Etykiety logistyczne w standardzie GS1

W ramach programu magazynowego Studio Magazyn WMS.net dostępny jest moduł do drukowania etykiet logistycznych w standardzie GS1. Wydruk sjest zgodny z wymaganiami stawianymi przez sieci handlowe dla dostawców towarów do sieci marketów. Moduł (aplikacja Windows) wykorzystuje mechanizmy związane z drukowaniem na drukarce kodów kreskowych w standardzie ZEBRA etykiet logistycznych na palety (nośniki).

Etykiety logistyczne w standardzie GS1

Instytut logistyki w Poznaniu

Etykiety logistyczne są ważną częścią standardu GS1. System GS1 to światowy standard identyfikacji produktów i wymiany danych. Jest używany przez głównych sprzedawców detalicznych, producentów i dystrybutorów do śledzenia i zarządzania zapasami, wysyłkami i innymi procesami biznesowymi. Etykiety logistyczne mają na celu zapewnienie sposobu identyfikacji, śledzenia i zarządzania przesyłkami w całym łańcuchu dostaw.

Etykiety logistyczne są zwykle drukowane na materiale poliestrowym i zawierają unikalny kod kreskowy GS1. Kod kreskowy zawiera informacje, takie jak globalny numer jednostki handlowej produktu (GTIN), seryjny kod kontenera wysyłkowego (SSCC) i inne informacje identyfikujące. Dane te służą do śledzenia przesyłek i zarządzania nimi w całym łańcuchu dostaw. Kod kreskowy pomaga również zapewnić prawidłową identyfikację produktu przez odbiorcę.

Etykiety logistyczne to kluczowa część systemu GS1. Zapewniają skuteczny sposób identyfikowania, śledzenia i zarządzania przesyłkami w całym łańcuchu dostaw. Korzystając z kodu kreskowego na etykiecie, firmy mogą szybko i dokładnie identyfikować i śledzić swoje zapasy. Pomaga to zapewnić terminową dostawę właściwych produktów we właściwe miejsca.

Etykiety logistyczne pomagają również zapewnić właściwe udokumentowanie przesyłek. Dostarczają informacji, takich jak pochodzenie i miejsce docelowe przesyłki, a także waga, wymiary i inne istotne dane. Informacje te mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia, że przesyłki są odpowiednio rozliczane, wysyłane i dostarczane.

Etykiety logistyczne w standardzie GS1

Etykiety logistyczne są istotną częścią systemu GS1. Zapewniają sposób identyfikacji, śledzenia przesyłek i zarządzania nimi w całym łańcuchu dostaw. Korzystając z kodu kreskowego na etykiecie, firmy mogą szybko i dokładnie identyfikować i śledzić swoje zapasy. Pomaga to zapewnić terminową dostawę właściwych produktów we właściwe miejsca.

Drukowanie Etykiet Logistycznych z Modułem Studio Magazyn WMS.net

Za pomocą modułu Etykiety można drukować etykiety oraz uruchamiać wybrane moduły aplikacji magazynowej (Etykieta logistyczna). Poznaj etykiety logistyczne w standardzie GS1.

WMS przykładowo przeglądanie kartotek towarowych i stanów magazynowych, rejestr nośników (palet) oczekujących w produkcji na odebranie przez magazyn (magazyn wysokiego składowania). Etykieta logistyczna to także historia wszystkich dokumentów przyjęć z produkcji.

Jednostka logistyczna powstaje poprzez połączenie (zgrupowanie) towaru w jednostkę manipulacyjną. Głównie taką jednostką są palety, ale także skrzynie, pojemniki, wózki i inne nośniki towaru. Jednostka taka ułatwia operowanie w łańcuchu dostaw – w procesie magazynowania i transportu.

Zgodność z Standardem GS1

W ramach naszego programu magazynowego Studio Magazyn WMS.net, oferujemy moduł do drukowania etykiet logistycznych zgodnych ze standardem GS1. Ten moduł umożliwia dostawcom towarów do sieci marketów spełnienie wymagań stawianych przez sieć handlową w zakresie oznakowania palet i nośników logistycznych.

Nasz moduł, będący aplikacją Windows, wykorzystuje zaawansowane mechanizmy drukowania na drukarkach ZEBRA, co pozwala na precyzyjne tworzenie etykiet logistycznych. Etykiety te zawierają kluczowe informacje, takie jak numer GTIN towaru, unikalny numer SSCC nośnika oraz termin przydatności do spożycia.

Proces drukowania opiera się na dokumentach zleceń przyjęcia do magazynu z produkcji. Po zatwierdzeniu tych dokumentów, można wydrukować etykiety na etykietach samoprzylepnych. Istnieje również możliwość wyboru konkretnych dokumentów do druku, co daje pełną kontrolę nad procesem.

Etykiety są czytelne zarówno dla ludzi, prezentując informacje w formie jawnej, jak i dla maszyn, dzięki kodowi EAN128C, który jest używany do zakodowania danych na etykiecie.

Dzięki naszemu modułowi do drukowania etykiet logistycznych w standardzie GS1, dostawcy towarów do sieci marketów mogą spełnić wszystkie wymagania dotyczące oznakowania palet i nośników logistycznych, co przyczynia się do sprawnego i efektywnego zarządzania logistyką i dostawami.

Program do drukowania etykiet

SoftwareStudio w ramach platformy StudioSystem i modułu do magazynu oferuje program do drukowania etykiet.

Etykiety logistyczne
Etykiety logistyczne

Etykiety Logistyczne – ekran podglądu etykiety przed wydrukiem

Szablony wydruku można przeprojektować za pomocą bezpłatnego narzędzia Microsoft Report Builder 3.0. Wydruk można wykonać zarówno na zwykłej drukarce laserowej jak i dedykowanych drukarkach kodów kreskowych np. ZEBRA.

Program magazynowy Studio Magazyn WMS.net oferuje moduł do drukowania etykiet logistycznych w standardzie GS1. Ten moduł jest wykorzystywany do drukowania etykiet na palety (nośniki) zgodnie z wymaganiami stawianymi przez sieć handlową dla dostawców towarów do sieci marketów. Poniżej przedstawiam opis tego modułu:

Funkcjonalność:

  • Moduł drukowania etykiet logistycznych umożliwia tworzenie etykiet na palety zawierających informacje o produktach, numerach GTIN, unikalnych numerach SSCC nośników i terminach przydatności do spożycia.
  • Dane na etykietach są prezentowane w postaci jawnej oraz kodowane za pomocą kodu EAN128C, który jest jednym z formatów standardu GS1.
  • Moduł umożliwia wydruk etykiet na etykiecie samoprzylepnej. Użytkownik może wybrać, czy chce wydrukować wszystkie etykiety dla dokumentów zleceń przyjęcia do magazynu z produkcji czy tylko wybrane.

Zastosowanie:

  • Etykiety logistyczne są wykorzystywane w procesie dostaw towarów do sieci handlowych. Dzięki zastosowaniu standardu GS1 i kodów kreskowych, proces identyfikacji towarów i nośników staje się bardziej precyzyjny i efektywny.
  • Etykiety logistyczne zawierają kluczowe informacje o produkcie, co ułatwia zarządzanie zapasami w magazynie i usprawnia procesy logistyczne.

Integracja z drukarkami ZEBRA:

  • Moduł drukowania etykiet logistycznych wykorzystuje mechanizmy związane z drukowaniem na drukarkach ZEBRA. Dzięki temu zapewniona jest wysoka jakość wydruku i zgodność z normami branżowymi.

Podstawa do drukowania:

  • Podstawą do drukowania etykiet logistycznych są dokumenty zleceń przyjęcia do magazynu z produkcji. Po zatwierdzeniu tych dokumentów, użytkownik może wydrukować odpowiednie etykiety na palety.

Moduł drukowania etykiet logistycznych w standardzie GS1 w programie magazynowym WMS.net pozwala na profesjonalne i zgodne z wymaganiami branżowymi oznakowanie towarów, co przyczynia się do poprawy efektywności i precyzji w zarządzaniu magazynem oraz obsłudze logistycznej.

Etykieta logistyczna z programu magazynowego

Dowiedz się więcej na temat Aplikacja dla magazynów wysokiego składowania !

Próba dostępu użytkowników do zasobów zabezpieczonych bez cookies pwooduje auotmatyczne przekierowanie do strony logowania. Kliknij etykieta logistyczna z programu magazynowego , aby dowiedzieć się więcej.Moduł Magazyn umożliwia bieżące monitorowanie stanów magazynowych posiadanych towarów, generowanie dokumentów PZ, RW, PW, MM i WZ, wystawianie rezerwacji dla klientów oraz zamówień do dostawców. Aplikacja dla magazynów wysokiego składowania oferuje inną funkcjonalność niż standardowy księgowy program magazynowy. Prace magazynowe obejmują czynności związane z rozładunkiem i załadunkiem towarów. A także obsługą urządzeń transportu wewnątrzmagazynowego, wózków paletowych i widłowych. Ponadto dźwignic oraz ręcznym przenoszeniem i podnoszeniem ładunków.

Oprogramowanie dla magazynu etykieta logistyczna z programu magazynowego
Program magazynowy w chmurze
WMS program magazynowy etykieta logistyczna z programu magazynowego
Programy magazynowe w chmurze etykieta logistyczna z programu magazynowego
Program magazynowy online etykieta logistyczna z programu magazynowego
Program magazynowy w chmurze etykieta logistyczna z programu magazynowego

Etykiety logistyczne w standardzie GS1

Etykiety logistyczne są ważną częścią standardu GS1. System GS1 to światowy standard identyfikacji produktów i wymiany danych. Jest używany przez głównych sprzedawców detalicznych, producentów i dystrybutorów do śledzenia i zarządzania zapasami, wysyłkami i innymi procesami biznesowymi. Etykiety logistyczne mają na celu zapewnienie sposobu identyfikacji, śledzenia i zarządzania przesyłkami w całym łańcuchu dostaw.
Etykiety logistyczne w standardzie GS1
Instalacja SQL Server Express with Advanced Services
System CMMS

SQL Azure

System Windows Azure to kompleksowa platforma chmurowa, która oferuje szeroki zakres usług, wspierając organizacje w zarządzaniu danymi w chmurze. Jedną z kluczowych usług dostępnych w ramach tej platformy jest Baza danych SQL Azure.

Program reklamacyjny
SAdam

Program reklamacyjny

Trudno sobie wyobrazić nowoczesną firmę handlowo produkcyjną, która nie ma dobrze zorganizowanego procesu zarządzania reklamacjami i serwisem gwarancyjny. Wprowadzając produkty na rynek producent lub firma handlowa musi zapewnić sprawną obsługę w zakresie reklamacji i serwisu pamiętając jednocześnie o kosztach. Wdrożenie systemu informatycznego opartego na rozwiązaniu przeglądarki internetowej (aplikacja ASP.net) wspomaga jeden z kluczowych elementów budowania zaufania klientów do firmy, jakim jest system obsługi reklamacji i serwisu. Kontakty z klientami nie kończą się z chwilą złożenia zamówienia.

Ważenie palet za pomocą wagi OHAUS
SAdam

Ważenie palet za pomocą wagi OHAUS

SoftwareStudio Sp. z o.o. wybiera z dostępnych na rynku urządzeń wspierających pracę magazynu najlepsze i sprawdzone rozwiązania, dlatego polecamy naszym klientom moduł do ważenia palet działający w oparciu o wagi firmy OHAUS. Na życzenie można wprowadzić integrację z innymi modelami wag, w tym celu prosimy o kontakt  działem handlowym.

Lokalizacje obiektów
Joanna Ciebień

Lokalizacje obiektów

Studio WMS.net firmy SoftwareStudio to jedno z takich rozwiązań. WMS (Warehouse Management System) to program komputerowy, który wspomaga zarządzanie magazynem, obiektami magazynowymi oraz całym procesem logistycznym. Studio WMS.net oferuje zaawansowaną aplikację, która umożliwia dokładne zarządzanie lokalizacją obiektów na terenie centrum logistycznego.

WMS_PZ Przyjęcie do magazynu
Adam Potomski

WMS_PZ

Program magazynowy Studio WMS.net firmy SoftwareStudio umożliwia efektywne przyjmowanie towaru na magazyn za pomocą transakcji oznaczonej kodem WMS_PZ. Proces ten jest prosty i przejrzysty.

Interlabel
SAdam

Interlabel

W ramach naszej działalności, nawiązaliśmy cenną współpracę z firmą Interlabel, która specjalizuje się w dostawach profesjonalnego sprzętu i urządzeń związanego z kodami kreskowymi. Ta współpraca pozwala nam dostarczać kompleksowe rozwiązania dla magazynów, w tym również systemy klasy WMS (Warehouse Management System).