Administrator systemu może zdefiniować menu ULUBIONE dla wybranego użytkownika systemu. Po uruchomieniu funkcji pojawi się lista zdefiniowanych już pozycji menu ULUBIONE.

administrator uzytkownicy ulubione

Nową pozycję menu można dodać dzięki funkcji DODAJ. Po uruchomieniu funkcji zostanie wyświetlona formatka dopisania nowej pozycji menu.

administrator uzytkownicy ulubione dopisz

W polu GRUPA należy wpisać nazwę grupy (sekcji), w której pojawi się pozycja menu. W polu KOLEJNOŚĆ określamy kolejność występowania w ramach grupy. W polu TEKST należy wpisać tekst wyświetlany użytkownikowi. W polu OPIS DODATKOWY wpisujemy opis, który pojawi się jako ToolTip po najechaniu myszką na pozycję. TRANSAKCJĘ DO URUCHOMIENIA oraz OBRAZEK wybieramy z listy przez kliknięcie. Na liście transakcji pojawią się transakcję zdefiniowane w skorowidzu TRU (transakcje ulubione). Po uzupełnieniu wszystkich informacji w formatce należy je zapisać korzystając z przycisku – funkcji ZAPISZ. Polecenie ANULUJ to możliwość wycofania się z wprowadzonych zmian.

administrator uzytkownicy ulubione dopisywanie

 

Po zalogowaniu do systemu użytkownik będzie miał udostępnioną nową funkcję w menu ULUBIONE

administrator uzytkownicy ulubione dodanie

 

W menu ULUBIONE możliwa jest także edycja wprowadzonych danych. Dane modyfikowane są w trybie tabelarycznym. Uruchomienie edycji informacji zapisanej w wybranym polu wymaga dwukrotnego kliknięcia na nim myszką.

W rejestrze menu ULUBIONE aktywna jest również funkcja usuwania. W pierwszym kroku należy zaznaczyć wiersz przeznaczony do usunięcia.

A następnie usunąć wiersz korzystając z klawisza <Delete> – pozycja menu zostanie usunięta.

Innym sposobem wyłączenia dostępu do menu ULUBIONE jest oznaczenie go jako nieaktywne.

Po zalogowaniu do systemu użytkownik będzie widział tylko i wyłącznie pozycje menu oznaczone jako aktywne