Zlecenia wydania do realizacji

Zlecenia wydania do realizacji

W systemie magazynowym Studio WMS.net istnieje funkcja, która pozwala na łatwe zarządzanie zleceniami wydania towarów. Ten artykuł omówi, jak działa ten proces i jakie korzyści przynosi.

Rejestr zleceń wydania wyświetla zlecenia ze statusem "w buforze"

Kiedy mówimy o zleceniach wydania, mamy na myśli operację przenoszenia produktów z magazynu do miejsca docelowego, czyli do klienta lub innego przeznaczenia. Program magazynowy Studio WMS.net umożliwia wygodne rejestrowanie tych zleceń.

Rejestr zleceń wydania wyświetla zlecenia ze statusem „w buforze”, co oznacza, że są one gotowe do przetworzenia. Ponadto, można znaleźć zlecenia zatwierdzone, które oczekują na realizację. To oznacza, że produkty są już przygotowane do wysyłki, a system pomaga w śledzeniu ich drogi od magazynu do klienta.

Dzięki programowi Studio WMS.net można skutecznie planować i koordynować procesy wydania towarów, co ma kluczowe znaczenie dla efektywnej logistyki magazynowej. Ułatwia to również zarządzanie zapasami i minimalizuje ryzyko błędów w dostawach.

Podsumowując, funkcja zleceń wydania w programie magazynowym Studio WMS.net to narzędzie, które pomaga w sprawnym zarządzaniu procesem dostaw i wysyłki towarów. Dzięki niemu można śledzić status zleceń i zapewnić, że produkty trafią do klientów w terminie, co przyczynia się do zadowolenia klientów i efektywności działalności magazynowej.

Program Magazynowy Studio WMS.net Ułatwia Zarządzanie Zleceniami

Zarządzaj Wydaniami z Magazynu

 • Program pokazuje zlecenia w buforze.
 • Widzisz też zlecenia gotowe do pracy.
 • Pracownicy magazynu od razu wiedzą, co robić.

Łatwe Śledzenie Zleceń Wydania

 • Rejestr jest zawsze aktualny.
 • Zmiany statusu są natychmiastowe.
 • Pracownicy mają jasność co do priorytetów.

Sprawniejsza Praca z Studio WMS.net

 • Program jest intuicyjny w obsłudze.
 • Zapewnia efektywność i oszczędność czasu.
 • Studio WMS.net wspiera każdy etap pracy w magazynie.

Rejestr wyświetla zlecenia wydania ze statusem w buforze oraz zlecenia zatwierdzone oczekujące na realizację.

zwz_do_realizacji

W rejestrze jest wyświetlana ilość do realizacji – pole DO REALIZACJI. W polu wyświetlana  jest ilość zlecenia pomniejszona o ilość zapisaną w dyspozycji wydania.

Funkcje aktywne w rejestrze: DOPISZ, EDYCJA, PODGLAD, DYSPOZYCJA WYDANIA, INFORMACJE DODATKOWE.

Polecenie DOPISZ

Polecenie wyświetla formularz dopisana zlecenia wydania  – opis formularza zawiera strona Nowe zlecenie wydania.

Polecenie EDYCJA

Polecenie wyświetla formularz edycji zlecenia wydania. Układ formularza oraz pola są takie same jak przy dopisaniu zlecenia.

Polecenie DYSPOZYCJA WYDANIA

Potwierdzenie polecenia dla wybranego (zaznaczonego zlecenia) wyświetla okno dopisania dyspozycji wydania.

dyspozycja_wydania

W górnej części okna wyświetlone są pola wymagające zapisania danych:

 • STREFA – w polu zapisywana jest strefa, dla której ma zostać wygenerowana dyspozycja. Pole wymagane.
 • PRACOWNIK – pole obsługiwane przez skorowidz pracowników. Przypisanie pracownika do dyspozycji powoduje, że dane zlecenie zostanie wyświetlone tylko dla wskazanego użytkownika.
 • PRIORYTET – lista wyboru priorytetów dla dyspozycji.

oraz pola nieedytowane:

 • KONTRAHENT – nazwa skrócona kontrahenta.
 • NUMER ZLECENIA
 • NUMER REFERENYCYJNY – numer dyspozycji wydania nadawany przez program.

W dolnej części formularza wyświetlona jest tabela z pozycjami zlecenia i dyspozycji wydania. Pozycje zlecenia są zapisywane w dyspozycji przez zaznaczenie pozycji zlecenia (kliknięcie na pozycji) i potwierdzenie polecenia DODAJ. Dopisanie pozycji jest blokowane jeśli nie została wybrana strefa wydania. W tabeli pozycji dyspozycji wydania pole ILOŚĆ jest modyfikowalne. Po zapisaniu zmian modyfikacje należy zatwierdzić przez użycie kombinacji klawiszy <Shift><Enter>.

Zapisanie pozycji w dyspozycji można cofnąć – należy zaznaczyć pozycję dyspozycji i potwierdzić polecenie COFNIJ. Dyspozycja jest zapisywana przez potwierdzenie polecenia ZAPISZ DYSPOZYCJĘ. Po prawidłowym dopisaniu dyspozycji zostaje wyświetlony komunikat. Pozycja dyspozycji nie zostanie zapisana jeśli ilość towaru w magazynie jest mniejsza niż ilość wydania.

Dyspozycja wydania to dokument WZ zapisany ze statusem w buforze. Dopisanie dyspozycje wyświetlane są w rejestrze Dyspozycje wydania do realizacji.

Dyspozycje wydania dla strefy zbierania mogą zostać dopisane w przypadku, gdy w strefie nie ma wystarczającej ilości do zrealizowania wydania. Przy dopisywaniu dyspozycji wydania jest automatycznie generowane zlecenie przesunięcia ze strefy składowania (SS) do strefy zbierania (SZ).

Pozycje w dyspozycji wydania oraz zleceniu przesunięcia są dopisywane według metody wydania (sposób wydania) zdefiniowanej dla kontrahenta.

Po zamknięciu okna generowania dyspozycji rejestr zleceń zostaje odświeżony. Pozycje zlecenia dla których została dopisana dyspozycja wyświetlane są w rejestrze Wszystkie zlecenia wydania.

Program blokuje dopisanie dyspozycji dla zleceń w buforze. W oknie generowania dyspozycji wyświetlony zostaje komunikat.

dyspozycja_wydania_1
10 powodów, aby wdrożyć program obsługi magazynu
SAdam

10 powodów, aby wdrożyć program obsługi magazynu

Odkryj 10 niezbędnych powodów, dla których Twój magazyn powinien skorzystać z zaawansowanego programu obsługi magazynu. Poznaj, jak nowoczesne rozwiązania WMS mogą zwiększyć efektywność, obniżyć koszty operacyjne i znacząco ulepszyć zarządzanie zapasami. Czytaj więcej, aby dowiedzieć się, jak z sukcesem wdrożyć to kluczowe narzędzie w Twojej firmie

Program magazynowy online dla klienta
SAdam

Program magazynowy online dla klienta

Klient magazynu korzysta z aplikacji magazynowej za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Naszymi narzędziami są serwer Microsoft Windows Server, SQL Server oraz IIS Server. Dzięki temu, klient ma dostęp do programu magazynowego online, co zapewnia mu poczucie bezpieczeństwa i wygodę obsługi.

System magazynowy WMS
SAdam

System magazynowy WMS

System magazynowy WMS wykorzystuje nowoczesne technologie i dostarcza użytkownikom elastyczną aplikację magazynową.
Warehouse Management System (WMS) oprogramowania SoftwareStudio to innowacyjny i kompleksowy zestaw narzędzi zaprojektowanych, aby pomóc firmom usprawnić operacje magazynowe. Dzięki WMS firmy SoftwareStudio firmy mogą wydajniej i efektywniej zarządzać swoimi operacjami, oszczędzając czas, pieniądze i eliminując nadmiarowość.

Zlecenia wydania do realizacji

Kiedy mówimy o zleceniach wydania, mamy na myśli operację przenoszenia produktów z magazynu do miejsca docelowego, czyli do klienta lub innego przeznaczenia. Program magazynowy Studio WMS.net umożliwia wygodne rejestrowanie tych zleceń.
DEMO
Nowy dokument WZB
SAdam

Nowy dokument WZB

W programach magazynowych, takich jak Studio WMS.net dostarczany przez SoftwareStudio, istnieje możliwość tworzenia różnych rodzajów dokumentów magazynowych, w tym wydań bezpośrednich (WZB). W tym artykule omówimy, jak tworzyć nowy dokument WZB w programie magazynowym.

Dokumenty wg przewoźnika
SAdam

Dokumenty wg przewoźnika

W zarządzaniu magazynem paletowym istotnym elementem jest skuteczne rozliczanie dokumentów związanych z przewoźnikami i spedytorami. Program magazynowy oferuje możliwość generowania zestawień tabelarycznych dla dokumentów rozliczeń palet wg spedytora i przewoźnika, co umożliwia łatwą analizę, kontrolę i raportowanie przewozów. W tym artykule omówimy funkcje i korzyści związane z tymi zestawieniami w aplikacji magazynowej.

Multilanguage
SAdam

Multilanguage

W dobie globalizacji, gdzie przedsiębiorstwa często operują na wielu rynkach międzynarodowych, kluczową rolę odgrywa oprogramowanie magazynowe wspierające różne języki. Studio System, dzięki swoim multilanguage funkcjom, zapewnia efektywne zarządzanie magazynem niezależnie od barier językowych, co jest nieocenionym atutem w międzynarodowej logistyce.

Nowe zlecenie wydania

Nowe zlecenie wydania

Kiedy klient składa zamówienie na produkty, magazynierzy muszą przygotować te produkty do wysyłki. Dla ułatwienia tego procesu, program Studio WMS.net oferu...
Zlecenia wydania do realizacji

Zlecenia wydania do realizacji

W systemie magazynowym Studio WMS.net istnieje funkcja, która pozwala na łatwe zarządzanie zleceniami wydania towarów. Ten artykuł omówi, jak działa ten pr...
Import zleceń

Import zleceń

Celem importowania zleceń wydania jest umożliwienie magazynowi efektywnego zarządzania zamówieniami. Program Studio WMS.net pozwala na przekazywanie zam...
Wszystkie zlecenia wydania

Wszystkie zlecenia wydania

Kiedy pracujesz w magazynie, jednym z kluczowych procesów jest wydawanie towarów z magazynu na podstawie zleceń. W programie magazynowym istnieje dedykowany mo...
Indeks

Indeks

Oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online to prawdziwy game-changer. Przede wszystkim, pozwala na zdalne zarządzanie zapasami. Co więcej, uła...
Alfabetycznie

Alfabetycznie

Wraz z dynamicznym rozwojem branży e-commerce, efektywne oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online staje się niezwykle istotne dla fir...
Spis Magazyn WMS.net

Spis Magazyn WMS.net

WMS.net pozwala na obsługę różnych rodzajów magazynów, takich jak magazyny wysokiego składowania, magazyny z automatycznym systemem sortowania, magazy...
Programy magazynowe

Programy magazynowe

Programy magazynowe, wykorzystując najnowszą technologię, są niezbędnym narzędziem dla operatorów logistycznych. Dzięki nim można obniżyć koszty, poprawić o...
CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS to skrót od anglojęzycznego terminu Computerized Maintenance Management System, czyli Komputerowy System Zarządzania Utrzymaniem Ruchu. Systemy te...
Kartoteki

Kartoteki

Niniejszy program obsługujący CMMS sekcję kartoteki zapewnia pełną funkcjonalność obsługi danych dotyczących obiektów, pracowników, kontrahentów, lokalizacji...
Kartoteki obiektów

Kartoteki obiektów

Menu CMMS (Computerized Maintenance Management System) umożliwia wyświetlanie i zarządzanie kartotekami obiektów w Twojej firmie. Dzięki temu menu będz...
Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników w programach magazynowych oraz CMMS Utrzymanie Ruchu są nie tylko miejscem gromadzenia danych personalnych, ale również stanowią pods...
Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów w programie magazynowym WMS.net to niezbędne narzędzie dla każdej firmy, która dba o efektywność i profesjonalizm w zarządzaniu magazyn...
Lokalizacje obiektów

Lokalizacje obiektów

Studio WMS.net firmy SoftwareStudio to jedno z takich rozwiązań. WMS (Warehouse Management System) to program komputerowy, który wspomaga zarządzanie mag...