program magazynowy funkcja WMS

SoftwareStudio Funkcja $DPCEC

WMS program magazynowy

WMS program magazynowy

Oprogramowanie WMS może być również wykorzystywane do monitorowania pracy personelu magazynu. Śledząc czas potrzebny do wykonania zadań, kierownicy magazynów mogą zidentyfikować obszary, w których można poprawić wydajność. Pomaga to zapewnić, że magazyn działa tak wydajnie, jak to tylko możliwe. Ponadto oprogramowanie WMS może służyć do śledzenia i monitorowania bezpieczeństwa i ochrony magazynu. Śledząc ruch personelu i towarów, kierownicy magazynów mogą zapewnić bezpieczeństwo magazynu i przestrzeganie wszystkich protokołów bezpieczeństwa.

Importując dane z arkusza excel’a do bazy SQL możemy wykorzystać specjalną funkcjonalność programu pozwalającą na dopisywanie rekordów do tabeli dpcec na podstawie kolumn tabeli XLS.

funkcja dpcec

 

Funkcja wymaga wpisania następujących informacji:

 • KOLUMNA SQL – kod cechy jaki ma zostać przypisany, musi być zgodny ze zdefiniowanym w słowniku cech (administrator programu, skorowidze cech). Przykładowo:
  skorowidz cech
 • WARTOŚĆ – wywołanie funkcji $DPCEC z parametrami
  • pierwszy oznacza nazwę kolumny definicji tablicy stanowiącą numer referencyjny dla cechy ujęty w nawias klamrowy, przykładowo będzie to [REFNO]. Może być to kolumna z wartością odczytywaną z pliku XLS jak i numer referencyjny generowany automatycznie za pomocą funkcji $REFNO
  • drugi parametr określa nazwę kolumny tablicy excela zawierającej dane do zapisania jako cechy. UWAGA: należy pamiętać o zasadach nazywania kolumn (nagłówki tabeli w pliku excel) tak aby nie zawierały one znaków spacji, polskich znaków diakrytycznych i innych znaków specjalnych w tym przejścia do nowej linii ENTER. Należy dopilnować aby kolumny do zaimportowania posiadały nagłówki znormalizowane. Należy więc użyć nazwy kod_pocztowy zamiast kod pocztowy, użyć miejscowosc zamiast miejscowość
 • TYP DANYCH – określenia w jakim formacie dane mają być zapisane
  • C – domyślna wartość opisowa cechy
  • B – wartość logiczna, domyślnie zapisane false, dopuszczalne wartości T, t, Tak,1
  • D – wartość typu data
  • N – wartość to liczba całkowita
  • F – wartość to dowolna liczba

 

Przykład 1

Importujemy dane z pliku excela zawierającego następujące kolumny:

 • REFNO – unikalny numer identyfikacyjny nadawany za pomocą funkcji $REFNO
 • BAZA – kolumna z tabeli XLS
 • DATA DODANIA – kolumna z tabeli XLS
 • BRANŻA – kolumna z tabeli XLS
 • EMAIL – kolumna z tabeli XLS
 • TELEFON – kolumna z tabeli XLS
 • STATUS – zapis jako cecha CD102 na podstawie wartości odczytanej z excela kolumna STATUS
 • JAKOŚĆ – zapis jako cecha CD103 na podstawie wartości odczytanej z excela kolumna JAKOSC
 • HOTELE – zapis jako cecha CD104 na podstawie wartości odczytanej z excela kolumna HOTELE

 

Funkcja $DPCEC

Oferta oprogramowania magazynowego to nie tylko opis na stronie.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu magazynowego WMS odpowiada Twoim potrzebom?
DEMO

Magazyn WMS.net

Bazy danych SQL server
SAdam

SQL Server

Ulepszenia bezpieczeństwa SQL Server został zaprojektowany tak, aby zapewnić najwyższy poziom zabezpieczeń danych firmy. Jest to realizowane z wykorzystaniem takich funkcji jak szyfrowanie danych z poziomu bazy. Bardziej bezpieczne ustawienia użytkownika, wzmocnienie polityki bezpieczeństwa, wielopoziomową kontrolę zezwoleń i ulepszony model zabezpieczeń.

Ważenie palet za pomocą wagi OHAUS
SAdam

Ważenie palet za pomocą wagi OHAUS

SoftwareStudio Sp. z o.o. wybiera z dostępnych na rynku urządzeń wspierających pracę magazynu najlepsze i sprawdzone rozwiązania, dlatego polecamy naszym klientom moduł do ważenia palet działający w oparciu o wagi firmy OHAUS. Na życzenie można wprowadzić integrację z innymi modelami wag, w tym celu prosimy o kontakt  działem handlowym.

system magazynowy Inwentaryzacje w realizacji
SAdam

Korzyści z wdrożenia systemu WMS

Wdrożenie systemu zarządzania magazynem (WMS) może przynieść wiele korzyści każdej firmie, która z niego korzysta. Systemy WMS zostały zaprojektowane, aby pomóc firmom w wydajniejszym zarządzaniu magazynami, co skutkuje zwiększoną wydajnością i oszczędnościami.

SAdam

Operacje magazynowe

Dopisanie operacji magazynowych skojarzonych z dokumentem, które będą miały wpływ na rozliczenie kosztów usług magazynowych. Dopisanie operacji magazynowych wymaga użycia przycisku OPERACJE MAGAZYNOWE. Po uruchomieniu funkcji pojawi się okno wprowadzania danych. W polu RODZAJ USŁUGI

program magazynowy Notatki
SAdam

Notatki

Wywołanie funkcji menu umożliwia podgląd dopisanych notatek do wybranego dokumentu oraz dopisanie nowych notatek – komentarzy. Aby do zaznaczonego, przez kliknięcie, dokumentu dopisać nową notatkę należy kliknąć na wiersz z komunikatem Kliknij aby dodać nowy

system WMS Dokumenty różnic
Joanna Ciebień

Dokumenty różnic

Rejestr dokumentów różnic generowanych przy zamknięciu zlecenia przyjęcia (zlecenia zamykane są w rejestrze  Zlecenia otwarte – składowanie). Domyślnie wyświetlane są dokumenty różnic z ostatnich 14 dni. W rejestrze aktywna jest funkcja podglądu  – polecenie PODGLĄD.