Lokalizacje w magazynie wysokiego składowania

Magazyny wysokiego składowania stają się coraz bardziej popularne do przechowywania dużych ilości towarów na ograniczonej przestrzeni. Wykorzystanie lokalizacji WMS (Warehouse Management Systems) jest niezbędne do sprawnego zarządzania tymi magazynami. Lokalizacje WMS służą do śledzenia, przechowywania i zarządzania zapasami w magazynie. Lokalizacje magazynowe, miejsca składowania towarów. Miejsca składowania towarów w magazynie, czyli lokalizacje magazynowe.

Lokalizacje w magazynie wysokiego składowania

Miejsca składowania w magazynie

Ogólnie rzecz biorąc, lokalizacje WMS są niezbędne do efektywnego zarządzania magazynem wysokiego składowania. Podczas konfigurowania lokalizacji WMS należy wziąć pod uwagę rozmiar, układ i strukturę magazynu, typy towarów przechowywanych w magazynie oraz typy sprzętu używanego w magazynie. Biorąc pod uwagę te czynniki, lokalizacje WMS mogą pomóc w zapewnieniu sprawnego i efektywnego zarządzania magazynem.

Lokalizacje WMS powinny być rozmieszczone w sposób umożliwiający łatwy dostęp do towarów przechowywanych w magazynie. Ogólnie rzecz biorąc, lokalizacje powinny być rozmieszczone w sposób umożliwiający szybkie i łatwe odzyskanie przedmiotów. Dodatkowo lokalizacje powinny być rozmieszczone na tyle daleko od siebie, aby nie kolidowały ze sobą.

Ponadto ważne jest, aby wziąć pod uwagę rodzaje przedmiotów, które będą przechowywane w magazynie. Pomoże to określić rozmiar i układ lokalizacji WMS. Na przykład, jeśli magazyn zawiera duże towary, należy użyć większych lokalizacji. I odwrotnie, jeśli magazyn zawiera mniejsze towary, należy użyć mniejszych lokalizacji.

Wreszcie, ważne jest, aby wziąć pod uwagę rodzaje sprzętu używanego w magazynie. Pomoże to określić układ lokalizacji WMS. Na przykład, jeśli magazyn zawiera zautomatyzowany sprzęt, lokalizacje powinny być zaprojektowane tak, aby pomieścić sprzęt. Dodatkowo, jeśli magazyn zawiera sprzęt ręczny, to lokalizacje powinny być zaprojektowane tak, aby pomieścić sprzęt.

Lokalizacje w magazynie wysokiego składowania

Lokalizacje WMS są zazwyczaj przypisane do określonych obszarów w magazynie. Pozwala to na lepsze zarządzanie zapasami, a także organizację i sprawny przepływ towarów. W magazynie wysokiego składowania lokalizacje WMS służą do identyfikacji i śledzenia lokalizacji towarów, a także do przechowywania i zarządzania zapasami.

Podczas konfigurowania lokalizacji WMS w magazynie wysokiego składowania należy wziąć pod uwagę rozmiar, układ i strukturę magazynu. Na przykład rozmiar magazynu określi rozmiar lokalizacji i liczbę lokalizacji, które należy utworzyć. Ponadto układ i struktura magazynu określi liczbę korytarzy, ich wielkość i wielkość lokalizacji.

Miejsca składowania towarów w magazynie, czyli lokalizacje magazynowe.

Oznaczenie miejsca składowania w magazynie ( lokalizacje w magazynie) może mieć format AA-BB-C-D. Gdzie: AA – regał, BB – gniazdo, C – wysokość (poziom), D – paleta (gniazdo paletowe).

Miejsca adresowe, czyli lokalizacje w magazynie to informacje, które są obowiązkowe przy dopisaniu dokumentu przyjęcia. Każdy dostarczony asortyment musi być przydzielony do lokalizacji.  Podczas dopisywania nowej lokalizacji regał, gniazdo, poziom, a także gniazdo paletowe to informacje, które są obowiązkowe do wypełnienia. Program blokuje dopisanie miejsc składowania bez wybranych pól obowiązkowych. Przy próbie dopisania nieprawidłowego miejsca adresowego wyświetlają się komunikaty „proszę zaznaczyć” obok pól wymaganych. 

Parametry miejsca adresowego dzieli się na kategorie:

  • regał,
  • gniazdo,
  • wysokość,
  • gniazdo paletowe,
  • status lokalizacji
  • inne.

Lokalizacje w magazynie. Prosta ewidencja magazynowa ogranicza się do informacji ile mamy danego asortymentu. Buduje się coraz większe magazyny, w których przechowywane są coraz większe zapasy. W takiej sytuacji potrzeba ewidencyjna się zmienia. Informacja o ogólnym stanie magazynowym staje się niewystarczająca, a także niekompletna. 

W magazynach o rozbudowanej powierzchni magazynowej wyznacza się zwykle strefy składowania. Magazyny wyposażone w regały znakuje się nadając im miejsca składowania, czyli lokalizacje w magazynie.

W magazynie można przeglądać lokalizacje w określonych strefach. Miejsca pokazują zajętość magazynu lub dla konkretnego kontrahenta. Wybierając kontrahenta, widzimy zajętość jego miejsc w magazynie. To pomaga znaleźć, gdzie składowane są towary klienta, co jest przydatne przy inwentaryzacji.

Lokalizacje w magazynie – wizualizacja

Funkcja prezentacji działa w sposób standardowy, czyli można z tego poziomu nie tylko oglądać mapę magazynu, ale także sprawdzać szczegóły składowania. Wystarczy dwukrotnie kliknąć na miejscu składowania, albo też po zaznaczeniu kliknąć klawisz ENTER. Wyświetli się okienko szczegółów składowania w wybranej lokalizacji magazynowej.

Poznaj też opis programu Miejsca Składowania w magazynie wysokiego składowania.

GS1

System magazynowy online. Systemy informatyczne w magazynie, czyli system zarządzania magazynem WMS. Jednym z nieodłącznych modułów systemów ERP jest moduł do magazynów. Konieczne więc wydaje się wybranie oferty na systemy informatyczne w magazynie. Niezbędnym warunkiem efektywnego funkcjonowania systemu informatycznego w magazynie jest uczestnictwo w GS1. Zawiera on zestaw standardów identyfikacji i wymiany informacji wykorzystywany w procesach logistycznych. Systemy informatyczne wspierające pracę magazynów w niemal w każdym przedsiębiorstwie produkcyjnym i handlowym.
GS1

Wybór lokalizacji

Lokalizacje w magazynie to ważny element zarządzania. Można je przeglądać w różnych strefach składowania. To pokazuje jak zajęty jest magazyn. Dodatkowo, można to zrobić dla wybranego kontrahenta. Po wyborze kontrahenta system tworzy wizualizację. Ta wizualizacja pokazuje miejsca, gdzie składowany jest towar tego kontrahenta.

Takie rozwiązanie ma konkretne korzyści. Najważniejsza to łatwość w identyfikacji lokalizacji towarów danego klienta. To jest szczególnie przydatne podczas inwentury. Można wtedy zrobić spis z natury tylko dla jednego kontrahenta.

W efekcie, zarządzanie magazynem staje się bardziej precyzyjne. Dzięki temu można lepiej planować przestrzeń i zasoby. Co więcej, upraszcza to również pracę dla zespołu magazynowego. Zatem, zastosowanie takiego systemu to krok w stronę wyższej efektywności.

Lokalizacje magazynowe

Zarządzanie magazynem to coraz bardziej skomplikowane zadanie. Prosta ewidencja już nie wystarcza, zwłaszcza gdy magazyny rosną w rozmiarach. W takiej sytuacji, potrzeby ewidencyjne się zmieniają. Już nie wystarcza wiedzieć, ile mamy danego towaru. Teraz trzeba wiedzieć, gdzie dokładnie on się znajduje.

Wprowadzenie ewidencji według lokalizacji magazynowych to krok w dobrym kierunku. Dzięki temu magazynierzy pracują efektywniej. Znają dokładne miejsce, gdzie przechowywany jest każdy towar. To także optymalizuje wykorzystanie przestrzeni magazynowej.

W dużych magazynach wprowadza się strefy składowania. Każdy regał i miejsce paletowe ma swoją lokalizację magazynową. Dzięki temu, łatwo jest zidentyfikować, gdzie znajduje się dany artykuł. Oznaczenie stref i regałów symbolami dodatkowo upraszcza zarządzanie.

Ostatecznie, system zarządzania magazynem z funkcją lokalizacji magazynowych to inwestycja w przyszłość. Umożliwia efektywną pracę i lepsze wykorzystanie zasobów. Nie tylko ułatwia życie magazynierom, ale również podnosi efektywność całej operacji logistycznej.

Miejsca składowania w magazynie

System zarządzania magazynem jak Studio WMS.net jest coraz bardziej niezbędny. W prostych magazynach ewidencja ogranicza się do podstawowych informacji. Wszystko się jednak zmienia, gdy magazyny rosną w rozmiarze. Wtedy potrzeba ewidencyjna rośnie i prosty zapis nie wystarcza.

Dlatego coraz więcej firm wprowadza ewidencję według miejsc składowania. To znaczy, system WMS. Z jego pomocą magazynierzy lepiej orientują się, gdzie co jest. Co więcej, można lepiej wykorzystać przestrzeń magazynową. Wyszukiwanie towarów staje się szybsze i dokładniejsze.

W dużych magazynach wyznacza się strefy składowania. Każda strefa i regał ma swoją nazwę lub symbol. To pozwala na szybkie znalezienie potrzebnego towaru. Z kolei dla magazynierów to ułatwienie w codziennej pracy. Dzięki temu, zarządzanie magazynem staje się znacznie łatwiejsze.

Ostatecznie, odpowiedni system zarządzania magazynem przekłada się na efektywność. Umożliwia lepsze wykorzystanie przestrzeni i czasu pracy. To też pozytywnie wpływa na zadowolenie klienta, który otrzymuje towar szybciej i bez błędów. W rezultacie, firma działa sprawniej i jest bardziej konkurencyjna na rynku.


Lokalizacje w magazynie wysokiego składowania

Ogólnie rzecz biorąc, lokalizacje WMS są niezbędne do efektywnego zarządzania magazynem wysokiego składowania. Podczas konfigurowania lokalizacji WMS należy wziąć pod uwagę rozmiar, układ i strukturę magazynu, typy towarów przechowywanych w magazynie oraz typy sprzętu używanego w magazynie. Biorąc pod uwagę te czynniki, lokalizacje WMS mogą pomóc w zapewnieniu sprawnego i efektywnego zarządzania magazynem.
Lokalizacje w magazynie wysokiego składowania
Klasyczne pozycjonowanie przestaje działać
SAdam

Klasyczne pozycjonowanie przestaje działać

Klasyczne pozycjonowanie stron przestaje działać, ponieważ świat Internetu ewoluuje. Firmy muszą dostosować swoje strategie i skupić się na jakości treści, interakcji z użytkownikami i nowoczesnych technikach, aby osiągnąć sukces w dzisiejszym świecie online.

Rodzaje plików aplikacji
SAdam

Rodzaje plików aplikacji

Cechą wyróżniającą system Warehouse Management System WMS spośród innych systemów klasy WMS jest fakt, że program jest niezwykle elastyczny i pozwala na integrację z innymi systemami działającymi w przedsiębiorstwie oraz jego kontrahentów. Systemem WMS poprzez odpowiednio zbudowany interface wymiany danych za pomocą plików Excel (XLS) lub bezpośrednio poprzez WebService umożliwia synchronizację i przesyłanie danych pomiędzy systemami na bieżąco.

Numeracja dokumentów - funkcja LICZNIK
SAdam

Numeracja dokumentów – funkcja LICZNIK

W naszym oprogramowaniu magazynowym, czyli Studio WMS.net, istnieje funkcja LICZNIK, która jest niezwykle przydatna w procesie nadawania numerów dokumentom. Ta funkcja umożliwia użytkownikom określenie formatu numeracji dokumentów według własnych potrzeb. Dzięki temu proces ten staje się prostszy i bardziej elastyczny.

Kartoteki towarowe
Joanna Ciebień

Kartoteki towarowe

Studio WMS.net, jako zaawansowany program magazynowy, oferuje wiele cennych narzędzi do zarządzania magazynem. Jednym z nich są właśnie kartoteki towarowe, które pomagają zapewnić skuteczne i sprawnie zarządzanie asortymentem, a także umożliwiają dostosowanie oferty do potrzeb poszczególnych klientów. Zarówno 'WSZYSTKIE KARTOTEKI’, jak i 'TOWAR WG KLIENTÓW’ to funkcje, które w wyraźny sposób przyczyniają się do poprawy wydajności pracy magazynu.

Notatki
SAdam

Notatki

W programie magazynowym Studio WMS.net istnieje opcja umożliwiająca zarządzanie notatkami. Ta funkcja pozwala na przeglądanie, modyfikowanie oraz dodawanie komentarzy do wybranej kartoteki asortymentowej.

Rozliczenie kosztów

Menu MAGAZYN / ROZLICZENIE KOSZTÓW zawiera pozycje Rozliczenie kosztów może być dopisane ze statusem zatwierdzone lub w buforze. Rozliczenia zatwierdzone wyświetlane są w rejestrze ROZLICZENIA KOSZTÓW, rozliczenia w buforze – w rejestrze ROZLICZENIA KOSZTÓW BUFOR.