Pozycja menu UŻYTKOWNICY wyświetla listę dopisanych w programie użytkowników. W kartotece aktywne są funkcje: dopisania użytkownika, modyfikacji danych użytkownika, usunięcia kartoteki użytkownika oraz parametry deklarujące dostęp do pozycji menu oraz funkcji.

Aplikacja StudioSystem.net umożliwia zdefiniowanie dostępu do wybranych widoków, transakcji, pozycji menu oraz SubMenu dla każdego użytkownika systemu z osobna. Wprowadzone rozwiązanie pozwala bazować na ustawieniu jednej grupy użytkowników (jednego wspólnego menu) dla wielu użytkowników systemu wprowadzając ograniczenia dla wybranych użytkowników.

Dostęp do konfiguracji praw dostępu ma tylko i wyłącznie administrator systemu lub SuperVisor.

Menu ADMINIDTRATOR / UŻYTKOWNICY daje dostęp nie tylko do definiowania nowych użytkowników systemu, lecz także do ustawiania ich praw dostępu do menu, submenu, widoków  oraz transakcji .

administrator uzytkownicy programu

 

Użytkownicy programu

 

Dopisanie użytkownika

Dopisanie użytkownika

Nowy użytkownik dopisywany jest przez kliknięcie wiersza z komunikatem Kliknij tutaj, aby dodać nowy wiersz.. . Rola dopisywanego użytkownika wybierana jest z listy skorowidza ról wyświetlanego przez przycisk listy rozwijanej. Pozycję skorowidza należy...
Dzienniki użytkownika

Dzienniki użytkownika

Po uruchomieniu funkcji pojawi się lista dostępnych rejestrów zdarzeń: Dziennik zdarzeń – wyświetla zestawienie zdarzeń dla wybranego użytkownika systemu w wybranym przedziale czasowym Historia operacji – wyświetla historię operacji wykonanych w ...
Nadawanie uprawnień użytkownikowi

Nadawanie uprawnień użytkownikowi

Każdy użytkownik oprogramowania może mieć ustalany szczegółowy zakres dostępu do poszczególnych elementów systemu, transakcji, menu itp. Uprawnienia do MENU wg roli Funkcja umożliwia zdefiniowanie uprawnień wybranego użytkownika do poszczególn...
ToolBarMenu

ToolBarMenu

Transakcja x_grid.asxp może wyświetlać listę przycisków - poleceń - w górnym pasku nad tabelką. Pasek ten wynika z konfiguracji systemu za pomocą modułu KONFIGURACJA TOOLBAR, opcje PRZYCISKI MENU oraz PRZYCISKU SUB MENU. Administrator za pomocą mo...
Ulubione transakcje

Ulubione transakcje

Administrator systemu może zdefiniować menu ULUBIONE dla wybranego użytkownika systemu. Po uruchomieniu funkcji pojawi się lista zdefiniowanych już pozycji menu ULUBIONE. Nową pozycję menu można dodać dzięki funkcji DODAJ . Po uruchomieniu funkcji z...