Serwer wymaga oprogramowania Windows Server

Instalacja aplikacji na serwerze WWW

Instalacja aplikacji na serwerze WWW to kluczowy krok w umożliwieniu dostępu do danej aplikacji przez użytkowników z Internetu. Dlaczego jest to niezbędne?

Instalacja Aplikacji na Serwerze WWW: Dlaczego Jest Konieczna?

Instalacja na serwerze WWW umożliwia dostęp do aplikacji z różnych urządzeń i przeglądarek, co zwiększa jej dostępność i użyteczność dla użytkowników. Dlatego instalacja na serwerze WWW jest kluczowym krokiem w udostępnianiu aplikacji online i umożliwianiu jej wydajnego działania.

Instalacja aplikacji na serwerze WWW to kluczowy krok w umożliwieniu dostępu do danej aplikacji przez użytkowników z Internetu. Dlaczego jest to niezbędne?

Pierwszym powodem jest to, że serwer WWW jest miejscem, gdzie aplikacja jest przechowywana i uruchamiana. Bez instalacji na serwerze, aplikacja nie będzie działać w sieci i nie będzie dostępna dla użytkowników z różnych miejsc na świecie.

Kolejnym istotnym aspektem jest zapewnienie bezpieczeństwa i stabilności działania aplikacji. Serwery WWW są często konfigurowane i zabezpieczane, aby chronić dane użytkowników i zapobiegać potencjalnym zagrożeniom związanym z bezpieczeństwem. Dzięki instalacji na serwerze, można zastosować odpowiednie środki ochrony.

Dodatkowo, instalacja na serwerze pozwala na łatwą skalowalność aplikacji. Jeśli liczba użytkowników wzrasta, można zwiększyć zasoby serwera lub dodać kolejne serwery, aby zapewnić płynne działanie aplikacji.

image022

Pierwszym krokiem jest utworzenie folderu o nazwie MSDE na dysku lokalnym (C). Dalej uruchamiamy skrypt SQL klikając w niego dwa razy.

Uruchomiony zostanie program SQL Management Studio. W edytorze polecenia SQL należy sprawdzić czy podane ścieżki się zgadzają. Prawidłowa wartość to C:\MSDE\nazwa_bazy_danych oraz C:\MSDE\nazwa_pliku_przechowujacego_logi. Zaleca się pozostawienie nazw bazy danych i pliku z rozszerzeniem *.ldf. Po upewnieniu się prawidłowo wprowadzonej ścieżki, klikamy w przycisk Execute, który wykona skrypt i zostanie utworzona baza danych.

image023

Kolejny krok to przekopiowanie folderu z aplikacją do następującego miejsca na dysku twardym: C:\inetpub\wwwroot

image024

W folderze który skopiowaliśmy do miejsca C:\inetpub\wwroot, znajduje się plik o nazwie web. Otwieramy go za pomocą notatnika.

image025

Odszukujemy linijki jak zaznaczona na grafice poniżej:

image026
image027

Po słowie kluczowym value= pomiędzy cudzysłowem podmieniamy scieżkę. Jeśli do tej pory użytkownik postępował zgodnie z tą instrukcją ścieżka powinna być bardzo podobna.
C:\inetpub\wwroot\nazwa_skopiowanego_folderu\xml

W Menu Start odszukujemy IIS Manger i uruchamiamy go. Po lewej stronie rozwijamy drzewo poszukując folderu o nazwie jaki skopiowaliśmy do folderu podanego powyżej. Klikamy prawym przyciskiem myszy i klikamy w Convert to Application. 

image028

Po chwili pojawi się okno, w którym klikamy w przycisk Select. W tym kroku wybierzemy odpowiednią pulę aplikacji.

image029

Po wybraniu Select, w kolejnym oknie należy wskazać wartość .NET v4.5 Classic. Wybór potwierdzamy klikając OK, wrócimy do poprzedniego okna gdzie wybór potwierdzamy przyciskiem OK.

image030

Następnie na lewym panelu klikamy w opcję Application Pools. Na środkowym panelu pojawią się dostępne pule aplikacji. Klikamy w wartość, która została wskazana poprzednio czyli .NET v4.5 Classic i po prawej stronie przechodzimy do ustawień zaawansowanych klikając w Advanced Settings.

image031

Po dokonaniu wyboru, wywołane zostanie okno gdzie opcję Enable 32-Bit Applications ustawiamy na True i klikamy OK.

image032

Następnie klikamy w nazwę naszej aplikacji na prawym panelu, po czym na środkowym panelu klikamy dwa razy w opcję Connection Strings.

image033

Użytkownik w tym kroku musi edytować zaznaczone poniżej łańcuchy połączeń za pomocą opcji Edit po prawej stronie. Operację należy przeprowadzić dla każdego łańcucha oddzielnie.

image034

Po kliknięciu w Edit pojawi się nowe okno, gdzie należy podać prawidłowe wartości. Dla łańcuchów o nazwie ONOConnectionString, softwarestudioConnectionString oraz xSerwisConnectionString, wartości będą identyczne. Poniżej podany jest poprawny ciąg dla danych podanych podczas instalacji SQL Server oraz podczas wykonywania skryptu SQL. W miejsce SQLEXPRESS należy podać nazwę instancji jaka podana była w czasie instalacji SQL Server’a. Po znaku „=” po słowach Initial Catalog podajemy nazwę bazy danych, w tym przypadku jeśli nie modyfikowaliśmy skryptu SQL wpisujemy Studio_Magazyn.
Gdy upewnimy się że dane zostały poprawnie wprowadzone klikamy OK.

image035

Dla łańcucha o nazwie raportyConnectionString nazwę instancji podajemy jak wcześniej natomiast nazwę bazy danych można podejrzeć w programie SQL Mangement Studio, rozwijając drzewo Databases. W tym przypadku nazwa bazy danych to ReportServer$SQLEXPRESS.

image036

Przykładowy poprawny w tym przypadku łańcuch połączeniowy wygląda następująco:

image037

Dalej przechodzimy do managera IIS, zaznaczamy naszą aplikację i klikamy po prawej Browse:

image038

W oknie przeglądarki pojawi się błąd aplikacji. Należy skopiować nazwę zaznaczoną czerwonym obramowaniem i przejść do programu SQL Management Studio.

image039

Po prawej stronie rozwijamy listę Security i klikamy prawym klawiszem myszy na folder Logins. Z dostępnych opcji wybieramy New Login.

image040

Pojawi się okno, gdzie w polu Login name należy wkleić skopiowany wcześniej tekst. Dalej klikamy po lewej stronie w User Mapping.

image041

W kolumnie Map zaznaczamy nazwę naszej bazy czyli Studio_Magazyn i w dolnej części nadajemy określone uprawnienia do bazy danych.

image042
image043

Powyższy krok z nadaniem uprawnień do bazy danych powtarzamy dla baz pokazanych poniżej:

Dalej przechodzimy do manger’a IIS klikamy w nazwę naszej aplikacji
i rozwiajmy listę folderów po prawej stronie. Pierwszy na liście jest folder o nazwie App_Cache i klikamy raz na niego. Następnie po prawej stronie klikamy w opcję Edit Permissions.

image044

Ukaże się okno, przechodzimy do zakładki Security i odszukujemy użytkownika IIS_IUSR (podobnie jak na grafice poniżej) i klikamy w Edit.

image045

Pojawi się kolejne okno, ponownie odszukujemy wskazanego użytkownika i poniżej pod napisem Allow zaznaczamy opcję Write. Pozwoli to na dostęp do wskazanej ścieżki. Zatwierdzamy klawiszem Apply, a następnie OK.

image046

Dalej przechodzimy do managera IIS, zaznaczamy naszą aplikację i klikamy po prawej Browse:

image044

W oknie przeglądarki pojawi się komunikat, na który klikamy i po chwili aplikacja jest prawidłowo zainstalowana na serwerze lokalnym.

image047

Po przeładowaniu strony (polecenie odśwież, klawisz F5)

image048
Program do prowadzenia magazynu
SAdam

Program do prowadzenia magazynu

WMS.net to niezbędny program do prowadzenia magazynu. Bez niego trudno wyobrazić sobie sprawną obsługę większego magazynu i efektywne zarządzanie zapasami. Dzięki swoim zaawansowanym funkcjom, integracji z innymi systemami i możliwości optymalizacji procesów logistycznych, WMS.net staje się kluczowym narzędziem dla przedsiębiorstw dążących do sukcesu.

Generowanie kodów QR
SAdam

Generowanie kodów QR

Kody QR stają się coraz bardziej popularnym sposobem przechowywania i udostępniania informacji. Niezależnie od tego, czy jest to adres URL, dane kontaktowe, czy unikalny numer seryjny produktu, kody QR to wygodny sposób na szybkie i łatwe przechowywanie i udostępnianie danych.

Enova - Faktury i Magazyn
SAdam

Enova – Faktury i Magazyn

System enova to kompleksowe rozwiązanie, które nie tylko usprawnia zarządzanie eFakturami i magazynem, ale również wspiera rozwój i konkurencyjność przedsiębiorstw na rynku. Zapraszamy do skorzystania z możliwości, jakie oferuje ten nowoczesny system, aby przenieść zarządzanie swoją firmą na wyższy poziom efektywności i innowacyjności.

Instalacja aplikacji na serwerze WWW

Instalacja na serwerze WWW umożliwia dostęp do aplikacji z różnych urządzeń i przeglądarek, co zwiększa jej dostępność i użyteczność dla użytkowników. Dlatego instalacja na serwerze WWW jest kluczowym krokiem w udostępnianiu aplikacji online i umożliwianiu jej wydajnego działania.
DEMO
Zlecenia wydania
Joanna Ciebień

Zlecenia wydania

Studio WMS.net, stworzone przez firmę SoftwareStudio, to potężne i zaawansowane oprogramowanie magazynowe, które ma za zadanie zrewolucjonizować zarządzanie Twoim magazynem. Nasza aplikacja WMS (Warehouse Management System) to kompleksowe rozwiązanie, które umożliwia Ci kontrolowanie, nadzorowanie i optymalizowanie wszelkich procesów związanych z przechowywaniem i wydawaniem towarów.

Zlecenie Wydania ZWZ
SAdam

Zlecenie Wydania ZWZ

Terminal wyposażony w system Android może być wykorzystywany do wspomagania różnorodnych procesów w ramach systemu WMS.net. Dzięki zainstalowaniu specjalnych modułów do obsługi bazy danych online systemu WMS.net na terminalu, można skanować kody kreskowe z towarów, gniazd paletowych i jednostek ładunkowych za pomocą zintegrowanego czytnika kodów kreskowych.

Podgląd dokumentu
SAdam

Podgląd dokumentu

Podgląd dokumentu w systemie magazynowym jest istotną funkcją, która pozwala użytkownikom na wgląd w dokumenty magazynowe bez konieczności ich wydruku. Jest to szczególnie przydatne, gdy chcemy szybko sprawdzić zawartość dokumentu przed podjęciem dalszych działań.

Instalacja SQL Server Express with Advanced Services

Instalacja SQL Server Express with Advanced Services

Aby zainstalować SQL Server Express with Advanced Services dla programu magazynowego Studio WMS.net firmy SoftwareStudio, należy postępować zgodnie z p...
Instalacja IIS 8.0 na Windows Server

Instalacja IIS 8.0 na Windows Server

Jak zainstalować IIS 8.0 na Windows Server? Jeśli potrzebujesz zainstalować IIS 8.0 na Windows Server, oto kroki, które pomogą ci to zrobić.
Instalacja aplikacji na serwerze WWW

Instalacja aplikacji na serwerze WWW

Instalacja aplikacji na serwerze WWW to kluczowy krok w umożliwieniu dostępu do danej aplikacji przez użytkowników z Internetu. Dlaczego jest to niezb...
Instalacja wydruków i raportów

Instalacja wydruków i raportów

Instalacja wydruków i raportów na Microsoft SQL Reporting Services to proces, który umożliwia dostęp do istotnych danych i informacji w sposób przejrzysty i efe...
Indeks

Indeks

Oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online to prawdziwy game-changer. Przede wszystkim, pozwala na zdalne zarządzanie zapasami. Co więcej, uła...
Alfabetycznie

Alfabetycznie

Wraz z dynamicznym rozwojem branży e-commerce, efektywne oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online staje się niezwykle istotne dla fir...
Spis Magazyn WMS.net

Spis Magazyn WMS.net

WMS.net pozwala na obsługę różnych rodzajów magazynów, takich jak magazyny wysokiego składowania, magazyny z automatycznym systemem sortowania, magazy...
Programy magazynowe

Programy magazynowe

Programy magazynowe, wykorzystując najnowszą technologię, są niezbędnym narzędziem dla operatorów logistycznych. Dzięki nim można obniżyć koszty, poprawić o...
CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS to skrót od anglojęzycznego terminu Computerized Maintenance Management System, czyli Komputerowy System Zarządzania Utrzymaniem Ruchu. Systemy te...
Kartoteki

Kartoteki

Niniejszy program obsługujący CMMS sekcję kartoteki zapewnia pełną funkcjonalność obsługi danych dotyczących obiektów, pracowników, kontrahentów, lokalizacji...
Kartoteki obiektów

Kartoteki obiektów

Menu CMMS (Computerized Maintenance Management System) umożliwia wyświetlanie i zarządzanie kartotekami obiektów w Twojej firmie. Dzięki temu menu będz...
Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników w programach magazynowych oraz CMMS Utrzymanie Ruchu są nie tylko miejscem gromadzenia danych personalnych, ale również stanowią pods...
Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów w programie magazynowym WMS.net to niezbędne narzędzie dla każdej firmy, która dba o efektywność i profesjonalizm w zarządzaniu magazyn...
Lokalizacje obiektów

Lokalizacje obiektów

Studio WMS.net firmy SoftwareStudio to jedno z takich rozwiązań. WMS (Warehouse Management System) to program komputerowy, który wspomaga zarządzanie mag...