Ulubione transakcje

Ulubione transakcje

Administrator systemu Studio WMS.net, dostarczonego przez SoftwareStudio, ma możliwość definiowania menu ULUBIONE dla wybranych użytkowników. Ta funkcja pozwala na dostosowanie interfejsu programu magazynowego do indywidualnych potrzeb użytkowników.

Definiowanie Ulubionych Transakcji w Systemie Studio WMS.net

Podsumowując, możliwość definiowania ulubionych transakcji w systemie magazynowym Studio WMS.net to przydatne narzędzie dla administratorów, którzy chcą dostosować interfejs programu do potrzeb użytkowników. Dzięki temu można zwiększyć efektywność pracy z oprogramowaniem magazynowym i usprawnić zarządzanie magazynem.

Po uruchomieniu funkcji „Ulubione transakcje”, administratorowi systemu wyświetla się lista już zdefiniowanych pozycji menu ULUBIONE. To ważne narzędzie, które pozwala na spersonalizowanie interfejsu dla konkretnych użytkowników.

Dzięki możliwości dodawania ulubionych transakcji, administrator może zapewnić szybki dostęp do najważniejszych funkcji programu magazynowego. Użytkownicy nie muszą przeszukiwać całego menu, aby znaleźć potrzebne im opcje.

Proces definiowania ulubionych transakcji jest prosty i intuicyjny. Administrator wybiera konkretne transakcje, które chce dodać do menu ulubionych. Może to być cokolwiek, od często używanych funkcji po specjalne raporty czy analizy.

Po dodaniu ulubionych transakcji, użytkownik będzie miał do nich szybki dostęp, co znacząco usprawnia pracę z programem magazynowym. To szczególnie istotne w przypadku magazynów wysokiego składowania, gdzie efektywność zarządzania danymi jest kluczowa.

Dostosowanie Interfejsu dla Użytkowników

Administrator systemu Studio WMS.net, dostarczonego przez SoftwareStudio, ma możliwość definiowania menu ULUBIONE dla wybranych użytkowników. Ta funkcja pozwala na dostosowanie interfejsu programu magazynowego do indywidualnych potrzeb użytkowników.

Spersonalizowane Menu Ulubionych

Po uruchomieniu funkcji „Ulubione transakcje”, administratorowi systemu wyświetla się lista już zdefiniowanych pozycji menu ULUBIONE. To ważne narzędzie, które pozwala na spersonalizowanie interfejsu dla konkretnych użytkowników.

Szybki Dostęp do Najważniejszych Funkcji

Dzięki możliwości dodawania ulubionych transakcji, administrator może zapewnić szybki dostęp do najważniejszych funkcji programu magazynowego. Użytkownicy nie muszą przeszukiwać całego menu, aby znaleźć potrzebne im opcje.

Prosty Proces Definiowania Ulubionych Transakcji

Proces definiowania ulubionych transakcji jest prosty i intuicyjny. Administrator wybiera konkretne transakcje, które chce dodać do menu ulubionych. Może to być cokolwiek, od często używanych funkcji po specjalne raporty czy analizy.

Usprawnienie Pracy z Programem Magazynowym

Po dodaniu ulubionych transakcji, użytkownik będzie miał do nich szybki dostęp, co znacząco usprawnia pracę z programem magazynowym. To szczególnie istotne w przypadku magazynów wysokiego składowania, gdzie efektywność zarządzania danymi jest kluczowa.

Podsumowanie

Podsumowując, możliwość definiowania ulubionych transakcji w systemie magazynowym Studio WMS.net to przydatne narzędzie dla administratorów, którzy chcą dostosować interfejs programu do potrzeb użytkowników. Dzięki temu można zwiększyć efektywność pracy z oprogramowaniem magazynowym i usprawnić zarządzanie magazynem.

Definiowanie Ulubionych Transakcji w Systemie Studio WMS.net

Administrator systemu może zdefiniować menu ULUBIONE dla wybranego użytkownika systemu. Po uruchomieniu funkcji pojawi się lista zdefiniowanych już pozycji menu ULUBIONE.

administrator uzytkownicy ulubione

Nową pozycję menu można dodać dzięki funkcji DODAJ. Po uruchomieniu funkcji zostanie wyświetlona formatka dopisania nowej pozycji menu.

administrator uzytkownicy ulubione dopisz

W polu GRUPA należy wpisać nazwę grupy (sekcji), w której pojawi się pozycja menu. W polu KOLEJNOŚĆ określamy kolejność występowania w ramach grupy. W polu TEKST należy wpisać tekst wyświetlany użytkownikowi. W polu OPIS DODATKOWY wpisujemy opis, który pojawi się jako ToolTip po najechaniu myszką na pozycję. TRANSAKCJĘ DO URUCHOMIENIA oraz OBRAZEK wybieramy z listy przez kliknięcie. Na liście transakcji pojawią się transakcję zdefiniowane w skorowidzu TRU (transakcje ulubione). Po uzupełnieniu wszystkich informacji w formatce należy je zapisać korzystając z przycisku – funkcji ZAPISZ. Polecenie ANULUJ to możliwość wycofania się z wprowadzonych zmian.

administrator uzytkownicy ulubione dopisywanie

Po zalogowaniu do systemu użytkownik będzie miał udostępnioną nową funkcję w menu ULUBIONE

administrator uzytkownicy ulubione dodanie

W menu ULUBIONE możliwa jest także edycja wprowadzonych danych. Dane modyfikowane są w trybie tabelarycznym. Uruchomienie edycji informacji zapisanej w wybranym polu wymaga dwukrotnego kliknięcia na nim myszką.

W rejestrze menu ULUBIONE aktywna jest również funkcja usuwania. W pierwszym kroku należy zaznaczyć wiersz przeznaczony do usunięcia.

A następnie usunąć wiersz korzystając z klawisza <Delete> – pozycja menu zostanie usunięta.

Innym sposobem wyłączenia dostępu do menu ULUBIONE jest oznaczenie go jako nieaktywne.

Po zalogowaniu do systemu użytkownik będzie widział tylko i wyłącznie pozycje menu oznaczone jako aktywne

Program magazyn Online
SAdam

Program magazyn Online

Program magazyn Online SoftwareStudio to nie jest zwykła witryna WWW z możliwością prezentowania treści. To platforma w technologii ASP.NET wykorzystująca bazę danych MS SQL Server. Pozwala na korzystanie przez użytkownika z funkcjonalności podobnej do standardowej aplikacji Windows instalowanej na stacji roboczej. Dla wielu przedsiębiorców Internet stał się błyskawicznie podstawowym środkiem komunikacji z klientami. Do ich obsługi niezbędnym narzędziem staje się program magazynowy Online.

Dokumentacja - Procedury Składowane
SAdam

Dokumentacja – Procedury Składowane

StudioSystem posiada wbudowany automatyczny mechanizm odczytujący informacje o właściwościach procedur składowanych zainstalowanych w danej bazie StudioSystem bezpośrednio ze struktury bazy SQL. Zebrane informacje są wyświetlane w formie tabeli z opisem tych właściwości i pomagają administratorowi i wdrożeniowcowi w pracy z systemem.

Co wybrać do zarządzania magazynem?
SAdam

Co wybrać do zarządzania magazynem?

Wybór konkretnych rozwiązań i technologii powinien być dostosowany do indywidualnych potrzeb i wymagań firmy. Warto przeprowadzić analizę i skonsultować się z dostawcami oprogramowania magazynowego, aby znaleźć optymalne rozwiązania dla swojego magazynu.

Ulubione transakcje

Podsumowując, możliwość definiowania ulubionych transakcji w systemie magazynowym Studio WMS.net to przydatne narzędzie dla administratorów, którzy chcą dostosować interfejs programu do potrzeb użytkowników. Dzięki temu można zwiększyć efektywność pracy z oprogramowaniem magazynowym i usprawnić zarządzanie magazynem.
DEMO
Nowy dokument RW
SAdam

Nowy dokument RW

W systemie magazynowym Studio WMS.net dostępne są różne rodzaje dokumentów magazynowych, w tym dokumenty RW (Ruchy Wewnętrzne). W tym artykule omówimy, jak tworzyć nowe dokumenty RW w celu efektywnego zarządzania operacjami magazynowymi.

Dokumenty WZ zatwierdzone
Joanna Ciebień

Dokumenty WZ zatwierdzone

W ramach systemu magazynowego Studio WMS.net dostarczanego przez SoftwareStudio, istnieje ważny moduł, który znacząco ułatwia zarządzanie wydaniami z magazynu. Chodzi o rejestr dokumentów WZ zatwierdzonych, czyli zamkniętych dokumentów wydań zewnętrznych.

Program magazynowy Android
SAdam

Program magazynowy

Program magazynowy to niezwykle przydatne narzędzie dla firm zajmujących się logistyką i zarządzaniem magazynem. Dzięki zaawansowanym rozwiązaniom i funkcjom, takim jak interaktywne przeglądanie i rejestrowanie dokumentów oraz kartotek za pomocą przeglądarki internetowej, oprogramowanie magazynowe staje się niezastąpione w poprawie wydajności i obsługi klienta.

Dopisanie użytkownika

Dopisanie użytkownika

W programie magazynowym Studio System istnieje możliwość dopisywania nowych użytkowników do systemu. W tym artykule omówimy, do czego służy ta funkcja...
Dzienniki użytkownika

Dzienniki użytkownika

W oprogramowaniu magazynowym Studio WMS.net dostarczanym przez SoftwareStudio, istnieje możliwość monitorowania aktywności użytkowników za pomocą funkcj...
Nadawanie uprawnień użytkownikowi

Nadawanie uprawnień użytkownikowi

Proces nadawania uprawnień jest prosty i intuicyjny. Administrator systemu może zdefiniować, jakie konkretne uprawnienia ma mieć użytkownik do poszczególnych pozyc...
ToolBarMenu

ToolBarMenu

Transakcja x_grid.aspx pozwala na wyświetlanie listy przycisków - poleceń - w górnym pasku nad tabelką. Ten pasek jest efektem konfiguracji systemu za p...
Ulubione transakcje

Ulubione transakcje

Administrator systemu Studio WMS.net, dostarczonego przez SoftwareStudio, ma możliwość definiowania menu ULUBIONE dla wybranych użytkowników. Ta funkcja pozw...
Indeks

Indeks

Oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online to prawdziwy game-changer. Przede wszystkim, pozwala na zdalne zarządzanie zapasami. Co więcej, uła...
Alfabetycznie

Alfabetycznie

Wraz z dynamicznym rozwojem branży e-commerce, efektywne oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online staje się niezwykle istotne dla fir...
Spis Magazyn WMS.net

Spis Magazyn WMS.net

WMS.net pozwala na obsługę różnych rodzajów magazynów, takich jak magazyny wysokiego składowania, magazyny z automatycznym systemem sortowania, magazy...
Programy magazynowe

Programy magazynowe

Programy magazynowe, wykorzystując najnowszą technologię, są niezbędnym narzędziem dla operatorów logistycznych. Dzięki nim można obniżyć koszty, poprawić o...
CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS to skrót od anglojęzycznego terminu Computerized Maintenance Management System, czyli Komputerowy System Zarządzania Utrzymaniem Ruchu. Systemy te...
Kartoteki

Kartoteki

Niniejszy program obsługujący CMMS sekcję kartoteki zapewnia pełną funkcjonalność obsługi danych dotyczących obiektów, pracowników, kontrahentów, lokalizacji...
Kartoteki obiektów

Kartoteki obiektów

Menu CMMS (Computerized Maintenance Management System) umożliwia wyświetlanie i zarządzanie kartotekami obiektów w Twojej firmie. Dzięki temu menu będz...
Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników w programach magazynowych oraz CMMS Utrzymanie Ruchu są nie tylko miejscem gromadzenia danych personalnych, ale również stanowią pods...
Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów w programie magazynowym WMS.net to niezbędne narzędzie dla każdej firmy, która dba o efektywność i profesjonalizm w zarządzaniu magazyn...
Lokalizacje obiektów

Lokalizacje obiektów

Studio WMS.net firmy SoftwareStudio to jedno z takich rozwiązań. WMS (Warehouse Management System) to program komputerowy, który wspomaga zarządzanie mag...