x_tree.aspx

WMS program magazynowy

WMS program magazynowy

Oprogramowanie WMS może być również wykorzystywane do monitorowania pracy personelu magazynu. Śledząc czas potrzebny do wykonania zadań, kierownicy magazynów mogą zidentyfikować obszary, w których można poprawić wydajność. Pomaga to zapewnić, że magazyn działa tak wydajnie, jak to tylko możliwe. Ponadto oprogramowanie WMS może służyć do śledzenia i monitorowania bezpieczeństwa i ochrony magazynu. Śledząc ruch personelu i towarów, kierownicy magazynów mogą zapewnić bezpieczeństwo magazynu i przestrzeganie wszystkich protokołów bezpieczeństwa.

Transakcja tworzy hierarchiczną listę wyboru pozycji na zasadzie rozwijanego „drzewka” wyświetlane jest po lewej stronie ekranu, wybór pozycji z drzewka uruchamia wskazaną transakcję i wyświetla ją z prawej strony okna.

x_tree

 

 

 

Elastyczność transakcji wynika z faktu że „drzewko” może być zbudowane z dowolnego prawidłowego zapytania SQL zwracającego dane na zasadzie hierachicznej, czyli poszczególne rekordy mają odwołanie do rekordu nadrzędnego.

Domyślnie dane hierarchiczne odczytywane są z tabeli knfld, do przechowywania struktury folderów.

 

Uruchamianie

Transakcję uruchamia się podając parametr kod wskazujący na unikalny identyfikator skorowidza DRZ, który zawiera zapytanie do wykonania.

przykład:

roles_sys/x_tree.aspx?kod=PUBLIC

gdzie PUBLIC oznacza pozycję ze skorowidza DRZ

skorowidz drz

 

Skorowidz zdefiniowaną jedną pozycję o kodzie PUBLIC

skorowidz drz grid

 

gdzie zdefiniowane muszą być 2 zapytania SQL:

 • Zapytanie SQL PARENT – dotyczy pozycji dodawanych do  drzewka składających się na poszczególne poziomy
 • Zapytanie SQL ROOT – dotyczy pozycji jakie mają być załadowane na start jako główne pozycje drzewa

 

Zapytanie ROOT zwraca wiersze oznaczone parent jako 0 – brak określonego poziomu nadrzędnego.

SELECT [FOLDER], [NRIDFLD], IKONA FROM [knfld] WHERE [PARENT]=0

Zapytanie PARENT zwraca pozostałe rekordy mające być pochodnymi poziomu root – posiadają przypisany poziom nadrzędny

SELECT [FOLDER], [NRIDFLD], [ACH], [PARENT], [IKONA], TRANSAKCJA + ’?refno=’ + UPPER(NRIDFLD) AS TARGETURL FROM [knfld] WHERE [PARENT]>0

 

W efekcie budowane jest drzewko, gdzie pozycje zapytania ROOT są ładowane automatycznie, natomiast pozycje z zapytanie PARENT są pobierane tylko na wyraźne życzenie użytkownika, gdy klika on ikonę rozwinięcia pozycji drzewa.

x_tree rozwinięte

 

Zapytanie ROOT

Zapytanie musi zwracać dane z kolumnami:

 • FOLDER – nazwa pozycji w drzewku wyświetlana dla użytkownika
 • NRIDFLD – unikalny identyfikator pozycji drzewka
 • IKONA – opcjonalny parametr pozwalający wskazać inny niż domyślny plik ikony. Jeżeli nie będzie tej kolumny to ładowany jest plik domyślny, jeżeli jest podana i wartość jest > 0 to ustawiony zostanie wskazany plik.

Zapytanie PARENT

Zapytanie musi zwracać dane z kolumnami:

 • FOLDER – nazwa pozycji w drzewku wyświetlana dla użytkownika
 • NRIDFLD – unikalny identyfikator pozycji drzewka
 • ACH – kod oznaczający status pozycji, domyślnie 1
 • PARENT – wskazanie identyfikatora pozycji nadrzędnej – odwołanie do identyfikatora NRIDFLD
 • IKONA – wskazuje jaki plik ikony ma być użyty dla danej pozycji, brak ikony zostanie podstawiona domyślna ikona w zależności od wartości ACH
 • TARGETURL – kolumna wskazuje jaka transakcja ma być uruchomiona gdy użytkownik kliknie muszką w pozycję menu drzewko.

 

Szerokość

Panel zawierający drzewko domyślnie ma rozmiar 30% szerokości ekranu użytkownika, można jednak zmienić ustawienie szerokości lewego panelu z drzewkiem podając parametr przy uruchamianiu transakcji leftwidth

np. KOD=PUBLIC&leftwidth=200

oznacza że lewa część okna będzie szerokości 200 pikseli

x_tree szerokosc 200

 

jeżeli podamy inną wartość zmiennej leftwidth to zmienimy szerokość lewego panelu, np. leftwidth=400

x_tree szerokosc 400

 

 

Rozmiar czcionki

Jeżeli chcemy, aby informacje wyświetlane w drzewku były w innym rozmiarze czcionki niż domyślny to należy przekazać parametr fontsize

przykładowo:

KOD=PUBLIC&fontsize=14

x_tree fontsize 14

 

KOD=PUBLIC&fontsize=8

x_tree fontsize 8

 

Zmienne warunku filtrowania

@KTO – zalogowany użytkownik

Zapytanie PARENT pobierające dane z bazy możemy filtrować wg nazwy zalogowanego użytkownika, aby ograniczyć listę folderów tylko do tych, które są przypisanego do zalogowanej osoby.

W zapytaniu w klauzuli filtrowania WHERE należy użyć zmiennej  @KTO, np.

SELECT [FOLDER], [NRIDFLD], [ACH], [PARENT], [IKONA], TRANSAKCJA + ’?refno=’ + UPPER(NRIDFLD) AS TARGETURL FROM [knfld] WHERE LOGIN=@KTO AND [PARENT]>0

Zmienna @KTO zostanie zastąpiona nazwą zalogowanego użytkownika programu.

@ROLA – kod roli w jakiej pracuje użytkownika

zasada działania podobna do filtrowania wg nazwy użytkownika, zmienna podstawiana jest wartością w zależności od zalogowanego użytkownika

SELECT [FOLDER], [NRIDFLD], [ACH], [PARENT], [IKONA], TRANSAKCJA + ’?refno=’ + UPPER(NRIDFLD) AS TARGETURL FROM [knfld] WHERE ROLA=@ROLA AND [PARENT]>0

Wyświetlone zostaną pozycje przypisane do roli w jakiej pracuje użytkownik

@ROLASYS – kod roli systemowej w jakiej pracuje użytkownika

zasada działania podobna do filtrowania wg nazwy użytkownika, zmienna podstawiana jest wartością w zależności od zalogowanego użytkownika

SELECT [FOLDER], [NRIDFLD], [ACH], [PARENT], [IKONA], TRANSAKCJA + ’?refno=’ + UPPER(NRIDFLD) AS TARGETURL FROM [knfld] WHERE ROLASYS=@ROLASYS AND [PARENT]>0

Wyświetlone zostaną pozycje przypisane do roli w jakiej pracuje użytkownik

 

@ODDZIAL – kod oddziału użytkownika

zasada działania podobna do filtrowania wg nazwy użytkownika, zmienna podstawiana jest wartością w zależności od zalogowanego użytkownika

SELECT [FOLDER], [NRIDFLD], [ACH], [PARENT], [IKONA], TRANSAKCJA + ’?refno=’ + UPPER(NRIDFLD) AS TARGETURL FROM [knfld] WHERE ODDZIAL=@ODDZIAL AND [PARENT]>0

@MPK – kod komórki użytkownika

zasada działania podobna do filtrowania wg nazwy użytkownika, zmienna podstawiana jest wartością w zależności od zalogowanego użytkownika

SELECT [FOLDER], [NRIDFLD], [ACH], [PARENT], [IKONA], TRANSAKCJA + ’?refno=’ + UPPER(NRIDFLD) AS TARGETURL FROM [knfld] WHERE MPK=@MPK AND [PARENT]>0

Wyświetlone zostaną pozycje przypisane do oddziału w jakim pracuje użytkownik

 

Inwentaryzacja w programie WMS.net
Paweł Tyszkiewicz

Inwentaryzacja w programie WMS.net

Inwentaryzacja w programie WMS.net odbywa się pod względem wartościowym, jaki i ilościowym.
Efektem inwentaryzacji jest kontrola posiadanego majątku oraz uzyskanie informacji dla dalszego poprawnego działania spółek. Dlatego program WMS posiada moduł, który umożliwia sprawną inwentaryzację.

Instalacja bazy MS SQL
SAdam

Instalacja bazy MS SQL

Jeśli jesteś klientem firmy SoftwareStudio i planujesz korzystać z naszego programu magazynowego WMS.net, konieczna będzie instalacja bazy danych MS SQL. W tym artykule omówimy kroki niezbędne do prawidłowej instalacji tej bazy na potrzeby naszego oprogramowania.

Integracja systemów informatycznych
SoftwareStudio

Integracja systemów informatycznych

Integracja systemów informatycznych SoftwareStudio z ERP innych dostawców jest kluczowa dla konkurencyjności i efektywności przedsiębiorstwa. Wymaga ona zrozumienia biznesu, precyzyjnego określenia reguł operacyjnych oraz skomputeryzowanego połączenia produkcji i zarządzania. Dzięki tym krokom firma może osiągnąć pełną integrację i lepiej wykorzystać swoje zasoby oraz dane do osiągnięcia sukcesu na rynku.

x_tree.aspx

Oferta oprogramowania magazynowego to nie tylko opis na stronie.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu magazynowego WMS odpowiada Twoim potrzebom?
DEMO
Notatki do dokumentów RW
SAdam

Notatki do dokumentów RW

Notatki stanowią ważny element w każdym systemie magazynowym, takim jak Studio WMS.net dostarczane przez SoftwareStudio. Pełnią one istotną rolę w zarządzaniu magazynem i przynoszą wiele korzyści dla użytkowników.

adm_kalendarz_kategorie.aspx
SAdam

adm_kalendarz_kategorie.aspx

W ramach oprogramowania magazynowego Studio WMS.net, istnieje funkcja zwaną „Transakcje”, a jedną z jej podtransakcji jest „role_adm: adm_kalendarz_kategorie.aspx”. Pozwólmy sobie na krótkie omówienie tego aspektu programu.

Analiza ABC oraz XYZ WMS Outsourcing
Joanna Ciebień

WMS Outsourcing

WMS Outsourcing to konfiguracja programu obsługi magazynu, w której dokumenty zewnętrzne opierają się na zleceniach od klienta. Magazyn jest podzielony na strefy składowania i zbierania, gdzie rejestrowane są operacje magazynowe, takie jak przyjęcie, wydanie i zmiana lokalizacji, za pomocą terminala.

dashboard.aspx

dashboard.aspx

Transakcja dashboard.aspx jest ważnym elementem oprogramowania magazynowego, zwłaszcza w kontekście systemu magazynowego WMS dostarczanego przez SoftwareStudio. Po...
div_grid.aspx

div_grid.aspx

Transakcja role_sys div_grid.aspx jest przydatnym narzędziem w systemach magazynowych, pozwalającym na tworzenie prostych widoków tabeli i prezentowanie da...
g_grid.aspx

g_grid.aspx

Systemy bazodanowe odgrywają kluczową rolę w szybkim wyszukiwaniu informacji, przykładem doskonałej efektywności jest tu Google. W sieci użytkownicy szukaj...
import_xls.aspx

import_xls.aspx

Transakcja import_xls.aspx stanowi istotny element oprogramowania magazynowego Studio WMS.net, dostarczanego przez SoftwareStudio. Pozwala ona na efektywne...
j_insert_update.aspx

j_insert_update.aspx

W ramach oprogramowania magazynowego Studio WMS.net, firma SoftwareStudio oferuje różne transakcje do zarządzania danymi. Jedną z nich jest transakcja rol...
Automatyczne wypełnienie

Automatyczne wypełnienie

W systemie magazynowym, takim jak Studio WMS.net oferowany przez SoftwareStudio, istnieje funkcja automatycznego wypełniania pól, która znacząco ułatwia prac...
Masked Input

Masked Input

W systemie magazynowym Studio WMS.net, opracowanym przez SoftwareStudio, istnieje wiele sposobów efektywnego wprowadzania danych. Jednym z nich jest opcja ...
Number input

Number input

W oprogramowaniu magazynowym, takim jak Studio WMS.net, istnieje wiele funkcji i narzędzi, które ułatwiają zarządzanie danymi magazynowymi. Jednym z pr...
j_uwagi.aspx

j_uwagi.aspx

Jednym z głównych zadań transakcji "j_uwagi.aspx" jest umożliwienie dzielenia załączonych uwag według dowolnie definiowanych typów. Typ ten jest identyf...
last_activity.aspx

last_activity.aspx

W programie użytkownik aktywuje różne transakcje, które generują zapisy w bazie danych. Jednak co się dzieje, gdy użytkownik chce śledzić historię ostatnich...
Indeks

Indeks

Oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online to prawdziwy game-changer. Przede wszystkim, pozwala na zdalne zarządzanie zapasami. Co więcej, uła...
Alfabetycznie

Alfabetycznie

Wraz z dynamicznym rozwojem branży e-commerce, efektywne oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online staje się niezwykle istotne dla fir...
Spis Magazyn WMS.net

Spis Magazyn WMS.net

WMS.net pozwala na obsługę różnych rodzajów magazynów, takich jak magazyny wysokiego składowania, magazyny z automatycznym systemem sortowania, magazy...
Programy magazynowe

Programy magazynowe

Programy magazynowe, wykorzystując najnowszą technologię, są niezbędnym narzędziem dla operatorów logistycznych. Dzięki nim można obniżyć koszty, poprawić o...
CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS to skrót od anglojęzycznego terminu Computerized Maintenance Management System, czyli Komputerowy System Zarządzania Utrzymaniem Ruchu. Systemy te...
Kartoteki

Kartoteki

Niniejszy program obsługujący CMMS sekcję kartoteki zapewnia pełną funkcjonalność obsługi danych dotyczących obiektów, pracowników, kontrahentów, lokalizacji...
Kartoteki obiektów

Kartoteki obiektów

Menu CMMS (Computerized Maintenance Management System) umożliwia wyświetlanie i zarządzanie kartotekami obiektów w Twojej firmie. Dzięki temu menu będz...
Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników w programach magazynowych oraz CMMS Utrzymanie Ruchu są nie tylko miejscem gromadzenia danych personalnych, ale również stanowią pods...
Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów w programie magazynowym WMS.net to niezbędne narzędzie dla każdej firmy, która dba o efektywność i profesjonalizm w zarządzaniu magazyn...
Lokalizacje obiektów

Lokalizacje obiektów

Studio WMS.net firmy SoftwareStudio to jedno z takich rozwiązań. WMS (Warehouse Management System) to program komputerowy, który wspomaga zarządzanie mag...