Sekcja Ustawienia umożliwia włączenie lub wyłączenie wybranego skorowidza w menu SKOROWIDZE oraz dopisanie nowych transakcji do systemu.

 

Definicje kodów PRX

Definicje kodów PRX

Lista kodów PRX stanowi bardzo ważny element działania platformy StudioSystem, gdyż na podstawie kodów PRX dzielone są poszczegółne funkcjonalności i skorowidze. Po wywołaniu definicje kodów PRX pojawi się lista skorowidzów dopisanych w systemie. ...
Transakcje

Transakcje

Transakcje stanowią elementy podstawowe z których zbudowana jest platforma StudioSystem. Za pomocą transakcji realizuje się określone zadania np. dopisywanie, przeglądania, raportowanie itp. Ponadto każdy element systemu w  tym konfiguracja też wykorzys...
Kalendarze

Kalendarze

Rozwiązania działające w oparciu o StudioSystem firmy SoftwareStudio pozwalają na definiowanie kalendarzy i korzystanie z nich poprzez przeglądarkę internetową. Dane do kalendarza mogą być wpisywane przez użytkownika lub automatycznie za pomocą transakcji...
Systemowe SubMenu

Systemowe SubMenu

Wyświetla listę zdefiniowanych submenu systemowych, wykorzystywanych do nawigacji po specjalnych transakcjach i konfiguracji oprogramowania.   Do wyświetlania listy wykorzystywana jest systemowa konfiguracja role_sys/x_grid.aspx?refno=SQL_MENU_SYS która poz...
Drzewka

Drzewka

W programie moduł Konfiguracja pozwala definiować i zarządzać funkcjonalnością tzw "drzewka" (tree), czyli nawigacją za pomocą hierarchicznych struktur. Po wybraniu tej opcji wyświetlane jest submenu wyświetlające listę zdefiniowanych rodzajów "drzewek", p...
Import z Excel'a (plik XLS)

Import z Excel'a (plik XLS)

Moduł konfiguracji programu StudioSystem posiada funkcjonalność pozwalającą na ustawienie parametrów do uniwersalnego importu danych do bazy SQL z plików w formacie XLS (Microsoft Excel).     Schematy importu danych Import realiz...
Funkcja $DPCEC

Funkcja $DPCEC

Importując dane z arkusza excel'a do bazy SQL możemy wykorzystać specjalną funkcjonalność programu pozwalającą na dopisywanie rekordów do tabeli dpcec na podstawie kolumn tabeli XLS.   Funkcja wymaga wpisania następujących informacji: KOLUMNA SQL - kod ...