Dokumentacja – instalacja i konfiguracja aplikacji i serwerów

Włożyliśmy wszelkie wysiłki, aby w przekazywanej dokumentacji zawrzeć pewne i zweryfikowane informacje zgodnie ze stanem na dzień jej przygotowania. Opis zakresu funkcjonalnego systemu jest odzwierciedleniem jego możliwości. Jednak konkretne rozwiązania mogą się różnić w zależności od zakupionych i wdrożonych modułów. Ważne jest, że producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy, które powstały poza jego kontrolą.

Dokumentacja - instalacja i konfiguracja aplikacji i serwerów

Dokumentacja - instalacja i konfiguracja aplikacji i serwerów

Przedstawione przykłady zastosowań zostały przygotowane na podstawie materiałów z wdrożonych systemów. Informacje zawarte w nich mają charakter przykładowy i służą jedynie ilustracji procesów. Nie można ich traktować jako pełnej reprezentacji danych rzeczywistych, ponieważ ich zbieżność z danymi rzeczywistymi może być przypadkowa.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości lub uwag dotyczących przedstawionych informacji, prosimy o niezwłoczne zgłoszenie ich na piśmie. Tylko wtedy będziemy mogli wprowadzić odpowiednie poprawki do niniejszej dokumentacji.

Włożyliśmy wszelkie wysiłki, aby w przekazywanej dokumentacji zawrzeć pewne i zweryfikowane informacje zgodnie ze stanem na dzień jej przygotowania. Opis zakresu funkcjonalnego systemu jest odzwierciedleniem jego możliwości. Jednak konkretne rozwiązania mogą się różnić w zależności od zakupionych i wdrożonych modułów. Ważne jest, że producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy, które powstały poza jego kontrolą.

Również informujemy, że nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że zmiany w oprogramowaniu lub modyfikacje w sprzęcie komputerowym dokonane przez inne firmy producenckie nie wpłyną na jakość działania naszego produktu. W takim przypadku produkt może działać inaczej niż opisano w dokumentacji.

Dokumentacja – instalacja i konfiguracja aplikacji i serwerów

Dostarczona dokumentacja dotyczy instalacji i konfiguracji aplikacji i serwerów dla wersji 32/64 bitowej z interfejsem WWW, obsługiwanych za pomocą przeglądarkę internetową

Przedstawione przykłady zastosowań zostały przygotowane na podstawie materiałów z wdrożonych systemów. Zawarte w nich informacje są przykładowe dla zilustrowania procesów. Ich zbieżność z danymi rzeczywistymi może być przypadkowa i nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń bądź pretensji. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości, bądź uwag do przedstawionych informacji prosimy o niezwłoczne pisemne zgłoszenie, które pozwoli nam wprowadzić stosowne poprawki do niniejszej dokumentacji.

Programy SoftwareStudio zostały opracowane za pomocą Visual Studio 2010 i korzystają ze standardów Microsoft w zakresie aplikacji WWW opartych o rozwiązania IIS i bazę SQL Server 2008.

Wszystkie dostarczone pliki powinny znajdować się w jednym folderze aplikacji. Dozwolona jest zmiana konfiguracji tylko plików *.aspx, *.ascx (personalizacja widoków) lub pliku konfiguracyjnego Web.config

SoftwareStudio nie zezwala na wprowadzanie żadnych zmian w pozostałych plikach. Dotyczy to plików:

  • znajdujących się w folderze aplikacji,
  • zmian w skryptach Java,
  • zmian w bazie SQL w strukturze tabel, widoków, relacji, indeksów,

pod rygorem naruszenia praw autorskich. Wprowadzanie jakichkolwiek nieautoryzowanych zmian zwalnia autora od odpowiedzialności gwarancyjnej.

Wszelkie zmiany konfiguracji w aplikacji powinny być wykonywane przez producenta lub przeszkolonych i autoryzowanych administratorów.

Dokumentacja

Podjęto wszelkie wysiłki, by w przekazywanym do rąk Państwa dokumencie przedstawić pewne i sprawdzone informacje wg stanu na dzień przygotowania niniejszego opracowania. Zawarty w opisie zakres funkcjonalny jest obrazem możliwości systemu. Natomiast dostarczane indywidualne rozwiązania są różne w zależności od zakupionych i wdrożonych modułów. Producent nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za wynikłe błędy powstałe poza jego kontrolą. Jednocześnie  informuje, że nie może także zagwarantować, że zmiany w oprogramowaniu oraz wyposażenie komputerów wykonane przez innych producentów nie wpłyną na jakość działania produktu. Produkt będzie funkcjonować niezgodnie z informacjami zawartymi w opisie.

Producent nie ponosi również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w niniejszej dokumentacji. Informacje zawarte w dokumentacji odzwierciedlają aktualne stanowisko producenta w sprawie zagadnień tu przedstawionych w dacie publikacji. Ponieważ producent reaguje na zmienne warunki rynku tym samym klientów producenta i użytkowników systemów, nie należy interpretować instrukcji jako zobowiązanie. Producent nie może gwarantować zgodności przedstawionych informacji po dacie ich publikacji. Producent nie udziela żadnych gwarancji co do informacji zawartych w dokumentacji.

Przestrzeganie wszystkich stosownych praw autorskich leży w gestii użytkownika. Bez zgody producenta żadnej części dokumentacji nie wolno:

  • kopiować,
  • przechowywać w systemach przetwarzania danych,
  • przekazywać w żadnej formie za pomocą nośników elektronicznych.

Dokumentacja – instalacja i konfiguracja aplikacji i serwerów

Przedstawione przykłady zastosowań zostały przygotowane na podstawie materiałów z wdrożonych systemów. Informacje zawarte w nich mają charakter przykładowy i służą jedynie ilustracji procesów. Nie można ich traktować jako pełnej reprezentacji danych rzeczywistych, ponieważ ich zbieżność z danymi rzeczywistymi może być przypadkowa.
Dokumentacja – instalacja i konfiguracja aplikacji i serwerów
Aplikacja magazynowa Android
SAdam

Aplikacja magazynowa Android

Aplikacja magazynowa Android zwiększa efektywność i precyzję operacji magazynowych, zapewniając płynne i sprawnie działające procesy. To mobilne rozwiązanie daje magazynierom większą swobodę i elastyczność w wykonywaniu zadań, a także przyczynia się do minimalizowania błędów i poprawy kontroli nad stanami magazynowymi.

Programy magazynowe SQL
SAdam

Programy magazynowe SQL

Programy magazynowe przeznaczone są do zarządzania pracą magazynu wraz z personelem magazynowym. W wielu systemach informatycznych dostępne są moduły umożliwiające wsparcie procesów magazynowych. Wśród dostępnych programów magazynowych większość to rozwiązania zintegrowane.

Księga Handlowa SQL
SAdam

Księga Handlowa SQL

Kiedy firma SoftwareStudio rozpoczyna proces wdrożenia systemu Księgi Handlowej SQL, istnieje wiele aspektów, które trzeba wziąć pod uwagę. Wybór odpowiedniej strategii wprowadzenia danych finansowych jest kluczowy dla efektywnego zarządzania rachunkowością firmy. W tym artykule omówimy jeden z możliwych sposobów wprowadzenia informacji o obrotach kont, który jest uzależniony od różnych czynników.

Usługi informatyczne
SAdam

kwatery_podglad.aspx

Transakcja wyświetlająca szczegółowe informacje związane z kwaterą oraz historią wykorzystania. PROGRAM MAGAZYNOWY x_kwatery_czynsz.aspxTransakcja wyświetlająca czynsze za kwaterę oraz pozwalająca na dopisywanie i zmianę warunków najmu.    … x_details.aspxTransakcja x_details pozwala na prezentowanie użytkownikowi oprogramowania informacji

Wydania - menu
Joanna Ciebień

Wydania – menu

Menu WMS Outsourcing to centralne miejsce, gdzie można zarządzać wydaniami z magazynu. Dzięki niemu użytkownicy mają pełną kontrolę nad tym, co opuszcza magazyn i kiedy. To istotne dla efektywnego zarządzania dostawami i zapewnienia, że produkty trafiają do klientów w terminie.

Definicja kosztów w kartotece kontrahenta
Joanna Ciebień

Definicja kosztów w kartotece kontrahenta

worzenie efektywnego programu magazynowego WMS.net to klucz do sukcesu w dzisiejszym szybko rozwijającym się świecie logistyki. Nasz system WMS.net umożliwia precyzyjne rozliczenie kosztów usług logistycznych i magazynowania. Jest to niezbędne dla efektywnej gospodarki magazynowej.