Informatyka w przemyśle

Rozwój technologii elektronicznej i informatyki przyspiesza i stwarza nowe możliwości w przemyśle. Wzrost niezawodności urządzeń komputerowych sprawia, że coraz częściej wykorzystuje się środki informatyczne w różnych dziedzinach przemysłu.

Informatyka w przemyśle

Nowoczesne rozwiązania informatyczne w zakładach przemysłowych

Rosnący rozwój technologii informatycznych stwarza nowe perspektywy dla przemysłu. Informatyka w przemyśle to nie tylko przyszłość, to już teraźniejszość, która wymaga ciągłego dostosowywania się i inwestowania w nowoczesne rozwiązania.

Nowoczesne rozwiązania informatyczne przyciągają uwagę technologów pracujących w zakładach przemysłowych. Dają one możliwość stosowania technologii komputerowej w procesach regulacji i sterowania. Jednakże, aby spełnić rosnące wymagania procesów technologicznych, konieczne jest ciągłe poszukiwanie nowych rozwiązań zarówno sprzętowych, jak i programowych.

W praktyce oznacza to, że przemysł musi opracowywać nowe metody lub doskonalić już istniejące, aby efektywnie wykorzystać rozwijające się technologie informatyczne. Warto inwestować w nowoczesne rozwiązania, które umożliwiają optymalizację procesów przemysłowych i dostosowanie ich do zmieniających się potrzeb rynku. Dzięki temu można osiągnąć większą wydajność i konkurencyjność na rynku.

Informatyka w przemyśle

W dzisiejszych czasach nowoczesne rozwiązania informatyczne odgrywają kluczową rolę w przemyśle, przyciągając uwagę technologów zakładów przemysłowych. Stosowanie techniki komputerowej w procesach regulacji i sterowania jest nieodzowne, a to z kolei skłania do poszukiwania nowych, efektywnych rozwiązań sprzętowych i programowych.

Nowoczesne rozwiązania informatyczne w przemyśle

Nowoczesne rozwiązania informatyczne zachęcają technologów zakładów przemysłowych do stosowania techniki komputerowej w procesach regulacji i sterowania, wymusza to szukanie nowych rozwiązań sprzętowych i programowych, które by, w zadowalający sposób, wykorzystały rozwój technologii. Innymi słowy coraz większe wymagania, stawiane przez procesy technologiczne, wymagają opracowywania nowych rozwiązań lub optymalizacji już istniejących.

W praktyce oznacza to, że rozwijające się technologie stawiają coraz większe wyzwania przed procesami technologicznymi. Wymaga to ciągłego opracowywania nowych rozwiązań lub optymalizacji istniejących, aby sprostać rosnącym potrzebom.

Jednym z kluczowych problemów, który pojawił się wraz z rozwojem technologii, jest wydajność systemów przerwań. Oryginalnie, ich zadaniem było przyjmowanie i sterowanie obsługą zdarzeń obiektowych. Jednakże w miarę pojawiania się coraz większej liczby zdarzeń, znanej jako „lawina zdarzeń”, system przerwań stał się niewydolny. To prowadziło do sytuacji, w której realizacja programów obsługi przerwań była stale przerywana przez nadchodzące zdarzenia, a system operacyjny nie był w stanie wykonywać innych zadań poza przekazywaniem sterowania do programów obsługi przerwań.

W takich przypadkach systemy scentralizowane, opierające się na pojedynczych komputerach, miały swoje ograniczenia. W szczególności były one bardziej stosowane w przypadku małych obiektów lub prostych technologii, gdzie wysoki koszt komputera stanowił barierę dla jego zastosowania.

W związku z tym, rozwijanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych w przemyśle jest nie tylko wyzwaniem, ale także koniecznością. Pozwala to na efektywne zarządzanie procesami, unikanie przestojów i zwiększenie wydajności, co jest kluczowe w dynamicznym świecie przemysłu.

Local Operating Network

Równolegle z rozwojem systemów zdecentralizowanych bazujących na sieciach komputerowych i PLC, rozwijają się systemy typu LON (ang. Local Operating Network), bazujące na szybkich sieciach lokalnych a w miejsce PLC stosujące inteligentne, wysoce specjalizowane, moduły sprzętowo-programowe. Rozwiązanie to pozwala na rozbicie procesu sterowania na wiele elementów. Przez to, że każdy z elementów realizuje bardzo niewiele, ściśle określonych funkcji (brak złożonych programów, wydłużających czas reakcji), można tworzyć bardzo szybkie systemy sterowania.

Przemysłowe systemy rozproszone czasu rzeczywistego

Systemy komputerowe realizują bardzo odpowiedzialne zadania a współczesna technologia stawia coraz poważniejsze wymagania. Związane są one przede wszystkim z gwarantowanym i nieprzekraczalnym czasem realizacji pojedynczego cyklu sterowania bądź regulacji. System rozproszony charakteryzuje się tym, że wiele procesów jest realizowanych na wielu procesorach. Procesy rozproszone są koordynowane przez grupę wewnętrznych dla węzła procesów komunikacyjnych i synchronizacyjnych. System czasu rzeczywistego charakteryzuje się silnymi ograniczeniami czasowymi, gdzie czas jako parametr, staje się w tych systemach wielkością krytyczną. Typowe systemy czasu rzeczywistego zawierają podsystemy kontrolująco-sterujące, do których zalicza się na przykład specjalizowane kontrolery komputerowe, a także podsystemy kontrolowane i sterowane jaką jest na przykład warstwa fizyczna obiektu. Większość rozproszonych systemów czasu rzeczywistego a w tym również systemów sterowania i monitorowania procesów przemysłowych musi pracować ciągle i zachowywać interakcję ze sterowanym obiektem.

Sterownik przemysłowy PLC

Etapem ewolucji systemów komputerowych stosowanych w przemyśle, było powstanie swobodnie programowalnego sterownika przemysłowego PLC (ang. Programmable Logic Controller). Sterownik ten był niczym innym jak specjalizowanym komputerem, fabrycznie przystosowanym do akwizycji sygnałów binarnych i analogowych pochodzących z obiektu. Ewolucja ta jest przejawem tendencji rozwojowych ze strony elektroniki i informatyki, zmierzających do szerszego stosowania komputerów w przemyśle.

Informatyka w przemyśle

Rosnący rozwój technologii informatycznych stwarza nowe perspektywy dla przemysłu. Informatyka w przemyśle to nie tylko przyszłość, to już teraźniejszość, która wymaga ciągłego dostosowywania się i inwestowania w nowoczesne rozwiązania.
Informatyka w przemyśle
Warehouse Management System
magazyn wysokiego składowania

Warehouse Management System

Warehouse management system, czyli system zarządzania magazynem, to kluczowy element skutecznego zarządzania logistyką w firmach. Systemy #WMS pozwalają na sprawną integrację z innymi systemami używanymi w logistyce przedsiębiorstwa. Są szczególnie przydatne w centrach logistycznych, gdzie towar jest w ciągłym ruchu, zarówno w trakcie przyjmowania, jak i wysyłki.

Skorowidze w programie StudioSystem
SAdam

Skorowidze w programie StudioSystem

Skorowidze w programie StudioSystem to klucz do szybkiej i efektywnej konfiguracji, co sprawia, że oprogramowanie to jest wyjątkowo dostosowane do indywidualnych potrzeb każdej firmy.

Terminal.net
SAdam

Terminal.net

Terminal.net to specjalizowana aplikacja stworzona dla użytkowników systemów magazynowych. Każdy użytkownik tej aplikacji posiada swoją konkretną rolę w systemie magazynowym. Aby korzystać z Terminal.net, użytkownik musi najpierw zalogować się na serwerze Windows, który nazywany jest Serwerem terminali.

knkon_podglad_2.aspx
SAdam

knkon_podglad_2.aspx

Oprogramowanie WMS (Warehouse Management System) to kluczowy element systemów klasy WMS, które umożliwiają skuteczne zarządzanie magazynem. Studio WMS.net to jedno z najbardziej zaawansowanych rozwiązań na rynku, które oferuje wiele funkcji i korzyści.

Funkcje standardowe
SAdam

Funkcje standardowe

Program magazynowy Studio WMS.net dostarcza niestandardowych rozwiązań do efektywnego zarządzania przestrzenią magazynową. Oferuje on generowanie raportów, które umożliwiają dokładny wgląd w operacje magazynowe. Dzięki temu, firmy mogą łatwiej identyfikować obszary do ulepszeń, co przekłada się na obniżenie kosztów i zwiększenie zadowolenia klientów. Wśród najbardziej popularnych funkcji programu znajduje się filtrowanie, sortowanie, eksport danych do formatu XLS (Excel), drukowanie, dopisywanie oraz edycja danych.

Role w systemie
SAdam

Role w systemie

Współczesne systemy zarządzania magazynem, takie jak Studio System, oferują zaawansowane funkcje logowania i zarządzania rolami użytkowników. Zrozumienie i właściwe wykorzystanie tych funkcji jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa, efektywności operacyjnej oraz skutecznego zarządzania zasobami magazynowymi.