Transakcje w programie magazynowym

W programie magazynowym Studio WMS.net, stworzonym przez firmę SoftwareStudio, transakcje odgrywają kluczową rolę. Są one fundamentalnymi elementami, które składają się na strukturę tego zaawansowanego systemu.

Transakcje w programie magazynowym

Transakcje jako kluczowe elementy systemu

Transakcje w systemie WMS stanowią najmniejsze jednostki, z których zbudowany jest program. Działa to w sposób podobny do menu, które pozwala użytkownikowi wywoływać (uruchamiać) odpowiednie elementy systemu, nazywane właśnie transakcjami.

Transakcje można rozumieć jako dowolne wywołanie elementów, które stanowią składniki witryny internetowej programu magazynowego. Mogą to być różne operacje, raporty, czy dostęp do informacji na temat stanu magazynu.

Co ważne, transakcje nie ograniczają się jedynie do elementów w ramach samego programu. Umożliwiają również dostęp do innych stron internetowych, co daje użytkownikom szerokie możliwości korzystania z różnych źródeł informacji i danych związanych z magazynem.

W rezultacie, program magazynowy Studio WMS.net oferuje nie tylko zaawansowane funkcje zarządzania magazynem, ale także elastyczność w dostępie do różnych informacji. Dzięki transakcjom, użytkownicy mogą efektywnie zarządzać swoim magazynem i dostępem do danych, co przekłada się na sprawną logistykę i lepsze wyniki biznesowe.

Transakcje w programie magazynowym

Transakcje w programie magazynowym to elementy składowe systemu WMS, czyli najmniejsze jednostki z których zbudowany jest program. Za pomocą MENU program magazynowy pozwala wywoływać (uruchamiać) odpowiednie elementy systemu zwane transakcjami. Transakcję w tym rozumieniu jest dowolne wywołanie elementy stanowiącego składnik witryny www programu magazynowego, jak i dowolna inna strona z innej witryny www.

Administrator programu ma wgląd i może edytować oraz dopisywać transakcje do tabeli dostępnych transakcji (patrz opis rejestracja transakcji) oraz korzystając z tej tabeli może konfigurować MENU dla użytkowników programu.

Zarządzanie transakcjami i menu

Program magazynowy Studio WMS.net, stworzony przez firmę SoftwareStudio, to zaawansowane narzędzie do efektywnego zarządzania magazynem. Jedną z kluczowych funkcji tego systemu jest możliwość zarządzania transakcjami oraz konfiguracji menu przez administratora.

Administrator programu ma pełen wgląd i kontrolę nad tabelą dostępnych transakcji. Może on edytować istniejące transakcje oraz dodawać nowe do tej tabeli. To istotne, ponieważ tabela transakcji definiuje, jakie operacje mogą być wykonywane przez użytkowników programu.

Rejestracja transakcji odbywa się w prosty sposób poprzez moduł administratora programu magazynowego. Ten moduł jest dostępny w sekcji SKOROWIDZE / SYSTEMOWE i nosi nazwę TRANSAKCJE. W tabeli transakcji można dodać nowe wpisy lub edytować istniejące. Każdy rekord w tabeli reprezentuje jedną zarejestrowaną transakcję w systemie magazynowym.

Transakcje to zdefiniowane operacje, które użytkownicy programu mogą uruchamiać z poziomu MENU. Dzięki możliwości edycji tabeli transakcji, administrator może dostosować funkcjonalność systemu do konkretnych potrzeb magazynu.

To rozwiązanie pozwala na pełną personalizację menu programu, co z kolei przekłada się na bardziej intuicyjne i efektywne korzystanie z systemu przez pracowników magazynowych. Dzięki Studio WMS.net zarządzanie magazynem staje się prostsze i bardziej efektywne niż kiedykolwiek wcześniej.

Rejestracja transakcji

Moduł administratora programu magazynowego udostępnia opcję w sekcji SKOROWIDZE / SYSTEMOWE o nazwie TRANSAKCJE. Wyświetlona tabela pozwala na dopisywanie oraz edycję listy transakcji. Każdy rekord (wiersz) tabeli to zarejestrowana w systemie magazynowym transakcja, czyli zdefiniowany element jaki może być uruchomiony z poziomu MENU programu przez użytkownika.

Rodzaje transakcji

W zależności od funkcji program magazynowy jaką realizuje dana transakcja możemy podzielić je na kilka rodzajów:

  • Transakcje wyświetlające SUBMENU pozwalające na dokonanie wyboru bardziej szczegółowej opcji;
  • Transakcje przeglądania danych w tabelach – zestawienia;
  • Transakcje dopisywania / edycji dokumentów;
  • Pozostałe transakcje inaczej nie sklasyfikowane.

W dalszej części dokumentacji dla wygody użytkownika dokonaliśmy grupowania transakcji wg funkcjonalności jakie realizują poszczególne elementy.

Transakcje w programie magazynowym

Transakcje w systemie WMS stanowią najmniejsze jednostki, z których zbudowany jest program. Działa to w sposób podobny do menu, które pozwala użytkownikowi wywoływać (uruchamiać) odpowiednie elementy systemu, nazywane właśnie transakcjami.
Transakcje w programie magazynowym
Motorola
SAdam

Motorola

Terminal Motorola serii MC 9090 to urządzenie przenośne o wyjątkowej odporności zarówno jeżeli chodzi o ciężkie warunki pracy jak i uszkodzenia mechaniczne. Różnego typu głowice skanujące umożliwiają odczytywanie kodów kreskowych, 1D, 2D wykonywanie zdjęć oraz odczyt kodów z dalekiego zasiegu. Duży wyświetlacz zapewnia bardzo dobrą widoczność i czytelność wprowadzanych danych. Bardzo szybki procesor obsługuje nawet bardzo wymagające aplikacje. Interfejsy RS232/USB, WWAN – EDGE/GPRS/GSM sieć radiowa LAN, Bluetooth, umożliwiają wymianę danych w czasie rzeczywistym.

Systemy magazynowe WMS
SAdam

Systemy magazynowe WMS

Systemy zarządzania magazynem (WMS) są integralną częścią nowoczesnego łańcucha dostaw i operacji logistycznych. WMS zostały zaprojektowane, aby pomóc firmom efektywniej i efektywniej zarządzać ich magazynami, umożliwiając im redukcję kosztów i poprawę obsługi klienta. System WMS może służyć do automatyzacji przyjęć i wydań towarów, zarządzania poziomami zapasów oraz dostarczania dokładnych i aktualnych informacji pracownikom i klientom.

Apple iOS oraz OS_X (MAC OS) Zlecenia przyjęcia
SAdam

Apple iOS oraz OS_X (MAC OS)

Czas opowiedzieć o WMS i module Apple iOs oraz OS_x (Mac OS). Można z niego korzystać na urządzeniach posiadających z system operacyjny Apple OS oraz telefonach i tabletach z systemem iOS. W efekcie każdy moduł dostępny na platformie StudioSystem dostępny jest dla użytkowników komputerów Apple.

SMS - szablony SMS
basiap

SMS – szablony SMS

Skorowidz SMS – Szablony SMS, znajdujący się w sekcji Systemowe, odgrywa istotną rolę podczas konfiguracji transakcji role_sys/x_sms.aspx. Ta transakcja jest częścią zaawansowanego systemu magazynowego Studio WMS.net, dostarczanego przez SoftwareStudio, i umożliwia wysyłanie wiadomości SMS za pośrednictwem platformy SMSAPI.

Komunikacja z programem
SAdam

Komunikacja z programem

Korzystanie z oprogramowania magazynowego Studio WMS.net może odbywać się na różne sposoby, co daje użytkownikom swobodę w wyborze preferowanego narzędzia komunikacji z programem. Istnieje możliwość obsługi systemu zarządzania magazynem za pomocą myszki oraz klawiatury, co pozwala na efektywną interakcję z programem.

Odbiorcy
basiap

Odbiorcy

Zarządzanie kartotekami kontrahentów w każdej firmie handlowej, produkcyjnej lub logistycznej może być czasem skomplikowane i wymagające. Aby uprościć ten proces, kluczowe jest wykorzystanie zaawansowanego narzędzia takiego jak program magazynowy Studio WMS.net od SoftwareStudio. Ta innowacyjna aplikacja umożliwia efektywne i efektywne przeprowadzanie operacji związanych z kartotekami kontrahentów, w tym zarządzanie odbiorcami towarów.