Licencjonowanie oprogramowania na zasadzie SaaS (Software-as-a-Service) w chmurze, dzierżawa oprogramowania działającego OnLine na serwerach w chmurze prywatnej  Data Center Beyond Poznań. programu Magazyn WMS.net.

W ramach licencji SaaS Magazyn WMS.net SoftwareStudio oferuje korzystanie z aplikacji zainstalowanych w chmurze (cloud) serwerów internetowych zlokalizowanych w nowoczesnym Data Center w Poznaniu (firma Beyond). Klient otrzymuje dostęp do aplikacji OnLine w systemie 24/7/365, nie musi kupować, instalować oraz dbać o infrastrukturę sprzętową i systemową, niższe koszty eksploatacji wynikają z faktu współdzielenia zasobów wielu użytkowników prywatnej chmury. program Studio Narzędziownia .net .net udostępniany w ramach tej licencji ma ograniczenia co do możliwości konfiguracji i personalizacji, doskonale sprawdza się w przypadku rozwiązań w miarę standardowych, gdzie użytkownik programu Magazyn WMS.net akceptuje logikę biznesową a zestaw dostępnych parametrów jest wystarczający w jego pracy. Licencjonowanie programu ;Magazyn WMS.net w ramach licencji Saas pozwala na znaczne ograniczenie kosztów wynikających ze standardowej licencji, zakup licencji i jej amortyzacja. Opłaty wnoszone za licencję oprogramowania dostępnego w chmurze są raz do roku z góry.

Z A L E T Y

  • Zakup licencji SaaS oprogramowania ;Magazyn WMS.net pozwala szybko uruchomić i wdrożyć rozwiązanie.
  • Zakup licencji SaaS oprogramowania Magazyn WMS.net nie wymaga kosztownych nakładów związanych z zakupem sprzętu i oprogramowania, dostępu do internetu.
  • Zakup licencji SaaS oprogramowania Magazyn WMS.net obniża koszty utrzymania aplikacji, dzięki przeniesieniu obowiązków administracji i bezpieczeństwa serwera do specjalistycznej firmy oferującej zasoby w chmurze (wiele fizycznych maszyn połączonych w farmę serwerów).

O G R A N I C Z E N I A

  • Zakup licencji SaaS oprogramowania Magazyn WMS.net nie pozwala na jej zmianę na inny rodzaj licencji.
  • Zakup licencji SaaS oprogramowania Magazyn WMS.net nie pozwala na instalację oprogramowania na dedykowanym serwerze lub przeniesienie aplikacji na własny serwer.
  • Zakup licencji SaaS oprogramowania Magazyn WMS.net nie pozwala na modyfikację kodu źródłowego i głęboką personalizację.

Kolektor danych w magazynie

Administrator

Użytkownik z nadanymi uprawnieniami do zarządzania systemem magazynowym WMS.net nazywany jest administratorem. Jego uprawnienia dotyczą dedykowanego modułu programu magazynowego za pomocą którego Administrator ma dostęp do specjalnych funkcji oprogramowania.
Alfabetycznie

Alfabetycznie

Alfabetyczny spis artykułów udostępnianych w witrynie www.programmagazyn.pl
Programy magazynowe

Programy magazynowe

Lista witryn polecanych przez SoftwareStudio, zawierająca opisy, dokumentację i inne ciekawe informacje na temat rozwiązań dla gospodarki magazynowej, systemów WMS, programów dla firm logistycznych. Poniższa lista nie jest pełna i możecie  Pa...
CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS to skrót od Computerised Maintenance Management Systems, co można przetłumaczyć jako system komputerowego wsparcia zarządzania utrzymaniem ruchu. Systemy klasy CMMS to specjalistyczne oprogramowanie dedykowane zakładom produkcyjnym, w który...

Kartoteki

W programie obsługiwane są kartoteki: obiekty, pracownicy, kontrahenci, lokalizacje obiektów, lokalizacje magazynu.

Kartoteki obiektów

Menu KARTOTEKI / OBIEKTY wyświetla wszystkie obiekty, które do tej pory zostały zapisane w kartotece, umożliwia także edycję wcześniej wprowadzonych danych. Funkcje dostępne w kartotekach : DOPISZ, EDYCJA, PODGLĄD, DEFINICJE, LICZNIKI, DOKUMENTY, BADANIA ...

Kartoteki pracowników

Pozycja menu KARTOTEKI / PRACOWNICY wyświetla rejestr kartotek pracowników. W rejestrze dostępne są funkcje: DOPISZ, EDYCJA, PODGLĄD, DOKUMENTY, SPECJALIZACJE, UPRAWNIENIA, ZAŁĄCZNIKI, UWAGI. Polecenie DOPISZ pracownicy dopisz 300x204 program magazy...
Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów

Pozycja menu KARTOTEKI / KONTRAHENCI wyświetla submenu zawierająca rejestr DOSTAWCÓW, PRODUCENTÓW, SERWISÓW. W rejestrze dostępne są funkcję : DOPISZ, EDYCJA, KONTAKTY(tylko w rejestrze producenci), ZAŁĄCZNIKI, UWAGI. Wybór pozycji menu DOSTA...
Framework

Framework

Program wersja Framework przeznaczony jest do pracy w środowisku Windows z interfejsem przypominającym pakiet Office 2007/2010. Trudno sobie wyobrazić zarządzanie nowoczesnym magazynem wysokiego składowania bez wdrożonego programu do jego obsługi. Progra...

Administrator

Mianem użytkownika Administrator programu, określa się osobę lub osoby, które mają odpowiednie kompetencję do zarządzania ustawieniami i uprawnieniami związanymi z działaniem i wykorzystywaniem oprogramowania w firmie. Skorowidze Administrator ma dostęp do szeregu wybranych skorowidzy systemu, za pomocą których można sterować pracą programu. Użytkownicy programu Każda osoba, która chce korzystać z…
kalendarze menu

adm_kalendarz.aspx

Transakcja przeznaczona jest do zarządzania i konfiguracji kalendarzy w StudioSystem. Za pomocą tej transakcji ustawia się sposób zachowania kalendarzy wykorzystywanych przez transakcję: role_sys\x_kalendarz.aspx Z poziomu programu dostęp do transakcji jest z modułu KONFIGURACJA, opcja USTAWIENIA, KALENDARZE, LISTA KALENDARZY   Wyświetlona zostaje transakcja adm_kalendarz.aspx   Transakcja wyświetla listę zdefniowanych kalendarzy, pozwala ustawić…
adm_kalendarz_insert

adm_kalendarz_insert.aspx

Transakcja pozwala na dopisywanie lub edycję kalendarza, uruchamiana z poziomu transakcji adm_kalendarz.aspx   Pozwala na edycję parametrów dotyczących kalendarza i jego działania: KOD – 3 znakowy unikalny identyfikator kalendarza NAZWA kalendarza to dowolny tekst opisujący kalendarz WIDOK – wybór ze skorowidza metody pobierania danych z tabeli events, Events_prx – pobiera dane filtrując…
kalendarz kategorIe

adm_kalendarz_kategorie.aspx

Transakcja przeznaczona do definiowania listy kategorii występujących w zapisach w kalendarzu, stanowi rodzaj konfiguracji dedykowanego skorowidza. Uruchamia się z poziomu modułu KONFIGURACJA   Po uruchomieniu transakcji wyświetlona zostaje tabela pozwalająca na edycję, dopisywanie i usuwanie skorowidza kategorii kalendarza.   Dostępne są następujące parametry: AKTYWNE KALENDARZ – identyfikator kalendarza dla którego…
kalendarz zasoby

adm_kalendarz_zasoby.aspx

Kalendarz oprócz kategorii ma do wyboru tzw zasoby. Dostęp do transakcji następuje z poziomu modułu KONFIGURACJA   Po uruchomieniu transakcji wyświetlana jest tabela za pomocą której można edytować, dopisywać i usuwać pozycję ze skorowidza zasobów.   Dostępne są następujące parametry: AKTYWNE KALENDARZ NAZWA ZASOBU OPIS ZASOBU LOKALIZACJA ZASOBU KOLOR ZASOBU…
adm_liczniki

adm_licznik.aspx

Transakcja przeznaczona do przeglądania, edycji lub dopisywania stanów liczników dla dokumentów i kartotek. Dostęp do transakcji jest z poziomu modułu ADMINISTRATOR opcja NUMERACJA. Licznikiem w programach na platformie StudioSystem nazywa się zbiór identyfikatorów typów dokumentów i zapisanych numerów ostatnio wystawionego numeru w danym okresie.   Tabela liczników wypełnia się automatycznie…
adm_pliki

adm_pliki.aspx

Administrator ma z poziomu programu przeglądać listę zainstalowanych w folderze aplikacji list plików. Transakcja pozwalająca na przeglądanie listy plików nazwy się adm_pliki i dostępna jest z poziomu programu moduł ADMINISTRATOR.     Pliki są pogrupowane wg folderów w których się znajdują. Przeglądanie listy plików ograniczone jest zasadniczo do folderów plików…
adm_prx

adm_prx.aspx

Uniwersalność definiowania skorowidzy wymaga oznaczania za pomocą unikalnych kodów (PRX) pozycji, tak aby program „wiedział” jakie z bazy rekordy należą do określonego rodzaju skorowidza. Całe menu skorowidzy budowane jest dynamicznie na podstawie ustawień słownika kodów PRX. Do zarządzania listą kodów PRX przeznaczona jest transakcja adm_prx.aspx dostępna z poziomu modułu konfiguracji.…
adm_raporty

adm_raporty.aspx

Program pozwala na definiowanie i konfigurowanie raportów zainstalowanych na Microsoft SQL Reporting Services. Za pomocą transakcji adm_raporty.aspx dostępnej w module konfiguracji systemu istnieje możliwość zarządzania raportami poprzez dopisywanie, edycję ustawień i usuwanie raportów z listy na podstawie której dynamicznie budowane jest menu raportów dla użytkownika.     Zdefiniowanie raportów polega na…

Aplikacje magazynowe Magazynowe programy Magazyn WMS Magazyn Wysokiego Składowania Oprogramowanie do magazynu Oprogramowanie magazynowe Program do magazynu Program magazynowy Program Magazynowy WMS Programy SQL System magazynowy WMS