Dokumentacja

Dokumentacja techniczna jest nieodłącznym elementem skomplikowanych systemów informatycznych. Dzięki niej administratorzy mogą zrozumieć strukturę bazy danych, schemat tabel, relacje między nimi i wiele innych kluczowych informacji.

Dokumentacja

Dokumentacja programu magazynowego Studio WMS.net

Warto podkreślić, że automatyczna generacja dokumentacji SQL to jedna z wielu zalet, jakie oferuje nasza platforma StudioSystem. Dzięki temu rozwiązaniu, zarządzanie magazynem staje się prostsze i bardziej efektywne, co przekłada się na zadowolenie użytkowników i poprawę efektywności operacji logistycznych.

Automatyczna generacja dokumentacji SQL

W ramach rozwiązań opartych na platformie StudioSystem, administratorzy otrzymują potężne narzędzie do generowania automatycznej dokumentacji technicznej bazy SQL, którą wykorzystuje nasz system magazynowy Studio WMS.net.

Dokumentacja techniczna jest nieodłącznym elementem skomplikowanych systemów informatycznych. Dzięki niej administratorzy mogą zrozumieć strukturę bazy danych, schemat tabel, relacje między nimi i wiele innych kluczowych informacji.

Nasza platforma StudioSystem umożliwia tworzenie tej dokumentacji w sposób szybki i efektywny. Za pomocą prostych kroków, administratorzy mogą wygenerować szczegółową dokumentację bazy SQL, która jest klarowna i czytelna.

To narzędzie znacząco ułatwia zarządzanie systemem magazynowym Studio WMS.net. Administratorzy mają pełen wgląd w strukturę danych i mogą szybko reagować na ewentualne problemy czy modyfikacje. Dzięki temu utrzymanie systemu staje się bardziej efektywne i bezproblemowe.

Dokumentacja

Rozwiązania oparte o platformę StudioSystem oferują administratorowi narzędzie generujące automatycznie dokumentację techniczną bazy SQL z której korzysta system.

W celu wyświetlenia dokumentacji użytkownik Administrator lub SuperVisor musi uruchomić moduł administratora

dokumentację

Z menu moduł administratora dostępna jest sekcja DOKUMENTACJA, która wyświetla listę dostępnych elementów bazy danych:

  • Tabele;
  • Widoki;
  • Procedury;
  • Funkcje;
  • Assembly;
  • Trigery

Extended Properties

Wyświetlona lista tabel zawiera dodatkowe dwie kolumny opisujące każdą z nich, są to TYTUŁ i OPIS, informacje te odczytywane są bezpośrednio z bazy SQL za pomocą właściwości tabeli.

Istnieje możliwość dodawania wielu opisów dla jednej tabeli

Przykładowo dla tabeli _dziennik dodajemy drugi opis EXTENDED PROPERTIES

W efekcie w dokumentacji opis tabeli zawierać będzie dwie linie opisu dla jednej tabeli

W przypadku tabel które mają uniwersalne zastosowanie dodawane są zapisy o tytule ZASTOSOWANIE, ale także z opisem jakie jest wykorzystanie w zależności od roli, przykładowa tabela KNASO

knaso	ZASTOSOWANIE	Kartoteki towarowe, magazynowe inne
knaso	Rola WMS	Kartoteki magazynowe
knaso	Rola NAR	Kartoteki magazynowe i wypożyczeń
knaso	Rola MMS	Kartoteki części i materiałów eksploatacyjnych
Tabele

Wybór Tabele powoduje wyświetlenie listy tabel bazy SQL które są zainstalowane w bazie StudioSystem

Widoki SQL

Wybór Widoki powoduje wyświetlenie listy widoków bazy SQL które są zainstalowane w bazie  StudioSystem

Procedury Składowane

Wybór Procedury powoduje wyświetlenie listy procedur składowanych bazy SQL które są zainstalowane w bazie  StudioSystem

Funkcje bazy SQL

Wybór Funkcje powoduje wyświetlenie listy funkcji bazy SQL które są zainstalowane w bazie StudioSystem

Assembly

Wybór Assemblypowoduje wyświetlenie listy Assembly bazy SQL które są zainstalowane w bazie StudioSystem

Triggery

Wybór Triggerypowoduje wyświetlenie listy Triggerów bazy SQL które są zainstalowane w bazie StudioSystem

Dokumentacja

Warto podkreślić, że automatyczna generacja dokumentacji SQL to jedna z wielu zalet, jakie oferuje nasza platforma StudioSystem. Dzięki temu rozwiązaniu, zarządzanie magazynem staje się prostsze i bardziej efektywne, co przekłada się na zadowolenie użytkowników i poprawę efektywności operacji logistycznych.
Dokumentacja
Szukaj transakcji
SAdam

Szukaj transakcji

StudioSystem jako oprogramowanie zbudowane w oparciu o transakcje pozwala budować i prezentować użytkownikom na wiele sposobów wybór transakcji do uruchomienia. Jedną z metod jest specjalna transakcja role_sys/szukaj.aspx, która wyświetla listę dostępnych transakcji MENU użytkownika w postaci okna z kafelkami w stylu METRO (Windows8).

Miejsca składowania w magazynie
SAdam

Miejsca składowania w magazynie

Optymalizacja miejsc składowania w magazynie jest kluczowa dla efektywnego zarządzania zapasami i operacjami logistycznymi. System WMS.net oferuje zaawansowane funkcje i narzędzia, umożliwiające kompleksowe zarządzanie przestrzenią magazynową, integrację z systemem ERP klienta oraz automatyczne przyjmowanie zleceń dotyczących wysyłki i weryfikację dostaw. Dzięki temu, firmy logistyczne branży 3PL mogą zoptymalizować swoje procesy, zwiększyć efektywność działania i poprawić obsługę klienta.

Funkcje systemu Warehouse Management System
SAdam

Funkcje systemu Warehouse Management System

System WMS.net firmy SoftwareStudio oferuje szereg zaawansowanych funkcji, które umożliwiają efektywne zarządzanie magazynem. Zarządzanie lokalizacjami i przestrzenią magazynową, śledzenie stanów magazynowych, kontrola jakości, zarządzanie zamówieniami i integracja z SAP to kluczowe elementy, które przyczyniają się do zwiększenia efektywności i optymalizacji operacji logistycznych. Dzięki WMS.net, firmy mogą poprawić swoje procesy magazynowe, zwiększyć precyzję i kontrolę, oraz osiągnąć lepsze wyniki w obszarze logistyki.

Rejestr Inwentur
SAdam

Rejestr Inwentur

Oto post o programie magazynowym WMS.net, skupiający się na rejestrze inwentur. Program magazynowy rejestr inwentur jest wyjątkowy w swoim podejściu do uwierzytelniania użytkowników. Serwer samodzielnie sprawdza tożsamość użytkownika i weryfikuje jego uprawnienia do korzystania z aplikacji, eliminując konieczność ręcznego podawania danych uwierzytelniających.

Przyciski ToolBarMenu
SAdam

Przyciski ToolBarMenu

Programy magazynowe, takie jak Studio WMS.net, oraz przyciski ToolBarMenu odgrywają kluczową rolę w efektywnym zarządzaniu danymi i funkcjami systemów komputerowych. W tym artykule omówimy, jak konfigurować przyciski ToolBarMenu w programie magazynowym Studio WMS.net.

Raporty
SAdam

Raporty

Program magazynowy WMS.net jest niezbędny dla efektywnego zarządzania magazynem. Zapewnia dostęp do różnorodnych raportów. Te raporty można łatwo dostosować do indywidualnych potrzeb. Dzięki temu, WMS.net umożliwia lepsze zarządzanie zasobami magazynowymi. Program wykorzystuje mechanizm SQL Server Reporting Services. Pozwala to na tworzenie i publikowanie raportów na serwerze SQL. Dzięki temu, użytkownicy mogą mieć szybki dostęp do potrzebnych informacji.