x_skorowidze.aspx

program magazynowy Skorowidze

SoftwareStudio x_skorowidze.aspx

WMS program magazynowy

Kiedyś w magazynie dominowały programy Windows CE, Windows Mobile. Jednak do 2017 roku postawiliśmy na magazyn z kolektorami Android. Dzisiaj to już nie nowoczesność, WMS Android oprogramowanie magazynowe to standard. Zarówno na kolektorach jak i tabletach czy wózkach widłowych.
Cechą charakterystyczną nowoczesnego oprogramowania magazynowego jest wykorzystywanie nowoczesnych technologii informatycznych. W szczególności rozwiązań internetowych do pracy OnLine, oraz mobilnych terminali mobilnych. Oferowane przez nas oprogramowanie magazynowe to zaawansowane technologicznie i rozbudowane funkcjonalnie oprogramowanie.

Uniwersalna transakcja pozwalająca na dopisywanie i edycję pozycji słowników wykorzystywanych w całej platformie StudioSystem. Program zapisuje pozycje słowników w tabeli x_skorowidze odróżniając poszczególne rodzaje słowników za pomocą identyfikatora PRX. Lista rodzajów słowników budowana jest w oparciu o ustawienia z poziomu modułu KONFIGURACJA

 

definicje kodów prx

 

Lista zdefiniowanych kodów PRX do wykorzystania jako rodzaje słowników:

 

PRX Sekcja Opis
AMO Inne Amortyzacja
CD1 Definicja cech Cechy zamówienia
CD2 Definicja cech Dane firmy do wydruku
CD3 Definicja cech Cechy dokumentów poziom III
CEC Definicja cech Skorowidz cech
CEL CRM Cel działania
CKL Definicja cech Cechy klientów
CKO Definicja cech Cechy kontrahentów
CKS Definicja cech Data kontaktu
CPO Definicja cech Cechy pojazdów
CPR Definicja cech Cechy pracowników
CPW Definicja cech Cechy dokumentów przyjęć PW
CPZ Definicja cech Cechy dokumentów przyjęć PZ
CRE Definicja cech Cechy dokumentów reklamacyjnych
CRM Definicja cech Cechy zdarzenia CRM
CRW Definicja cech Cechy dokumentów wydań RW
CTO Definicja cech Cechy towarów
CWZ Definicja cech Cechy dokumentów wydań WZ
CZP Definicja cech Cechy dokumentów zleceń przyjęć ZPZ
CZW Definicja cech Cechy dokumentów zleceń wydań ZWZ
DDR Dokumenty Definicje rejestrów
DDZ Kartoteki Działy
DKO Dokumenty Komórki organizacyjne
DRK Dokumenty Rodzaj korespondencji
DSD Dokumenty Statusy dokumentów
DSP Dokumenty Ścieżki postępowania
DST Dokumenty Statusy dokumentów
DTD Dokumenty Typy dokumentów
DTY Dokumenty Rodzaj dokumentów
DZI CRM Działania
EAN Systemowe Rodzaje kodów kreskowych
EANG Systemowe Generowanie kodów kreskowych
EML Systemowe Szablony EMAIL
EXP Systemowe Format exportu raportów
FLG Inne Flagi
GOB Utrzymanie Ruchu Grupy obiektów
GTO Kartoteki towarowe Grupy towarowe
ISK Inne Stanowiska kosztów
IST CRM Stanowiska
ISZ Inne Szablony wiadomości email
JED Kartoteki towarowe Jednostki miary
K01 Zestawienia Typy kolumn
K02 Zestawienia Wyrównanie
K03 Zestawienia Kolor tła
K04 Zestawienia Sposoby filtrowania
K05 Zestawienia Funkcje agregujące
K06 Zestawienia Sposoby sortowania
KCP Kartoteki pracowników Cechy pracowników
KON CRM Kontakt dotyczy
KPT Kartoteki towarowe Parametry techniczne
KRA Kartoteki kontrahentów Kraje
KRK Kartoteki kontrahentów Rodzaje kontrahentów
KSK Kartoteki kontrahentów Status klienta
KST Kartoteki pracowników Status kwatery
KTL CRM Kolor tła wiersza
KTO Kartoteki towarowe Cechy towarów
MAG Magazyn Magazyny
MAK Kartoteki kontrahentów Makroregiony
MAM Utrzymanie Ruchu Magazyny
MAW Utrzymanie Ruchu Rodzaj awarii
MCY Utrzymanie Ruchu Czynności
MIA Inne Miasta
MIM Systemowe Typy plików graficznych
MKO Magazyn Kolumny
MLE Utrzymanie Ruchu Rodzaj legalizacji
MNU Systemowe Rodzaje menu
MPA Magazyn Typy palet
MPK CRM Komórki organizacyjne
MPR Utrzymanie Ruchu Rodzaj przeglądu
MRE Magazyn Regały magazynowe
MRM Utrzymanie Ruchu Rodzaje remontu
MSC Utrzymanie Ruchu Pracownicy – rodzaje specjalizacji
MSK Magazyn Miejsca składowania
MSP Utrzymanie Ruchu Pracownicy – status
MST Systemowe Moduły startowe
MSY Utrzymanie Ruchu Pracownicy – system pracy
MUD Utrzymanie Ruchu Rodzaje badań UDT
MWY Magazyn Metody wydania
MZA Utrzymanie Ruchu Pracownicy – zawód
MZE Utrzymanie Ruchu Pracownicy – zespoły
NOT Inne Powiadomienia
ODD Inne Oddziały
OPI Inne Opinie
PC1 Palety Cechy grupa 1
PC2 Palety Cechy grupa 2
PC3 Palety Cechy grupa 3
PLA Inne Płatności
POZ Systemowe Pozycje na formularzu
PSK Magazyn Poziomy składowania
RDD Reklamacje Decyzje dostawcy
RDI Pracownicy Rozliczenie – diety
RDS Reklamacje Decyzje serwisu
REG Kartoteki kontrahentów Regiony
REK Reklamacje Rodzaje reklamacji
RER Reklamacje Ścieżki reklamacji
RES Reklamacje Statusy reklamacji
RKO Magazyn Kategorie kosztów
RNA Narzędziownia Rodzaje narzędzi
RNP Reklamacje Skorowidz napraw
RPO Reklamacje Powody reklamacji – dla klineta NRIDODN

gdzie:

  • PRX – unikalny symbol jednoznacznie definiujący  rodzaj słownika
  • SEKCJA – opis sekcji do jakiej należy dany słownik, pozwala na grupowanie, filtrowanie słowników wg określonego przeznaczenia. Na podstawie przypisanej sekcji budowane jest submenu administratora z dostępem do list skorowidzy, sama zaś nazwa sekcji jest umieszczana jako nagłówek danej grupy skorowidzy.

definicje kodów prx ean

 

Uruchomienie

Wywołanie transakcji wymaga podania ścieżki i jej nazwy oraz parametru wskazującego jaki rodzaj słownika chcemy edytować. Przykładowo:

  • role_adm/x_skorowidze.aspx?prx=EAN

wyświetli skorowidz dla definiowania rodzajów kodów kreskowych

  • role_adm/x_skorowidze.aspx?prx=DDR&rola=DOK&dopisz=0&edycja=1&usun=0

wyświetli skorowidz rejestrów dokumentów bez prawa dopisywania nowych i usuwania, ale z możliwością dokonywania zmian w kolumnach. Pozycje są odfiltrowane dla roli DOK, nie można jej zmienić.

 

Parametry

PRX

Transakcja wymaga podania parametru PRX określającego jaki rodzaj słownika ma zostać pobrany do edycji.

ROLA

Opcjonalnie można podać parametr rola, który automatycznie pozwala ograniczyć pozycję słownika do tych przypisanej do danej roli. Przykład

  • role_adm/x_skorowidze.aspx?prx=EAN&rola=WMS

EDYCJA

Opcjonalny parametr pozwalający na określenie czy dane w tabeli słownika można zmieniać – edytować. Jest to wartość domyślna, ale wywołując transakcję z parametrem edycja=0 zmieniamy sposób działania wyłączając możliwość wprowadzania zmian w słowniku – użytkownik może dane przeglądać i ewentualnie dopisywać nowe pozycje słownika.

DOPISZ

Opcjonalny parametr pozwalający na określenie czy do tabeli słownika można dopisywać nowe pozycje. Jest to wartość domyślna, ale wywołując transakcję z parametrem dopisz=0 zmieniamy sposób działania wyłączając możliwość dopisywania nowych pozycji do słownika – użytkownik może dane przeglądać i ewentualnie edytować istniejące pozycje słownika.

USUN

Opcjonalny parametr pozwalający na określenie czy pozycje ze słownika można usuwać. Jest to wartość domyślna, ale wywołując transakcję z parametrem usun=0 zmieniamy sposób działania wyłączając możliwość usuwania (kasowania) pozycji ze  słownika – użytkownik może dane przeglądać i ewentualnie edytować lub dopisywać istniejące pozycje słownika.

 

Zastosowanie parametrów edycja=0&dopisz=0 spowodujemy, że transakcja wyświetli listę pozycji ze słownika, ale nie będzie możliwa edycja i dopisywanie nowych rekordów do skorowidza. Można dowolnie łączyć powyższe parametry.

 

 

Przykład zastosowania

Standardowym miejsce wykorzystania transakcji x_skorowidze.aspx jest moduł administratora opcja SKOROWIDZE, można jednak wywołać transakcję dla użytkownika z poziomu menu czy submenu.

 

WMS demo

Oferta oprogramowania magazynowego to nie tylko opis na stronie.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu magazynowego WMS odpowiada Twoim potrzebom?
DEMO

Magazyn WMS.net

Paweł Tyszkiewicz

Certyfikat GS1 dla SoftwareStudio

SoftwareStudio stając przed nowymi wyzwaniami i chcąc oferować usługi na najwyższym poziomie nawiązała współpracę z organizacją GS1 Polska, będąca częścią międzynarodowej organizacji GS1.

nadawanie uprawnień w magazynie
SAdam

Uprawnienia per Użytkownik

Program StudioSystem oferuje rozbudowaną i konfigurowalną strukturę nadawania uprawnień poszczególnym użytkownikom systemu StudioSystem dla poszczególnych modułów (ról) zdefiniowanych i zainstalowanych.

System zarządzania magazynem SQL
SAdam

Programy SQL

Microsoft SQL Server (MS SQL) to system zarządzania bazą danych, wspierany i rozpowszechniany przez korporację Microsoft. Jest to główny produkt bazodanowy tej firmy, który charakteryzuje się tym, iż jako język zapytań używany jest przede wszystkim Transact-SQL, który stanowi rozwinięcie standardu ANSI/ISO. MS SQL Server jest platformą bazodanową typu klient-serwer. W stosunku do Microsoft Jet, który stosowany jest w programie MS Access, odznacza się lepszą wydajnością, niezawodnością i skalowalnością.

system WMS Niedobory inwentaryzacyjne
SAdam

Niedobory inwentaryzacyjne

W rejestrze wyświetlane są dokumenty niedoborów inwentaryzacyjnych wygenerowane w trakcie zamknięcia arkusza inwentaryzacyjnego.    

Joanna Ciebień

Kartoteki

W programie obsługiwane są CMMS sekcja kartoteki: obiekty, pracownicy, kontrahenci, lokalizacje obiektów, lokalizacje magazynu.

magazyn
SAdam

Magazyn

Sekcja magazyn przeznaczona jest do rejestracji zdarzeń związanych z obsługa magazynu. Z tego poziomu użytkownicy mają dostęp do transakcji związanych z przeglądaniem dokumentów magazynowych, rejestrowaniem przyjęć i wydań. Przyjęcie do magazynu System WMS pozwala na