x_skorowidze.aspx

x_skorowidze.aspx

Strona x_skorowidze.aspx umożliwia zarządzanie słownikami wykorzystywanymi w platformie StudioSystem. Użytkownik może tutaj edytować i dopisywać pozycje słownikowe. Każdy rodzaj słownika ma przypisany unikalny identyfikator PRX.

Uniwersalna transakcja w programie magazynowym StudioSystem

W programach magazynowych, takich jak Studio WMS.net, oprogramowanie magazynowe odgrywa kluczową rolę w zarządzaniu danymi i procesami magazynowymi. Jednym z ważnych aspektów jest kontrola i edycja słowników, które są wykorzystywane w całym systemie. Dlatego też istnieje uniwersalna transakcja, która umożliwia dopisywanie i edycję pozycji słowników.

Ta transakcja jest niezwykle przydatna, ponieważ pozwala na utrzymanie spójności i dokładności danych w systemie. Program zapisuje pozycje słowników w specjalnej tabeli oznaczonej jako „x_skorowidze”. Każdy rodzaj słownika jest identyfikowany za pomocą unikalnego symbolu o nazwie PRX.

Kluczowym elementem tej transakcji jest również SEKCJA, która opisuje przynależność słownika do określonej sekcji. To pozwala na grupowanie i filtrowanie słowników według ich przeznaczenia. Dzięki temu administrator systemu może łatwo dostosowywać listę skorowidzy do konkretnych potrzeb. Nazwa sekcji staje się nagłówkiem dla danej grupy skorowidzy, co ułatwia organizację i nawigację w danych.

Ogólnie rzecz biorąc, uniwersalna transakcja do dopisywania i edycji pozycji słowników jest nieodzownym elementem oprogramowania magazynowego, zwłaszcza w systemach klasy WMS. Dzięki niej można skutecznie zarządzać danymi, zapewniając ich spójność i dostępność w całym systemie. To ważny krok w procesie wdrożenia WMS, zwłaszcza w magazynach wysokiego składowania, gdzie precyzyjne dane są kluczem do efektywnego zarządzania.

Edycja i Dopisywanie Pozycji Słownikowych

Strona x_skorowidze.aspx umożliwia zarządzanie słownikami wykorzystywanymi w platformie StudioSystem. Użytkownik może tutaj edytować i dopisywać pozycje słownikowe. Każdy rodzaj słownika ma przypisany unikalny identyfikator PRX.

Tworzenie Listy Rodzajów Słowników

Rodzaje słowników tworzone są na podstawie ustawień modułu KONFIGURACJA. To pozwala na dostosowanie słowników do specyficznych potrzeb użytkownika.

Definiowanie Kodów PRX dla Rodzajów Słowników

Program pozwala na definiowanie różnych kodów PRX. Każdy kod PRX odpowiada za inny rodzaj słownika, co pozwala na precyzyjne zarządzanie informacjami. Na przykład, kod PRX 'AMO’ odnosi się do sekcji 'Inne’ i opisuje 'Amortyzację’, podczas gdy kod PRX 'CD1′ dotyczy 'Definicji cech’ i odnosi się do 'Cech zamówienia’.

Zarządzanie Informacjami w Systemie

Ta strona jest kluczowa dla efektywnego zarządzania informacjami w całym systemie StudioSystem. Pozwala na łatwe modyfikacje i dostosowanie słowników, co jest niezbędne w dynamicznie zmieniającym się środowisku biznesowym.

Strona x_skorowidze.aspx – Zarządzanie Słownikami w StudioSystem

Uniwersalna transakcja pozwalająca na dopisywanie i edycję pozycji słowników wykorzystywanych w całej platformie StudioSystem. Program zapisuje pozycje słowników w tabeli x_skorowidze odróżniając poszczególne rodzaje słowników za pomocą identyfikatora PRX. Lista rodzajów słowników budowana jest w oparciu o ustawienia z poziomu modułu KONFIGURACJA

definicje kodów prx

Lista zdefiniowanych kodów PRX do wykorzystania jako rodzaje słowników:

PRXSekcjaOpis
AMOInneAmortyzacja
CD1Definicja cechCechy zamówienia
CD2Definicja cechDane firmy do wydruku
CD3Definicja cechCechy dokumentów poziom III
CECDefinicja cechSkorowidz cech
CELCRMCel działania
CKLDefinicja cechCechy klientów
CKODefinicja cechCechy kontrahentów
CKSDefinicja cechData kontaktu
CPODefinicja cechCechy pojazdów
CPRDefinicja cechCechy pracowników
CPWDefinicja cechCechy dokumentów przyjęć PW
CPZDefinicja cechCechy dokumentów przyjęć PZ
CREDefinicja cechCechy dokumentów reklamacyjnych
CRMDefinicja cechCechy zdarzenia CRM
CRWDefinicja cechCechy dokumentów wydań RW
CTODefinicja cechCechy towarów
CWZDefinicja cechCechy dokumentów wydań WZ
CZPDefinicja cechCechy dokumentów zleceń przyjęć ZPZ
CZWDefinicja cechCechy dokumentów zleceń wydań ZWZ
DDRDokumentyDefinicje rejestrów
DDZKartotekiDziały
DKODokumentyKomórki organizacyjne
DRKDokumentyRodzaj korespondencji
DSDDokumentyStatusy dokumentów
DSPDokumentyŚcieżki postępowania
DSTDokumentyStatusy dokumentów
DTDDokumentyTypy dokumentów
DTYDokumentyRodzaj dokumentów
DZICRMDziałania
EANSystemoweRodzaje kodów kreskowych
EANGSystemoweGenerowanie kodów kreskowych
EMLSystemoweSzablony EMAIL
EXPSystemoweFormat exportu raportów
FLGInneFlagi
GOBUtrzymanie RuchuGrupy obiektów
GTOKartoteki towaroweGrupy towarowe
ISKInneStanowiska kosztów
ISTCRMStanowiska
ISZInneSzablony wiadomości email
JEDKartoteki towaroweJednostki miary
K01ZestawieniaTypy kolumn
K02ZestawieniaWyrównanie
K03ZestawieniaKolor tła
K04ZestawieniaSposoby filtrowania
K05ZestawieniaFunkcje agregujące
K06ZestawieniaSposoby sortowania
KCPKartoteki pracownikówCechy pracowników
KONCRMKontakt dotyczy
KPTKartoteki towaroweParametry techniczne
KRAKartoteki kontrahentówKraje
KRKKartoteki kontrahentówRodzaje kontrahentów
KSKKartoteki kontrahentówStatus klienta
KSTKartoteki pracownikówStatus kwatery
KTLCRMKolor tła wiersza
KTOKartoteki towaroweCechy towarów
MAGMagazynMagazyny
MAKKartoteki kontrahentówMakroregiony
MAMUtrzymanie RuchuMagazyny
MAWUtrzymanie RuchuRodzaj awarii
MCYUtrzymanie RuchuCzynności
MIAInneMiasta
MIMSystemoweTypy plików graficznych
MKOMagazynKolumny
MLEUtrzymanie RuchuRodzaj legalizacji
MNUSystemoweRodzaje menu
MPAMagazynTypy palet
MPKCRMKomórki organizacyjne
MPRUtrzymanie RuchuRodzaj przeglądu
MREMagazynRegały magazynowe
MRMUtrzymanie RuchuRodzaje remontu
MSCUtrzymanie RuchuPracownicy – rodzaje specjalizacji
MSKMagazynMiejsca składowania
MSPUtrzymanie RuchuPracownicy – status
MSTSystemoweModuły startowe
MSYUtrzymanie RuchuPracownicy – system pracy
MUDUtrzymanie RuchuRodzaje badań UDT
MWYMagazynMetody wydania
MZAUtrzymanie RuchuPracownicy – zawód
MZEUtrzymanie RuchuPracownicy – zespoły
NOTInnePowiadomienia
ODDInneOddziały
OPIInneOpinie
PC1PaletyCechy grupa 1
PC2PaletyCechy grupa 2
PC3PaletyCechy grupa 3
PLAInnePłatności
POZSystemowePozycje na formularzu
PSKMagazynPoziomy składowania
RDDReklamacjeDecyzje dostawcy
RDIPracownicyRozliczenie – diety
RDSReklamacjeDecyzje serwisu
REGKartoteki kontrahentówRegiony
REKReklamacjeRodzaje reklamacji
RERReklamacjeŚcieżki reklamacji
RESReklamacjeStatusy reklamacji
RKOMagazynKategorie kosztów
RNANarzędziowniaRodzaje narzędzi
RNPReklamacjeSkorowidz napraw
RPOReklamacjePowody reklamacji – dla klienta NRIDODN

gdzie:

  • PRX – unikalny symbol jednoznacznie definiujący  rodzaj słownika
  • SEKCJA – opis sekcji do jakiej należy dany słownik, pozwala na grupowanie, filtrowanie słowników wg określonego przeznaczenia. Na podstawie przypisanej sekcji budowane jest submenu administratora z dostępem do list skorowidzy, sama zaś nazwa sekcji jest umieszczana jako nagłówek danej grupy skorowidzy.
definicje kodów prx ean

Uruchomienie

Wywołanie transakcji wymaga podania ścieżki i jej nazwy oraz parametru wskazującego jaki rodzaj słownika chcemy edytować. Przykładowo:

  • role_adm/x_skorowidze.aspx?prx=EAN

wyświetli skorowidz dla definiowania rodzajów kodów kreskowych

  • role_adm/x_skorowidze.aspx?prx=DDR&rola=DOK&dopisz=0&edycja=1&usun=0

wyświetli skorowidz rejestrów dokumentów bez prawa dopisywania nowych i usuwania, ale z możliwością dokonywania zmian w kolumnach. Pozycje są odfiltrowane dla roli DOK, nie można jej zmienić.

Parametry

PRX

Transakcja wymaga podania parametru PRX określającego jaki rodzaj słownika ma zostać pobrany do edycji.

ROLA

Opcjonalnie można podać parametr rola, który automatycznie pozwala ograniczyć pozycję słownika do tych przypisanej do danej roli. Przykład

  • role_adm/x_skorowidze.aspx?prx=EAN&rola=WMS

EDYCJA

Opcjonalny parametr pozwalający na określenie czy dane w tabeli słownika można zmieniać – edytować. Jest to wartość domyślna, ale wywołując transakcję z parametrem edycja=0 zmieniamy sposób działania wyłączając możliwość wprowadzania zmian w słowniku – użytkownik może dane przeglądać i ewentualnie dopisywać nowe pozycje słownika.

DOPISZ

Opcjonalny parametr pozwalający na określenie czy do tabeli słownika można dopisywać nowe pozycje. Jest to wartość domyślna, ale wywołując transakcję z parametrem dopisz=0 zmieniamy sposób działania wyłączając możliwość dopisywania nowych pozycji do słownika – użytkownik może dane przeglądać i ewentualnie edytować istniejące pozycje słownika.

USUN

Opcjonalny parametr pozwalający na określenie czy pozycje ze słownika można usuwać. Jest to wartość domyślna, ale wywołując transakcję z parametrem usun=0 zmieniamy sposób działania wyłączając możliwość usuwania (kasowania) pozycji ze  słownika – użytkownik może dane przeglądać i ewentualnie edytować lub dopisywać istniejące pozycje słownika.

Zastosowanie parametrów edycja=0&dopisz=0 spowodujemy, że transakcja wyświetli listę pozycji ze słownika, ale nie będzie możliwa edycja i dopisywanie nowych rekordów do skorowidza. Można dowolnie łączyć powyższe parametry.

Przykład zastosowania

Standardowym miejsce wykorzystania transakcji x_skorowidze.aspx jest moduł administratora opcja SKOROWIDZE, można jednak wywołać transakcję dla użytkownika z poziomu menu czy submenu.

Moduł Wieloodziałowość
basiap

Moduł Wieloodziałowość

W dobie globalizacji i dynamicznego rozwoju przedsiębiorstw, kluczowym aspektem efektywnego zarządzania jest umiejętność adaptacji do zmieniających się warunków rynkowych. W odpowiedzi na te wyzwania, firma SoftwareStudio, znana z dostarczania innowacyjnych rozwiązań w zakresie logistyki magazynowej, przedstawia swój nowy produkt: Moduł Wielooddziałowości, integralną część systemu Studio WMS.net.

Bezpieczeństwo - Uwierzytelnianie
SoftwareStudio

Bezpieczeństwo – Uwierzytelnianie

Procedury uwierzytelniania dwustronnego – Zakładamy, że użytkownik potrzebuje usług serwera. W procesie uwierzytelnienia dwustronnego (two-party authentication) uczestniczy klient i serwer. Uwierzytelnienie jednokierunkowe polega na sprawdzeniu tożsamości użytkownika. Nie jest sprawdzana tożsamość serwera. Polega na wysłaniu przez użytkownika żądania rejestracji, identyfikatora i hasła.  Uwierzytelnienie dwukierunkowe wymaga dodatkowo potwierdzenia tożsamości serwera, czyli musi on podać swoje hasło.

Aplikacja Etykiety Logistyczne kody kreskowe
Adam Potomski

Aplikacja Etykiety Logistyczne

Etykieta taka jest nośnikiem informacji w łańcuchu dostaw, w którym wszyscy uczestnicy (producent, przewoźnik, dystrybutor, detalista) porozumiewają się wspólnym językiem. To porozumiewanie się jest możliwe właśnie dzięki stosowaniu standardów globalnego systemu GS1.

x_skorowidze.aspx

W programach magazynowych, takich jak Studio WMS.net, oprogramowanie magazynowe odgrywa kluczową rolę w zarządzaniu danymi i procesami magazynowymi. Jednym z ważnych aspektów jest kontrola i edycja słowników, które są wykorzystywane w całym systemie. Dlatego też istnieje uniwersalna transakcja, która umożliwia dopisywanie i edycję pozycji słowników.
DEMO

Zlecenia przesunięcia

Niestandardowe oprogramowanie do zarządzania magazynem może przynieść wiele korzyści firmom, które muszą zarządzać swoimi zapasami i zamówieniami. To oprogramowanie może pomóc usprawnić proces zamawiania i zmniejszyć nakład pracy ręcznej, dostarczając jednocześnie cennych informacji na temat

Stany w lokalizacji
SAdam

Stany w lokalizacji

Internet zmienił sposób, w jaki prowadzimy biznesy, w tym także zarządzamy magazynami. Program magazynowy Studio WMS.net to narzędzie, które pomaga w skutecznym zarządzaniu stanami magazynowymi w wybranych miejscach składowania.

WMS_ZL_P
basiap

WMS_ZL_P

Transakcja oznaczona kodem WMS_ZL_P to ważna funkcjonalność programu magazynowego, umożliwiająca dokonywanie zmian lokalizacji całej palety. Proces ten jest prosty i intuicyjny, a przede wszystkim niezwykle przydatny w codziennych operacjach magazynowych.

adm_users.aspx

adm_users.aspx

Studio WMS.net to kompleksowy system magazynowy, który umożliwia firmom optymalizację procesów magazynowych. Jednym z kluczowych elementów tego oprogramowania jest...
adm_kalendarz_insert

adm_kalendarz_insert

W magazynach wysokiego składowania istnieje potrzeba efektywnego zarządzania kalendarzem, aby planować i monitorować różne wydarzenia oraz zadania. Aby u...
adm_kalendarz_kategorie.aspx

adm_kalendarz_kategorie.aspx

W ramach oprogramowania magazynowego Studio WMS.net, istnieje funkcja zwaną "Transakcje", a jedną z jej podtransakcji jest "role_adm: adm_kalendarz_kategorie.aspx". P...
adm_kalendarz_zasoby.aspx

adm_kalendarz_zasoby.aspx

Oprogramowanie magazynowe Studio WMS.net, stworzone przez SoftwareStudio, oferuje wiele funkcji, które ułatwiają zarządzanie magazynem. Jednym z istotnych asp...
adm_licznik.aspx

adm_licznik.aspx

W ramach programu magazynowego Studio WMS.net istnieje istotna transakcja o nazwie "adm_licznik.aspx," która ma kluczowe znaczenie dla przeglądania, e...
adm_pliki.aspx

adm_pliki.aspx

Pliki w programie są uporządkowane w folderach, co ułatwia organizację. Przeglądanie listy plików jest głównie ograniczone do folderów zawierających pliki gra...
adm_prx.aspx

adm_prx.aspx

Uniwersalność definiowania skorowidzów jest kluczowa. Oznacza się je unikalnymi kodami PRX. Dzięki temu, program rozpoznaje, które rekordy z bazy danyc...
adm_raporty.aspx

adm_raporty.aspx

Do zarządzania kodami PRX służy transakcja adm_prx.aspx. Jest ona dostępna w module konfiguracyjnym systemu. Pozwala to na efektywne administrowanie lis...
adm_x_zestawienia.aspx

adm_x_zestawienia.aspx

Jednym z kluczowych elementów systemu magazynowego jest możliwość wyświetlania danych z bazy danych. Jest to realizowane za pomocą standardowej tabeli z okr...
adm_x_zestawienia_funkcje.aspx

adm_x_zestawienia_funkcje.aspx

W systemie magazynowym Studio WMS.net, istnieje wiele przydatnych transakcji, które pomagają w konfiguracji różnych funkcji. Jedną z takich transakcji jest...
Indeks

Indeks

Oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online to prawdziwy game-changer. Przede wszystkim, pozwala na zdalne zarządzanie zapasami. Co więcej, uła...
Alfabetycznie

Alfabetycznie

Wraz z dynamicznym rozwojem branży e-commerce, efektywne oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online staje się niezwykle istotne dla fir...
Spis Magazyn WMS.net

Spis Magazyn WMS.net

WMS.net pozwala na obsługę różnych rodzajów magazynów, takich jak magazyny wysokiego składowania, magazyny z automatycznym systemem sortowania, magazy...
Programy magazynowe

Programy magazynowe

Programy magazynowe, wykorzystując najnowszą technologię, są niezbędnym narzędziem dla operatorów logistycznych. Dzięki nim można obniżyć koszty, poprawić o...
CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS to skrót od anglojęzycznego terminu Computerized Maintenance Management System, czyli Komputerowy System Zarządzania Utrzymaniem Ruchu. Systemy te...
Kartoteki

Kartoteki

Niniejszy program obsługujący CMMS sekcję kartoteki zapewnia pełną funkcjonalność obsługi danych dotyczących obiektów, pracowników, kontrahentów, lokalizacji...
Kartoteki obiektów

Kartoteki obiektów

Menu CMMS (Computerized Maintenance Management System) umożliwia wyświetlanie i zarządzanie kartotekami obiektów w Twojej firmie. Dzięki temu menu będz...
Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników w programach magazynowych oraz CMMS Utrzymanie Ruchu są nie tylko miejscem gromadzenia danych personalnych, ale również stanowią pods...
Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów w programie magazynowym WMS.net to niezbędne narzędzie dla każdej firmy, która dba o efektywność i profesjonalizm w zarządzaniu magazyn...
Lokalizacje obiektów

Lokalizacje obiektów

Studio WMS.net firmy SoftwareStudio to jedno z takich rozwiązań. WMS (Warehouse Management System) to program komputerowy, który wspomaga zarządzanie mag...