Po wywołaniu menu zostanie wyświetlone zestawienie operacji wykonanych w systemie w określonym przedziale czasowym dla wszystkich użytkowników systemu.

pomoc dziennik zdarzen

 

Lista wyświetlana jest za pomocą standardowej transakcji programu x_grid.aspx, dostarcza więc uniwersalnych narzędzi do przeglądania, sortowania, filtrowania czy eksportowania danych. Nad tabelą dostępny jest przedział czasowy jakiego dotyczą zapisy w wyświetlonym dzienniku.