Dokumentacja – instalacja i konfiguracja aplikacji i serwerów

Dokumentacja – instalacja i konfiguracja aplikacji i serwerów

Przedstawione przykłady zastosowań zostały przygotowane na podstawie materiałów z wdrożonych systemów. Zawarte w nich informacje są przykładowe dla zilustrowania procesów. Ich zbieżność z danymi rzeczywistymi może być przypadkowa i nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń bądź pretensji. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości, bądź uwag do przedstawionych informacji prosimy o niezwłoczne pisemne zgłoszenie, które pozwoli nam wprowadzić stosowne poprawki do niniejszej dokumentacji.

Warehouse systems bezpieczeństwo

Program magazynowy

System magazynowy WMS to rozwiązania dedykowane dla firm logistycznych, produkcyjnych i handlowych. Przedsiębiorstw, które mają duże wymagania w zakresie sprawnej logistyki magazynowej. Ponieważ wdrożenie w magazynie systemu WMS pozwala na wprowadzenie kontroli. A także bezpieczeństwa związanego z obsługą i realizacją zamówień. Podsumowując element ten jest szczególnie ważny w sytuacji obsługi sklepów Internetowych przez magazyn logistyczny.

Dokumentacja – instalacja i konfiguracja aplikacji i serwerów

Dostarczona dokumentacja dotyczy instalacji i konfiguracji aplikacji i serwerów dla wersji 32/64 bitowej z interfejsem WWW, obsługiwanych za pomocą przeglądarkę internetową

Przedstawione przykłady zastosowań zostały przygotowane na podstawie materiałów z wdrożonych systemów. Zawarte w nich informacje są przykładowe dla zilustrowania procesów. Ich zbieżność z danymi rzeczywistymi może być przypadkowa i nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń bądź pretensji. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości, bądź uwag do przedstawionych informacji prosimy o niezwłoczne pisemne zgłoszenie, które pozwoli nam wprowadzić stosowne poprawki do niniejszej dokumentacji.

Programy SoftwareStudio zostały opracowane za pomocą Visual Studio 2010 i korzystają ze standardów Microsoft w zakresie aplikacji WWW opartych o rozwiązania IIS i bazę SQL Server 2008.

Wszystkie dostarczone pliki powinny znajdować się w jednym folderze aplikacji. Dozwolona jest zmiana konfiguracji tylko plików *.aspx, *.ascx (personalizacja widoków) lub pliku konfiguracyjnego Web.config

SoftwareStudio nie zezwala na wprowadzanie żadnych zmian w pozostałych plikach. Dotyczy to plików:

 • znajdujących się w folderze aplikacji,
 • zmian w skryptach Java,
 • zmian w bazie SQL w strukturze tabel, widoków, relacji, indeksów,

pod rygorem naruszenia praw autorskich. Wprowadzanie jakichkolwiek nieautoryzowanych zmian zwalnia autora od odpowiedzialności gwarancyjnej.

Wszelkie zmiany konfiguracji w aplikacji powinny być wykonywane przez producenta lub przeszkolonych i autoryzowanych administratorów.

Dokumentacja

Podjęto wszelkie wysiłki, by w przekazywanym do rąk Państwa dokumencie przedstawić pewne i sprawdzone informacje wg stanu na dzień przygotowania niniejszego opracowania. Zawarty w opisie zakres funkcjonalny jest obrazem możliwości systemu. Natomiast dostarczane indywidualne rozwiązania są różne w zależności od zakupionych i wdrożonych modułów. Producent nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za wynikłe błędy powstałe poza jego kontrolą. Jednocześnie  informuje, że nie może także zagwarantować, że zmiany w oprogramowaniu oraz wyposażenie komputerów wykonane przez innych producentów nie wpłyną na jakość działania produktu. Produkt będzie funkcjonować niezgodnie z informacjami zawartymi w opisie.

Producent nie ponosi również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w niniejszej dokumentacji. Informacje zawarte w dokumentacji odzwierciedlają aktualne stanowisko producenta w sprawie zagadnień tu przedstawionych w dacie publikacji. Ponieważ producent reaguje na zmienne warunki rynku tym samym klientów producenta i użytkowników systemów, nie należy interpretować instrukcji jako zobowiązanie. Producent nie może gwarantować zgodności przedstawionych informacji po dacie ich publikacji. Producent nie udziela żadnych gwarancji co do informacji zawartych w dokumentacji.

Przestrzeganie wszystkich stosownych praw autorskich leży w gestii użytkownika. Bez zgody producenta żadnej części dokumentacji nie wolno:

 • kopiować,
 • przechowywać w systemach przetwarzania danych,
 • przekazywać w żadnej formie za pomocą nośników elektronicznych.

Filtrowanie wersja Windows

Funkcja filtrowania danych

Skorzystaj z programy wms , naprawdę warto!

Integracja systemów IT wymaga odpowiedniej dystrybucji zadań do rozproszonych podsystemów współpracujących ze sobą tak, aby współdziałały one ze sobą realizując określone zadania. Partia produktu – określa ilość jednego i tego samego produktu przedstawiona odbiorcy jednorazowo przez dostawcę lub producenta do odbioru. Programy WMS oferują różne poziomy cen zarówno za licencje jak i wdrożenie. Jeśli szukasz bezpłatnego programu WMS to raczej musisz iść na kompromis co do funkcjonalności. Czy wiesz, że czy dokumentacja – instalacja i konfiguracja aplikacji i serwerów jest dostępny na androida? potrzebuje Twój magazyn wysokiego składowania?.

Programy WMS | Więcej na temat Dokumentacja – instalacja i konfiguracja aplikacji i serwerów

Programy WMS

Kiedy możesz czy dokumentacja – instalacja i konfiguracja aplikacji i serwerów jest dostępny na androida? wdrożyć u siebie w magazynie?

W programie Studio Magazyn WMS.net dostępna jest funkcjonalność umożliwiająca awizację dostaw do magazynu wraz z ewidencją rezerwacji ramp w magazynie powiązanych z transportem (dostawy i wysyłki) oraz tworzenie harmonogramów dla magazynu i rampy załadunkowej. Zalety systemu WMS można wymieniać długo, jednak to, do czego zdolne jest oprogramowanie magazynowe, najlepiej widać w praktyce. Dobrze zorganizowana logistyka w zakresie zamawiania towarów, jak i ich dystrybucji zawsze była ciężka do osiągnięcia. Pojedynczy komputer jest nudny, podobnie jak nudny jest organizm jednokomórkowy. Fakt, że za pomocą komputera można układać pasjansa, czasem napisać i wydrukować jakieś pismo, opracować arkusz kalkulacyjny, nie stanowią dla większej korzyści ekonomicznej dla przedsiębiorstwa. Pojedynczy komputer nie potrafi robić wielu interesujących rzeczy, jeżeli jego możliwości są ograniczone do jego własnych zasobów (obudowy).

Oprogramowanie magazynowe

Czy dokumentacja - instalacja i konfiguracja aplikacji i serwerów jest dostępny na Androida? Oprogramowanie magazynowe

Program magazynowy online

Program magazynowy online. W praktyce hosting aplikacji biznesowych to nic innego jak outsourcing elementów systemu informatycznego firmy. Obowiązek zapewnienia sprawności działania systemu oraz jego bezpieczeństwa spoczywa na dostawcy. W przypadku korzystania z oprogramowania udostępnianego przez zewnętrznych dostawców całkowity koszt użytkowania jest znacznie niższy, niż w przypadku posiadania własnej platformy sprzętowo-programowej. Dla firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw korzyst Kiedy możesz czy dokumentacja – instalacja i konfiguracja aplikacji i serwerów jest dostępny na androida? wdrożyć u siebie w magazynie?.

PROGRAM MAGAZYNOWY ONLINE

Czy wiesz jak wykorzystać czy dokumentacja – instalacja i konfiguracja aplikacji i serwerów jest dostępny na androida? w magazynie wysokiego składowania?

Dane i transakcje przetwarzane są w czasie rzeczywistym – zawsze Online nie tylko w sieci lokalnej, ale także przez Internet. Pozwala to na natychmiastowe analizy i ułatwia podejmowanie właściwych decyzji. Ponadto zastosowanie technologii www pozwala wdrożyć elementy systemu B2B, tak aby klienci mieli dostęp do wybranych danych przez przeglądarkę Internetową.

Lepszy poziom obsługi klientów – wdrożony system WMS pozwala na dokładne planowanie obsługi dostaw, umożliwia rezerwację doków lub bram załadunkowych, przygotowanie materiałów dokładnie w odpowiednim czasie i miejscu.

Celem wdrożenia systemu WMS jest osiągnięcie 100% bezbłędności. Proces ten zaczyna się przy przyjęciu towarów do magazynu, poprzez elektroniczną wymianę danych z system nadrzędnym ERP odnośnie zamówień (zleceń). Automatyczna weryfikacja danych podczas przyjęcia materiałów, zmiany lokacji w magazynie (zmiana położenia), kompletacji, pakowania i wysyłki do odbiorców.

WMS logistyka Czy dokumentacja - instalacja i konfiguracja aplikacji i serwerów jest dostępny na Androida?

Dlatego program wms SoftwareStudio warto poznać możliwości!

Pojedynczy komputer jest nudny, podobnie jak nudny jest organizm jednokomórkowy. Fakt, że za pomocą komputera można układać pasjansa, czasem napisać i wydrukować jakieś pismo, opracować arkusz kalkulacyjny, nie stanowią dla większej korzyści ekonomicznej dla przedsiębiorstwa. Pojedynczy komputer nie potrafi robić wielu interesujących rzeczy, jeżeli jego możliwości są ograniczone do jego własnych zasobów (obudowy). Posiadamy bardzo duże doświadczenie jako producent oprogramowania magazynowego, które może być przeznaczone do różnorodnych przedsiębiorstw. Ogromne zaangażowanie naszego zespołu programistów i wdrożeniowców w każdy projekt powoduje, że Klienci z chęcią powracają z pomysłami. Korzystając z oferowanych przez nas programów i rozwiązań oraz usług zapewniasz sobie najwyższą jakość. Magazynowy program WMS.net firmy SoftwareStudio to bezkompromisowe rozwiązania dla użytkowników wymagających nowoczesnego systemu działającego zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami. Kliknij czy dokumentacja – instalacja i konfiguracja aplikacji i serwerów jest dostępny na androida? , aby dowiedzieć się więcej..

Program WMS SoftwareStudio

Program WMS SoftwareStudio

Jakimi cechami czy dokumentacja – instalacja i konfiguracja aplikacji i serwerów jest dostępny na androida? wyróżnia się na tle innych rozwiązań?

System informatyczny do zarządzania procesami logistycznymi związanymi z harmonogramowaniem transportów – awizacja dostawy i wizyt oraz ruchu na terenie zakładu. Moduł programu Awizacja Transportu umożliwia nam dopisanie nowego awizo oraz zawiera rejestry awiza w buforze i awiza zatwierdzone. Program w oparciu o licencje na użytkownika ma ograniczenia co do możliwości konfiguracji i personalizacji, doskonale sprawdza się w przypadku rozwiązań w miarę standardowych.

Aplikacja magazynowa android

Czy dokumentacja - instalacja i konfiguracja aplikacji i serwerów jest dostępny na Androida? Aplikacja magazynowa android

Oprogramowanie magazynowe

Automatyczna identyfikacja użytkownika, czyli oprogramowanie magazynowe. Czytniki kodów kreskowych – oprogramowanie magazynowe oferuje kompleksowe rozwiązanie wraz z wykorzystaniem obsługi czytników kodów kreskowych oraz integrację oprogramowania ERP z produktami SoftwareStudio. Integracja obejmować może połączenia z aplikacjami klienckimi, terminale przenośne. Studio magazyn WMS.net to jeden, całościowy zakup zaspokajający potrzeby w zarządzaniu magazynem. Jakimi cechami czy dokumentacja – instalacja i konfiguracja aplikacji i serwerów jest dostępny na androida? wyróżnia się na tle innych rozwiązań?.

OPROGRAMOWANIE MAGAZYNOWE

Wiele jest powodów, aby czy dokumentacja – instalacja i konfiguracja aplikacji i serwerów jest dostępny na androida? wdrożyć we własnym magazynie.

Zmienianie układu kolumn, wierszy i sum częściowych przez wykonywanie następujących czynności: włączanie lub wyłączanie nagłówków pól kolumn i nagłówków pól wierszy oraz wyświetlanie lub ukrywanie pustych wierszy. W każdym wyświetlanym rejestrze możemy w szybki sposób dopisać nowe zlecenie, edytować już istniejące, czy też wygenerować plik do wydruku. Najwyższej klasy kolektor danych firmy Zebra (dawniej Motorola) przystosowany do zaawansowanej pracy w warunkach magazynowych lub w przemyśle to mc909.

Program magazynowy Czy dokumentacja - instalacja i konfiguracja aplikacji i serwerów jest dostępny na Androida?

Znamy 10 powodów, aby wdrożyć warehouse managment system !

Program w oparciu o licencje na użytkownika ma ograniczenia co do możliwości konfiguracji i personalizacji, doskonale sprawdza się w przypadku rozwiązań w miarę standardowych. Prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej przechowywanych produktów. Szczegółowa dokumentacja procesów przyjmowania, magazynowania, konfekcjonowania, komisjonowania oraz wydawania towarów. Możliwość szczegółowego określenia i monitorowania miejsca składowania z dokładnością do numeru partii dostawy. Jakimi cechami czy dokumentacja – instalacja i konfiguracja aplikacji i serwerów jest dostępny na androida? wyróżnia się na tle innych rozwiązań?.

Warehouse managment system

Warehouse managment system

Powinieneś rozważyć, czy potrzebujesz czy dokumentacja – instalacja i konfiguracja aplikacji i serwerów jest dostępny na androida? ?

Obsługa informatyczna przedsiębiorstw obejmuje pełen zakres wsparcia w zarządzaniu systemami teleinformatycznymi, bazami danych i sieciami w przedsiębiorstwach. Nowoczesne technologie informatyczne pozwalają na zarządzanie magazynem za pomocą komputerowego oprogramowania magazynowego, nie tylko bezpośrednio personelowi znajdującemu się na terenie zakładu, ale poprzez Internet z dowolnego miejsca na ziemi.

Zarządzanie magazynem za pomocą aplikacji Internetowych ASP.net pozwala na dostęp do informacji o stanach magazynowych, lokalizacjach, dokumentach itp. pracownikom firmy obsługującej magazyn oraz klientom zdalnym korzystającym z usług magazynu wysokiego składowania. Zarządzanie magazynem to skomplikowany zespół procesów, w których jedna drobna pomyłka może odbić się negatywnie na pozostałych procesach. Outsourcing informatyczny jest wygodną i ekonomiczną formą utrzymania systemu informatycznego w małej i średniej firmie. Nie wymaga on zatrudniania na stałe osób odpowiedzialnych za jego poprawne działanie.

Program do prowadzenia magazynu

Czy dokumentacja - instalacja i konfiguracja aplikacji i serwerów jest dostępny na Androida? Program do prowadzenia magazynu

Systemy WMS

Program magazynowy online. Wdrożenie systemu WMS to wprowadzenie ewidencji lokalizacji (lokacji, czyli miejsc składowania) w magazynie co eliminuje konieczność poszukania danego artykułu. Wprowadzenie zasad oraz priorytetów rozłożenia towaru w regałach pozwala zmaksymalizować wykorzystanie dostępnej powierzchni magazynowej. Powinieneś rozważyć, czy potrzebujesz czy dokumentacja – instalacja i konfiguracja aplikacji i serwerów jest dostępny na androida? ?.

SYSTEMY WMS

Jak czy dokumentacja – instalacja i konfiguracja aplikacji i serwerów jest dostępny na androida? pomaga w pracy magazynu ?

Obsługa magazynu wysokiego składowania opiera się na pomocniczych kartotekach miejsc adresowych (miejsca składowania) w których przechowywany jest towar. Program można wykorzystywać jako moduł magazynu wysokiego składowania. Program magazynowy Studio WMS.net przeznaczony jest do ewidencji ilościowo / wartościowej w magazynie wydzielonym jako magazyn wysokiego składowania. Istotą programu jest możliwość prowadzenia w nim ewidencji Operacji (działalności): przyjmowania, magazynowania, konfekcjonowania, komisjonowania oraz wydania towarów z dokładnością do miejsca składowania i/lub numeru partii dostawy. Program WMS umożliwia kompleksowe zarządzanie przestrzenią magazynową, z pełną identyfikacją asortymentu przypisanego do konkretnych miejsc lokalizacji. Użytkownik ma możliwość definiowania sposobu zagospodarowania przestrzeni (powierzchni i wysokiego składowania) magazynowej w tym sektorów, rzędów, regałów i półe.

Program magazynowy Czy dokumentacja - instalacja i konfiguracja aplikacji i serwerów jest dostępny na Androida?

Co oznacza system wms.net w magazynie ?

Outsourcing informatyczny jest wygodną i ekonomiczną formą utrzymania systemu informatycznego w małej i średniej firmie. Nie wymaga on zatrudniania na stałe osób odpowiedzialnych za jego poprawne działanie. Korzyścią wynikającą z wdrożenia nowoczesnego informatycznego systemu magazynowego jest sprawne zarządzanie magazynem. Pełna informacja o rzeczywistych stanach magazynowych, automatyzacja i znaczące przyspieszenie procesów realizowanych w magazynie. Ponadto optymalizacja kosztów związanych z funkcjonowaniem magazynu i wydatne podwyższenie standardów obsługi klienta. Dlatego czy dokumentacja – instalacja i konfiguracja aplikacji i serwerów jest dostępny na androida? powinieneś o tym wiedzieć!.

System WMS.net w magazynie

System WMS.net w magazynie

Jak czy dokumentacja – instalacja i konfiguracja aplikacji i serwerów jest dostępny na androida? pomaga w pracy magazynu ?

Prosta obsługa WMS program magazynowy jest możliwa dzięki temu, że jest to aplikacja webowa, dostępna z poziomu przeglądarki Internetowej. Program można więc uruchomić na dowolnym komputerze bądź urządzeniu mobilnym – zarówno w sieci lokalnej jak i przez Internet. Szablony raportów można w dowolny sposób zaprojektować wykorzystując jako narzędzie Microsoft Report Builder i za jego pomocą ustawić raport. Ze względu na bezpieczeństwo danych Dokumentacja – instalacja i konfiguracja aplikacji i serwerów zawartych w bazie, warto stosować zasadę ograniczonego zaufania do użytkownika. Dlatego należy zastanowić się, jakie uprawnienia należy przydzielić poszczególnym użytkownikom lub grupom użytkowników.

System zarządzania magazynem

Czy dokumentacja - instalacja i konfiguracja aplikacji i serwerów jest dostępny na Androida? System zarządzania magazynem

Oprogramowanie magazynowe

Zestawienia dokumentów, stanów, rejestry czy obrotów to podstawowe i szybkie narzędzia analityczne pozwalające pracownikom na kontrolę i weryfikację zgodności danych zapisanych w bazie systemu magazynowego ze stanami faktycznymi.

Zestawienia są prezentowane za pomocą standardowych funkcji prezentacji danych w tabelach przypominających arkusze excela. Różnią się zasadniczo od raportów tym, że nie wykorzystują SQL reporting services, tylko pobierają dane bezpośrednio z bazy lub widoków. Uzyskane w ten sposób dane prezentują w prosty sposób lub za pomocą odpowiednich warunków grupowania. Jak czy dokumentacja – instalacja i konfiguracja aplikacji i serwerów jest dostępny na androida? pomaga w pracy magazynu ?.

OPROGRAMOWANIE MAGAZYNOWE

Czy masz potrzeby dotyczące czy dokumentacja – instalacja i konfiguracja aplikacji i serwerów jest dostępny na androida? ?

Raporty zainstalowane na serwerze raportów SQL Server można udostępniać użytkownikom konfigurując im odpowiednie uprawnienia oraz nadając im przyjazne nazwy. Budowane na tej podstwie MENU raportów pozwala użytkownikowi nawigować wśród wybranych raportów zamiast w „gąszczu” zbędnych informacji. Element konfiguracji raportów pochodzi z modułu programu Studio Raporty (rozwiązanie Buissnes Intelligence) dzięki czemu daje to spore możliwości analityczne i konfiguracji.

Magazynowy system informatyczny Czy dokumentacja - instalacja i konfiguracja aplikacji i serwerów jest dostępny na Androida?

Czy dokumentacja – instalacja i konfiguracja aplikacji i serwerów jest dostępny na Androida?

Czy dokumentacja – instalacja i konfiguracja aplikacji i serwerów jest dostępny na Androida?

 • Wdrożenie systemu WMS w magazynie pozwala na wprowadzenie kontroli i bezpieczeństwa związanego z obsługą i realizacją zleceń (zamówień). Szczególnie ważny element w sytuacji obsługi sklepów Internetowych.
 • Z uwagi na rosnącą konkurencję klienci stawiają coraz większe wymagania w zakresie terminów i bezpieczeństwa dostaw.
 • Dobry program magazynowy WMS wybierasz, gdy ilość operacji wykonywanych w magazynie nie może być już rejestrowana w pliku Excel.
 • Identyfikacja towaru w magazynie to rozpoznanie przez osobę odpowiedzialną za przyjęcie towaru danej partii materiału i jego składowych elementów.
 • Składowanie towaru polega na jego umieszczeniu na dostępnej powierzchni lub przestrzeni składowej w pewien uporządkowany sposób. Miejsce przechowywania ładunków nazywamy strefą składowania.
 • SoftwareStudio oferuje program do zarządzania magazynem, który skutecznie wspiera kierownika magazynu w podziale prac w magazynie.
 • Ponieważ system magazynowy WMS.net umożliwia jednoczesne wydawanie nieograniczonej ilości dokumentów, w strefach najbardziej oddalonych od docelowej lokalizacji wydania obowiązuje komasacja dokumentów.
 • System WMS.net zapewnia elastyczne definiowanie cenników, dzięki którym określane są koszty operacji magazynowych i wysokość naliczania opłat.
 • System klasy WMS umożliwia profesjonalne i zaawansowane zarządzanie magazynem. Możliwa jest pełna konfiguracja zasad przyjmowania dostaw i wydawania towaru (np.

Dokumentacja – instalacja i konfiguracja aplikacji i serwerów

Oferta oprogramowania magazynowego to nie tylko opis na stronie.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu magazynowego WMS odpowiada Twoim potrzebom?
Dokumentacja – instalacja i konfiguracja aplikacji i serwerów
system WMS grid
SAdam

Wycena magazynu

Wycena towarów składowanych w magazynie jest kluczowym elementem efektywnego zarządzania zapasami i kontroli kosztów. Właściwa wycena zapasów pozwala firmom podejmować świadome decyzje dotyczące zakupu i sprzedaży produktów. Metodę wyceny magazynowej można wykorzystać do określenia wartości lub ceny towarów przechowywanych w magazynie na podstawie ich aktualnych cen rynkowych, ilości, jakości oraz wieku.

Obsługa magazynowa sklepów internetowych
SAdam

Obsługa informatyczna

Obsługa informatyczna Wyprowadzenie usług informatycznych na zewnątrz (Obsługa informatyczna firmy) pozwala na rezygnację z utrzymania stanowiska informatyka w przedsiębiorstwie w miejsce którego wprowadzana jest firma zewnętrzna. Szybki dostęp do serwerów oraz stabilność usługi hostingu aplikacji to dwa kluczowe czynniki.

system magazynowy Wykrywanie włamań
program WMS

Wykrywanie włamań

Podpisywanie modułów kodu to jedna z najpotężniejszych funkcji serwera SQL 2008. Pozwala ona na czas wykonywania modułu nadać mu dodatkowe uprawnienia, bez konieczności zmieniania kontekstu jego wykonania. Podpisując moduł kodu (np. procedurę składowaną), uzyskujemy weryfikację autentyczności, jednocześnie zachowując pełną kontrolę nad użytkownikami i możliwość monitorowania ich działań.

system zarządzania magazynem flagi
SAdam

x_flagi.aspx

Transakcja pozwalająca zapisywać dla dokumentów lub kartotek dodatkowe informacje w postaci tzw „flag” czyli krótkich znaczników, opisów lub dat. Wartości flag zapisywane są w jednym polu oddzielone od siebie średnikami w tabeli dpuwa ze znacznikiem

Android WMS
SAdam

Android WMS stany na lokalizacji

Pozycja Stany na lokalizacji pozwala na wyświetlenie stanów asortymentowych na zeskanowanej lokalizacji. Po wyświetleniu okna należy zeskanować kod kreskowy lokalizacji lub wpisać adres ręcznie, co pozwoli na wyświetlenie wszystkich znajdujących się na lokalizacji pozycji asortymentowych

system magazynowy Nadwyżki z inwentury
Joanna Ciebień

Nadwyżki z inwentury

Rejestr dokumentów wygenerowanych automatycznie przez program magazynowy WMS.met, które zawierają pozycje stanowiące nadwyżki na arkuszu inwentaryzacyjnym.