Po uruchomieniu funkcji pojawi się lista dostępnych rejestrów zdarzeń:

  • Dziennik zdarzeń – wyświetla zestawienie zdarzeń dla wybranego użytkownika systemu w wybranym przedziale czasowym
  • Historia operacji – wyświetla historię operacji wykonanych w systemie przez użytkownika w wybranym przedziale czasowym
  • Lista błędów- wyświetla listę błędów, które zastały zapisane do bazy po wykonywaniu określonych operacji przez użytkownika systemu

administrator uzytkownicy dzienniki