Ikony

Ikony

Była sobie Anna, młoda i ambitna menedżerka magazynu, która właśnie dostała awans na stanowisko kierownicze. Jej pierwszym zadaniem było wdrożenie nowego programu magazynowego, oprogramowania magazynowego o nazwie WMS.net. Anna była podekscytowana możliwościami, jakie to oprogramowanie magazynowe miało do zaoferowania, i nie mogła doczekać się rozpoczęcia pracy z nim.

Ikony przycisków - Przygoda z Programem Magazynowym

Ikony przycisków w aplikacji magazynowej otworzyły przed Anną nowy świat możliwości. Program magazynowy stał się narzędziem, które ułatwiło jej codzienną pracę, zapewniając skuteczne zarządzanie, kontrolę nad procesami i optymalizację magazynu.

Pierwsze kroki z aplikacją magazynową

Kiedy Anna po raz pierwszy uruchomiła aplikację magazynową, jej uwagę przykuły kolorowe ikony przycisków na ekranie. Każda ikona reprezentowała inną funkcję programu, a Anna z niecierpliwością czekała, aby poznać ich znaczenie i wykorzystać je w codziennej pracy.

Ikona „Przyjęcie towaru”

Pierwszą ikoną, na którą Anna kliknęła, była ikona „Przyjęcie towaru”. To była kluczowa funkcja programu magazynowego, umożliwiająca wprowadzenie nowych produktów do systemu. Po kliknięciu ikony, pojawiło się okno, w którym Anna mogła wprowadzić dane dotyczące przyjmowanego towaru, takie jak nazwa, ilość, kod kreskowy itp. Dzięki tej funkcji, proces przyjmowania towaru stał się łatwy i efektywny.

Ikona „Wydanie towaru”

Kolejną ikoną, na którą Anna zwróciła uwagę, była ikona „Wydanie towaru”. To była funkcja niezwykle istotna, umożliwiająca wydawanie towarów z magazynu na podstawie zamówień klientów. Po kliknięciu ikony, Anna mogła zobaczyć listę zamówień oczekujących na realizację. Wybierając odpowiednie zamówienie, mogła z łatwością przygotować towar do wysyłki. To oprogramowanie magazynowe znacznie usprawniło proces obsługi klientów.

Ikona „Inwentaryzacja”

Jedną z najważniejszych ikon była ikona „Inwentaryzacja”. Ta funkcja pozwalała Annie na regularne sprawdzanie stanu zapasów w magazynie. Po kliknięciu ikony, Anna mogła przeprowadzić inwentaryzację, sprawdzić ilości poszczególnych produktów i porównać je z danymi w systemie. Dzięki temu, uniknęła nieprzyjemnych niespodzianek związanych z brakami towarów.

Ikona „Raporty”

Ostatnią ikoną, na którą Anna zwróciła uwagę, była ikona „Raporty”. Ta funkcja umożliwiała generowanie różnych raportów dotyczących działalności magazynu. Anna mogła z łatwością sprawdzić informacje takie jak ilość sprzedanych produktów, wartość zapasów, czy efektywność procesów magazynowych. Raporty te były niezwykle przydatne przy podejmowaniu strategicznych decyzji.

Nowy świat z ikonami przycisków

Dzięki ikonom przycisków w programie magazynowym WMS.net, Anna poczuła się jak odkrywca nowego świata. Każda ikona otwierała przed nią nowe możliwości i ułatwienia w zarządzaniu magazynem. Praca stała się bardziej efektywna, a Anna mogła skupić się na ważnych zadaniach, wiedząc, że oprogramowanie magazynowe jest tu, aby ją wspierać.

Anna szybko opanowała wszystkie funkcje programu magazynowego i stała się prawdziwym ekspertem w swojej dziedzinie. Jej magazyn stał się przykładem doskonałej organizacji i sprawnego zarządzania, a oprogramowanie magazynowe WMS.net odegrało kluczową rolę w tym sukcesie.

Program FRAMEWORK buduje menu w oparciu o konfigurację platformy StudioSystem, budowa menu składa się z:

  • Zakładek wynikających z sekcji MENU
  • Przycisków w zakładkach wynikających z definicji POZYCJI MENU

Dla pozycji MENU wersji webowych (www) możemy opcjonalnie dodać ikonę w rozmiarze 16×16 pikseli, jednak nie jest to wymagane. Dla wersji Framework należy wskazać jaka ikona będzie umieszczona na przycisku. jeżeli nie zdefniujemy ikony to pojawi się ikona domyślna z żółtym folderem.

domyślne ikony

Jeżeli przypiszemy własną ikonę to w miejsce domyślnej będzie wyświetlana wskazana ikona.

definicja ikonki

W efekcie przycisk ZWZ – zlecenia wydania będzie wyświetlać ikonę: ~/images_m/32×32/zoom_out.png

własna ikona

Ikony które będą wyświetlane w programie muszą znajdować się jako podkatalog w stosunku do folderu instalacji programu

  • \Framework_Icons\ zawiera zestaw standardowych ikonek 
Microsoft SharePoint
SAdam

Microsoft SharePoint

Microsoft SharePoint to potężne narzędzie dla organizacji z branży logistycznej. Zapewnia łatwą w użyciu platformę do zarządzania dokumentami, udostępniania informacji i współpracy przy projektach.

Magazyn Wysokiego Składu
magazyn wysokiego składowania

Magazyn Wysokiego Składu

Magazyn Wysokiego Składu wymaga odpowiedniego zarządzania, które zapewni sprawne funkcjonowanie i optymalizację procesów logistycznych. Integracja z systemem ERP klienta, automatyczne przyjmowanie zleceń dotyczących wysyłki oraz weryfikacja dostaw są kluczowymi elementami skutecznego zarządzania magazynem Wysokiego Składu.

System WMS w magazynie
SAdam

System WMS w magazynie

Systemy zarządzania magazynem (WMS) stały się kluczowym elementem zarządzania magazynem i jego operacjami. Technologia ta pomaga zautomatyzować i usprawnić operacje magazynowe, zapewniając dokładne pobieranie i przechowywanie towarów, zmniejszając niepotrzebne koszty pracy i zwiększając wydajność operacyjną.

Ikony

Ikony przycisków w aplikacji magazynowej otworzyły przed Anną nowy świat możliwości. Program magazynowy stał się narzędziem, które ułatwiło jej codzienną pracę, zapewniając skuteczne zarządzanie, kontrolę nad procesami i optymalizację magazynu.
DEMO
Parametry aplikacji
SAdam

Parametry aplikacji

W systemie Android WMS istnieje możliwość przypisania kodu EAN do asortymentu. Aby to zrobić, magazynier musi podać indeks towaru, dla którego chce przypisać kod EAN. System sprawdza, czy taka operacja jest możliwa dla wybranego asortymentu, a następnie przypisuje zeskanowany kod EAN do towaru. Dzięki tej funkcji, proces składania zamówień staje się bardziej efektywny i precyzyjny.

knkar_insert.aspx

Program Studio Dokumenty.net pozwala na rejestrację kartotek pracowników związanych z  obsługą dokumentów. Transakcja knkar_insert.aspx przeznaczona jest do dopisywania oraz edycji kartotek pracowników.   Transakcja zbudowana jest w oparciu o zakładki: Dane podstawowe – zawiera zestaw podstawowych

Zlecenia w realizacji
Joanna Ciebień

Zlecenia w realizacji

Harmonogram pracy magazynu stanowi kluczowy element efektywnego zarządzania magazynem. To plan, który określa rozkład zadań i operacji w magazynie, mający na celu zapewnienie sprawnego przepływu towarów oraz optymalne wykorzystanie zasobów. W dzisiejszych czasach programy magazynowe i oprogramowanie magazynowe, takie jak aplikacja magazynowa WMS.net, są nieodzownymi narzędziami dla tworzenia i realizacji harmonogramu pracy.

Logowanie

Logowanie

W dzisiejszych czasach, kiedy bezpieczeństwo danych i dostępu do systemów jest niezwykle istotne, logowanie i autentykacja stanowią kluczowe elementy każ...
Instalacja i konfiguracja

Instalacja i konfiguracja

WMS.net to doskonałe narzędzie dla firm zajmujących się logistyką i zarządzaniem magazynem. Dzięki funkcjom optymalizacyjnym i intuicyjnemu interfejsowi, aplika...
Menu aplikacji

Menu aplikacji

Oto historia Marcina, który pracował jako magazynier w jednym z największych magazynów w mieście. Był odpowiedzialny za przepływ towarów i utrzymanie porządk...
Ikony

Ikony

Była sobie Anna, młoda i ambitna menedżerka magazynu, która właśnie dostała awans na stanowisko kierownicze. Jej pierwszym zadaniem było wdrożenie nowego p...
Sposób wyświetlania

Sposób wyświetlania

W dzisiejszych czasach, ze względu na różnorodność urządzeń, na których użytkownicy korzystają z internetu, ważne jest, aby strony internetowe i aplikacj...
WebService

WebService

WebService jest technologią, która umożliwia komunikację i wymianę danych między różnymi aplikacjami i systemami. Stanowi ważny element architektury oprogram...
Indeks

Indeks

Oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online to prawdziwy game-changer. Przede wszystkim, pozwala na zdalne zarządzanie zapasami. Co więcej, uła...
Alfabetycznie

Alfabetycznie

Wraz z dynamicznym rozwojem branży e-commerce, efektywne oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online staje się niezwykle istotne dla fir...
Spis Magazyn WMS.net

Spis Magazyn WMS.net

WMS.net pozwala na obsługę różnych rodzajów magazynów, takich jak magazyny wysokiego składowania, magazyny z automatycznym systemem sortowania, magazy...
Programy magazynowe

Programy magazynowe

Programy magazynowe, wykorzystując najnowszą technologię, są niezbędnym narzędziem dla operatorów logistycznych. Dzięki nim można obniżyć koszty, poprawić o...
CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS to skrót od anglojęzycznego terminu Computerized Maintenance Management System, czyli Komputerowy System Zarządzania Utrzymaniem Ruchu. Systemy te...
Kartoteki

Kartoteki

Niniejszy program obsługujący CMMS sekcję kartoteki zapewnia pełną funkcjonalność obsługi danych dotyczących obiektów, pracowników, kontrahentów, lokalizacji...
Kartoteki obiektów

Kartoteki obiektów

Menu CMMS (Computerized Maintenance Management System) umożliwia wyświetlanie i zarządzanie kartotekami obiektów w Twojej firmie. Dzięki temu menu będz...
Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników w programach magazynowych oraz CMMS Utrzymanie Ruchu są nie tylko miejscem gromadzenia danych personalnych, ale również stanowią pods...
Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów w programie magazynowym WMS.net to niezbędne narzędzie dla każdej firmy, która dba o efektywność i profesjonalizm w zarządzaniu magazyn...
Lokalizacje obiektów

Lokalizacje obiektów

Studio WMS.net firmy SoftwareStudio to jedno z takich rozwiązań. WMS (Warehouse Management System) to program komputerowy, który wspomaga zarządzanie mag...