Etykiety logistyczne w standardzie GS1

Etykiety logistyczne w standardzie GS1

W ramach programu magazynowego Studio Magazyn WMS.net dostępny jest moduł do drukowania etykiet logistycznych w standardzie GS1. Wydruk sjest zgodny z wymaganiami stawianymi przez sieci handlowe dla dostawców towarów do sieci marketów. Moduł (aplikacja Windows) wykorzystuje mechanizmy związane z drukowaniem na drukarce kodów kreskowych w standardzie ZEBRA etykiet logistycznych na palety (nośniki).

program magazynowy wydruki drukarka

Instytut logistyki w Poznaniu

Etykiety logistyczne są ważną częścią standardu GS1. System GS1 to światowy standard identyfikacji produktów i wymiany danych. Jest używany przez głównych sprzedawców detalicznych, producentów i dystrybutorów do śledzenia i zarządzania zapasami, wysyłkami i innymi procesami biznesowymi. Etykiety logistyczne mają na celu zapewnienie sposobu identyfikacji, śledzenia i zarządzania przesyłkami w całym łańcuchu dostaw.

Etykiety logistyczne są zwykle drukowane na materiale poliestrowym i zawierają unikalny kod kreskowy GS1. Kod kreskowy zawiera informacje, takie jak globalny numer jednostki handlowej produktu (GTIN), seryjny kod kontenera wysyłkowego (SSCC) i inne informacje identyfikujące. Dane te służą do śledzenia przesyłek i zarządzania nimi w całym łańcuchu dostaw. Kod kreskowy pomaga również zapewnić prawidłową identyfikację produktu przez odbiorcę.

Etykiety logistyczne to kluczowa część systemu GS1. Zapewniają skuteczny sposób identyfikowania, śledzenia i zarządzania przesyłkami w całym łańcuchu dostaw. Korzystając z kodu kreskowego na etykiecie, firmy mogą szybko i dokładnie identyfikować i śledzić swoje zapasy. Pomaga to zapewnić terminową dostawę właściwych produktów we właściwe miejsca.

Etykiety logistyczne pomagają również zapewnić właściwe udokumentowanie przesyłek. Dostarczają informacji, takich jak pochodzenie i miejsce docelowe przesyłki, a także waga, wymiary i inne istotne dane. Informacje te mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia, że przesyłki są odpowiednio rozliczane, wysyłane i dostarczane.

Etykiety logistyczne w standardzie GS1

Etykiety logistyczne są istotną częścią systemu GS1. Zapewniają sposób identyfikacji, śledzenia przesyłek i zarządzania nimi w całym łańcuchu dostaw. Korzystając z kodu kreskowego na etykiecie, firmy mogą szybko i dokładnie identyfikować i śledzić swoje zapasy. Pomaga to zapewnić terminową dostawę właściwych produktów we właściwe miejsca.

Za pomocą modułu Etykiety można drukować etykiety oraz uruchamiać wybrane moduły aplikacji magazynowej (Etykieta logistyczna). Poznaj etykiety logistyczne w standardzie GS1.

WMS przykładowo przeglądanie kartotek towarowych i stanów magazynowych, rejestr nośników (palet) oczekujących w produkcji na odebranie przez magazyn (magazyn wysokiego składowania). Etykieta logistyczna to także historia wszystkich dokumentów przyjęć z produkcji.

Jednostka logistyczna powstaje poprzez połączenie (zgrupowanie) towaru w jednostkę manipulacyjną. Głównie taką jednostką są palety, ale także skrzynie, pojemniki, wózki i inne nośniki towaru. Jednostka taka ułatwia operowanie w łańcuchu dostaw – w procesie magazynowania i transportu.

W ramach programu magazynowego Studio Magazyn WMS.net dostępny jest moduł do drukowania etykiet logistycznych w standardzie GS1. Wydruk sjest zgodny z wymaganiami stawianymi przez sieć handlową dla dostawców towarów do sieci marketów. Moduł (aplikacja Windows) wykorzystuje mechanizmy związane z drukowaniem na drukarce kodów kreskowych w standardzie ZEBRA etykiet logistycznych na palety (nośniki). Podstawą do drukowania są dokumenty zleceń przyjęcia do magazynu z produkcji. Dokumenty zleceń zatwierdzone można wydrukować na etykiecie samoprzylepnej (wszystkie lub wybrane). Etykieta zawiera informacje o numerze GTIN towaru, unikalny numer SSCC nośnika oraz termin przydatności do spożycia. Dane są prezentowane w postaci jawnej oraz kodowane za pomocą kodu EAN128C. Programy magazynowe

Program do drukowania etykiet

SoftwareStudio w ramach platformy StudioSystem i modułu do magazynu oferuje program do drukowania etykiet.

Etykiety logistyczne
Etykiety logistyczne

Etykiety Logistyczne – ekran podglądu etykiety przed wydrukiem

Szablony wydruku można przeprojektować za pomocą bezpłatnego narzędzia Microsoft Report Builder 3.0. Wydruk można wykonać zarówno na zwykłej drukarce laserowej jak i dedykowanych drukarkach kodów kreskowych np. ZEBRA.

Program magazynowy Studio Magazyn WMS.net oferuje moduł do drukowania etykiet logistycznych w standardzie GS1. Ten moduł jest wykorzystywany do drukowania etykiet na palety (nośniki) zgodnie z wymaganiami stawianymi przez sieć handlową dla dostawców towarów do sieci marketów. Poniżej przedstawiam opis tego modułu:

Funkcjonalność:

  • Moduł drukowania etykiet logistycznych umożliwia tworzenie etykiet na palety zawierających informacje o produktach, numerach GTIN, unikalnych numerach SSCC nośników i terminach przydatności do spożycia.
  • Dane na etykietach są prezentowane w postaci jawnej oraz kodowane za pomocą kodu EAN128C, który jest jednym z formatów standardu GS1.
  • Moduł umożliwia wydruk etykiet na etykiecie samoprzylepnej. Użytkownik może wybrać, czy chce wydrukować wszystkie etykiety dla dokumentów zleceń przyjęcia do magazynu z produkcji czy tylko wybrane.

Zastosowanie:

  • Etykiety logistyczne są wykorzystywane w procesie dostaw towarów do sieci handlowych. Dzięki zastosowaniu standardu GS1 i kodów kreskowych, proces identyfikacji towarów i nośników staje się bardziej precyzyjny i efektywny.
  • Etykiety logistyczne zawierają kluczowe informacje o produkcie, co ułatwia zarządzanie zapasami w magazynie i usprawnia procesy logistyczne.

Integracja z drukarkami ZEBRA:

  • Moduł drukowania etykiet logistycznych wykorzystuje mechanizmy związane z drukowaniem na drukarkach ZEBRA. Dzięki temu zapewniona jest wysoka jakość wydruku i zgodność z normami branżowymi.

Podstawa do drukowania:

  • Podstawą do drukowania etykiet logistycznych są dokumenty zleceń przyjęcia do magazynu z produkcji. Po zatwierdzeniu tych dokumentów, użytkownik może wydrukować odpowiednie etykiety na palety.

Moduł drukowania etykiet logistycznych w standardzie GS1 w programie magazynowym WMS.net pozwala na profesjonalne i zgodne z wymaganiami branżowymi oznakowanie towarów, co przyczynia się do poprawy efektywności i precyzji w zarządzaniu magazynem oraz obsłudze logistycznej.

Etykieta logistyczna z programu magazynowego

Dowiedz się więcej na temat Aplikacja dla magazynów wysokiego składowania !

Próba dostępu użytkowników do zasobów zabezpieczonych bez cookies pwooduje auotmatyczne przekierowanie do strony logowania. Kliknij etykieta logistyczna z programu magazynowego , aby dowiedzieć się więcej.Moduł Magazyn umożliwia bieżące monitorowanie stanów magazynowych posiadanych towarów, generowanie dokumentów PZ, RW, PW, MM i WZ, wystawianie rezerwacji dla klientów oraz zamówień do dostawców. Aplikacja dla magazynów wysokiego składowania oferuje inną funkcjonalność niż standardowy księgowy program magazynowy. Prace magazynowe obejmują czynności związane z rozładunkiem i załadunkiem towarów. A także obsługą urządzeń transportu wewnątrzmagazynowego, wózków paletowych i widłowych. Ponadto dźwignic oraz ręcznym przenoszeniem i podnoszeniem ładunków.

Oprogramowanie dla magazynu etykieta logistyczna z programu magazynowego
Program magazynowy w chmurze
WMS program magazynowy etykieta logistyczna z programu magazynowego
Programy magazynowe w chmurze etykieta logistyczna z programu magazynowego
Program magazynowy online etykieta logistyczna z programu magazynowego
Program magazynowy w chmurze etykieta logistyczna z programu magazynowego

Etykiety logistyczne w standardzie GS1

Etykiety logistyczne są ważną częścią standardu GS1. System GS1 to światowy standard identyfikacji produktów i wymiany danych. Jest używany przez głównych sprzedawców detalicznych, producentów i dystrybutorów do śledzenia i zarządzania zapasami, wysyłkami i innymi procesami biznesowymi. Etykiety logistyczne mają na celu zapewnienie sposobu identyfikacji, śledzenia i zarządzania przesyłkami w całym łańcuchu dostaw.
Etykiety logistyczne w standardzie GS1
program magazynowy, program do magazynowania
magazyn wysokiego składowania

Magazyn Wysokiego Składu

Magazyn Wysokiego Składu wymaga odpowiedniego zarządzania, które zapewni sprawne funkcjonowanie i optymalizację procesów logistycznych. Integracja z systemem ERP klienta, automatyczne przyjmowanie zleceń dotyczących wysyłki oraz weryfikacja dostaw są kluczowymi elementami skutecznego zarządzania magazynem Wysokiego Składu.

WMS w branży tkanin obiciowych
SAdam

WMS w branży tkanin obiciowych

Program magazynowy Studio WMS.net stanowi nieocenione narzędzie dla firm w branży tkanin obiciowych. Dzięki niemu możliwe jest skuteczne zarządzanie stanem magazynowym, zoptymalizowanie procesów składowania oraz minimalizacja ryzyka popełnienia błędów. To inwestycja, która przyczynia się do wzrostu efektywności i konkurencyjności firmy na rynku.

system WMS komunikaty
SoftwareStudio

Skaner kodów kreskowych Motorola LS4208

Niespotykany w innych urządzeniach mechanizm skanowania wielowierszowego pozwala szybko i dokładnie odczytywać jednowymiarowe kody paskowe (także kody uszkodzone, niewielkich rozmiarów bądź niewyraźnie wydrukowane), co przekłada się na większą efektywność działania. Ponadto model LS4208 umożliwia odczyt z odległości 50 cm i zapewnia większą tolerancję ruchu, pozwalając rejestrować dane z różnych obiektów bez przerw między odczytami, szybciej, dokładniej i w bardziej elastyczny sposób.

Kartoteki
SAdam

Kartoteki

Oprogramowanie magazynowe WMS.net stanowi kluczowy element zarządzania magazynem. Zapewnia efektywne zarządzanie zasobami. Dzięki niemu procesy magazynowe stają się proste i przejrzyste. Program WMS.net oferuje użytkownikom wiele funkcji. Jedną z nich jest sekcja Informacje. Znajduje się tam opcja Zestawienia. Jest ona niezwykle przydatna w codziennej pracy magazynowej. Umożliwia szybki dostęp do potrzebnych danych.

program magazynowy dokumenty PW bufor
SAdam

Dokumenty PW bufor

WMS program magazynowy dokumenty PW bufor. Wywołanie menu wyświetla zestawienie wszystkich dokumentów PW zapisanych do bufora.

system magazynowy Załączniki
SAdam

x_zalacznik.aspx

Program pozwala na załączanie do dowolnego dokumentu czy kartoteki określonych przez administratora plików. Uniwersalna transakcja x_zalacznik.aspx pozwala wskazać (wybrać) plik i przegra go na serwer oraz utworzy relację (skojarzenie). uruchomienie transakcji nie tylko pozwala dodawać pliki,