Po wywołaniu menu zostanie wyświetlone zestawienie operacji wykonanych w systemie przez wszystkich użytkowników systemu w określonym przedziale czasowym.

pomoc dziennik historia operacji