Warehouse Management System

Warehouse Management System

System Zarządzania Magazynem, czyli rozwiązania typu Warehouse Management System (WMS) służą koordynowaniu prac magazynowych. Są to wysoce wyspecjalizowane systemy, które usprawniają wszystkie procesy, które mają miejsce w magazynach.

WMS (warehouse management system)

Program magazynowy

System magazynowy WMS to rozwiązania dedykowane dla firm logistycznych, produkcyjnych i handlowych. Przedsiębiorstw, które mają duże wymagania w zakresie sprawnej logistyki magazynowej. Ponieważ wdrożenie w magazynie systemu WMS pozwala na wprowadzenie kontroli. A także bezpieczeństwa związanego z obsługą i realizacją zamówień. Podsumowując element ten jest szczególnie ważny w sytuacji obsługi sklepów Internetowych przez magazyn logistyczny.

Warehouse Management System

System Zarządzania Magazynem, czyli rozwiązania typu Warehouse Management System (WMS) służą koordynowaniu prac magazynowych. Są to wysoce wyspecjalizowane systemy, które usprawniają wszystkie procesy, które mają miejsce w magazynach.

Warehouse Management System

Mają one duże znaczenie przede wszystkim dla operatorów, czyli usługodawców logistycznych, obsługujących w swoich magazynach, a także terminalach codziennie dużą liczbę zróżnicowanych przesyłek, pochodzących od wielu nadawców, jak również kierowanych do wielu odbiorców.

W firmach świadczących usługi logistyczne systemy WMS (Warehouse Management System) stanowią często technologię wspierającą działanie systemu zarządzającego ERP. Pomiędzy tymi systemami powinna funkcjonować sprawna wymiana danych, oparta na ujednoliconych standardach przekazywania informacji. Nowe klasy oprogramowania zapewniają zwykle obsługę zróżnicowanych danych w poszczególnych podsystemach informatycznych przedsiębiorstw swobodne przenoszenie ich z modułu do modułu. To z kolei pozwala na całkowite automatyzowanie ruchu produktów w magazynach z wykorzystaniem oprogramowania Warehouse Management System WMS. Niektórzy dostawcy systemów ERP oferują funkcjonalność WMS jako jeden z modułów integralnie wbudowanych w pakiet ERP lub obsługują ją częściowo w ramach modułów gospodarki magazynowej.

Magazyn programy komputerowe
Magazyn programy komputerowe

Warehouse Management program magazynowy

Za pomocą systemu Warehouse Management System WMS możliwa jest również kontrola ilościowa i asortymentowa przyjmowanego do magazynu towaru, np. pod kątem zgodności dostawy z dokonanym wcześniej zamówieniem. Systemy WMS doskonale sprawdzają się w centrach logistycznych, gdzie ruch towarów jest intensywny; w jednym czasie następuje zarówno przyjęcie towaru, jak i wysyłka – skoordynowanie ruchu towarów wymaga automatyzacji operacji zachodzących w systemie, przy możliwości skontrolowania ich prawidłowości w każdym momencie – bez konieczności żmudnego przeliczania partii towarów na regałach magazynowych.

WMS

WMS to nowoczesne rozwiązanie wspierające obsługę procesów logistycznych przeznaczone dla magazynów oraz centrów logistycznych. Dzięki przemyślanemu podziałowi na warianty o różnym stopniu zaawansowania obsługiwanych procesów logistycznych system WMS można zastosować w magazynach o dowolnej wielkości i dowolnym stopniu skomplikowania procesów wewnętrznych.
Dzięki prostemu i ergonomicznemu interfejsowi użytkownika system WMS jest intuicyjny w obsłudze, co pomaga zaoszczędzić czas i pieniądze wydawane w przypadku innych systemów na zaawansowane szkolenia użytkowników.

magazyn wysokiego składowania

System Zarządzania Magazynem

Funkcjonalność systemu WMS

Przyjęcia do magazynu

Obsługa różnych jednostek ładunkowych (palety, kartony, boxy, inne wykorzystywane przez klienta). Przyjęcie według awizo. Wykorzystanie kodów dostawcy oraz możliwość wydruku oznakowań własnych.

magazyn palet dokumenty przyjecia palet pozycje

Transport towaru

Moduł transportowy w systemie WMS odpowiedzialny jest za realizację transportów jednostek pomiędzy dwoma miejscami w magazynie z wykorzystaniem terminali PDA lub kartki papieru. Realizacja zlecenia transportowego w systemie polega na odpowiednim skanowaniu punktów brzegowych transportu (skanowanie odpowiednich kodów kreskowych miejsc fizycznych) skanerem laserowym umieszczonym w terminalu lub skanerem ręcznym (w przypadku kartki papieru) i równocześnie fizycznym przetransportowaniu jednostki. Podczas wykonywania niektórych transportów wymaga się także skanowanie kodu kreskowego transportowanej jednostki co stanowi dodatkową kontrolę poprawności wykonywania tego procesu. WMS – system zarządzania magazynem

Składowanie towaru w lokalizacjach lub strefach

Wszystkim miejscom wyznaczonym w magazynie przyporządkowane zostają oznaczenia (miejsca adresowe) pozwalające na szybką lokalizację w ramach powierzchni magazynu wysokiego składowania. Dodatkowo każde miejsce oznakowane jest etykietą zawierającą kod kreskowy jednoznacznie identyfikujący miejsce magazynowe w systemie.

Lokalizacja
Lokalizacja

Wydanie towaru z magazynu

Program Warehouse Management System obsługuje wydanie pełnych jednostek ładunkowych. Każde wydanie z magazynu poprzedzone jest odebraniem z systemu nadrzędnego awiza opisującego jakie jednostki mają zostać wydane z magazynu. Obsługa według strategii FEFO, FIFO, LIFO lub ad hoc. Ponadto system WMS posiada możliwość przygotowania zlecenia kompletacyjnego na konkretne ilości artykułów. WMS program magazynowy

Inwentaryzacja

System WMS obsługuje następujące rodzaje inwentaryzacji:

  • Inwentaryzacja cząstkowa pozwala na wprowadzenie jednostek znajdujących się w magazynie na stan systemu WMS. Operator przeprowadzający ten rodzaj inwentaryzacji wprowadza odpowiednie informacje o jednostce oraz miejscu jej składowania do systemu przy wykorzystaniu terminala WiFi. Po zakończeniu procesu inwentaryzacji system umożliwia wygenerowanie protokołu z jej przeprowadzenia. W procesie możliwe jest także wygenerowanie etykiet, które powinny znaleźć się na nośnikach magazynowych.
  • Inwentaryzacja okresowa – spis z natury pozwalający na wykrycie różnic pomiędzy systemem informatycznym, a rzeczywistym stanem magazynowym. Okresowa inwentaryzacja może być inicjowana przez system nadrzędny, albo też przez uprawnionego operatora systemu WMS. Inwentaryzacja:
    • całego magazynu
    • wg stref, miejsc składowania
    • wg klientów magazynu logistycznego, poddawany inwentaryzacji jest towar wyłącznie należący do wybranego klienta magazynu

Współpraca WMS z system ERP

System WMS przystosowany jest do pracy z systemami zarządzającymi przedsiębiorstwem, natomiast podział kompetencji pomiędzy te systemy dokonywany jest na podstawie analizy indywidualnych wymagań klienta.

Bezpieczeństwo systemu WMS

System WMS zapewnia wysokie bezpieczeństwo przechowywanych danych dzięki rozbudowanemu mechanizmowi zarządzania użytkownikami, a także uprawnieniami dostępu do poszczególnych funkcji systemu.

Warehouse Management System
[page_title]
[page_title]
[page_title]

Warehouse Management System

Oferta oprogramowania magazynowego to nie tylko opis na stronie.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu magazynowego WMS odpowiada Twoim potrzebom?
Warehouse Management System
systemy magazynowe
SAdam

Miejsca składowania w magazynie

Optymalizacja miejsc składowania w magazynie jest kluczowa dla efektywnego zarządzania zapasami i operacjami logistycznymi. System WMS.net oferuje zaawansowane funkcje i narzędzia, umożliwiające kompleksowe zarządzanie przestrzenią magazynową, integrację z systemem ERP klienta oraz automatyczne przyjmowanie zleceń dotyczących wysyłki i weryfikację dostaw. Dzięki temu, firmy logistyczne branży 3PL mogą zoptymalizować swoje procesy, zwiększyć efektywność działania i poprawić obsługę klienta.

skaner kodów kreskowych Android
SAdam

Skaner kodów Android

Moduł systemu WMS do pracy na przenośnych urządzeniach tzw. terminale WiFi (kolektory danych). Komunikacja pomiędzy systemem WMS oraz kolektorami odbywa się on-line poprzez sieć WiFi. Każde zdarzenie wykonane na kolektorze przenośnym od razu jest rejestrowane w systemie WMS, a każde zlecenie z systemu magazynowego WMS od razu trafia do kolektora (brak konieczności podpinania urządzenia do komputera). Od 2014 roku oferujemy oprogramowanie na kolektory z systemem Android, a od 2016 zakończyliśmy rozwój aplikacji mobilnych na Microsoft Windows CE/ Windows Mobile.

awizacja w transporcie
SAdam

Awizacja w transporcie

Awizacja w transporcie wdrażana jest w przedsiębiorstwach, których priorytetem jest zapewnienie lepszej obsługi firm transportowych.

Przyjęcie do magazynu
Joanna Ciebień

Przyjęcie do magazynu

Efektywne zarządzanie procesem przyjęcia do magazynu jest kluczowe dla prawidłowej pracy magazynu. Dlatego warto zainwestować w program WMS, tak jak Studio WMS.net, który pozwala na automatyzację i kontrolę tego procesu. Nie tylko przyspiesza to proces przyjęcia, ale też eliminuje pomyłki, dzięki czemu magazyn może pracować sprawniej i efektywniej.

Administrator

Użytkownik z nadanymi uprawnieniami do zarządzania systemem magazynowym WMS.net nazywany jest administratorem. Jego uprawnienia dotyczą dedykowanego modułu programu magazynowego, za pomocą którego Administrator ma dostęp do specjalnych funkcji oprogramowania.

Dopisanie nowej kartoteki
SAdam

Dopisanie nowej kartoteki

W programie magazynowym Studio WMS.net istnieje możliwość dopisania nowej kartoteki. Funkcja ta jest aktywowana poprzez użycie polecenia „DOPISZ”. W oknie do dopisywania kartotek użytkownik wprowadza niezbędne informacje. Po naciśnięciu przycisku, pojawi się okno, w którym można wprowadzić nowe dane.