybór roli CRM

Strony www mają być dostępne dla wszystkich. Jednak nie każdy powinien mieć takie same uprawnienia.

Instalacja i konfiguracja programu magazynowego

Korzystanie z programu magazynowego, takiego jak Studio WMS.net od SoftwareStudio, to kluczowy element zarządzania magazynem. W tym artykule omówimy proces instalacji i konfiguracji tego oprogramowania oraz jakie korzyści można osiągnąć dzięki zastosowaniu kolokacji.

Przed rozpoczęciem korzystania z programu magazynowego, niezbędne jest przeprowadzenie instalacji i konfiguracji. Ten krok pozwala dostosować oprogramowanie do indywidualnych potrzeb i wymagań firmy, co ma kluczowe znaczenie dla skutecznego zarządzania magazynem.

Korzyści z kolokacji

Nasze oprogramowanie magazynowe, czyli Studio WMS.net, jest dostępne zarówno jako program do magazynu instalowany na lokalnym serwerze, jak i jako program magazynowy online. Wybór zależy od preferencji i potrzeb użytkownika.

Instalacja programu magazynowego ze skanerem lub wersja online nie jest skomplikowana. Po zainstalowaniu wystarczy przeprowadzić konfigurację dostosowaną do specyfiki magazynu. Program WMS jest intuicyjny w obsłudze, dzięki czemu proces konfiguracji jest szybki i efektywny.

Teraz przyjrzyjmy się korzyściom z kolokacji. Kolokacja polega na umieszczeniu serwera programu magazynowego w centrum danych z profesjonalną infrastrukturą. Dzięki temu użytkownicy programu magazynowego WMS mogą cieszyć się wydajnością i niezawodnością systemu.

Korzystanie z programu magazynowego online, czyli z wersji hostowanej na serwerze w centrum danych, eliminuje potrzebę utrzymania własnej infrastruktury IT. To oszczędność czasu i zasobów, które można wykorzystać na rozwijanie własnego biznesu.

Ponadto, system magazynowy WMS dostępny online zapewnia elastyczność i dostępność z dowolnego miejsca, co ułatwia zarządzanie magazynem, zwłaszcza w przypadku magazynów wysokiego składowania. Dzięki WMS Android, można korzystać z systemu na urządzeniach mobilnych, co jest wygodne w procesach komisjonowania.

Podsumowując, instalacja i konfiguracja programu magazynowego WMS stanowi kluczowy krok w efektywnym zarządzaniu magazynem. Wybór kolokacji może przynieść dodatkowe korzyści, takie jak oszczędność czasu i kosztów infrastruktury IT. Dlatego warto rozważyć tę opcję przy wdrożeniu systemu zarządzania magazynem.

Program magazynowy instalacja i konfiguracja

3PL program magazynowy online

Kolokacja to jedna z najstarszych i najprostszych form usług w chmurze. Polega na wynajęciu fizycznego miejsca w serwerowni, gdzie można przechowywać serwery i inne urządzenia, a następnie skorzystać z dostępu do energii elektrycznej, klimatyzacji i połączenia internetowego. Jest to popularne rozwiązanie dla firm, które nie chcą budować i utrzymywać własnej infrastruktury IT.

Przez wiele lat współpracowaliśmy z najbardziej wydajnymi magazynami 3PL (Third Party Logistics) i zdobyliśmy bogate doświadczenie w zarządzaniu magazynami. Nasz zespół jest zaangażowany w tworzenie technologii i rozwiązań opartych na najlepszych praktykach logistycznych. Nasze oprogramowanie WMS.net jest wiodącą platformą WMS (Warehouse Management System) opartą na chmurze. Ułatwia zarządzanie zapasami, automatyzację rutynowych zadań i zapewnia klientom pełną widoczność w łańcuchu dostaw.

Dołącz do naszej sieci logistyków, którzy korzystają z oprogramowania 3PL do zarządzania systemem łańcucha dostaw. Dzięki naszemu rozwiązaniu będziesz mógł zoptymalizować swoje procesy magazynowe, zwiększyć efektywność i zadowolenie klientów. Zapewniamy wsparcie techniczne i dostęp do najnowszych funkcjonalności, dzięki czemu będziesz mógł skupić się na swoim biznesie, a my zajmiemy się technologią.

Usługi programistyczne
SoftwareStudio

Usługi programistyczne

Nasze indywidualne podejście do każdego klienta pozwala w pełni wykorzystać potencjał systemu WMS. Dzięki temu osiągniesz maksymalną efektywność oraz konkurencyjność na rynku. Niezależnie od specyfiki Twojego magazynu, nasze rozwiązania mogą dostosować się do Twoich wymagań i przyczynić się do osiągnięcia sukcesu Twojego przedsiębiorstwa.

Analiza przedwdrożeniowa programu WMS
SAdam

Analiza przedwdrożeniowa programu WMS

W celu przygotowania przedsiębiorstwa do wdrożenia systemów klasy WMS (Warehouse Managment System) najdogodniejszym sposobem jest analiza przedwdrożeniowa programu WMS. Usługa analizy przedwdrożeniowej polega na udokumentowaniu potrzeb użytkowników i wymagań od systemu który ma zostać wdrożony. Każde poważne przedsięwzięcie wymaga dobrego przygotowania, zaplanowania działań, dlatego przed wybraniem i wdrożeniem systemu informatycznego proponujemy wykonanie usługi analizy przedwdrożeniowej.

Firma informatyczna
SoftwareStudio

Firma informatyczna

W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym, firma informatyczna SoftwareStudio zdaje sobie sprawę, że największą siłą firmy są jej ludzie. To właśnie dzięki zaangażowaniu, wiedzy i kreatywności pracowników firma utrzymuje się na rynku oraz osiąga sukcesy w zdobywaniu nowych obszarów.

Instalacja i konfiguracja

Studio WMS.net to innowacyjne oprogramowanie stworzone przez firmę SoftwareStudio, które przeznaczone jest do zarządzania magazynem. System ten oferuje zaawansowane funkcje, które umożliwiają optymalizację procesów logistycznych oraz zwiększenie efektywności działania magazynu.
DEMO

x_kalendarz.aspx

Wyświetlanie danych w kalendarzu, dopisywanie i edycja zdarzeń.           PROGRAM MAGAZYNOWY div_grid.aspxTransakcja role_sys div_grid.aspx jest przydatnym narzędziem w systemach magazynowych, pozwalającym na tworzenie prostych widoków tabeli i prezentowanie danych w czytelny

x_grid_skorowidze.aspx

Baza danych StudioSystem jest rozbudowana, dla wygody serwisanta systemu program udostępnia w module ADMINISTRATOR opcję wyświetlania dokumentacji opisującej bazę danych, tabele, kolumny widoki itp. na podstawie zapisanej charakterystyki. W celu prezentacji tych informacji i nawigacji

adm_licznik.aspx
SAdam

adm_licznik.aspx

W ramach programu magazynowego Studio WMS.net istnieje istotna transakcja o nazwie „adm_licznik.aspx,” która ma kluczowe znaczenie dla przeglądania, edycji oraz dodawania stanów liczników związanych z dokumentami i kartotekami.

Logowanie

Logowanie

W dzisiejszych czasach, kiedy bezpieczeństwo danych i dostępu do systemów jest niezwykle istotne, logowanie i autentykacja stanowią kluczowe elementy każ...
Instalacja i konfiguracja

Instalacja i konfiguracja

WMS.net to doskonałe narzędzie dla firm zajmujących się logistyką i zarządzaniem magazynem. Dzięki funkcjom optymalizacyjnym i intuicyjnemu interfejsowi, aplika...
Menu aplikacji

Menu aplikacji

Oto historia Marcina, który pracował jako magazynier w jednym z największych magazynów w mieście. Był odpowiedzialny za przepływ towarów i utrzymanie porządk...
Ikony

Ikony

Była sobie Anna, młoda i ambitna menedżerka magazynu, która właśnie dostała awans na stanowisko kierownicze. Jej pierwszym zadaniem było wdrożenie nowego p...
Sposób wyświetlania

Sposób wyświetlania

W dzisiejszych czasach, ze względu na różnorodność urządzeń, na których użytkownicy korzystają z internetu, ważne jest, aby strony internetowe i aplikacj...
WebService

WebService

WebService jest technologią, która umożliwia komunikację i wymianę danych między różnymi aplikacjami i systemami. Stanowi ważny element architektury oprogram...
Indeks

Indeks

Oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online to prawdziwy game-changer. Przede wszystkim, pozwala na zdalne zarządzanie zapasami. Co więcej, uła...
Alfabetycznie

Alfabetycznie

Wraz z dynamicznym rozwojem branży e-commerce, efektywne oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online staje się niezwykle istotne dla fir...
Spis Magazyn WMS.net

Spis Magazyn WMS.net

WMS.net pozwala na obsługę różnych rodzajów magazynów, takich jak magazyny wysokiego składowania, magazyny z automatycznym systemem sortowania, magazy...
Programy magazynowe

Programy magazynowe

Programy magazynowe, wykorzystując najnowszą technologię, są niezbędnym narzędziem dla operatorów logistycznych. Dzięki nim można obniżyć koszty, poprawić o...
CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS to skrót od anglojęzycznego terminu Computerized Maintenance Management System, czyli Komputerowy System Zarządzania Utrzymaniem Ruchu. Systemy te...
Kartoteki

Kartoteki

Niniejszy program obsługujący CMMS sekcję kartoteki zapewnia pełną funkcjonalność obsługi danych dotyczących obiektów, pracowników, kontrahentów, lokalizacji...
Kartoteki obiektów

Kartoteki obiektów

Menu CMMS (Computerized Maintenance Management System) umożliwia wyświetlanie i zarządzanie kartotekami obiektów w Twojej firmie. Dzięki temu menu będz...
Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników w programach magazynowych oraz CMMS Utrzymanie Ruchu są nie tylko miejscem gromadzenia danych personalnych, ale również stanowią pods...
Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów w programie magazynowym WMS.net to niezbędne narzędzie dla każdej firmy, która dba o efektywność i profesjonalizm w zarządzaniu magazyn...
Lokalizacje obiektów

Lokalizacje obiektów

Studio WMS.net firmy SoftwareStudio to jedno z takich rozwiązań. WMS (Warehouse Management System) to program komputerowy, który wspomaga zarządzanie mag...