system WMS Zlecenia wydania do realizacji

SoftwareStudio Zlecenia wydania do realizacji

WMS program magazynowy

WMS program magazynowy

Oprogramowanie WMS może być również wykorzystywane do monitorowania pracy personelu magazynu. Śledząc czas potrzebny do wykonania zadań, kierownicy magazynów mogą zidentyfikować obszary, w których można poprawić wydajność. Pomaga to zapewnić, że magazyn działa tak wydajnie, jak to tylko możliwe. Ponadto oprogramowanie WMS może służyć do śledzenia i monitorowania bezpieczeństwa i ochrony magazynu. Śledząc ruch personelu i towarów, kierownicy magazynów mogą zapewnić bezpieczeństwo magazynu i przestrzeganie wszystkich protokołów bezpieczeństwa.

Rejestr wyświetla zlecenia wydania ze statusem w buforze oraz zlecenia zatwierdzone oczekujące na realizację.

zwz_do_realizacji

W rejestrze jest wyświetlana ilość do realizacji – pole DO REALIZACJI. W polu wyświetlana  jest ilość zlecenia pomniejszona o ilość zapisaną w dyspozycji wydania.

Funkcje aktywne w rejestrze: DOPISZ, EDYCJA, PODGLAD, DYSPOZYCJA WYDANIA, INFORMACJE DODATKOWE.

Polecenie DOPISZ

Polecenie wyświetla formularz dopisana zlecenia wydania  – opis formularza zawiera strona Nowe zlecenie wydania.

Polecenie EDYCJA

Polecenie wyświetla formularz edycji zlecenia wydania. Układ formularza oraz pola są takie same jak przy dopisaniu zlecenia.

Polecenie DYSPOZYCJA WYDANIA

Potwierdzenie polecenia dla wybranego (zaznaczonego zlecenia) wyświetla okno dopisania dyspozycji wydania.

dyspozycja_wydania

W górnej części okna wyświetlone są pola wymagające zapisania danych:

  • STREFA – w polu zapisywana jest strefa, dla której ma zostać wygenerowana dyspozycja. Pole wymagane.
  • PRACOWNIK – pole obsługiwane przez skorowidz pracowników. Przypisanie pracownika do dyspozycji powoduje, że dane zlecenie zostanie wyświetlone tylko dla wskazanego użytkownika.
  • PRIORYTET – lista wyboru priorytetów dla dyspozycji.

oraz pola nieedytowane:

  • KONTRAHENT – nazwa skrócona kontrahenta.
  • NUMER ZLECENIA
  • NUMER REFERENYCYJNY – numer dyspozycji wydania nadawany przez program.

W dolnej części formularza wyświetlona jest tabela z pozycjami zlecenia i dyspozycji wydania. Pozycje zlecenia są zapisywane w dyspozycji przez zaznaczenie pozycji zlecenia (kliknięcie na pozycji) i potwierdzenie polecenia DODAJ. Dopisanie pozycji jest blokowane jeśli nie została wybrana strefa wydania. W tabeli pozycji dyspozycji wydania pole ILOŚĆ jest modyfikowalne. Po zapisaniu zmian modyfikacje należy zatwierdzić przez użycie kombinacji klawiszy <Shift><Enter>.

Zapisanie pozycji w dyspozycji można cofnąć – należy zaznaczyć pozycję dyspozycji i potwierdzić polecenie COFNIJ. Dyspozycja jest zapisywana przez potwierdzenie polecenia ZAPISZ DYSPOZYCJĘ. Po prawidłowym dopisaniu dyspozycji zostaje wyświetlony komunikat. Pozycja dyspozycji nie zostanie zapisana jeśli ilość towaru w magazynie jest mniejsza niż ilość wydania.

Dyspozycja wydania to dokument WZ zapisany ze statusem w buforze. Dopisanie dyspozycje wyświetlane są w rejestrze Dyspozycje wydania do realizacji.

Dyspozycje wydania dla strefy zbierania mogą zostać dopisane w przypadku, gdy w strefie nie ma wystarczającej ilości do zrealizowania wydania. Przy dopisywaniu dyspozycji wydania jest automatycznie generowane zlecenie przesunięcia ze strefy składowania (SS) do strefy zbierania (SZ).

Pozycje w dyspozycji wydania oraz zleceniu przesunięcia są dopisywane według metody wydania (sposób wydania) zdefiniowanej dla kontrahenta.

Po zamknięciu okna generowania dyspozycji rejestr zleceń zostaje odświeżony. Pozycje zlecenia dla których została dopisana dyspozycja wyświetlane są w rejestrze Wszystkie zlecenia wydania.

Program blokuje dopisanie dyspozycji dla zleceń w buforze. W oknie generowania dyspozycji wyświetlony zostaje komunikat.

dyspozycja_wydania_1

Zlecenia wydania do realizacji

Oferta oprogramowania magazynowego to nie tylko opis na stronie.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu magazynowego WMS odpowiada Twoim potrzebom?
DEMO

Magazyn WMS.net

Programowanie SQL

Aplikacje bazodanowe są naszą specjalizacją, od połowy lat 90tych, zajmujemy się tworzeniem, rozwojem i serwisem programów związanych z rejestracją i przetwarzaniem danych. W tym czasie zajmowaliśmy się baza danych typu DBF (FoxPro) oraz MySQL, oraz MS SQL Server. Opracowaliśmy specjalne oprogramowanie pozwalające na przegrywanie danych między tymi bazami – Studio Replikator. Spółka SoftwareStudio oferuje realizację projektów informatycznych na zamówienie, rozpoczynając od przygotowania analizy przedwdrożeniowej.

przyjęcie z produkcji
basiap

Generowanie dokumentów produkcyjnych

Skorzystaj z generowanie dokumentów produkcyjnych , naprawdę warto! Platforma StudioSystem to oprogramowanie wykorzystujące nowoczesne technologie informatyczne. Innymi słowy potrzebujesz naszego programu WMS.net! Zastosowanie rozwiązań przeglądarkowych pozwala na zaproponowanie użytkownikom oprogramowania WMS.net z intuicyjnym w użyciu interfejsem.

Instalacja aplikacji WMS na terminal Windows Mobile
SAdam

Oprogramowanie WMS

Wybór odpowiedniego oprogramowania WMS zależy od specyfiki i potrzeb przedsiębiorstwa. Przed wdrożeniem warto przeprowadzić analizę i ocenę funkcjonalności, dostępnych integracji, wsparcia technicznego oraz kosztów związanych z wdrożeniem i utrzymaniem systemu.

SAdam

Załączniki

Opcja menu pozwala na dołączenie do wybranego dokumentu dowolnej ilości dokumentów elektronicznych stanowiących załączniki np. dokumenty PDF, Word, Excel itp. Po uruchomieniu opcji menu pojawi się okno umożliwiające dołączenia załącznika. Dopisanie zdjęcia wymaga użycia polecenia

SAdam

Palety

Funkcja palety umożliwia dopisanie palet magazynowych skojarzonych z dokumentem bez konieczności jego edycji.Dopisanie palet magazynowych jest możliwe dzięki wywołaniu menu EDYCJA i PALETY Po uruchomieniu funkcji pojawi się okno dopisywania palet.

system WMS Dyspozycje wydania do realizacji
Joanna Ciebień

Dyspozycje wydania do realizacji

Zlecenia wysyłkowe są niezbędne do sprawnego funkcjonowania magazynu. System WMS służy do zapewnienia prawidłowej realizacji zamówień oraz dostarczenia towaru we właściwe miejsce we właściwym czasie. WMS to ważne narzędzie do zarządzania operacjami magazynowymi oraz zapewnienia